Byla 2S-563-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės, Virginijos Volskienės,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo L. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo L. J. skundą dėl netinkamų pareigūnų veiksmų ir žalos priteisimo, atsakovas Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, tretysis asmuo SĮ ,,Susisiekimo paslaugos“

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Pareiškėjas L. J. su skundu kreipėsi į teismą ir prašė įvertinti pareigūno M. K. veiksmų teisėtumą, vykdant savo pareigas ir pripažinti, kad nutarimas dėl administracinės teisės pažeidimo prima facie neteisėtas, o taikant administracinę priemonę – priverstinį transporto priemonės BMW, valst. Nr. ( - ) priemonės nuvežimą, ne tik suvaržė jo turtines teises, bet ir padarė turtinę ir neturtinę žalą; panaikinti pareigūno M. K. 2009-11-19 transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą; priteisti iš atsakovo Vilniaus apskrities VPK, Lietuvos kelių eismo priežiūros tarnybos dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo išlaidas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ – 207 Lt; priteisti iš atsakovo Vilniaus apskrities VPK, Lietuvos kelių eismo priežiūros tarnybos dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo taksi, trumpasis Nr. 1403, išlaidas – 20 Lt; priteisti iš atsakovo Vilniaus apskrities VPK, Lietuvos kelių eismo priežiūros tarnybos bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad 2009 m. lapkričio 19 d. pareiškėjas automobiliu nuvyko prie VšĮ ,,Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“ bendrosios pagalbos centro. Automobilį pastatė leistinoje vietoje, už jo stovėjimą apmokėjo bei nuvyko pas gydytojus į polikliniką, tačiau grįžęs apie 11.30 valandą nerado savo automobilio. Paskambinęs bendruoju pagalbos telefonu išsiaiškino, kad automobilį priverstinai nuvežė policijos pareigūnai. Policijos pareigūnas M. K. priėmęs sprendimą apie priverstinį automobilio nuvežimą, pareiškėjui apie tai nepranešė, su aktu nesupažindino, ko pasekoje buvo pažeista pareiškėjo teisė žinoti apie prievarta nuvežamą automobilį ir dėl to jis patyrė 207 Lt dydžio žalą. Pareiškėjui policijos pareigūnas baudą numatytą ATPK 1241 straipsnyje skyrė nepagrįstai, neatsižvelgęs į aplinkybę, jog pareiškėjas atvyko į gydymo įstaigą ir automobilį pastatė leistinoje vietoje, todėl pareiškėjui skirta bauda turi būti panaikinta. Pareigūnas pažeidė ATPK 269 straipsnio 7 ir 8 dalių reikalavimus, nes be pagrindo priverstinai nuvežė pareiškėjo automobilį, tuo apribodamas pareiškėjo teisę disponuoti automobiliu, ko pasekoje jis patyrė turtinę ir neturtinę žalą (LR Viešojo administravimo įstatymo 39 straipsnis CK 6.271 str.), kurią reikalavo atlyginti.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartimi pareiškėjo skundas atsisakytas priimti, kaip neteismingas bendrosios kompetencijos teismui.

10Vadovaudamasis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas pažymėjo, kad bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, nagrinėja administraciniai teismai. Teismas sprendė, kad skundu yra ginčijamas valstybinio administravimo subjekto – M. K. veiksmų ir jo priimto teisės akto – 2009-11-19 transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto teisėtumas, todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 137 straipsniu, skundą kaip neteismingą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui, atsisakė priimti, išaiškinant pareiškėjui, jog su skundu jis turi kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, esantį adresu Žygimantų g. 2, Vilniuje.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

12Pareiškėjas L. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

13Nurodo, kad ATPK 271 straipsnis numato, jog administracinį sulaikymą, asmens apžiūrą, daiktų patikrinimą ir daiktų bei dokumentų paėmimą, priverstinį transporto priemonės nuvežimą, transporto priemonės važiuoklės užblokavimą specialiu įtaisu arba vairuotojo nušalinimą nuo transporto priemonių vairavimo ir patikrinimą neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų arba vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų nustatyti, asmenų, sulaikytų už administracinių teisės pažeidimų padarymą ir įtariamų, kad jie neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, patikrinimą neblaivumui arba apsvaigimui nustatyti, laivo stabdymą, laivo tikrinimą suinteresuotas asmuo gali apskųsti aukštesniajam organui (pareigūnui) arba rajono (miesto) apylinkės teismui, o laivo sulaikymą _ rajono (miesto) apylinkės teismui Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nustatyta tvarka. Kadangi vengė bylos vilkinimo, aukštesniam pareigūnui skundo neteikė, o kreipėsi į teismą su pareiškimu. Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateiktas nebuvo. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Teisėjų kolegija, įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, jog pirmos instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo pareiškimą vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, nurodydamas pareiškėjui su skundu kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kurio kompetencijai priskiriamas ginčų dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, sprendimas, todėl teismo priimta nutartis negali būti pripažinta teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str.).

15Byloje nustatyta, kad pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą prašydamas įvertinti policijos pareigūno veiksmų teisėtumą, dėl pareiškėjo transporto priemonės priverstinio nuvežimo bei priverstinio transporto priemonės nuvežimo akto pripažinimo neteisėtu (ATPK 269 str. 7 d.) bei patirtų išlaidų priteisimo.

16Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo spręsti 2009 m. kovo 3 d. nutartyje, nagrinėdama iš esmės panašaus ginčo teismingumo klausimą, konstatavo, kad tokio pobūdžio bylos priskirtinos bendrosios kompetencijos teismams, nes ginčas kilęs dėl tinkamo administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės, nagrinėjamu atveju, pareiškėjo transporto priemonės priverstinio nuvežimo (ATPK 269 str. 7 d.). Administracinių teisės pažeidimų bylų užtikrinimo priemonių apskundimą numato Administracinių teisės pažeidimų kodekso 271 straipsnis, priskiriantis tokių ginčų nagrinėjimą bendrosios kompetencijos (apylinkių) teismams.

17Pastarasis ginčas nors ir priskirtinas pirmąją instancija nagrinėti bendrosios kompetencijos apylinkų teismams, savo esme yra administracinio teisinio pobūdžio, todėl nepatenka į Civilinio proceso kodekso taikymo ribas (CPK 1 str.) ir nėra nagrinėjamas pagal Civilinio proceso kodekso normas. Šis ginčas, kaip administracinio teisinio pobūdžio ginčas sprendžiamas ir nagrinėjamas taikant ABTĮ įtvirtintas teisės normas (ABTĮ 1 str.). Iš nurodytų argumentų seka, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje turėjo tikrinti, ar nėra procesinių pagrindų, atsisakyti priimti pareiškėjo skundą, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsniu, o ne Civilinio proceso kodekso 137 straipsniu. Tuo atveju, atskirasis skundas dėl pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo turėjo būti perduotas ne bendrosios kompetencijos teismui, o Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, vadovaujantis ABTĮ 20 straipsnio 1 dalies 2 punktu. Tokią išvadą, teisėjų kolegija daro atsižvelgdama į kitą, specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo spręsti 2007-04-11 nutartį, kurioje konstatuota kad: „ABTĮ 16 str. 3 d., ATPK 271 str. įtvirtintos nuostatos yra lex specialis bendrųjų ABTĮ nuostatų, reglamentuojančių bylų priskyrimą nagrinėti administraciniams teismams, atžvilgiu, t.y. ATPK 271 str. nurodyti ginčai savo esme yra administracinio teisinio pobūdžio, tačiau pagal teisės aktuose nustatytą reglamentavimą juos pirmąja instancija nagrinėja apylinkių teismai, kurių priimtų procesinių sprendimų teisėtumas apeliacine tvarka tikrinamas ABTĮ nustatyta tvarka (ABTĮ 20 str. 1 d. 2 p.)“.

18Tuo tarpu, kaip matyti iš šioje byloje priimto pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo, pirmos instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu bei šios nutarties apskundimą apeliacine tvarka nustatė, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 301 straipsnio 2 dalimi ir Civilinio proceso kodekso 335 straipsniu. Kitaip tariant, pirmosios instancijos teismas išsprendė šią bylą, pritaikydamas ne tik netinkamas procesinės teisės normas, bet apskritai pritaikydamas netinkamą procesinės teisės rūšį, ko pasekoje pareiškėjas buvo suklaidintas ir apskundė šią nutartį netinkamam apeliacinės instancijos teismui.

19Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Šioje įstatymo normoje taip pat nustatyta, kad tokiu atveju byla gali būti grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui tik tuomet, kai šių pažeidimų negali ištaisyti apeliacinės instancijos teismas.

20Tačiau šiuo atveju pirmosios instancijos teismui ne tik netinkamai pritaikius procesinės teisės normas, bet apskritai netinkamai nustačius pačios taikytinos procesinės teisės rūšį, ši administracinė byla apeliacine tvarka, pažeidžiant (ABTĮ įtvirtintas) procesines teisės normas, buvo pateikta nagrinėti netinkamam apeliacinės instancijos teismui, tai yra Vilniaus apygardos teismui. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teismas, kuris nėra kompetentingas nagrinėti apylinkių teismų procesinių sprendimų, priimtų administracinėse bylose, nėra kompetentingas ir nustatyti, ar dėl ABTĮ įtvirtintų procesinės teisės normų pažeidimo, tai yra jų nepritaikymo, galėjo būti priimtas neteisingas procesinis sprendimas šioje administracinėje byloje, ar tuo labiau pats ištaisyti ABTĮ įtvirtintų procesinės teisės normų pažeidimus, tai yra išspręsti šios bylos priėmimo klausimą, vadovaujantis ABTĮ įtvirtintomis procesinės teisės normomis.

21Nurodytais argumentais, teisėjų kolegija naikina pirmosios instancijos teismo nutartį kaip priimtą netinkamai pritaikius procesinės teisės normas bei grąžina pareiškėjo skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 4 str., CPK 301 str. 2 d., CPK 329 str. 1 d., 337 str. 2 p., CPK 338 str., ATPK 271 str., ABTĮ 20 str. 1 d. 2 p.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjo L. J. skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės, Virginijos Volskienės,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Pareiškėjas L. J. su skundu kreipėsi į teismą ir... 7. Nurodė, kad 2009 m. lapkričio 19 d. pareiškėjas automobiliu nuvyko prie... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartimi... 10. Vadovaudamasis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 12. Pareiškėjas L. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 13. Nurodo, kad ATPK 271 straipsnis numato, jog... 14. Teisėjų kolegija, įvertinusi civilinės bylos medžiagą bei atskirojo... 15. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą prašydamas... 16. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo spręsti 2009 m. kovo... 17. Pastarasis ginčas nors ir priskirtinas pirmąją instancija nagrinėti... 18. Tuo tarpu, kaip matyti iš šioje byloje priimto pirmosios instancijos teismo... 19. Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad procesinės... 20. Tačiau šiuo atveju pirmosios instancijos teismui ne tik netinkamai pritaikius... 21. Nurodytais argumentais, teisėjų kolegija naikina pirmosios instancijos teismo... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3... 23. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartį...