Byla II-884-423/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta Urbonienė, sekretoriaujant Gintarei Danėnienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui T. V. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal T. V. skundą dėl nutarimo pakeitimo ir

Nustatė

2Alytaus miesto ir rajono Policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus vyresn. specialisto 2008-07-29 nutarimu T. V. paskirta administracinė nuobauda - 1500 litų bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 15 mėnesių už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1242 str. 2d., padarymą.

3T. V. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad jis 2008-07-26, 01.45 val., Alytaus mieste, Naujosios – Kalniškės – Putinų gatvių sankryžoje, vairuodamas automobilį, sukėlė pavojų kitiems eismo dalyviams, apsisukdamas nereguliuojamojoje sankryžoje. Tuo savo veiksmais pažeidė Kelių eismo taisyklių 53 punkto reikalavimus.

4T. V. prašė pakeisti nutarimą, kadangi jis nubaustas per griežtai, pareigūnai neteisingai įvertino situaciją, tuo metu kai jis apsisuko sankryžoje rankinio stabdžio pagalba kitų automobilių nebuvo ir realaus pavojaus jo manevras niekam nesukėlė. Prisipažįsta, jog pasielgė lengvabūdiškai, norėjo išbandyti automobilio galimybes. Teisė vairuoti jam reikalinga buityje, vykti į darbą, todėl prašo nutarimą pakeisti ir neatimti teisės vairuoti transporto priemones.

5Skundas netenkintinas.

6Tai, kad T. V. padarė minėtą pažeidimą nustatyta administracinio teisės pažeidimo protokolu, policijos pareigūnų Rolando Grigaravičiaus ir Deivydo Gavėno tarnybiniais pranešimais, teisme apklaustų liudytojų Rolando Grigaravičiaus ir Deivydo Gavėno parodymais. Liudytojai patvirtino, jog jie dirbo Alytaus mieste, važiavo link Naujosios -Putinų- Kalniškės gatvių sankryžos, priartėjus prie sankryžos maždaug 20-30 metrų atstumu, į sankryžą įvažiavo automobilis MAZDA XEDOS 6, automobilio vairuotojas iš chuliganiškų paskatų, užtraukęs rankinį stabdį, apsisuko 180 laipsnių kampu, automobilis pavojingai pasviro ir nuvažiavo atgal Putinų gatve. Sustabdžius automobilį, vairuotojui buvo paaiškinta pažeidimo esmė, jis su pažeidimu sutiko. Netikėti ir atmesti liudytojų parodymus teismas neturi pagrindo. Pareiškėjo padarytą pažeidimą liudytojai užfiksavo vykdydami tarnybines pareigas, liudytojų parodymai nuoseklūs, neprieštarauja aplinkybėms, nurodytoms tarnybiniuose pranešimuose, nenustatyta, kad liudytojai galėtų būti suinteresuoti T. V. nepagrįstai apkaltinti.

7Nebuvo nustatyta, kad sustabdydami T. V. vairuojamą automobilį ir formindami kelių eismo taisyklių pažeidimą policijos darbuotojai būtų pažeidę Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo instrukciją, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005-07-25 įsakymu Nr. 5-V-462 ir Policijos patrulių veiklos instrukciją, patvirtintą Policijos generalinio komisaro 2002-12-24 įsakymu Nr. 660.

8Teismas laiko, jog T. V. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal ATPK 1242 str. 2d..

9Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta tam įgaliotų pareigūnų, nuobauda paskirta nepažeidžiant nuobaudos skyrimo terminų, norminio akto, numatančio atsakomybę už tokio administracinio teisės pažeidimo padarymą nustatytose ribose, jiems suteiktų įgaliojimų ribose.

10Be to T. V. kelia ATPK 301 str. taikymo klausimą. Teismas laiko, kad ATPK 301 str. nuostatos taikytinos esant išimtinėms faktinėms aplinkybėms, kurios neatsietinos nuo pažeidėjo asmenybės, jo turtinės ar socialinės padėties, kurių buvimas ATPK 301 str. taikymo aspektu leidžia daryti išvadą apie materialinės teisės normos sankcijos taikymo šiam pažeidėjui neatitikimą teisingumo ir protingumo kriterijams.

11Byloje esančia medžiaga nustatyta, kad T. V. padarytas administracinis teisės pažeidimas, parodo atsakomybės jausmo visuomenei neturėjimą, todėl laikytina, kad paskirta nuobauda atitinka teisingumo ir protingumo kriterijams, o ATPK 301 str. pagrindu neskirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo netikslinga ir jokie tokio vairavimo motyvai ATPK 17 str. prasme negali būti pateisinami.

12Skunde nurodytos aplinkybės, kad teisė vairuoti reikalinga važinėti į darbą, taip pat ir buityje, šioje situacijoje nelaikytinos reikšmingomis, nes administracinės nuobaudos tikslas yra nubausti ir auklėti administracinį teisės pažeidimą padariusius asmenis. Yra visos sąlygos ir galimybės T. V. vykti į darbą kitu būdu, neturint vairuotojo pažymėjimo, kadangi Alytaus mieste ir regione yra puikiai išvystytas susisiekimas visuomeniniu transportu.

13Jokių kitų naujų aplinkybių, kurios galėtų būti pripažintos lengvinančiomis pažeidėjo atsakomybę arba išskirtinėmis aplinkybėmis, galinčiomis sąlygoti paskirtos nuobaudos sumažinimą, T. V. savo skunde nenurodė.

14Administracinė nuobauda jam skirta tinkamai taikant ATPK 30 str., 302 str., 31 str. 1d. 1p. nuostatas bei atsižvelgus į visas administracinės nuobaudos individualizavimą įtakojančias aplinkybes, todėl ginčijamas nutarimas paliekamas nepakeistas, o T. V. skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1d. 1p. teisėja

Nutarė

16Skundo netenkinti.

17Alytaus miesto ir rajono Policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus vyresn. specialisto 2008-07-29 nutarimą, kuriuo T. V. paskirta administracinė nuobauda - 1500 litų bauda ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 15 mėnesių, palikti nepakeistą.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai