Byla e2S-996-275/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutarties, civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, suinteresuotieji asmenys antstolis Donatas Kisielius, UAB „EDS Invest“, BUAB „Construction Ace“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (pareiškėjos) uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutarties, civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, suinteresuotieji asmenys antstolis Donatas Kisielius, UAB „EDS Invest“, BUAB „Construction Ace“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėja UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimo veiksmus antstolio Donato Kisieliaus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 ir sustabdyti pirmųjų pakartotinių UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise priklausančio turtą, t. y.: nebaigto statyti administracinio pastato, un. Nr. ( - ), esančio ( - ) (varžytynių Nr. 189416, pradinė pardavimo kaina - 162 400 Eur); nebaigto statyti administracinio pastato, un. ( - ), esančio ( - ) (varžytynių Nr. 189417, pradinė pardavimo kaina - 57 280 Eur); negyvenamosios patalpos - parduotuvės (patalpos nuo 1-1 iki 1-7), kurios bendras plotas sudaro 153.75 kv.m, un. Nr. ( - ) , adresu ( - ) (varžytynių Nr. 189418, pradinė pardavimo kaina - 121 600 Eur); negyvenamosios patalpos - knygyno (patalpos pažymėtos R1-1, R1-2, R1-3, nuo 1-1 iki 1-7, 1-7A), kurio bendras plotas sudaro 283.70 kv. m, un. Nr. ( - ), adresu ( - ) (varžytynių Nr. 189419, pradinė pardavimo kaina - 188 000 Eur) varžytinių vykdymą iki bus išspręstas klausimas dėl antstolio Donato Kisieliaus neveikimo vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 teisėtumo.

52.

6Pažymėjo, kad sąlyga, kad teismo sprendimo įvykdymas nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti, pagrindžia tai, kad antstolis paskelbė pakartotines UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ priklausančio Turto varžytines, nepaisant to, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turi realia galimybę atsiskaityti su išieškotoju bei antstoliu. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ tam, kad gautų paskolą skolos vykdomojoje byloje dengimui, turi paskolos davėjui įkeisti varžytynėse parduodamą Turtą. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir įvykus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ Turto varžytynėms, Turtas bus perleistas sąžiningiems įgijėjams ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nebeteks galimybės geruoju sumokėti skolą bei išsaugoti Turtą savo dispozicijoje. Be to, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasibaigti šiuo metu paskelbtų pirmųjų pakartotinių varžytinių laikas ir Turtas, tikėtina, bus perleistas už ženkliai mažesnę kainą nei jo reali vertė. Tokiu būdu būtų pažeisti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ interesai išlaikyti Turtą savo žinioje.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 14 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

104.

11Nurodė, kad skundo dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų surašymo data yra 2020 m. gegužės 12 d. Pareiškėja skundo reikalavimą antstoliui formuluoja taip: „Skundą tenkinti ir įpareigoti antstolį Donatą Kisielių išduoti pažymą, leidžiančią UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įkeisti vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/1223 areštuotą turtą - pastatą, esantį ( - ), pastatą, esantį ( - ), negyvenamąją patalpą - parduotuvę, un. Nr. ( - ), esančią adresu ( - ), knygyną, un. Nr. ( - ), esantį adresu ( - ), paskolos davėjui su sąlyga, kad iš gautos paskolos lėšos bus panaudotos skolai bei vykdymo išlaidoms vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/1223 padengti.“ Tačiau teismui nepateikta jokių įrodymų, kad 2020-05-11 prašymas dėl leidimo įkeisti varžytynėse parduodamą turtą, adresuotas antstoliui Donatui Kisieliui, antstolio buvo išnagrinėtas ir dėl šio prašymo buvo priimtas koks nors procesinis sprendimas.

125.

13Teismas padarė išvadą, kad visiškai neaišku dėl kokio antstolio Donato Kisieliaus atlikto ar neatlikto procesinio veiksmo paduotas 2020 m. gegužės 12 d. skundas dėl antstolio veiksmų, todėl nėra jokio teisinio pagrindo taikyti pareiškėjos prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

156.

16Apeliantė (pareiškėja) UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2020-05-12 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį civ. byloje Nr. e2YT-19133-433/2020 ir išspręsti klausimą iš esmės - taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimo veiksmus antstolio Donato Kisieliaus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 ir sustabdyti antrųjų UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teise priklausančio turto, t. y.: nebaigto statyti administracinio pastato, un. Nr. ( - ) , esančio ( - ); nebaigto statyti administracinio pastato, un. Nr. ( - ), esančio ( - ); negyvenamosios patalpos - parduotuvės (patalpos nuo 1-1 iki 1-7), kurios bendras plotas sudaro 153.75 kv. m. un. Nr. ( - ), adresu ( - ); negyvenamosios patalpos – knygyno (patalpos pažymėtos R1-1, R1-2, R1-3, nuo 1-1 iki 1-7, 1-7A), kurio bendras plotas sudaro 283.70 kv. m, un. Nr. ( - ), adresu ( - ), varžytinių vykdymą iki bus išspręstas klausimas dėl antstolio Donato Kisieliaus neveikimo vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222 teisėtumo.

176.1.

18Pažymėjo, kad nutartyje teismas nurodė, jog nėra aišku, dėl kokio antstolio veiksmo ar neveikimo duodamas šis skundas. Nurodė, jog LR CPK 510 str. 1 d. numato, jog nustatyta tvarka gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti. Aptariamu atveju, 2020-05-11 UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė Antstoliui prašymą dėl pažymos, leidžiančios UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ įkeisti vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/1223 areštuotą Turtą, išdavimo tam, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ galėtų gauti paskolą ir grąžinti skolą išieškotojui UAB „EDS invest“ bei kitiems prie vykdomosios bylos prisijungusiems išieškotojams. Žinant, jog Turto varžytinės greitai baigsis ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turint interesą išsaugoti Turtą savo žinioje, Antstolis buvo raginamas nedelsiant išspręsti minėtos pažymos išdavimo klausimą. Tačiau Antstolis, jau ilgą laiką vesdamas aptariamą vykdomąją bylą ir žinodamas visas jos aplinkybes, ignoravo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą dėl pažymos išdavimo taip mutatis mutandis atsisakydamas atlikti atitinkamus veiksmus (LR CPK 510 str. 1 d.) tuo pažeisdamas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ interesus ir apribodamas bendrovės galimybę išsaugoti Turtą savo žinioje atsiskaitant su išieškotojais (refinansuotis).

196.2.

20Nurodė, kad dėl Antstolio neveikimo, kuris savo esme laikytinas atsisakymu atlikti atitinkamus veiksmus ir buvo teikiamas skundas kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Būtent dėl šios priežasties UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prie skundo ir nepridėjo jokio Antstolio patvarkymo ar kito procesinio dokumento, kadangi teises ir pareigas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ sukūrė ne Antstolio patvarkymas, kurio net nebuvo, o Antstolio neveikimas, t. y. klausimo dėl pažymos išdavimo neišsprendimas patvarkymu.

216.3.

22Nurodė, kad tuo atveju, jei Antstolis būtų priėmęs patvarkymą, kuriuo būtų netenkinęs UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymo, tuomet bendrovė bent žinotų teisinius argumentus, dėl kurių buvo atsisakyta tokią pažymą išduoti, tačiau, aptariamu atveju, Antstolis išvis nereagavo į UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymą, dėl ko bendrovė nežino, ar gali realizuoti tokią savo teisę, nežino, kokią informaciją perduoti paskolos davėjui, kuris sutinka išduoti paskolą Turtui refinansuoti, tačiau siekia ir laukia varžytinėse realizuojamo Turto įkeitimo.

236.4.

24Pažymėjo, jog nepaisant to, kad per šį laiką pasibaigė Turto varžytinės ir jose nedalyvavo nė vienas dalyvis, Antstolis 2020-05-19 patvarkymu paskelbė antrąsias Turto varžytines net nesprendęs klausimo dėl minimos pažymos išdavimo, taip akivaizdžiai pažeisdamas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ interesus (patvarkymas pridedamas). Taigi, būtina sustabdyti išieškojimą iš šio Turto, kadangi yra paskelbtos antrosios UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ priklausančio Turto varžytinės, nepaisant to, kad UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ turi realią galimybę atsiskaityti su išieškotoju bei antstoliu. UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ tam, kad gautų paskolą skolos vykdomojoje byloje dengimui, turi paskolos davėjui įkeisti varžytynėse parduodamą Turtą. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir įvykus UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ Turto varžytynėms, Turtas bus perleistas sąžiningiems įgijėjams ir UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nebeteks galimybės geruoju sumokėti skolą bei išsaugoti Turtą savo dispozicijoje. Be to, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasibaigti šiuo metu paskelbtų pirmųjų pakartotinių varžytinių laikas ir Turtas, tikėtina, bus perleistas už ženkliai mažesnę kainą nei jo reali vertė (LR CPK 722 str. 1 d.). Tokiu būdu būtų pažeisti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ interesai išlaikyti Turtą savo žinioje.

252.

26Suinteresuotas asmuo UAB „EDS Invest“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atmesti pareiškėjo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2020 m. gegužės 22 d. atskirąjį skundą paliekant galioti dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2YT-19133-433/2020; už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir jo vadovui R. B. skirti baudą, numatytą CPK 95 str.; priimti UAB „EDS Invest“ į bylą teikiamus naujus įrodymus.

277.1.

28Pažymėjo, kad teisme nebus nagrinėjamas pareiškėjo 2020 m. gegužės 12 d. skundas dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų (neveikimo), todėl byloje apskritai nėra teisinių prielaidų teismui nagrinėti klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad antstolis Donatas Kisielius 2020 m. gegužės 19 d. priėmė patvarkymą, kuriuo pareiškėjo 2020-05-12 skundą dėl antstolio veiksmų paliko nenagrinėtu. Taigi teisme nėra ir nebus nagrinėjamas pareiškėjo 2020 m. gegužės 12 d. skundas dėl antstolio veiksmų (neveikimo), kurį reikėtų užtikrinti laikinųjų apsaugos priemonių pagalba. Svarbu atkreipti dėmesį į aktualią teismo praktiką, nagrinėjamu klausimu, kuri patvirtina, kad nagrinėjamoje byloje apskritai nėra teisinių prielaidų pirmosios instancijos teismui spręsti klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

297.2.

30Nurodė, kad pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neatitinka CPK 144 str. numatytų sąlygų: a) skundas dėl antstolio veiksmų preliminariu vertinimu nėra tikėtinai pagrįstas; b) neegzistuoja grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui, todėl nėra teisinio pagrindo pareiškėjo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nurodė, kad pagrindinis pareiškėjo 2020 m. gegužės 12 d. skundo dėl antstolio veiksmų (neveikimo) argumentas yra tas, antstolis atsisakė atlikti veiksmus dėl pažymos įkeisti pareiškėjo išvaržomą turtą išdavimo, tačiau kaip matyti iš pridedamo antstolio 2020 m. gegužės 19 d. patvarkymo ir jame nurodytų aplinkybių, tarp antstolio ir UAB „EDS Invest“ nėra ginčo dėl pareiškėjo išvaržomo turto įkeitimo paskolos davėjui. Pažymėjo, kad pareigą antstoliui išduoti pareiškėjui pažymą apie varžytynėse realizuojamo turto įkeitimą nenumato jokie teisės aktai (nei CPK, nei Sprendimų vykdymo instrukcija). Taigi neegzistuoja jokių teisės aktų pažeidimų, dėl kurių padarymo antstolio veiksmai galėtų būti pripažinti neteisėtais. Pareiškėjas 2020 m. gegužės 12 d. skunde dėl antstolio veiksmų proceso dalyvius akivaizdžiai klaidino teigdamas, kad pagal analogiją turėtų būti taikoma CPK 713 str. 15 d. nuostata, tačiau CPK draudžia pagal analogiją taikyti specialiąsias teisės normas (CPK 3 str. 7 d.). Taigi byloje apskritai nėra jokių duomenų, ką tokio neteisėto antstolis atliko, ką savo veiksmais (neveikimu) jis pažeidė. Vien tik pareiškėjo deklaratyvūs teiginiai ir samprotavimai apie neva antstolio neveikimą neišduodant pareiškėjui pažymos dėl išvaržomo turto įkeitimo nepagrindžia pareiškėjo skundo ir nedaro skundo dėl antstolio veiksmų pagrįstais.

317.3.

