Byla 2-180-814/2012
Dėl atleidimo nuo globėjo pareigų, naujo rūpintojo skyrimo bei gyvenamosios vietos nustatymo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šafronienė, sekretoriaujant Rasai Šaltienei, dalyvaujant pareiškėjo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovui Andriui Baranauskui, suinteresuoto asmens VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai atstovui ir suinteresuotam asmeniui O. J. nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims O. J. ir VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai dėl atleidimo nuo globėjo pareigų, naujo rūpintojo skyrimo bei gyvenamosios vietos nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjas teismo prašo atleisti O. J. nuo globėjo pareigų atlikimo nepilnametės V. S., gim. ( - ), atžvilgiu, minėtos nepilnametės nauju rūpintoju bei turto administratoriumi skiriant VšĮ Marijampolės tėviškės namai, V gyvenamąją vietą nustatant minėtos globos įstaigos adresu. Pareiškime nurodė, kad 2005-11-24 mirė nepilnamečių V. S. ir N. S. vieniša motina V. S.. Dar motinai esant gyvai dėl vaikų nepriežiūros Jonavos rajono savivaldybės valdybos 2000-01-25 sprendimu minėtiems nepilnamečiams buvo įsteigta laikinoji globa, vaikus apgyvendinant Jonavos rajono vaikų globos namuose. Motinai mirus, kaip likusiems be tėvų globos šiems vaikams teismo nutartimis buvo nustatyta nuolatinė globa, abiems nuolatine globėja skiriant suinteresuotą asmenį O. J., vaikų gyvenamąją vietą nustatant su globėja. O. J. susirgus sunkios formos insultu, dėl globėjos ligos bei atsižvelgiant į N problemišką elgesį, globėjai prašant, Jonavos rajono apylinkės teismo 2011-06-14 nutartimi O. J. buvo atleista nuo globėjo pareigų atlikimo minėto nepilnamečio atžvilgiu, o nauju jo globėju paskirti VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai. Tuo tarpu V, jai prašant ir globėjai sutinkant, toliau buvo globojama O. J. šeimoje. Šiuo metu globėjos sveikata yra mažai pagerėjusi, ji yra nuolatinėje medikų priežiūroje. Nerimą globėjos šeimoje kelia pablogėjęs V elgesys, kuris atsiliepia ir globėjos sveikatai. V neklauso globėjos, nevykdo jos nurodymų ir įpareigojimų. Kadangi globėja negali tinkamai atlikti globėjo pareigų, todėl dėl sveikatos būklės ji kreipėsi į pareiškėją, prašydama ją atleisti nuo globėjos pareigų atlikimo V atžvilgiu.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas A. Baranauskas pareiškimą palaikė jame nurodytais motyvais. Paaiškino, kad V. S. neklauso globėjos, nevykdo jos nurodymų. Globėja persirgusi sunkios formos insultu, jai reikalinga nuolatinė ramybė. V tokiu savo elgesiu daro neigiamą įtaką globėjos sveikatai.

4Suinteresuotas asmuo O. J. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai. Atsiliepimą į pareiškimą suinteresuotas asmuo teismo nustatytu terminu pateikė, kuriame nurodė, kad su pareiškimu sutinka, kadangi jos sveikatos būklė po sunkios formos insulto mažai pagerėjusi, ji visiškai nevaikšto, yra nuolatinėje gydytojų priežiūroje, jai reikalinga ramybė. Be to, V neklauso, nevykdo įsipareigojimų ir nurodymų. Ji. ir pati nori būti su broliu N. S., gyvenančiu VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai. Taip pat prašė dėl sveikatos būklės leisti jai nedalyvauti teismo posėdyje.

5Suinteresuoto asmens VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime į pareiškimą suinteresuotas asmuo su pareiškimu sutiko.

6Tiesiogiai teismo posėdyje išklausyta nepilnametė V. S. paaiškino, kad ji šiuo metu neapsisprendusi kur norėtų gyventi. Pripažįsta, kad ne visada klauso globėjos, atsikalbinėja, mano, kad jai blogą įtaka daro jos geras draugas, kuriam 21 metai. Globėja O. J. yra po insulto, be kitų pagalbos negali vaikščioti. Ji norėtų pabaigti ( - ) gimnazijos dešimtą klasę ir po baigimo apsigyventi Marijampolės vaiko tėviškės namuose.

7Liudytojas P. J. posėdžio metu paaiškino, kad V. S. neklauso, bėga iš namų. Daug kartų kalbėjosi su V dėl jos elgesio, tačiau padėtis nepasikeitė. Globėja O. J. yra po insulto ir toks globotinės neigiamas elgesys daro įtaką globėjos sveikatai.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Pareiškėjo paaiškinimais, surinktais dokumentais byloje nustatyta, kad nepilnametė V. S., gim. ( - ), yra likusi be tėvų globos – motina V. S. 2005-11-24 mirė, o gimimo akto įraše esantys duomenys apie minėto vaiko tėvą nuginčyti 2006-09-18 teismo sprendimu (b.l. 15, 19-21). Dar motinai esant gyvai, dėl nepriežiūros namuose V ir jos nepilnamečiui broliui N. S. buvo įsteigta laikinoji globa, vaikai apgyvendinti Jonavos rajono vaikų globos namuose, jiems skiriant visišką valstybės išlaikymą (b.l. 18). Jonavos rajono apylinkės teismo 2006-03-28 nutartimi N nustatyta nuolatinė globa, o V Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-03-28 įsakymu Nr. 13B-323 nustatyta laikinoji globa, brolio ir sesers globėja skiriant suinteresuotą asmenį O. J. (b.l. 16-17). Jonavos rajono apylinkės teismo 2007-07-24 nutartimi V. S. nustatyta nuolatinė globa, nuolatine globėja skiriant O. J. bei vaiko gyvenamąją vietą nustatant kartu su globėja (b.l. 14). 2011-02-12 O. J. susirgus, kadangi V brolis buvo problemiškas vaikas, dėl globėjos sveikatos būklės Jonavos rajono apylinkės teismo 2011-06-14 nutartimi ji buvo atleista nuo globėjos pareigų minėto vaiko atžvilgiu, o nauju N globėju ir turto administratoriumi paskirti VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai, vaiko gyvenamąją vietą nustatant šios globos įstaigos adresu (b.l. 11-12). V ir toliau buvo globojama O. J. šeimoje. 2011-12-15 O. J. kreipėsi į pareiškėją su prašymu dėl pablogėjusios sveikatos būklės ir V elgesio, rodančio priešiškumą visai globėjos šeimai, atleisti ją nuo globėjos pareigų atlikimo V atžvilgiu (b.l. 5). Tai, kad O. J. sveikatos būklė po išeminio galvos smegenų insulto negerėja, patvirtina byloje rašytiniai įrodymai (b.l. 7-9,13). V. S. šiuo metu mokosi ( - ) gimnazijos dešimtoje klasėje (b.l. 10). Minėta nepilnametė sutinka, kad būtų pakeistas globėjas, nurodydama, kad ji nori gyventi su broliu N VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai, nes jai sunku priprasti prie globėjos šeimos, pripažino, kad neklauso globėjų ir blogai elgiasi (b.l. 4). Pareiškėjo paaiškinimu, savo vardu registruoto turto V. S. neturi. Kitų asmenų, norinčių globoti V, nenustatyta.

10Teismo nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nepilnametės V. S. interesai bus labiau užtikrinti šiam vaikui gyvenat VŠĮ Marijampolės vaiko tėviškės namuose.

11Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į liudytojo P. J., nepilnametės V. S. paaiškinimus, pareiškėjui prašant ir suinteresuotiems asmenims sutinkant, O. J. atleistina nuo globėjos pareigų nepilnametės V. S., gim. ( - ), atžvilgiu pagal CPK 494 str. 1 d. Minėtos nepilnametės rūpintoju (Vestinai suėję 14 m.) skirtini VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai, V gyvenamąją ir globos vietą nustatant šiuose namuos adresu Avikilų k., Liudvinavo sen., Marijampolės r. sav. (CK 3.261 str., 3.264 str., 3.265 str.).

12Jeigu vaikas turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, teismas paskiria to turto administratorių (CPK 504 str. 3 d.). Byloje duomenų, patvirtinančių, kad nepilnametė V. S. turi turto, nėra, tačiau įgyvendinant proceso koncentracijos ir ekonomiškumo (CPK 7 str.) bei vaiko teisių ir teisėtų interesų gynimo ir apsaugos principus (CK 3.3 str. 1 d.), taip pat siekiant šios nepilnametės turtinių interesų tinkamo įgyvendinimo ateityje, suinteresuotas asmuo Viešoji įstaiga Marijampolės vaiko tėviškės namai skirtinas šio vaiko turto administratoriumi.

13Vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str., 494 str., ir 504 str., teismas

Nutarė

14Pareiškimą patenkinti.

15Atleisti nuo globėjo pareigų O. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ., nepilnametės V. S., gim. ( - ), atžvilgiu.

16Skirti V. S., gim. ( - ), rūpintoju ir turto administratoriumi VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai, įmonės kodas 165809221, adresas - Avikilų k., Liudvinavo sen., Marijampolės r. sav.

17Nepilnametės V. S., gim. ( - ), gyvenamąją ir rūpybos vietą nustatyti VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai adresu (Avikilų k., Liudvinavo sen., Marijampolės r. sav.).

18Išaiškinti rūpintojui, kad jis privalo vykdyti pareigas numatytas CK 3.271 str., turi teises numatytas CK 3.272 str., o už V. S., gim. ( - ), padarytą žalą ir už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako įstatymo nustatyta tvarka ( CK 3.273 str.).

19Nutartį vykdyti skubiai.

20Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šafronienė, sekretoriaujant... 2. Pareiškėjas teismo prašo atleisti O. J. nuo globėjo pareigų atlikimo... 3. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas A. Baranauskas pareiškimą... 4. Suinteresuotas asmuo O. J. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta... 5. Suinteresuoto asmens VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai atstovas į... 6. Tiesiogiai teismo posėdyje išklausyta nepilnametė V. S. paaiškino, kad ji... 7. Liudytojas P. J. posėdžio metu paaiškino, kad V. S. neklauso, bėga iš... 8. Pareiškimas tenkintinas.... 9. Pareiškėjo paaiškinimais, surinktais dokumentais byloje nustatyta, kad... 10. Teismo nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad nepilnametės V. S.... 11. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į liudytojo P. J.,... 12. Jeigu vaikas turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga... 13. Vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str., 494 str., ir 504 str., teismas... 14. Pareiškimą patenkinti.... 15. Atleisti nuo globėjo pareigų O. J., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ., nepilnametės V.... 16. Skirti V. S., gim. ( - ), rūpintoju ir turto administratoriumi VšĮ... 17. Nepilnametės V. S., gim. ( - ), gyvenamąją ir rūpybos vietą nustatyti... 18. Išaiškinti rūpintojui, kad jis privalo vykdyti pareigas numatytas CK 3.271... 19. Nutartį vykdyti skubiai.... 20. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos...