Byla 2-3070-264/2009
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Transforma“ administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ įgalioto asmens G. A. ieškinį atsakovams UAB „TFA Logistic“ (buvusi UAB „Kelsvėja“) ir Irenos Ramanauskienės audito įmonei dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu ieškovo ir atsakovų 2008 m. spalio 22 d. sudarytą Trišalį susitarimą dėl tarpusavio užskaitos, priteisti bylinėjimosi išlaidas

3Ieškovas nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 12 d. nutartimi UAB „Transforma“ buvo iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, įgaliotas asmuo G. A.. Administratoriaus įgaliotas asmuo, vadovaujantis ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. patikrinęs bankrutuojančios įmonės sudarytus sandorius mano, kad 2008-10-22 ieškovo su atsakovais sudarytas Trišalis susitarimas dėl tarpusavio užskaitos, kuriuo ieškovas perleido turėtą 9440 Lt dydžio reikalavimą į atsakovą UAB „Kelsvėja“ naujajam kreditoriui atsakovui Irenos Ramanauskienės audito įmonei, taip sumažinant atsakovo UAB „Kelsvėja“ įsiskolinimą ieškovui, turi būti pripažintas negaliojančiu LR CK 6.66 str. ir LR CK 1.80 str. numatytais pagrindais, kaip prieštaraujantis imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo normoms. Administratoriaus nuomone, ieškovo sudarytas Susitarimas pažeidžia kitų ieškovo kreditorių teises, nes ginčijamu Susitarimu buvo siekiama kreditoriaus Irenos Ramanauskienės audito įmonės 9440 Lt dydžio reikalavimą patenkinti pirmiau nei kitų kreditorių reikalavimus tuo metu, kai ieškovas jau buvo nemokus ir neturėjo jokios galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimus. Nemokumo faktą patvirtina tai, kad pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Transforma“ iškėlimo Kauno apygardos teismui buvo pateiktas 2008 m. lapkričio 13 d., prie pareiškimo pateikti bankrutuojančios įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas, kreditorių sąrašas, pelno (nuostolių) ataskaita) sudaryti 2009-10-01 dienai. Šiuos dokumentus įvertinęs teismas padarė išvadą, kad įmonės būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą nemokumo sąvoką ir tuo pagrindu 2009-01-12 iškėlė UAB „Transforma“ bankroto bylą. Buvęs ieškovo vadovas privalėjo žinoti apie bendrovės būseną bei bendrovės galimybes atsiskaityti su kreditoriais, nes 2008 m. spalio 01 d. bendrovėje buvo virš 70 kreditorių, kurių bendra reikalavimų suma sudarė 1 206 786 Lt. Todėl pripažintina, jog jis, sudarydamas ginčijamą Susitarimą nesąžiningai siekė suteikti atsakovui Irenos Ramanauskienės audito įmonei pirmenybę anksčiau už kitus kreditorius gauti savo reikalavimų patenkinimą. Nors ginčijamame Susitarime nurodyta, jog ieškovas UAB „Transforma“ sumažina įsiskolinimą I. Ramanauskienės audito įmonei 9440 Lt sumai, tačiau ieškovo buhalterinėje apskaitoje jokių įrašų apie atsakovo „UAB „Kelsvėja“ skolos sumažėjimą ar atsakovo Irenos Ramanauskienės audito įmonės kreditorinio reikalavimo į ieškovą pasibaigimą nebuvo atlikta. O atsakovas Irenos Ramanauskienės audito įmonė 2009 m. vasario 10 d., jau po ginčijamo Susitarimo pasirašymo, pateikė ieškovo BUAB „Transforma“ administratoriui kreditorinį reikalavimą 9440 Lt sumai, kuris buvo kildinimas iš tos pačios 2007-11-19 Sutarties Nr. 17 bei 2008 m. balandžio 28 d. sąskaitos-faktūros Nr. 29. Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 11 d. nutartimi atsakovą Irenos Ramanauskienės audito įmonė įtraukė į BUAB „Transforma“ kreditorių sąrašą su 9440 Lt dydžio reikalavimu. Todėl darytina išvada, kad ieškovas perleido reikalavimo teisę neatlygintinai, o atsakovas Irenos Ramanauskienės audito įmonė, pareiškusi kreditorinį reikalavimą elgėsi nesąžiningai.

4Priėmus ieškinį nagrinėti 2009 m. spalio 9 d. pranešimu atsakovams UAB „Kelsvėja“ ir Irenos Ramanauskienės audito įmonei buvo nustatytas 14 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimams į ieškinį pareikšti.

5Atsakovams ieškinys su priedais ir pranešimai dėl atsiliepimo pateikimo įteikti tinkamai, procesinių dokumentų įteikimo pažymos teismui grįžo su nurodytomis įteikimo datomis: UAB „Kelsvėja“ - 2009-10-14 (b. l. 67), Irenos Ramanauskienės audito įmonei – 2009-10-14 (b. l. 69) (CPK 124 straipsnio 1 dalis). Atsakovai teismo nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimų į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, priima sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, pripažįsta, kad byloje esantys įrodymai, jeigu pasitvirtintų jų turinys, leidžia pareikštą ieškinį laikyti teisiškai pagrįstu (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis). Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. sausio 12 d. nutartimi iškėlė UAB „Transforma“ bankroto bylą. Teismas, įvertinęs UAB „Transforma“ 2008-10-01 balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos ir kitų finansinių dokumentų duomenis, konstatavo, kad įmonė negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl UAB „Transforma“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką (b. l. 40-41). Kauno apygardos teismo 2009-05-11 nutartimi patvirtintas UAB „Transforma“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tame tarpe Irenos Ramanauskienės audito įmonės 9440 Lt finansinis reikalavimas (b. l. 10-12). 2008-10-22 tarp UAB „Transforma“ ir atsakovų sudarytas Trišalis susitarimas dėl tarpusavio užskaitos, kuriuo UAB „Transforma“ perleido turėtą 9440 Lt dydžio reikalavimą į atsakovą UAB „Kelsvėja“ naujajam kreditoriui atsakovui Irenos Ramanauskienės audito įmonei (b. l. 9). Ieškovo administratorius šį Trišalį susitarimą prašo pripažinti negaliojančiu CK 6.66 ir CK 1.80 straipsniuose numatytais pagrindais.

8Remiantis CK 1.80 str., imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Pagal CK 6.66 str. nuostatas, sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu, kai sandoris pažeidžia kreditoriaus teises ir skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Dvišalį sandorį pripažinti negaliojančiu aukščiau numatytu pagrindu galima tik tuo atveju, kai trečiasis asmuo, sudarydamas su skolininku sandorį, buvo nesąžiningas, t. y. žinojo arba turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises. Kadangi nustatyta, kad tiek skolininkas (ieškovas BUAB „Transforma“), tiek trečiasis asmuo (atsakovas I. Ramanauskienės audito įmonė) sandorio sudarymo metu buvo nesąžiningi, nes UAB „Transforma“ 2008-10-01 duomenimis buvo nemoki, buvo visa eilė kreditorių, Trišaliu susitarimu atsakovui Irenos Ramanauskienės audito įmonei, nesant tam jokio teisinio pagrindo, buvo suteikta pirmenybė ankščiau už kitus ieškovo kreditorius gauti savo reikalavimo patenkinimą, reikalavimo teisė į atsakovą UAB „Kelsvėja“ buvo perleista neatlygintinai, atsakovo Irenos Ramanauskienės audito įmonės 9440 Lt kreditorinis reikalavimas patvirtintas UAB „Transforma“ bankroto byloje, todėl teismas sprendžia, kad ginčijamas sandoris pažeidė kreditorių teises. Esant nurodytoms aplinkybėms 2008 m. spalio 22 d. sudarytas Trišalis susitarimas dėl tarpusavio užskaitos pripažintinas negaliojančiu, kaip prieštaraujantis imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo nuostatoms bei pažeidžiantis kreditorių teises (CK 6.66 str., CK 1.80 str.).

9Ieškinio reikalavimus pripažinus pagrįstais, iš atsakovų valstybei priteistinos teismo patirtos su procesinių dokumentų įteikimu susiję išlaidos (b. l. 4). Kadangi įstatymuose nenumatyta galimybė bylinėjimosi išlaidas priteisti solidariai, išlaidos tarp atsakovų paskirstomos lygiomis dalimis.

10Teismas, vadovaujantis 285-287 straipsniais,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Pripažinti negaliojančiu 2008 m. spalio 22 d. Trišalį susitarimą dėl tarpusavio užskaitos, sudarytą tarp UAB „Transforma“ (į. k. 151066430, adresas: Vasaros g. 52, Marijampolė), UAB „Kelsvėja“ (300121193, adresas: Klaipėdos g. 103-4, Panevėžys) ir Irenos Ramanauskienės audito įmonės (į. k. 151343849, adresas: J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 23-31, Marijampolė).

13Priteisti iš atsakovų UAB „Kelsvėja“ (300121193, adresas: Klaipėdos g. 103-4, Panevėžys) ir Irenos Ramanauskienės audito įmonės (į. k. 151343849, adresas: J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 23-31, Marijampolė) valstybei po 4,98 Lt (keturis litus 98 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai