Byla 2-884-570/2011

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Ilonai Žilinskienei,

3dalyvaujant ieškovui E. S. ir jo atstovei advokatei Audronei Neniškienei

4institucijos teikiančios išvadą byloje Kalvarijos savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei Erikai Skystimaitei,

5atsakovei D. S., trečiajam asmeniui I. D. bei UAB „Snoro lizingas“ nedalyvaujant,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovo E. S. ieškinį atsakovei D. S., trečiajam asmeniui I. D., UAB „Snoro lizingas“ ir institucijai teikiančiai išvadą byloje - Kalvarijos savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo ir materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo

Nustatė

7Ieškovas E. S. prašo nutraukti tarp jo ir atsakovės D. S. 1994-06-25 sudarytą santuoką (įregistruotą Vilkaviškio rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 144) dėl abiejų sutuoktinių kaltės, nustatyti nepilnamečių vaikų S., gim. ( - ), P., gim. ( - ) ir M., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su tėvu, t.y. E. S., priteisti iš atsakovės D. S. nepilnamečių vaikų: S., gim. ( - ); P., gim. ( - ) ir M., gim. ( - ) materialiniam išlaikymui po 200 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui nuo ieškinio padavimo dienos iki kiekvieno iš jų pilnametystės, uzufrukto teisę į šias lėšas nustatant ieškovui, po santuokos nutraukimo palikti pavardes vyrui – S., moteriai – S. bei priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Kreditorinį reikalavimą, kilusį iš 2010-12-14 paskolos pavedimo (vartojimo kredito) sutarties Nr. VCH01214JDPA prašo pripažinti jo asmenine prievole ir palikti vienam ieškovui E. S.. Nurodė, kad su atsakove susituokė 1994-06-25. Gyvenant santuokoje, ( - ) gimė dukra S., ( - ) sūnus P. ir ( - ) Marius. Visi vaikai šiuo metu yra nepilnamečiai ir gyvena kartu su tėvu. Mano, kad su atsakove santuoka yra iširusi, nes atsakovė iš esmės pažeidė savo, kaip sutuoktinės pareigas, dėl nuolatinio girtavimo nedirbo, neprižiūrėjo tinkamai vaikų, visiškai nesirūpino šeimos reikalais, buitimi. Gyvenant santuokoje yra buvę ir neištikimybės atvejų. Neapsikentęs tokio jos gyvenimo būdo 2010 m. vasaros pradžioje išėjo iš namų. Tačiau pripažino, kad dėl santuokos iširimo yra kaltas ir jis, nes per mažai skyrė dėmesio sutuoktinei, todėl santuoką prašo nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Po jo išėjimo, vaikai liko gyventi su motina jų turėtame socialiniame būste. Tačiau Kalvarijos savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai pranešė, kad kuo greičiau pasiimtų iš motinos vaikus, nes D. S. girtauja, vaikų neprižiūri ir jais tinkamai nesirūpina. Priešingu atveju sakė, kad vaikus išveš į vaikų globos namus. Todėl 2011 m. sausio 5 d. visus tris vaikus pasiėmė iš atsakovės gyvenamosios vietos ir nuo to laiko jie gyvena kartu. Prašo visų trijų nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su juo, kadangi motina dėl nuolatinio girtavimo, agresyvaus elgesio išgėrus vaikais tinkamai negali pasirūpinti, su vyresniąja dukra nuolatos pykstasi, prieš ją ir mažesniuosius vaikus vartoja smurtą, dėl ko 2010-06-09 teismo nuosprendžiu buvo nuteista. Todėl tolesnis gyvenimas su motina vaikams keltų grėsmę ir jam vis tiek reikėtų pasiimti vaikus pas save. Be to, su motina nenori gyventi ir vaikai, nes pas jį jiems yra žymiai geriau. Jis gyvena su sugyventine I. D., kuri turi savo tris mažamečius vaikus, tačiau vaikai tarpusavyje sutaria, visi yra aprengti, pavalgydinti. Jis pats neoficialiai dirba automobilių remonto dirbtuvėse, per savaitę uždirba 200-300 Lt, tačiau dar kol kas darbo sutartis nesudaryta. Sugyventinė I. D. registruota darbo biržoje. Gi atsakovė niekur nedirba, darbo biržoje neįsiregistravusi, bet to, ji neturi paso, todėl ir negalėtų dirbti oficialiai. Jis teigia davęs pinigų jai pasui pasidaryti, tačiau ji tuos pinigus pragėrė. Jo žiniomis už maistą ir alkoholį atsakovė uždarbiauja pas ūkininkus. Jis su vaikais gyvena pas savo motiną jos nuosavame name ( - ) antrame aukšte, dviejų kambarių bute. Kadangi atsakovė savo vaikams materialinio išlaikymo gera valia neteikia, visi trys vaikai gyvena pas jį, jis gauna labai nedideles pajamas, iš kurių vos gali išmaitinti vaikus, todėl prašo iš atsakovės vaikams priteisti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį iki jų pilnametystės. Patvirtino, kad jokių socialinių pašalpų ar kitų išmokų už vaikus iš valstybės ir atsakovės negauna.

8Jis teigia turintis vienintelį kreditorių - UAB “Snoro lizingas” su kuriuo įsipareigoja atsiskaityti vienas, prievolę kreditoriui vykdo sutartyje nustatytais terminais. Jo žiniomis atsakovė kreditorių neturinti, nes neturi paso, tai negalėtų sudaryti ir jokių sutarčių. Santuokoje nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų neįgijo, gyveno iš Kalvarijos savivaldybės išsinuomotame socialiniame būste. Patvirtino, kad abu su atsakove yra veiksnūs, išlaikymo priteisti nereikalauja. Po santuokos nutraukimo prašo palikti santuokines pavardes.

9Atsakovė D. S., gavusi ieškinį ir kitus procesinius dokumentus, atsiliepimo nepateikė, būdama tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, prašymų atidėti teismo posėdį nepateikė, todėl atsakovo ir institucijos, teikiančios išvadą byloje atstovės prašymu, byla nagrinėjama iš esmės be atsakovės dalyvavimo (CPK 246 str. 2 d.)

102011-05-26 teismo posėdžio metu (b.l. 77) atsakovė nurodė, kad su ieškiniu sutinka dalinai, t.y. sutinka dėl santuokos nutraukimo ir kitų su tuo susijusių klausimų, tačiau nesutinka dėl vaikų P. ir M. gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jiems priteisimo. Dėl dukros S. S. gyvenamosios vietos nustatymo sutinka su ieškovo reikalavimu, kadangi jų tarpusavio santykiai yra įtempti, tačiau abu mažamečiai sūnus turėtų gyventi su motina. Dėl santuokos nutraukimo nurodė, kad atsakovas jai buvo neištikimas, vertėsi prostitučių gabenimu į pasienį, girtavo, nesirūpino šeima. Sužinojusi apie sutuoktinio neištikimybę, jį iš namų išvijo. Patvirtino, kad yra nuteista už dukros Sigitos sumušimą, nes jos tada susistumdė, ji buvo išgėrusi. O mažųjų vaikų ji neskriaudžia, mano, kad pas ją bus žymiai geresnės sąlygos vaikams gyventi. Ji teigia oficialiai nedirbanti, nes nepavyksta Kalvarijoje rasti darbo. Uždarbiauja pas ūkininkus, per dieną uždirba iki 30 Lt. Vaikai buvo paimti iš jos namų, nes buvo išgėrusi ir namuose buvo svečių. Teigia negirtaujanti, o namuose nebūna dėl to, kad uždarbiauja. Pas vaikus visą laiką, kai jie gyvena su tėvu ji negali ateiti, nes jai trukdoma su vaikais susitikti. Tačiau jos žiniomis vaikai neišvedami į lauką, alkani ir neprižiūrėti. Vyresnioji dukra jai yra skambinusi telefonu, kad namuose pas tėvą jai negerai, tačiau kas atsitiko ji nesakė. Pas dukrą į mokyklą nebuvo nuėjusi, jos mokslais ir reikalais mokykloje nesidomi. Jeigu vaikai liktų gyventi pas ją, teigia juos galėtų išlaikyti. Teismo posėdžio metu prašė po santuokos nutraukimo palikti pavardę – K. (b.l.77).

11Tretysis asmuo UAB “Snoro lizingas”, gavęs procesinius dokumentus, teismo šaukimą, atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, prašymų atidėti teismo posėdį nepateikė, todėl ieškovo prašymu byla nagrinėjama iš esmės be trečiojo asmens dalyvavimo (LR CPK 247 str.)

12Tretysis asmuo I. D., būdama tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b.l. 73), todėl ieškovo ir institucijos, teikiančios išvadą byloje atstovės prašymu, byla nagrinėjama iš esmės be I. D. dalyvavimo (CPK 247 str.)

13Ieškovo ir atsakovės dukra S. S., gim. ( - ) apklausta teismo posėdžio metu, išsakė savo nuomonę, kad su ieškiniu sutinka, prašo nustatyti jos gyvenamąją vietą su tėčiu, nes motina visada būna neblaivi, todėl pa ją gyventi nei jai, nei broliams nėra jokių galimybių. Jeigu motina nustotų gerti, mano, kad būtų geriau gyventi pas motiną. I. D. vaikų neskriaudžia, būna kad taip pat išgeria. Motina jos mokslais nesidomi, į mokyklą neina. Broliams geriau gyventi su tėte.

