Byla 2-21519-541/2019
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „BALTIC PETROLEUM“ ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „BALTIC PETROLEUM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso (toliau – CPK) XXII skyriuje nustatytas taisykles, prašydama priteisti iš atsakovo A. M. 8 350,14 Eur skolos, 299,59 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, kad 2015 m. gegužės 19 d. su atsakovu sudarė naftos produktų pardavimo - pirkimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo parduoti prekes atsakovui pagal sutarties 1.3. punktą, už įsigytus naftos produktus sutarties 3 dalyje numatyta tvarka ir terminais. Ieškovė pardavė atsakovui prekių, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už prekes pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras (sutarties 3.1., 3.2. punktai). Ieškovė savo sutartines prievoles įvykdė tinkamai, tačiau atsakovas nesumokėjo už jam parduotas prekes, todėl susidarė 8 350,14 Eur įsiskolinimas. Už netinkamai vykdomas prievoles, ieškovė atsakovui priskaičiavo 299,59 Eur delspinigių pagal sutarties 3.5. punktą.

5Ieškinys grindžiamas rašytiniais įrodymais, ieškovė prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

6Teismas įvertino pateiktus įrodymus ir nustatė, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti.

7Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog ieškovė su atsakovu 2015 m. gegužės 19 d. pasirašė naftos produktų pirkimo - pardavimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovui prekes - naftos produktus, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (sutarties 1.1., 1.2., 1.3. punktai). Ieškovė įvykdė savo įsipareigojimus, perdavė atsakovui prekes, išrašė PVM sąskaitas faktūras, o atsakovas neatsiskaitė su ieškove per 30 kalendorinių dienų nuo naftos produktų perdavimo datos pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras (sutarties 3.1., 3.2. punktai). Atsakovas neapmokėjo PVM sąskaitose faktūrose nurodytos sumos, todėl susidarė 8 350,14 Eur įsiskolinimas, kurį ieškovė prašo priteisti iš atsakovo.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis).

9CK 6.305 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.344 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis).

10Duomenų apie tai, kad atsakovas savo įsipareigojimus ieškovei būtų įvykdęs ir visiškai atsiskaitęs už įsigytas prekes, nėra (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė prievolę laiku atsiskaityti su ieškove už parduotas prekes, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 8 350,14 Eur skolą laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis).

11Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). CK 6.72 straipsnis nustato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal Sutarties 3.5. punktą atsakovas uždelsęs apmokėti už parduotus naftos produktus, įsipareigojo už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos mokėti ieškovei 0,02 proc. dydžio delspinigius.

12Ieškovės skaičiavimu, atsakovė turi mokėti 299,59 Eur delspinigių, apskaičiuotų pagal atskiras PVM sąskaitas faktūras, atsižvelgiant į jų apmokėjimo terminus (skolos ir delspinigių skaičiavimo pažymą). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė laiku neatsiskaitė pagal jai išrašytas PVM sąskaitas faktūras, ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovo 299,59 Eur delspinigių yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tokios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas sutartį su ieškove sudarė ne kaip fizinis asmuo, o verslo vykdymo reikmėms, t. y. žemės ūkiui, bei praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 8 649,76 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. birželio 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 130,00 Eur dydžio žyminis mokestis. Atsižvelgiant į tai, jog teismas tenkino ieškovės reikalavimus visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistina 130,00 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428-429 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) ieškovės UAB „BALTIC PETROLEUM“, į. k. 111703588, naudai 8 350,14 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų 14 ct) skolos, 299,59 Eur (du šimtai devyniasdešimt devyni eurai 59 ct) delspinigių, 6 (šeši) proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (8 649,76 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. birželio 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 130,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

18Išaiškinti, kad atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos turi įvykdyti sprendimą ir raštu pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus arba raštu pateikti teismui motyvuotus prieštaravimus.

19Per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminarus sprendimo kopijos gavimo atsakovui nepateikus teismui prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

20Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, dokumentinio... 2. Teismas... 3. ieškovė UAB „BALTIC PETROLEUM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Ieškovė nurodė, kad 2015 m. gegužės 19 d. su atsakovu sudarė naftos... 5. Ieškinys grindžiamas rašytiniais įrodymais, ieškovė prašo bylą... 6. Teismas įvertino pateiktus įrodymus ir nustatė, kad yra pagrindas ieškinį... 7. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog ieškovė su atsakovu 2015 m.... 8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256... 9. CK 6.305 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirkimo-pardavimo sutartimi viena... 10. Duomenų apie tai, kad atsakovas savo įsipareigojimus ieškovei būtų... 11. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 12. Ieškovės skaičiavimu, atsakovė turi mokėti 299,59 Eur delspinigių,... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 14. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428-429... 16. ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) ieškovės UAB „BALTIC... 18. Išaiškinti, kad atsakovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminaraus... 19. Per 20 (dvidešimt) dienų nuo preliminarus sprendimo kopijos gavimo atsakovui... 20. Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais....