Byla 1A-570-245-2011
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-25 nuosprendžio, kuriuo S. V. pripažintas kaltu:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Kęstučio Dargužio, teisėjų Reginos Cemnolonskienės, Evaldo Gražio, sekretoriaujant Audronei Stankevičiūtei, dalyvaujant prokurorui Dariui Dziegoraičiui, gynėjui advokatui Ričardui Lilui, nuteistajam S. V., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo S. V., apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-25 nuosprendžio, kuriuo S. V. pripažintas kaltu:

2pagal LR BK 178 str. 4 d. – areštu 30 (trisdešimt) parų;

3pagal LR BK 259 str. 1 d. – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

4pagal LR BK 259 str. 2 d. – areštu 25 (dvidešimt penkioms) paroms;

5pagal LR BK 253 str. 1 d. – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams.

6Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., bausmės, paskirtos pagal LR BK 178 str. 4 d. ir 259 str. 2 d. subendrintos dalinio sudėjimo būdu, paskirta subendrinta bausmė – areštas 40 (keturiasdešimt) parų.

7Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 2 p., 65 str. 1 d. 1 p., apėmimo būdu subendrinus bausmę, paskirtą pagal BK 253 str. 1 d., su subendrinta bausme, paskirta pagal BK 178 str. 4 d. ir BK 259 str. 2 d., paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams.

8Šią subendrintą bausmę, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 6 d., dalinio sudėjimo būdu subendrinus su bausme, paskirta pagal BK 259 str. 1 d., S. V. skirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams 3 (trims) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

9Vadovaujantis LR BK 66 str., į bausmės laiką įskaitytas laikotarpis, S. V. išbūtas laikinajame sulaikyme ir suėmime nuo 2011-01-26 iki 2011-05-25.

10Vadovaujantis LR BK 72 str. 2 d., 4 d. 2 p., 3 p., S. V. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas ir konfiskuotas automobilis BMW 318 valst. Nr. ( - )

11Iš S. V. Uždarajai akcinei bendrovei ,,Lietuva Statoil“ priteista 137,66 Lt nusikalstama veika padarytai turtinei žalai atlyginti.

12Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

13S. V. pagal LR BK 178 str. 4 d. nuteistas už tai, kad 2011-01-26, apie 09.17 val., automobiliu „BMW 318“ valst. Nr. ( - ) ant kurio buvo uždėjęs valstybinius numerius ( - ) atvažiavęs į UAB „Lietuva Statoil“ degalinę „Statoil greitkelis šalia Kauno“, esančią Briedžių takas 6B, Kaune, į kuro baką prisipylė 57,12 l dujų (1 l. kaina - 2,41 Lt) už 137,66 Lt ir nesumokėjęs išvažiavo, padarydamas UAB „Lietuva Statoil“ 137,66 Lt turtinę žalą.

14S. V. pagal LR BK 259 str. 1 d. nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai įgijo ir automobilyje „BMW 318“ valst. Nr. ( - ) laikė, neturėdamas tikslo platinti, 14 vnt. polietileninių maišelių su psichotropine medžiaga - metamfetaminu, kurio bendra masė 0,521 g, kol 2011 m. sausio 26 d. 13.15 val. policijos pareigūnai automobilio apžiūros metu šią psichotropinę medžiagą rado ir paėmė.

15S. V. pagal LR BK 259 str. 1 d. nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai įgijo ir savo gyvenamojoje vietoje Turgaus g. 17, Jonavoje, laikė, neturėdamas tikslo platinti, 124 vnt. polietileninių maišelių su psichotropine medžiaga metamfetaminu, kurio bendra masė 0,104 g, kol policijos pareigūnai 2001 01 26 apie 15.20 val. kratos metu šią psichotropinę medžiagą rado ir paėmė.

16S. V. pagal LR BK 253 str. 1 d. nuteistas už tai, kad, neturėdamas leidimo, savo gyvenamojoje vietoje, ( - ), iki 2011 m. sausio 26 d. 15.20 val. laikė civilinėje apyvartoje draudžiamą šaunamąjį ginklą - Turkijos pramoninės gamybos pusiau automatinį dujinį - garsinį pistoletą „BLOW C 06“ su panaikintu numeriu bei devynis vienetus šaudmenų - savadarbių šovinių, pagamintų panaudojant 9 mm kalibro centrinio įskėlimo garsinius šovinius, kuriems, pašalinus kamščius, į tūteles buvo įstatytos metalinės grankulkės (kulkos), kol kratos metu šaunamasis ginklas ir šaudmenys buvo rasti ir paimti.

17Nuteistasis S. V. apeliaciniu skundu prašo sumažinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-25 nuosprendžiu paskirtą bausmę ir panaikinti kaltinimus pagal LR BK 253 str. 1 d.

18Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistąjį ir jo gynėją, prašiusius apeliacinį skundą patenkinti, prokurorą, prašiusį nuteistojo apeliacinį skundą atmesti, sprendžia, kad nuteistojo S. V. apeliacinis skundas atmetamas.

19Nuteistasis apeliaciniu skundu prašo sušvelninti paskirtą bausmę ir panaikinti kaltinimus pagal LR BK 253 str. 1 d., todėl apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde (LR BPK 320 str. 3 d.).

20Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir pagrįstai pripažino S. V. kaltu pagal LR BK 253 str. 1 d. bei paskyrė bausmę, nepažeisdamas bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, numatytų LR BK 54 str. Esminių baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų nenustatyta.

21Pagal LR BK 253 str. 1 d. atsako tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas. Šioje dispozicijoje numatyti alternatyvūs veiksmai, todėl, neturint leidimo, užtenka atlikti bent vieną veiksmą su šaunamuoju ginklu, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis. Be to, ši nusikaltimo dispozicija yra formali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla už pačią veiką, neatsižvelgiant į pavojingų padarinių kilimą.

22Iš bylos faktinių aplinkybių nustatyta, kad S. V., neturėdamas leidimo, savo gyvenamojoje vietoje laikė civilinėje apyvartoje draudžiamą šaunamąjį ginklą – pusiau automatinį dujinį-garsinį pistoletą ,,Blow C 06“ bei devynis vienetus šaudmenų – savadarbių šovinių, pagamintų panaudojant 9 mm kalibro centrinio įskėlimo garsinius šovinius, kuriems pašalinus kamščius, į tūteles buvo įstatytos metalinės grankulkės.

23Neteisėtas šaunamojo ginklo ir šaudmenų laikymas neginčijamai įrodytas byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais: kratos ir apžiūros protokolais bei specialistų išvadomis. 2011-01-28 kratos protokole užfiksuota, kad kratos metu pas S. V., ( - ), rasta ir paimta pistoletas ,,Blow C 06“ su dėtuve ir devyni šoviniai (b.l. 76-77). Kratos metu rastas ginklas ir šaudmenys 2011-01-27 apžiūrėti kaip daiktiniai įrodymai, paskirtas balistinis tyrimas (b.l. 48-50). 2011-01-31 specialisto išvadoje Nr. 20-4-ISI-175 konstatuota, kad savadarbiu būdu perdirbtas Turkijos pramoninės gamybos pusiau automatinis dujinis – garsinis pistoletas „BLOW C 06“ su panaikintu numeriu, yra šaunamasis ginklas; ginklui savadarbiu būdu pašalinus vamzdyje buvusią pertvarą bei praplatinus vamzdžio kanalą, jis buvo pritaikytas šaudyti savadarbiais šoviniais, susidedančiais iš 9 mm kalibro garsinio šovinio bei apie 7 mm skersmens kulkos; šis ginklas priskiriamas civilinėje apyvartoje draudžiamiems ginklams, ginklas šaudymui tinkamas; tirti pateikti devyni savadarbiai šoviniai, pagaminti panaudojant 9 mm kalibro centrinio įskėlimo garsinius šovinius, kuriems, pašalinus kamščius, į tūteles buvo įstatytos metalinės grankulkės (kulkos), yra šaudmenys, šie šoviniai tinka tirti pateiktam pistoletui, šoviniai šaudymui tinkami (b.l. 53-56).

24Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos proceso metu gauti duomenys buvo įvertinti laikantis LR BPK 20 str. nuostatų. Pagal LR BPK 20 str. įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, Baudžiamojo proceso kodekso numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti įrodymais duomenys, kuriais vadovaujantis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagal LR BPK 20 str. 5 d., teismas įrodymus turi vertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Kaltininkui nepriimtinos teismo išvados dėl įrodymų vertinimo, faktinių bylos aplinkybių nustatymo savaime negali būti laikomos prieštaraujančios įstatymui.

25Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo ištirti įrodymai neginčijamai patvirtina S. V. kaltę, padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 253 str. 1 d., todėl nuteistojo prašymas panaikinti jam pareikštus kaltinimus dėl šios nusikalstamos veikos, atmetamas kaip nepagrįstas.

26Nepagrįstas ir kitas nuteistojo prašymas sumažinti jam paskirtą bausmę. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas gali sumažinti paskirtą bausmę tik tuo atveju, jeigu jis paskirta pažeidžiant baudžiamojo įstatymo reikalavimus arba paskirta bausmė aiškiai neatitinka teisingumo principo. Skirdamas bausmę, spręsdamas bausmės rūšies ir jos dydžio parinkimo klausimus, teismas remiasi baudžiamojo kodekso Specialiosios dalies sankcija ir vadovaujasi į Bendrosios dalies normų reikalavimus. Visais atvejais nuosprendžiu skiriama bausmė turi būti individualizuota, tai reiškia, kad bausmė asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, turi būti skiriama individualiai, t.y. bausmė parenkama atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę ir atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Šis bausmės individualizavimo principas įtvirtintas LR BK 54 str., kuriame formuluojami bendrieji bausmės skyrimo pagrindai.

27Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę S. V., parenkant jos rūšį ir nustatant jos dydį, vadovavosi LR BK 178 str. 4 d., 259 str. 1 d., 259 str. 2 d., 253 str. 1 d. sankcijomis ir 54 str. 2 d. reikalavimais, bausmė paskirta motyvuotai ir tinkamai individualizuota. Skiriant bausmę atsižvelgta, kad S. V. padarė du tyčinius baudžiamuosius nusižengimus, kurių vienas yra savanaudiškas, vieną nesunkų recidyvinį nusikaltimą ir vieną apysunkį recidyvinį nusikaltimą, nusikalstamas veikas padarė neišnykus teistumui, baustas administracinėmis nuobaudomis (b.l. 137). Šios aplinkybės rodo, kad S. V. linkęs daryti nusikalstamas veikas, nedaro išvadų iš ankstesnio teistumo ir nesitaiso, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad švelnesnių bausmės rūšių jo nusikalstamiems polinkiams pakeisti nepakanka, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti, tik paskyrus laisvės atėmimo bausmę. Teismas nustatė S. V. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, jog jis kaltu prisipažino ir nuoširdžiai gailisi (LR BK 59 str. 1 d. 2 p.), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, todėl, vadovaujantis LR BK 61 str. 2 d. nuostatomis, už atskirus nusikaltimus jam paskirtos bausmės, savo dydžiu mažesnės už LR BK 178 str. 4 d., 259 str. 1 d., 259 str. 2 d., 253 str. 1 d. sankcijose numatytų tos rūšies bausmių vidurkius.

28Įvertinus tai, kad naujas nusikalstamas veikas S. V. padarė turėdamas neišnykusį ir įstatymų nustatyta tvarka nepanaikintą teistumą taip pat už tyčinę veiką, į padarytų nusikalstamų veikų skaičių, teisėjų kolegija sprendžia, kad galutinė subendrinta bausmė S. V. nėra per griežta ir neprieštarauja teisingumo principui, yra tinkama bausmės tikslams pasiekti (LR BK 41 str. 2 d.) ir negali būti švelninama.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

30nuteistojo S. V. apeliacinį skundą atmesti.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal LR BK 178 str. 4 d. – areštu 30 (trisdešimt) parų;... 3. pagal LR BK 259 str. 1 d. – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;... 4. pagal LR BK 259 str. 2 d. – areštu 25 (dvidešimt penkioms) paroms;... 5. pagal LR BK 253 str. 1 d. – laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams.... 6. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., bausmės, paskirtos pagal LR BK 178 str. 4... 7. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 2 p., 65 str. 1 d. 1 p., apėmimo... 8. Šią subendrintą bausmę, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 6 d., dalinio... 9. Vadovaujantis LR BK 66 str., į bausmės laiką įskaitytas laikotarpis, S. V.... 10. Vadovaujantis LR BK 72 str. 2 d., 4 d. 2 p., 3 p., S. V. paskirta baudžiamojo... 11. Iš S. V. Uždarajai akcinei bendrovei ,,Lietuva Statoil“ priteista 137,66 Lt... 12. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 13. S. V. pagal LR BK 178 str. 4 d. nuteistas už tai, kad 2011-01-26, apie 09.17... 14. S. V. pagal LR BK 259 str. 1 d. nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu... 15. S. V. pagal LR BK 259 str. 1 d. nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu... 16. S. V. pagal LR BK 253 str. 1 d. nuteistas už tai, kad, neturėdamas leidimo,... 17. Nuteistasis S. V. apeliaciniu skundu prašo sumažinti Kauno miesto apylinkės... 18. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistąjį ir jo... 19. Nuteistasis apeliaciniu skundu prašo sušvelninti paskirtą bausmę ir... 20. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo baudžiamąją bylą,... 21. Pagal LR BK 253 str. 1 d. atsako tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo,... 22. Iš bylos faktinių aplinkybių nustatyta, kad S. V., neturėdamas leidimo,... 23. Neteisėtas šaunamojo ginklo ir šaudmenų laikymas neginčijamai įrodytas... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos proceso metu gauti duomenys buvo... 25. Konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo ištirti įrodymai... 26. Nepagrįstas ir kitas nuteistojo prašymas sumažinti jam paskirtą bausmę.... 27. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę S. V., parenkant jos rūšį... 28. Įvertinus tai, kad naujas nusikalstamas veikas S. V. padarė turėdamas... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 30. nuteistojo S. V. apeliacinį skundą atmesti....