Byla e2-5119-213/2018

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Vita Lučkauskaitė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilneda“ ieškinį atsakovui UAB „Manado“ dėl žalos atlyginimo bei 6 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Vilneda” prašo priteisti iš atsakovo UAB „Manado“ 238,00 Eur žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.

4Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovui prašant, priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje nustatyta, kad 2016-06-08 ieškovas UAB „Vilneda“ ir atsakovas UAB „Manado“, sudarė žodinę sutartį dėl keleivių vežimo turistiniais autobusais paslaugų. Žodinė sutartis buvo sudaryta rašytiniu susirašinėjimu per elektroninį paštą. Tarp šalių susidarė sutarties vykdymo praktika, kad ieškovo darbuotojai (vadybininkai) elektroninių paštu atsiųsdavo atsakovo darbuotojams pasiūlymą konkretaus maršruto, jo pradžios, pabaigos ir kitų sąlygų. Atsakovas, sutikęs suteikti keleivių vežimo paslaugą, pateikdavo autobusą su vairuotoju į ieškovo nurodytą vietą ir nuveždavo keleivius ieškovo nurodytu maršrutu. Suteikęs paslaugą, atsakovas elektroniniu paštu atsiųsdavo ieškovui sąskaitą – faktūrą, kurią ieškovas apmokėdavo. 2017-05-22 analogišku būdu šalys susitarė, kad atsakovas pateiks į ieškovo nurodytą vietą turistinį autobusą su vairuotoju ir 2017-06-17 – 2017-06-25 nuveš turistų grupę į Kroatiją ir atgal. 2017-06-15 atsakovo vadybininkas SMS žinute pranešė ieškovui, kad atsisako vykdyti sutartį motyvuodamas tuo, kad sugedo autobusas. Atsakovui atsisakius vykdyti susitarimą, ieškovas buvo priverstas ieškoti kito vežėjo. Pakaitinį vežėją pavyko rasti Latvijoje, tačiau ieškovas buvo priverstas sutikti su to vežėjo reikalavimu mokėti didesnę kainą už užsakymo skubą ir autobuso be keleivių pristatymą iš Latvijos į Lietuvą ir atgal. Atsakovas jokio pakaitinio autobuso ar pakaitinio vežėjo nepasiūlė.

8Dėl atsakovo atsisakymo vykdyti sutartį ieškovas patyrė 2038,00 Eur nuostolį, kurį sudaro skirtumas tarp pakaitiniam Latvijos vežėjui sumokėtos kainos už paslaugas (6538 Eur) ir 4500,00 Eur kainos, kurią UAB „Vilneda“ būtų sumokėjusi atsakovui, jei jis būtų įvykdęs savo įsipareigojimus. 2017-11-28 raštu ieškovas pranešė atsakovui, kad vadovaudamasi CK 6.130 str., UAB „Vilneda“ savo prievolę sumokėti atsakovui 1800,00 Eur įskaito į atsakovo prievolę sumokėti ieškovui 2038,00 Eur nuostolių dėl atsisakymo vykdyti sutartį. Atsižvelgiant į šį įskaitymą, UAB „Manado“ skola UAB „Vilneda“ yra 238,00 Eur (2038,00 Eur – 1800,00 Eur = 238,00 Eur).

9LR Civilinio kodekso 6.819 str. 2 d. ir LR Kelių transporto kodekso 47 str. 1 d. numato netinkamai vežimo paslaugą suteikusio vežėjo prievolę atlyginti nuostolius. Autobuso gedimas yra paprasta aplinkybė, kurią vežėjas valdo, supranta ir privalo operatyviai šalinti arba pasirūpinti pakaitine transporto priemone. Autobuso gedimas nėra ir negali būti pagrindu atsisakyti vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Sutartis tarp ieškovo ir atsakovo yra keleivių grupės vežimo sutartis. Vežėjo atsakomybę numato ne tik minėta sutartis bet ir Transporto kodekso 47 str. 1 d., „Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu Taisyklės“, patvirtintos LR Susisiekimo ministro 2003-12-31d įsakymu Nr. 3-735 bei ministro 1998-12-31 įsakymo Nr. 505 redakcija. Atsakovas minėtų nuostatų tinkamo vykdymo neužtikrino, todėl privalo atlyginti ieškovo realiai patirtas papildomas keleivių vežimo išlaidas. Atsakovas nepateikė aplinkybių, dėl kurių galėtų būti atleistas nuo atsakomybės (LR CK 6.817 str. 1d., 2d.).

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

11Atsakovas neįvykdė prievolės ieškovui, todėl ieškovo reikalavimas dėl 238,00 Eur žalos atlyginimo yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai, priteisiant šią skolą ieškovui iš atsakovo.

12CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 str. 2 d. kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl ieškovo reikalavimas dėl šešių procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

13Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovo ieškinį tenkinus visa apimtimi, ieškovui iš atsakovo priteistinas 15,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d.).

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290, valstybei iš atsakovo bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 80, 88, 93, 96 str., 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 262, 270 str., 279 str. 2 d., 285-288 str., teismas

Nutarė

16ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti UAB „Vilneda“, į.k. 123271314, iš UAB „Manado“, į.k. 302560424, 238,00 Eur žalos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 238,00 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2018-02-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai