Byla eB2-12-459/2018
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grator“ pabaigos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grator“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio administratoriai“ įgalioto asmens L. G. prašymą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grator“ pabaigos,

Nustatė

2

  1. Klaipėdos apygardos teisme 2018 m. birželio 12 d. gautas likviduojamos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Grator“ bankroto administratorės UAB „Pajūrio administratoriai“ įgalioto asmens L. G. prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos. Prašyme nurodoma, jog visos bankrutavusios įmonės bankroto procedūros yra atliktos, įmonė veiklą baigė.

3Prašymas tenkintinas.

  1. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.
  2. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. sausio 3 d. nutartimi UAB „Grator“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratore paskirta UAB „Pajūrio administratoriai“.
  3. 2018 m. kovo 20 d. nutartimi buvo patvirtintas bankrutavusios įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, 2018 m. kovo 21 d. nutartimi paskirta 1000,00 Eur bauda buvusiam bankrutavusios įmonės vadovui už teismo įpareigojimo nevykdymą.
  4. 2018 m. balandžio 25 d. nutartimi UAB „Grator“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, likvidatoriaus funkcijas pavesta atlikti bankroto administratoriui UAB „Pajūrio administratoriai“. Nutartis įsiteisėjusi.
  5. Administratorė nurodo, kad įmonės bankroto procedūros baigtos, įmonė turto neturi, kreditorių reikalavimai patenkinti nebuvo. Administratorė parengė veiklos ataskaitą ir prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.
  6. Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. kovo 22 d. išduotos pažymos Nr.(9)-LV4-696 akivaizdu, kad joje nurodyta, jog bankrutavusi UAB „Grator“ nebuvo įtraukta į kontroliuojamų sąrašą, neturi neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų, už aplinkos teršimą bausta nebuvo. Taigi, darytina išvada, kad bankrutavusios UAB „Grator“ bankroto administratorė atliko visus Įmonių bankroto įstatyme numatytus veiksmus, susijusius su įmonės kreditorių nustatymu ir turto iš įmonės skolininkų išieškojimu. Administratorė patvirtino, bei iš pateiktų duomenų apie bankrutavusią įmonę matyti, jog įmonė neturi nei piniginių lėšų, nei kito turto, į kurį galėtų būti nukreiptas finansinių reikalavimų patenkinimas. Įmonė, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, išregistruojama iš Juridinių asmenų registro Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnyje 5, 6 dalyje nustatyta tvarka. Kadangi duomenų, jog kreditoriai ar akcininkai būtų pateikę pasiūlymą sudaryti taikos sutartį nėra, įmonė turto neturi, todėl teismas daro išvadą, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos ir yra pagrindas pripažinti likviduojamos bankrutavusios UAB „Grator“ veiklos pabaigą (Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d.).
  7. Patvirtintinas likviduojamos bankrutavusios UAB „Grator“ 2018 m. gegužės 28 d. likvidacinis balansas, pagal kurį įmonės likusio turto ataskaitiniu laikotarpiu nėra.

4Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 straipsniais,

Nutarė

5likviduojamos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grator“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio administratoriai“ įgalioto asmens L. G. prašymą dėl įmonės pabaigos tenkinti.

6Pripažinti, kad likviduojamos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grator“, įmonės kodas 303197890, registracijos adresas H. Manto g. 22, Klaipėda, veikla pasibaigė ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

7Patvirtinti likviduojamos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grator“ 2018 m. gegužės 28 d. likvidacinį balansą, pagal kurį įmonės likusio turto ataskaitiniu laikotarpiu nėra.

8Nurodyti, kad liko nepatenkinti šie likviduojamos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Grator“ patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai: VMI prie FM 7 458,91 Eur, VSDVF Klaipėdos skyriaus 473,79 Eur ir antstolio J. P. 283,81 Eur sumai.

9Įpareigoti įmonės administratorę su sprendimu supažindinti visus įmonės kreditorius.

10Įpareigoti įmonės administratorę atlikti veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, bei pranešti apie teismo sprendimą byloje dalyvaujantiems asmenims.

11Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai