Byla 2-1036-875/2015
Dėl skolos už gamtines dujas, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės Z. R

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą, iškeltą pagal UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinį dėl skolos už gamtines dujas, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės Z. R.,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašo priteisti iš ( - ), gyvenančios atsakovės Z. R., 96,05 € skolą už gamtines dujas, iki 2015-04-01 pateiktas į nurodytą butą, 5% metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,00 € žyminį mokestį. Ieškovas nurodo, kad reikalavimo teisę į atsakovę yra perėmęs iš pradinio kreditoriaus AB „Lietuvos dujos“ pagal 2014-10-15 Įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartį.

3Ieškovas prašo, jog atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba neatvykus į posėdį būtų priimtas sprendimas už akių.

4Atsakovei procesiniai dokumentai asmeniškai ir pasirašytinai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (19 b.l.), bet atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsnio 1 dalimi teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

5Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Atsakovė su pradiniu kreditoriumi 2007-07-18 sudarė rašytinę Gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį (5, 6 b.l.). Taip pat ir pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.384 straipsnio 1 dalį tarp jų yra susiklostę sutartiniai santykiai: ( - ), esančio atsakovės buto gamtinių dujų tiekimo įrenginiai yra prijungti prie ieškovo atitinkamų energijos tiekimo tinklų, atsakovė faktiškai naudojosi pradinio kreditoriaus ir ieškovo tiekiamomis gamtinėmis dujomis, bet už jas nemokėjo. Iš ieškovo pateiktos pažymos (7, 8 b.l.) matyti, kad 96,05 € skola susidarė iki 2015-03-31 atsakovei tik dalinai sumokėjus už 196 m3 gamtinių dujų (skaitiklio rodmenys nuo 3267 m3 iki 3463 m3) bei kainos pastoviosios dalies (abonentinio mokesčio).

8CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, todėl atsakovė, būdama prisijungusi prie ieškovo gamtinių dujų tiekimo tinklų, privalėjo tinkamai vykdyti iš to kylančią prievolę mokėti už naudojamas gamtines dujas. Kaip nustatyta CK 1.112 straipsnio 1 dalyje, kreditoriaus reikalavimo teisė, kaip prievolinė subjektinė teisė, yra savarankiškas civilinių teisinių santykių objektas, todėl pagal CK 1.112 straipsnio 2 dalį gali būti perleista kitam asmeniui bendraisiais pagrindais. CK 6.101 straipsnio 1 dalyje numatyta kreditoriaus teisė be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui (nagrinėjamu atveju – ieškovui). naujajam kreditoriui savo reikalavimo teisę perleidęs pradinis kreditorius nustoja būti prievolės šalimi, nes jo vietą prievolėje užima naujasis kreditorius, kuris yra saistomas pradinio kreditoriaus ir skolininko sutarties sąlygų. Ieškovo reikalavimas laikytinas teisėtu ir įrodytu pateiktais dokumentais, todėl UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ iš atsakovės priteistinas 96,05 € įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2015-03-31.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas ir atsakovas Sutartyje nesusitarė dėl kitokio dydžio metinių procesinių palūkanų, todėl vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovės priteistinos penkių procentų metinės palūkanos už priteistą sumą.

10Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovės ieškovui priteistinas 20,00 € paprastasis minimalus žyminis mokestis, sumokėtas 2015-05-07 mokėjimo nurodymu Nr. ( - ) (4 b.l.).

11Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3,00 €, todėl pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymą Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Valstybės Žinios, 2011, Nr.134-6373) valstybei nepriteistinos (1 b.l.).

12Vadovaudamasis CPK 26 ir 29 straipsniais, 285 straipsnio 1, 2, 5 ir 6 dalimis teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės Z. R., asmens kodas ( - ), 96,05 € (devyniasdešimt šešių eurų 05 ct) skolą už gamtines dujas, pateiktas iki 2015-03-31, 5% (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą 96,05 € (devyniasdešimt šešių eurų 05 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-05-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20,00 € (dvidešimties eurų 00 ct) žyminį mokestį, ieškovui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, juridinio asmens kodas 303383884, Smolensko g. 5, LT-03605 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440.

15Išaiškinti atsakovei, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovė negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai