Byla B2-1448-881/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Uktrada“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – AB „Ūkio bankas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų UAB „Transekspedicija“ ir BUAB „Arbonetas“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Uktrada“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – AB „Ūkio bankas“,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Transekspedicija“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Uktrada“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas 18 989,07 Lt. Pareiškėjo nuomone, yra visi ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai iškelti atsakovui bankroto bylą. Atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Ritava“.

3Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Uktrada“ taip pat kreipėsi BUAB „Arbonetas“. Nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kuriam atsakovas skolingas 1 859,68 Lt. Ieškovo nuomone, jau 2008 m. sausio 1 d. atsakovas buvo nemokus. Atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti Darių Jasaitį.

4Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB „Ūkio bankas“ atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

5Atsakovas UAB ,,Uktrada“ atsiliepimų į pareikštus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo bei įmonės finansinę būklę patvirtinančių dokumentų nepateikė.

6Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinami.

7Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Kadangi atsakovas nepateikė teismui jokių įmonės finansinę būklę atspindinčių dokumentų, teismas, spręsdamas apie atsakovo mokumą, remiasi savo iniciatyva surinktais duomenimis. Paskutinio Juridinių asmenų registrui pateikto atsakovo balanso už 2007 metus duomenimis, įmonės turtas buvo įvertintas 74 599 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 112 809 Lt (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 29 352 Lt, o po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 83 457 Lt). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, UAB „Uktrada“ nekilnojamojo turto neturi. Valstybės įmonės „Regitra“ tvarkomas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registras taip pat neturi duomenų apie UAB „Uktrada“ vardu įregistruotas kelių transporto priemones. UAB „Uktrada“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2012 m. kovo 27 d. buvo 19 563,93 Lt. Valstybinė mokesčių inspekcija informavo teismą, kad 2012 m. balandžio 11 d. duomenimis UAB „Uktrada“ biudžetui ir fondams buvo skolinga 4 049,97 Lt. Atsakovas nepasinaudojo galimybe įrodyti savo mokumo, nes atsiliepimo į ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo bei įmonės finansinę būklę patvirtinančių dokumentų nepateikė, taip pat iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo nepatenkino ieškovų reikalavimų, kas pagal LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą, būtų pagrindas atsisakyti kelti bankroto bylą. Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog UAB „Uktrada“ nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu ir 2 straipsnio 8 punktu, UAB „Uktrada“ laikytina nemokia ir jai iškeliama bankroto byla.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Ieškovas UAB „Transekspedicija“ atsakovo administratoriumi prašo skirti UAB „Ritava“, ieškovas BUAB „Arbonetas“ – Darių Jasaitį, o trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB „Ūkio bankas“ – UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Visi siūlomi administratoriai pareiškė sutikimą dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo. Duomenų, kad administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimą, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kuriais pritarė siūlomiems kandidatams administruoti UAB „Uktrada“. Įvertinęs viešai skelbiamą informaciją apie siūlomų administratorių užimtumą, tiek kaip juridinių asmenų darbuotojų, tiek kaip bankroto administratorių – fizinių asmenų, teismas sprendžia, kad operatyvų bankroto procedūrų atlikimą užtikrintų UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

10Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

11iškelti UAB „Uktrada“ (į. k. 183212676, Vilniaus g. 100, Ukmergė) bankroto bylą.

12Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 38a).

13Uždėti bankrutuojančios UAB „Uktrada“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios UAB „Uktrada“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

15Pavesti bankrutuojančios UAB „Uktrada“ administratoriui UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“:

161) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

172) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

183) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

19Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Uktrada“ ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Uktrada“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

20Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Uktrada“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. pareiškėjas UAB „Transekspedicija“ kreipėsi į teismą su pareiškimu... 3. Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Uktrada“ taip pat kreipėsi... 4. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB „Ūkio... 5. Atsakovas UAB ,,Uktrada“ atsiliepimų į pareikštus pareiškimus dėl... 6. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinami.... 7. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies... 8. Kadangi atsakovas nepateikė teismui jokių įmonės finansinę būklę... 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės... 10. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR... 11. iškelti UAB „Uktrada“ (į. k. 183212676, Vilniaus g. 100, Ukmergė)... 12. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo ir... 13. Uždėti bankrutuojančios UAB „Uktrada“ nekilnojamajam turtui ir kitam... 14. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 15. Pavesti bankrutuojančios UAB „Uktrada“ administratoriui UAB „Verslo... 16. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 17. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 18. 3) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 19. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „Verslo valdymo ir... 20. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Uktrada“ valdymo organus per 15 dienų... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...