Byla 2-1541-620/2015
Dėl 632,11 Eur išlaidų atlyginimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo Panevėžio teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovui G. S

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 632,11 Eur išlaidų atlyginimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo Panevėžio teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovui G. S. ir

Nustatė

2A. G. S. ( - ) str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas pagrįstu, todėl yra tenkintinas.

4Ieškovas nurodo ir iš pateiktų byloje duomenų matyti, jog 2015 m. sausio 30 d. ieškovas ir bedarbis G. S. (atsakovas), sudarė dvišalę profesinio mokymo sutartį Nr.( - )(b.l.5-7), pagal kurios 7.5. p., atsakovas įsipareigojo užbaigus profesinį mokymą, vykdyti visus darbo biržos nurodymus Mokinio individualiame užimtumo plane dėl numatomo įdarbinimo ar individualios veiklos pradėjimo Sutarties 4 punkte numatytomis sąlygomis. Vadovaudamasis Sutarties 5.1. punktu, ieškovas 2015 m. sausio 30 d. išdavė atsakovui Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponą Nr. ( - ) (P73)-42 (b.l.8-9), kurio II dalies 2.2.1. punktu įsipareigojo sumokėti 351,60 Eur profesinio mokymo teikėjui - Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai už atsakovui suteiktą profesinio mokymo paslaugą pagal medkirčio mokymo programą, kodas ( - ). Atsakovui buvo suteikta profesinio mokymo paslauga, t. y. pagal profesinio mokymo teikėjo pateiktą 2015 m. kovo 5 d. sąskaitą faktūrą (Serija RTVM Nr. ( - ) (b.l.12) ieškovas profesinio mokymo teikėjui sumokėjo 224,55 Eur (b.l. 13-14), o pagal 2015 m. kovo 18 d. sąskaitą faktūrą (Serija RTVM Nr. ( - ) (b.l.15) sumokėjo 127,05 Eur (b.l. 16). Ieškovė, vadovaujantis Sutarties 5.2. punktu atsakovui taip pat sumokėjo stipendiją - 238,19 Eur (b.l. 17-20), o vadovaujantis Sutarties 5.3. punktu - atsakovui sumokėjo 42,32 Eur už kelionės išlaidas (b.l. 17-20). Bendroje sumoje ieškovė patyrė 632,11 Eur išlaidų. 2015 m. rugpjūčio 14 d. atsakovas neatvyko į darbo biržą priimti pasiūlymo įsidarbinti pasiūlytoje vietoje. Ieškovas 2015 m. rugsėjo 21 d. išsiuntė pretenziją Nr.( - ) -(1.20/13) (b.l. 4), kuria informavo atsakovą, jog jis nevykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų, todėl sutartis nuo 2015 m. spalio 1 d. buvo nutraukta ir atsakovas, vadovaudamasis Sutarties 7.7. punktu, įpareigotas atlyginti ieškovui jo patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, t.y. grąžinti 632,11 Eur į darbo biržos sąskaitą iki 2015 m. lapkričio 2 d., tačiau šių įpareigojimų atsakovas taip pat nevykdė.

5Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Atsakovas nevykdė 2015 m. sausio 30 d. Dvišalės profesinio mokymo sutarties Nr. ( - )7.5 p. numatyto įpareigojimo vykdyti visus darbo biržos nurodymus Mokinio individualiame užimtumo plane dėl numatomo įdarbinimo ar individualios veiklos pradėjimo Sutarties 4 punkte numatytomis sąlygomis, todėl minėta sutartis buvo nutraukta ir atsakovas buvo įpareigotas iki 2015-11-02 atlyginti ieškovui jo patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, tačiau šio įpareigojimo taip pat neįvykdė, todėl ieškovas remiantis minėtos Dvišalės profesinio mokymo sutarties 7.7 p. turi teisę reikalauti atlyginti visas jo turėtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į tai, kad atsakovas į ieškovo siųstą pretenziją nereagavo, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, iš atsakovo G. S. ieškovo naudai priteistina 632,11 Eur išlaidų.

6Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-11-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

7Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas pagal įstatymą, patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistina 20 Eur žyminio mokesčio valstybei (CPK 96 str. 1 d.).

8Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1,09 Eur, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. ( - ) „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 Įsakymo Nr. ( - ) pakeitimo“).

9Vadovaudamasis išdėstytu ir LR ( - ) str., 285 str., 286 str. teismas

Nutarė

10Ieškovo Panevėžio teritorinės darbo biržos ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) 632,11 Eur (šešis šimtus trisdešimt du eurus 11 euro ct) išlaidų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-11-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui Panevėžio teritorinei darbo biržai, į.k. . ( - ), buveinės adresas - ( - ), a.s. Nr. ( - ), bankas „Swedbank“ AB.

12Priteisti iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) 20 Eur (dvidešimt eurų) žyminio mokesčio valstybei. Išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), gavėjo įmonės kodas –. ( - ), AB “Swedbank”, banko kodas – 73000, įmokos kodas – 5660.

13A. G. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas Panevėžio teritorinė darbo birža per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai