Byla e2-22885-1050/2020
Dėl skolos už šilumos energiją priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lina Greičiūtė-Petrauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ ieškinį atsakovui R. S. (R. S.) dėl skolos už šilumos energiją priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo R. S. 1 022,95 Eur skolą, 22,86 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, 25,71 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4Nurodė, kad nuo 2017-03-30 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ tiekia centralizuotą šilumos energiją butui, esančiam adresu ( - ), kuris nuosavybės teise skolos susidarymo laikotarpiu priklausė atsakovui R. S. Už į butą patiektą šilumos energiją/karštą vandenį laikotarpiu nuo 2018-11-01 iki 2020-02-29 yra susidariusi 1 022,95 Eur skola. Laikotarpiu, kai butas nuosavybės teise priklausė atsakovui, šilumos tiekėja su atsakovu nebuvo sudariusi individualios rašytinės energijos pirkimo-pardavimo sutarties, tačiau buto šilumos/karšto vandens tiekimo-vartojimo įrenginiai prijungti prie namo šilumos energijos tiekimo tinklų, todėl laikoma, kad šilumos energijos tiekėja konkliudentiniais veiksmais su atsakovu buvo sudariusi neterminuotą energijos pirkimo-pardavimo sutartį. Todėl atsakovui atsirado prievolė mokėti už tiekiamą šilumą. Kadangi atsakovas už butui patiektą šilumos energiją pilnai neatsiskaitė, jis netinkamai vykdė teisės aktų nustatytą pareigą mokėti už suvartotą energiją. Ieškovė atsakovui paskaičiavo 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną, už laikotarpį nuo 2019-09-01 iki 2020-02-29, viso 22,86 Eur. Be kita ko, ieškovė patyrė 1,71 Eur išlaidų už Nekilnojamojo turto ir Gyventojų registrų duomenis bei 24,00 Eur žyminiam mokesčiui sumokėti.

5Atsižvelgiant į tai, kad ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ), procesiniai dokumentai neįsiteikė, nustačius, kad atsakovas niekur nedirba ir yra deklaravęs išvykimą į ( - ), ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas atsakovui buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t. y. 2020-08-03 procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu. Per nustatytą keturiolikos dienų terminą atsiliepimas į ieškinį teismui nebuvo pateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų byloje nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

8Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė nuo 2017-03-30 tiekia centralizuotą šilumos energiją butui, esančiam adresu ( - ). Iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo nustatyta, kad nuo 2011-05-06 paminėtas butas nuosavybės teise priklauso atsakovui R. S. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pateiktos mokesčių paskaičiavimo pažymos duomenimis nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2018-11-01 iki 2020-02-29 už suteiktą šilumos energiją/karštą vandenį aukščiau nurodytoms patalpoms, atsakovas yra skolingas ieškovei 1 022,95 Eur. Duomenų, kad atsakovas būtų padengęs įsiskolinimą ieškovei, byloje nėra (CPK 178 straipsnis). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovės nurodytų aplinkybių dėl skolos ir jos dydžio neginčijo.

9Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad tarp ieškovės ir atsakovo susiklostė šilumos energijos pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, atsižvelgiant į tai, kad atsakovui kaip abonentui ieškovė tiekė energiją per prijungtą energijos tiekimo tinklą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.71 straipsnis, 6.2 straipsnis, 6.154 straipsnio 1 dalis, 6.383 straipsnis). Tokiu atveju atsakovas privalėjo savo sutartinę prievolę vykdyti tinkamai ir laiku apmokėti už patiektą energiją (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Atsakovui to nepadarius, teismas tenkina ieškinio reikalavimą ir priteisia iš atsakovo 1 022,95 Eur įsiskolinimą už tiektą energiją laikotarpiu nuo 2018-11-01 iki 2020-02-29 (CK 4.76 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.383 straipsnis, 6.388 straipsnis, 6.391 straipsnis, CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

10CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis šilumos pirkimo-pardavimo sutarties standartinių sąlygų aprašu ieškovė atsakovui paskaičiavo 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną, viso 22,86 Eur, už laikotarpį nuo 2019-09-01 iki 2020-02-29. Kadangi atsakovas tinkamai neįvykdė prievolės, todėl ieškovei iš atsakovo priteisiami jos paskaičiuoti protingo dydžio 22,86 Eur delspinigiai už laikotarpį nuo 2019-09-01 iki 2020-02-29 (CK 6.71 straipsnio 3 dalis).

11Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovo taip pat priteisiamos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą 1 045,81 Eur sumą (1 022,95 + 22,86 Eur), skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2020-06-26) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovo priteisiama 25,71 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 24,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 1,71 Eur už Nekilnojamojo turto ir Gyventojų registrų duomenis (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalis 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

13Kadangi byloje bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,86 Eur), neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2020-01-13 įsakymu Nr. 1R-19/1K-2 nustatytos minimalios (5,00 Eur) valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumos – šios išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15patenkinti ieškovės akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ ieškinį visiškai.

16Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“, j. a. k. 124135580, iš atsakovo R. S. (R. S.), a. k. ( - ), 1 022,95 Eur (vieną tūkstantį dvidešimt du eurus 95 ct) skolos, 22,86 Eur (dvidešimt du eurus 86 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 045,81 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2020-06-26) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 25,71 Eur (dvidešimt penkis eurus 71 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Įteikti atsakovui R. S. (R. S.), a. k. ( - ), Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-08-19 sprendimą už akių viešo paskelbimo būdu.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lina Greičiūtė-Petrauskienė,... 2. Teismas... 3. ieškovė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Nurodė, kad nuo 2017-03-30 AB „Vilniaus šilumos tinklai“ tiekia... 5. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos... 6. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 7. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 8. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 9. Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad tarp ieškovės ir atsakovo... 10. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 11. Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovo taip pat priteisiamos 5 procentų... 12. Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovo priteisiama 25,71 Eur... 13. Kadangi byloje bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 15. patenkinti ieškovės akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“... 16. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“, j. a. k.... 17. Įteikti atsakovui R. S. (R. S.), a. k. ( - ), Vilniaus miesto apylinkės... 18. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 19. Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos... 20. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...