32Pažymėjo, kad UAB „EDS Invest“ įsitikinimu, vykdomojoje byloje nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės ir nepasidarys neįmanomas. Konkrečioje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebuvo ir nėra pateisintas išimtiniais atvejais riboti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje, todėl jų pritaikymas nepagrįstai (be aiškaus ir pateisinamo ir išskirtinio teisinio pagrindo) varžytų išieškotojo UAB „EDS Invest“ teises ir teisėtus interesus. Nurodė, kad pareiškėjo prašomos taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra susijusios su pareikštais reikalavimais ir negali užtikrinti būsimo teismo sprendimo. Vykdomojoje byloje pareikšti pareiškėjo reikalavimai dėl antstolio veiksmų (neveikimo) pripažinimo neteisėtais nereikalauja vykdymo, todėl laikinųjų apsaugo priemonių taikymas bet kuriuo atveju būtų nepagrįstas, nes neužtikrintų būsimo galimai palankaus pareiškėjui sprendimo įvykdymo, o naudojamas kaip savarankiškas teisių gynimo būdas.

337.4.

34Nurodė, kad skundas bei prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateiktas ne dėl tariamo pareiškėjo interesų pažeidimo gynimo, bet siekiant vilkinti skolos išieškojimą iš pareiškėjo vertingo turto bei toliau apriboti hipotekos kreditoriaus UAB „EDS Invest“ vykdytinas reikalavimo teises dėl skolos atgavimo. Pareiškėjo piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra akivaizdus ir matomas iš pareiškėjo pateikto skundo akivaizdaus nepagrįstumo, kurio atžvilgiu dar prašoma nereikalingų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad atitinkamas pareiškėjo ir su juo susijusių asmenų piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis bei skolos išieškojimo vilkinimas matomas ir iš kitų vykdomojoje byloje pateiktų skundų kiekio bei jų rezultatų, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones kiekio ir jų rezultatų. Skolos išieškojimo vilkinimas yra atliekamas tik tarpusavyje susijusių asmenų koordinuotais ir sistemingais veiksmais.

35IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36

3.

37CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

38Dėl pateiktų naujų įrodymų.

394.

40Suinteresuotas asmuo UAB „EDS Invest“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus rašytinius įrodymus - susirašinėjimą tarp antstolio D. Kisieliaus ir antstolio Donato Kisieliaus 2020 m. gegužės 19 d. patvarkymo Nr. 2-DK-T-4037 kopiją. Nurodo, kad šie rašytiniai įrodymai patvirtina, kad antstolis gana aktyviai bendravo su pareiškėju, reikalavo jo pateikti papildomus duomenis procesinio sprendimo išduoti sutikimą dėl turto paskesnio įkeitimo priėmimui, tačiau pareiškėjas faktiškai nesiekė gauti sutikimą iš antstolio dėl išvaržomo turto paskesnio įkeitimo, taip pat, kad byloje neegzistuoja ginčo dalykas, antstolis pareiškėjo 2020-05-12 skundą dėl antstolio veiksmų paliko nenagrinėtu, kas reiškia, kad pareiškėjo skundas teisme net nebus nagrinėjamas.

415.

42CPK 314 straipsnis reglamentuoja naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimą. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama, tačiau teismų praktika pripažįsta, jog šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Nagrinėjamu atveju teisingam klausimo išnagrinėjimui, apeliacinės instancijos teismo manymu, yra tikslinga šiuos įrodymus prijungti prie bylos.

43Dėl ginčo esmės.

446.

45Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjos UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

467.

47CPK 510 straipsnio 2–3 dalyse yra reglamentuojama privaloma ikiteisminė skundų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka. Skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per šio kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą (šio straipsnio 2 dalis). Gautą skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo ir dėl to priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako visiškai ar iš dalies patenkinti skundą, skundas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį, kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvarkymo priėmimo persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (šio straipsnio 3 dalis).

488.

49Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad privalomo išankstinio skundų dėl antstolio veiksmų sprendimo ne teisme institutas grindžiamas, inter alia (be kita ko), veiksmingumo ir operatyvumo principais. Ikiteisminė ginčų dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka skirta tam, kad vykdymo procesas vyktų racionaliai ir sklandžiai; išankstinis skundo nagrinėjimas suteikia galimybę pačiam antstoliui ištaisyti vykdymo trūkumus, taip išvengiant nereikalingo bylinėjimosi teisme ir su tuo susijusio vykdymo proceso vilkinimo, be to, išankstinio skundo nagrinėjimo metu išaiškinamos reikšmingos aplinkybės, surenkami aktualūs bylai duomenys, tai palengvina ir pagreitina ginčo nagrinėjimą teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-549/2013 ir kt.).

