Byla e2-1932-527/2020

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolita Cirulienė

2rašytinio proceso tvarka išsprendė ieškinio atsiėmimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams UAB ,,Jonavos vandenys“, Jonavos rajono savivaldybės administracijai ir MB ( - ) dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2018 m. lapkričio 19 d. išduoto leidimo Nr. LSNS-25-181119-00073, 2018 m. lapkričio 20 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą–paskirties pakeitimą Nr. 7 galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo (tretieji asmenys: K. P., UAB „Teisininkas LT“ (buvusi M. S. ( - )), Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir ADB „Compensa Viena Insurance Group“).

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose (toliau – Teismas) nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-16103-527/2019 (toliau ir – Byla) ieškovė (toliau ir – Inspekcija) ieškiniu prašė: 1.1. Panaikinti Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2018 m. lapkričio 19 d. išduoto leidimo statyti naują (-us) statinį (-ius) Nr. LSNS-25-181119-00073 galiojimą; 1.2. Įpareigoti atsakovą UAB „Jonavos vandenys“ per 6 mėnesius išardyti 85,89 m ilgio vandentiekio tinklus, unikalus Nr. 4400-5047-3959, Darbininkų g. 4, Jonavoje pastatytus Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2018 m. lapkričio 19 d. išduoto leidimo statyti naują (-us) statinį (-ius) Nr. LSNS-25-181119-00073 pagrindu ir sutvarkyti statybvietę kaltų asmenų: UAB „Jonavos vandenys“, Jonavos rajono savivaldybės administracijos, ir MB ( - ) lėšomis, o jei šio įsipareigojimo UAB „Jonavos vandenys“ teismo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę Inspekcijai, kodas 288600210, atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš UAB „Jonavos vandenys“, Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir MB ( - ); 1.3. Panaikinti UAB „Jonavos vandenys“ 2018 m. lapkričio 20 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 7 galiojimą ir įpareigoti UAB „Jonavos vandenys“ per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išregistruoti 2018 m. lapkričio 20 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą Nr. 7 galiojimą pagrindu įregistruotus Nekilnojamojo turto registro duomenis viešajame registre; 1.4. Pranešti Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui apie iškeltą civilinę bylą ir įsiteisėjusį teismo sprendimą.

5Atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 1623 straipsniu, 164 straipsnio 4 punktu, prašė sustabdyti civilinę bylą iki bus išnagrinėta Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-556-254/2019.

6Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –NŽT) atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį tenkinti.

7Trečiasis asmuo M. S. teisinė įmonė atsiliepime su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti visa apimtimi ir jam iš atsakovų UAB „Jonavos vandenys“, Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir MB ( - ) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas UAB „Jonavos vandenys“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir prašė: 1) bylą nutraukti, nes ieškovo ieškinys dėl statybos leidimo panaikinimo pareikštas praleidus administracinių bylų teisenos terminą; 2) netenkinus šio prašymo, ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; 3) netenkinus šių prašymų, įpareigoti atsakovę Jonavos rajono savivaldybės administraciją per 6 mėnesių terminą pagal atsakovo UAB „Jonavos vandenys" tinkamai pertvarkytus statinio projektinius dokumentus, išduoti naują statybą leidžiantį dokumentą; 4) priteisti iš ieškovo atsakovui UAB „Jonavos vandenys“ išlaidas advokato pagalbai apmokėti (išlaidų dydį pagrindžiančius dokumentus pateiksime atskiru raštu).

9Atsakovas MB ( - ) (toliau – Atsakovas I) atsiliepime į ieškinį prašė: nutraukti civilinę bylą Nr. e2-16103-527/2019 ABTĮ 103 straipsnio 8 punkto pagrindu; tuo atveju, jeigu nebūtų tenkintas 1 punkto prašymas – atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą; priteisti iš ieškovės atsakovui MB ( - ) naudai visas bylinėjimosi išlaidas.

10Jonavos rajono savivaldybės administracijai (toliau ir – Atsakovė) atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį dalyje dėl Statybos leidimo panaikinimo atmesti tuo pagrindu, kad ieškovė praleido dviejų mėnesių terminą kreiptis į teismą; jeigu nebūtų tenkintas šis prašymas – ieškinį atmesti kaip nepagrįstą; priteisti iš ieškovės Atsakovei išlaidas advokato ir/arba advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (išlaidų dydį pagrindžiančius dokumentus pateiksime atskiru prašymu).

112020 m. gegužės 6 d. teisme gautas atsakovo UAB ,,Jonavos vandenys“ 2020 m. gegužės 5 d. prašymas, kuriame nurodyta, kad, jam iš M. S. ( - ) įsigijus vandentiekio tinklus ir šiuos tinklus įsiregistravus savo vardu, nebeliko ieškovės ginamo viešojo intereso, dėl ko byla turėtų būti nutraukta arba ieškinys atmestas.

122020 m. gegužės 22 d. teisme gautas ieškovės pareiškimas dėl ieškinio atsiėmimo, kuriame ieškovas nurodo, kad 2020 m. gegužės 15 d. statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo termino laikymosi patikrinimo aktu nustatė, kad statybos leidimas buvo išduotas neteisėtai, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Valstybės įmonės (toliau ir – VĮ) Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis M. S. ( - ) (dabartinis pavadinimas – UAB „Teisininkas LT“) nuosavybės teises į ginčo tinklus 2020 m. balandžio 17 d. perleido atsakovui UAB ,,Jonavos vandenys“ ir nuo 2020 m. balandžio 17 d. tinklų statytojas ir savininkas yra vienas ir tas pats asmuo, ieškovei neliko faktinio pagrindo palaikyti ieškinio, išnyko aplinkybės, dėl kurių ieškovė prašo priimti jos pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 139 straipsnio 1 dalis). CPK 94 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010). Ieškovė, atlikdama įstatymų įtvirtintą pareigą, vykdyti statybos valstybinę priežiūrą, pagrįstai ir teisėtai kreipėsi su ieškiniu dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2018-11-19 išduoto leidimo Nr. LSNS-25-181119-00073, 2018 m. lapkričio 20 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą–paskirties pakeitimą Nr. 7 galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo. Pažymėtina, kad įmonės tinklų, kurių savininko sutikimą prieš išduodat Statybos leidimą turėjo gauti statytojas UAB „Jonavos vandenys“, savininke ji tapo tik nuo 2020 m. balandžio 17 d., t. y. tiek po Statybos leidimo išdavimo, tiek po Deklaracijos surašymo bei įregistravimo VĮ Registrų centre, tiek po to, kai pagal Inspekcijos ieškinį buvo užvesta byla, todėl Inspekcijos procesinis elgesys, pateikiant ieškinį teismui, patvirtina, jog Inspekcija teisėtai ir pagrįstai, vykdydama teisės aktuose įtvirtintą funkciją vykdyti statybos valstybinę priežiūrą, laikantis teisės aktų nustatytų terminų kreipėsi į teismą, todėl bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės nepriteistinos.

132020 m. gegužės 22 d. teisme gautas atsakovės Jonavos rajono savivaldybės administracijos sutikimas, kuriame atsakovė sutinka su ieškinio atsiėmimu ir prašo ieškovės pareiškimą tenkinti.

142020 m. gegužės 22 d. teisme gautas atsakovo UAB „Jonavos vandenys“ sutikimas atsiimti ieškinį, kuriuo atsakovas sutinka, kad ieškovė atsiimtų ieškinį ir prašo ieškinį palikti nenagrinėtu.

152020 m. gegužės 25 d. teisme gautas atsakovo MB ( - ) ir trečiojo asmens K. P. atstovės advokatės A. M. sutikimas, kad ieškovė atsiimtų ieškinį, kuriame prašoma ieškinį palikti nenagrinėtą.

16Pareiškimas dėl ieškinio atsiėmimo tenkintinas, ieškinys paliktinas nenagrinėtas.

17Ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio kopijos atsakovui, turi teisę atsiimti pareikštą ieškinį. Vėliau ieškinį atsiimti galima tik turint atsakovo sutikimą ir ne vėliau kaip iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 139 straipsnio 1 dalis). Ieškinio atsiėmimą teismas įformina nutartimi, kuria ieškinį palieka nenagrinėtą (CPK 139 straipsnio 2 dalis).

18Ieškovė 2020 m. gegužės 22 d. pareiškimu, su kuriuo atsakovai sutiko, ieškinį atsiėmė.

19Kadangi atsakovai sutinka su ieškinio atsiėmimu, teismas daro išvadą, kad ieškovės ieškinio atsiėmimas neprieštarauja viešajam interesui ir imperatyvioms įstatymo nuostatoms, todėl ieškovo pareiškimas tenkintinas ir ieškinys paliktinas nenagrinėtas (CPK 139 straipsnio 1 dalis).

20Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys paliekamas nenagrinėtas, teismas atšaukia 2020 m. birželio 10 d. 9.30 val. paskirtą teismo posėdį.

21Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteisiamos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią 5 Eur valstybei priteisiamą bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakyme Nr. 1R-19/1K-2 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 139 straipsnio 1 dalimi, 290-291 straipsniais, 296 straipsnio 1 dalies 10 punktu,

Nutarė

23Ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo tenkinti.

24Ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (juridinio asmens kodas 288600210) ieškinį atsakovams UAB ,,Jonavos vandenys“ (juridinio asmens kodas 256564350), Jonavos rajono savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 188769070) ir MB ( - ) (juridinio asmens kodas ( - )) dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos 2018 m. lapkričio 19 d. išduoto leidimo Nr. LSNS-25-181119-00073, 2018 m. lapkričio 20 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą–paskirties pakeitimą Nr. 7 galiojimo panaikinimo ir statybos padarinių šalinimo (tretieji asmenys: K. P., UAB „Teisininkas LT“ (buvusi M. S. ( - )), Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir ADB „Compensa Viena Insurance Group“) palikti nenagrinėtą.

25Atšaukti 2020 m. birželio 10 d. 9.30 val. paskirtą teismo posėdį.

26Nutarties patvirtintą kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolita Cirulienė... 2. rašytinio proceso tvarka išsprendė ieškinio atsiėmimo klausimą... 3. Teismas... 4. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose (toliau – Teismas) nagrinėjamoje... 5. Atsakovė Jonavos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos... 6. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –NŽT)... 7. Trečiasis asmuo M. S. teisinė įmonė atsiliepime su ieškiniu sutiko ir... 8. Atsakovas UAB „Jonavos vandenys“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko ir... 9. Atsakovas MB ( - ) (toliau – Atsakovas I) atsiliepime į ieškinį prašė:... 10. Jonavos rajono savivaldybės administracijai (toliau ir – Atsakovė)... 11. 2020 m. gegužės 6 d. teisme gautas atsakovo UAB ,,Jonavos vandenys“ 2020 m.... 12. 2020 m. gegužės 22 d. teisme gautas ieškovės pareiškimas dėl ieškinio... 13. 2020 m. gegužės 22 d. teisme gautas atsakovės Jonavos rajono savivaldybės... 14. 2020 m. gegužės 22 d. teisme gautas atsakovo UAB „Jonavos vandenys“... 15. 2020 m. gegužės 25 d. teisme gautas atsakovo MB ( - ) ir trečiojo asmens K.... 16. Pareiškimas dėl ieškinio atsiėmimo tenkintinas, ieškinys paliktinas... 17. Ieškovas tol, kol teismas neišsiuntė ieškinio kopijos atsakovui, turi... 18. Ieškovė 2020 m. gegužės 22 d. pareiškimu, su kuriuo atsakovai sutiko,... 19. Kadangi atsakovai sutinka su ieškinio atsiėmimu, teismas daro išvadą, kad... 20. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys paliekamas nenagrinėtas, teismas... 21. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteisiamos, kadangi... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 139... 23. Ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 24. Ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 25. Atšaukti 2020 m. birželio 10 d. 9.30 val. paskirtą teismo posėdį.... 26. Nutarties patvirtintą kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...