Byla 2-864-724/2012
Dėl dalies išmokėtos draudimo išmokos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, -

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ASS „Gjensidige Baltic“, veikiančio Lietuvos Respublikoje per ASS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, įmonės kodas 300633222, buveinė T. Ševčenkos g. 21/ Vytenio g. 12, Vilnius, a.s. ( - ), AB DnB NORD banke, ieškinį atsakovei S. U. a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), dėl dalies išmokėtos draudimo išmokos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, -

Nustatė

2Visagino miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo ASS „Gjensidige Baltic“, veikiančio Lietuvos Respublikoje per ASS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, ieškinys dėl dalies išmokėtos draudimo išmokos tai yra 3632,27 Lt, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės S. U.. Atsakovei nepateikus atsiliepimo, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 124 str. numatyta tvarka 2012 m. rugpjūčio 2 d. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas. Ieškovo reikalavimai atsakovui yra patvirtinti byloje esančiais dokumentais.

72011 m. kovo 25 d. tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta sutartis Nr. ( - ), kuria buvo apdrausta transporto priemonės CHRYSLER, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė už eismo įvykio metu padarytą žalą. 2011 m. gegužės 25 d. įvyko eismo įvykis, kurio metu A. U., vairuodamas automobilį CHRYSLER, valst. Nr. ( - ) apgadino transporto priemonę FORD, valst. Nr. ( - ) Eismo įvykio kaltininku pripažintas A. U. (Eismo įvykio deklaracija).

8Vadovaudamasis LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu bei Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklėmis, ieškovas išmokėjo 7412,79 Lt dydžio draudimo išmoką, susijusią su transporto priemonės FORD, valst. Nr. ( - ) apgadinimu.

9Sudarydamas sutartį ieškovas įvertino riziką ir paskaičiavo draudimo įmoką pagal atsakovės pateiktą informaciją. Atsakovė patvirtino, kad transporto priemonės CHRYSLER, valst. Nr. ( - ) nevairuos asmenys neturintys 7 m. vairavimo stažo bei jaunesni, nei 30 m. amžiaus (sutarties 1.5 p.). Eismo įvykio metu jo kaltininkas A. U. neturėjo 7 metų vairavimo stažo bei buvo jaunesnis nei 30 metų amžiaus (vairuotojo pažymėjimo kopija). Tai laikytina rizikos padidėjimu. Atsakovė privalėjo pranešti ieškovui apie rizikos padidėjimą (sutarties 1.6 p.), tačiau to nepadarė.

10Vadovaujantis LR transporto priemonių vykdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 2 d., jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį, Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 62.1 punktu (atsakingas draudikas turi teisę reikalauti grąžinti iki 50 % išmokėtos draudimo sumos, jeigu sudarant draudimo sutartį draudėjas ar jo atstovas nuslėpė sutarties sudarymui svarbią informaciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminę įtaką draudžiamojo įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai) arba nesuteikė atsakingam draudikui jo prašomos teisingos informacijos) ir 62.2 punktu (iki 50 % išmokėtos draudimo išmokos, - jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka).

11Ieškovas 2012 m. liepos 2 d. su pretenzija Nr. 3168-50-552 kreipėsi į atsakovę, reikalaudamas per 14 dienų sumokėti 3632,27 Lt išmokėtos draudimo išmokos, nes A. U. eismo įvykio metu nebuvo sulaukęs 30 metų amžiaus ir neturėjo 7 metų vairavimo stažo. Atsakovė reikalavimo neįvykdė.

12Vadovaujantis su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.63 str. 1 d. 2 p.), todėl atsiranda ieškovui teisė reikalauti prievolės įvykdymo Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. nustatyta tvarka, kartu išieškant teismo išlaidas. Todėl iš atsakovės priteistina ieškovui 3632,27 Lt draudimo išmokos suma.

13Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. yra nustatyta, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto 5 procentų dydžio palūkanas (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d.) nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. liepos 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

15Ieškovas patyrė 109,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, jos pagrįstos rašytiniais įrodymais, todėl priteistino iš atsakovės.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.; 285 – 287 str.,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovės S. U. 3632,27 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus trisdešimt du Lt 27 ct) draudimo išmokos, 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo 2012 m. liepos 30 d. teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas - 109,00 Lt (vieną šimtą devynis Lt 00 ct) žyminio mokesčio, ieškovo ASS „Gjensidige Baltic“, veikiančio Lietuvos Respublikoje per ASS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, naudai, įpareigojant atsakovę pinigines lėšas pervesti į AAS ,,Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas (kodas 70440).

19Atsakovė S. U. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau atsakovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

20Ieškovas ASS „Gjensidige Baltic“, veikianti Lietuvos Respublikoje per ASS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso... 2. Visagino miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo ASS „Gjensidige... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 124 str.... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 7. 2011 m. kovo 25 d. tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta sutartis Nr. ( -... 8. Vadovaudamasis LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 9. Sudarydamas sutartį ieškovas įvertino riziką ir paskaičiavo draudimo... 10. Vadovaujantis LR transporto priemonių vykdytojų civilinės atsakomybės... 11. Ieškovas 2012 m. liepos 2 d. su pretenzija Nr. 3168-50-552 kreipėsi į... 12. Vadovaujantis su Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti... 13. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. yra nustatyta, jog skolininkas privalo... 14. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 15. Ieškovas patyrė 109,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, jos pagrįstos... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str.... 17. Ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti iš atsakovės S. U. 3632,27 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus... 19. Atsakovė S. U. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovas ASS „Gjensidige Baltic“, veikianti Lietuvos Respublikoje per ASS...