509.

51Paduodamas skundą dėl antstolio veiksmų, išieškotojas, skolininkas ar kitas suinteresuotas asmuo, kuriam vykdymo veiksmai sukelia arba gali sukelti teisines pasekmes, siekia apginti savo teisę, kurią pažeidžia antstolio procesiniai veiksmai ar atsisakymas juos atlikti. Todėl materialusis teisinis rezultatas, kurio siekia skundą dėl antstolio veiksmų padavęs asmuo teisminio bylos nagrinėjimo metu, – antstolio konkretaus veiksmo panaikinimas ar įpareigojimas atlikti konkretų veiksmą. Jei antstolis patvarkymu visiškai patenkina skundą, skundą padavusio asmens teisės ir teisėti interesai būna apginti dar ikiteisminėje stadijoje ir poreikio pereiti prie bylos nagrinėjimo teisme nebelieka. Todėl skundą dėl antstolio veiksmų padavusiam suinteresuotam asmeniui siekiamą teisinį rezultatą pasiekus dar ikiteisminėje skundo nagrinėjimo stadijoje, skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimas laikomas pasibaigusiu ir jo nagrinėjimas teisme nebevyksta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-92-469/2020).

5210.

53CPK 510 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu skundą dėl antstolio veiksmų teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

5411.

55Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėja UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2020 m. gegužės 11 d. elektroniniu paštu išsiuntė Donato Kisieliaus kontorai prašymą, kuriame nurodė, kad siekia padengti įsiskolinimą v. b. Nr. 0174/16/01222 ir tai ketina padaryti skolintomis lėšomis, todėl tam yra būtina gauti antstolio pažymą, leidžiančią vykdymo procese areštuotą ir šiuo metu pirmose pakartotinėse varžytynėse Nr. 189416, 189417, 189418 bei 189419 realizuojamą turtą įkeisti paskolos davėjui.

5612.

57Iš suinteresuoto asmens UAB „EDS Invest“ pateiktų naujų įrodymų t. y. elektroninio susirašinėjimo, nustatyta, kad antstolis Donatas Kisielius 2020 m. gegužės 11 d. raštu reg. Nr. 2-DK-T-4019 informavo pareiškėją ir UAB „EDS Invest“, kad tam, jog antstolis galėtų patenkinti 2020 m. gegužės 11 d. prašymą, hipotekos kreditorius UAB „EDS Invest“ turi išduoti sutikimą UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ sudaryti antrinės hipotekos sandorį. Be to, antstolis pasiūlė: a) nedelsiant pateikti antstoliui įrodymus apie paskolos davėjo priimtą sprendimą suteikti paskolą, skirtą apmokėti išieškomą sumą vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222, b) nedelsiant pateikti antstoliui nuomonę dėl kitose bylose susijusių ginčų tolesnės eigos.<...>“. UAB „EDS Invest“ 2020 m. gegužės 12 d. išreiškė sutikimą dėl paskesnio pareiškėjo vykdomoje byloje išvaržomo turto įkeitimo (susirašinėjimas su antstoliu pridedamas). Antstolis Donatas Kisielius 2020 m. gegužės 12 d. raštu reg. Nr. 2-DK-T-4022 informavo pareiškėją apie UAB „EDS Invest“ sutikimą dėl paskesnio pareiškėjo vykdomoje byloje išvaržomo turto įkeitimo. Antstolis Donatas Kisielius 2020-05-14 raštu reg. Nr. 2-DK-T-4027 pareiškėjui pasiūlė pateikti antstoliui paaiškinimus dėl 2020-05-12 skundu dėstomų teiginių bei nurodyti, kokios pozicijos laikosi pareiškėjas, t. y. nurodytos 2020-04-20 skundu (skundas perduotas nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui civilinėje byloje Nr. e2YT-17591-599/2020 dėl likusios varžytynių kainos dalies sumokėjimo atidėjimo pareiškėjo turto varžytynes laimėjusiems UAB „Primestus“, UAB „Idea In“, UAB „NT paslaugos“), ar nurodytos pareiškėjo 2020-05-12 skundu (to paties turto įkeitimo paskolos davėjui, siekiant atsiskaityti su UAB „EDS Invest“ ir antstoliu). Antstolis Donatas Kisielius 2020 m. gegužės 19 d. priėmė patvarkymą Nr. 2-DK-T-4037, kuriuo nurodė, kad tuo atveju, jeigu pareiškėjas antstoliui nurodys paskolos davėją, kurio naudai, siekiant apmokėti išieškomą sumą vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222, bus sudaromas hipotekos sandoris dėl areštuoto turto, antstolis priims atitinkamą procesinį sprendimą, kurio pagrindu hipotekos sandoris galės būti sudaromas, o nesant ginčo dalyko, pareiškėjo 2020-05-12 skundą dėl antstolio veiksmų paliko nenagrinėtu.

5813.

59Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėja UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nepateikė antstoliui Donatui Kisieliui jokio atsakymo į 2020-05-11 raštą reg. Nr. 2-DK-T-4019, 2020-05-12 raštą reg. Nr.2-DK-T-4022 bei 2020-05-14 raštą reg. Nr. 2-DK-T-4027.

6014.

61Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėja visų pirma 2020 m. gegužės 11 d. antstoliui išsiuntė prašymą dėl leidimo įkeisti varžytynėse parduodamą turtą, antstolis Donatas Kisielius kelis kartus prašė patikslinti pateiktą prašymą, negavus jokio atsakymo 2020 m. gegužės 19 d. priėmė patvarkymą Nr. 2-DK-T-4037, kuriuo nurodė, kad tuo atveju, jeigu pareiškėjas antstoliui nurodys paskolos davėją, kurio naudai, siekiant apmokėti išieškomą sumą vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01222, bus sudaromas hipotekos sandoris dėl areštuoto turto, antstolis priims atitinkamą procesinį sprendimą, kurio pagrindu hipotekos sandoris galės būti sudaromas, o nesant ginčo dalyko, pareiškėjo 2020-05-12 skundą dėl antstolio veiksmų paliko nenagrinėtu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėja prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmosios instancijos teismui pateikė 2020 m. gegužės 12 d. t. y. kai dar nebuvo išspręstas pateiktas prašymas. Antstolis nepriėmė patvarkymo (patvarkymų) dėl pareiškėjo prašymo išnagrinėjimo, o tai reiškia, kad dar nebuvo pasibaigusi privaloma ikiteisminė skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo stadija.

6215.

63Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-1493-392/2019 išaiškinta, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra savarankiškas teisių ir pažeistų interesų gynimo būdas. Laikinosios apsaugos priemonės nėra skirtos ginčo šalių interesams patenkinti, jų paskirtis yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Taigi, teismas turi teisę spręsti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pareikštą skunde dėl antstolio veiksmų, tik tuo atveju, jei pastarasis skundas yra antstolio žinioje (t. y. skundas antstolio yra priimtas ir nagrinėjamas) arba skundas yra antstolio persiųstas teismui kaip netenkintas (t. y. teismo žinioje yra pradėta civilinė byla pagal skundą dėl antstolio veiksmų).

6416.

65Apeliacinės instancijos teismas pilnai sutinka su pirmosios instancijos teismo išsakyta pozicija, kad teismui nepateikta jokių įrodymų, kad 2020 m. gegužės 11 d. prašymas dėl leidimo įkeisti varžytynėse parduodamą turtą, adresuotas antstoliui Donatui Kisieliui, antstolio buvo išnagrinėtas ir dėl šio prašymo buvo priimtas koks nors procesinis sprendimas.

6617.

67Kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

6818.

69Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro, todėl apeliantės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

70Dėl baudos skyrimo.

7119.

72Suinteresuotas asmuo UAB „EDS Invest“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjai UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir jos vadovui R. B. skirti baudą, numatytą CPK 95 str. Nurodė, kad minėtas skundas pateiktas siekiant vilkinti skolos išieškojimą iš pareiškėjos vertingo turto bei toliau apriboti hipotekos kreditoriaus UAB „EDS Invest“ vykdytinas reikalavimo teises dėl skolos atgavimo.

7320.

74Įstatyme įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos šioms teisėms ar interesams apginti (CPK 5 straipsnis). Piktnaudžiavimu teise kreiptis į teismą laikytini tik tie atvejai, kai į teismą kreipiamasi siekiant ne apginti savo pažeistą teisę ar įstatymų saugomą interesą, o kitų tikslų – sukelti nepatogumų atsakovui, pakenkti jo reputacijai, vykdyti neteisėtą spaudimą kitai prievolės šaliai ir pan., t. y. tais atvejais, kai teise kreiptis į teismą sąmoningai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Teismų praktikoje pabrėžta, jog įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-695/2017 65 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

7521.

76Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės naudojimasis jai suteiktomis teisėmis civiliniame procese (tiek teikiant atskirąjį skundą, tiek kitus procesinius dokumentus), nesudaro pagrindo spręsti, kad ji piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Apeliacinio teismo vertinimu, nėra pagrindo akivaizdžiam UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis konstatuoti. Dėl to šis suinteresuoto asmens prašymas atmestinas.

77Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

78Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

79Atmesti suinteresuoto asmens UAB „EDS Invest“ prašymą dėl pareiškėjai UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir jos vadovui Raimundui Balčiūnui baudos skyrimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėja UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė skundą dėl... 5. 2.... 6. Pažymėjo, kad sąlyga, kad teismo sprendimo įvykdymas nepritaikius... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. gegužės 14 d. nutartimi... 10. 4.... 11. Nurodė, kad skundo dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų surašymo data... 12. 5.... 13. Teismas padarė išvadą, kad visiškai neaišku dėl kokio antstolio Donato... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 15. 6.... 16. Apeliantė (pareiškėja) UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateikė... 17. 6.1.... 18. Pažymėjo, kad nutartyje teismas nurodė, jog nėra aišku, dėl kokio... 19. 6.2.... 20. Nurodė, kad dėl Antstolio neveikimo, kuris savo esme laikytinas atsisakymu... 21. 6.3.... 22. Nurodė, kad tuo atveju, jei Antstolis būtų priėmęs patvarkymą, kuriuo... 23. 6.4.... 24. Pažymėjo, jog nepaisant to, kad per šį laiką pasibaigė Turto varžytinės... 25. 2.... 26. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS Invest“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 27. 7.1.... 28. Pažymėjo, kad teisme nebus nagrinėjamas pareiškėjo 2020 m. gegužės 12 d.... 29. 7.2.... 30. Nurodė, kad pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 31. 7.3.... 32. Pažymėjo, kad UAB „EDS Invest“ įsitikinimu, vykdomojoje byloje nesiėmus... 33. 7.4.... 34. Nurodė, kad skundas bei prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 35. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 36.

3.... 37. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 38. Dėl pateiktų naujų įrodymų.... 39. 4.... 40. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS Invest“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį... 41. 5.... 42. CPK 314 straipsnis reglamentuoja naujų įrodymų apeliacinės instancijos... 43. Dėl ginčo esmės.... 44. 6.... 45. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas... 46. 7.... 47. CPK 510 straipsnio 2–3 dalyse yra reglamentuojama privaloma ikiteisminė... 48. 8.... 49. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad privalomo išankstinio skundų dėl... 50. 9.... 51. Paduodamas skundą dėl antstolio veiksmų, išieškotojas, skolininkas ar... 52. 10.... 53. CPK 510 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu skundą dėl antstolio veiksmų... 54. 11.... 55. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėja UAB „Nekilnojamojo turto... 56. 12.... 57. Iš suinteresuoto asmens UAB „EDS Invest“ pateiktų naujų įrodymų t. y.... 58. 13.... 59. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėja UAB „Nekilnojamojo... 60. 14.... 61. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėja visų pirma 2020... 62. 15.... 63. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 26 d. nutartimi civilinėje byloje... 64. 16.... 65. Apeliacinės instancijos teismas pilnai sutinka su pirmosios instancijos teismo... 66. 17.... 67. Kiti atskirojo skundo argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo... 68. 18.... 69. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 70. Dėl baudos skyrimo.... 71. 19.... 72. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS Invest“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 73. 20.... 74. Įstatyme įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisės ar įstatymų... 75. 21.... 76. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantės naudojimasis jai... 77. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 78. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. gegužės 14 d. nutartį palikti... 79. Atmesti suinteresuoto asmens UAB „EDS Invest“ prašymą dėl pareiškėjai...