14Institucija, teikianti išvadą byloje – Kalvarijos savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnyba pateikė išvadą (b.l.24 47,48), kad ieškovo ir atsakovės vaikų gyvenamoji vieta turėtų būti nustatyta su ieškovu, nes motina dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, socialinių įgūdžių stokos vaikais tinkamai pasirūpinti negalinti, dėl ko iš jos vaikai buvo paimti ir perduoti tėvui. Šiuo metu padėtis nėra pasikeitusi. Jos namus lankiusios socialinės darbuotojos nuomone, atsakovė gyvenimo būdo nėra pakeitusi, į vaiko teisių apsaugos tarnybą dėl vaikų susigrąžinimo nėra kreipusis, todėl darytina išvada, kad šiuo metu vaikams geriau gyventi su tėvu. Jų apsilankymo metu vaikų gyvenamoji patalpa buvo tvarkinga, švari, namuose yra maisto, vaikai aprengti, sutvarkyti. Ir nors kartu gyvena ieškovo sugyventinė I. D. su savo trimis nepilnamečiais vaikais, namuose vaikas sąlygos sudarytos geros. I. D. šeima buvo įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą, tačiau jai pradėjus gyventi su ieškovu, padėtis pasikeitė į gerąją pusę. Ji pasiėmė savo vaikus iš globos namų, juos tinkamai prižiūri, įsiregistravo į Darbo biržą kaip ieškanti darbo, duomenų apie jos ir vaikų netinkamus santykius su ieškovo vaikais, jie neturi.

15Ieškinys tenkintinas dalinai.

16Iš ieškovo ir atsakovės paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, kad ieškovo E. S. ir atsakovės D. S. santuoka sudaryta 1994-06-25 (įregistruota Vilkaviškio rajono civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 144). Nustatyta ir teismas konstatuoja, kad sutuoktiniai nebepalaiko santuokinių ryšių beveik metus, gyvena atskirai, ieškovas susiradęs kitą moterį, t.y. I. D., todėl jų šeima iširusi visiškai ir tolesnis bendras sutuoktinių gyvenimas neįmanomas. Šalys pripažįsta, kad santuoka iširo galutinai, kiekviena nurodydama kitos pusės kaltę – santuokinę neištikimybę ir netinkamą elgesį šeimoje bei girtavimą. Teismas atsižvelgdamas į bylos aplinkybes ir vertindamas ištirtus įrodymus, pripažįsta, kad šeimos santykiai grindžiami abipusiu pasitikėjimu, meile, pagarba ir rūpinimusi vienas kitu bei vaikais (CK 3.27str.). Šių dvasinių vertybių E. ir D. S. šeimoje nėra. Nagrinėjamoje byloje išklausyta vyresnioji šalių dukra S. paaiškino, kad motina dažnai vartodavo alkoholį, dėl to namuose nebūdavo ramybės. Gi ieškovas pripažino, kad per mažai skyrė dėmesio savo žmonai, dėl ko galimai ji pradėjo piktnaudžiauti alkoholiu, vėliau susirado kitą moterį, su kuria šiuo metu gyvena, todėl santuoka, sudaryta tarp E. S. ir D. S. (b.l.5) nutrauktina, nustatant, kad ji iširo dėl ieškovo ir atsakovės kaltės (Lietuvos Respublikos CK 3.61 str. 2, 3 d.). Nutraukus santuoką, ieškovui paliktina santuokinė pavardė S., o atsakovei jos prašymu ikisantuokinė pavardė - K. (CK 3.60 str.).

17Iš šalių paaiškinimų, VĮ Registrų Centro Marijampolės filialo, VĮ „Regitra“ Marijampolės filialo pažymų (b.l.9-12) nustatyta, kad šalys santuokoje įgytų nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonių neturi, o smulkius namų apyvokos daiktus pasidalino pradėdami gyventi skyrium, todėl teismas šio turto nedalina.

18Šalys abu yra veiksnūs, darbingi, priteisti tarpusavio išlaikymo nereikalavo, todėl jis ir nepriteisiamas.

19Ieškovas patvirtino, kad turi vieną kreditorių - UAB „Snoro lizingas“ (b.l. 61), kuriam apie iškeltą civilinę bylą pranešta, atsiliepimų negauta, todėl tenkintinas ieškovo reikalavimas ir kreditorinis reikalavimas, kilęs iš 2010-12-14 paskolos pavedimu (vartojimo kredito) sutarties Nr. VCH01214JDPA paliktinas vienas ieškovui E. S.. Duomenų apie kitus kreditorius byloje nėra.

20Kadangi dėl išvardintų reikalavimų tarp šalių ginčo nekilo, detalesni šios sprendimo dalies motyvai nedėstomi (LR CPK 268str.5d.).

21Nustatyta, kad byloje kilo ginčas dėl ieškovo ir atsakovės vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jiems priteisimo, todėl teismas išsamiau pasisako šiuo klausimu.

22Ieškovas su atsakove turi tris nepilnamečius vaikus – dukrą S. S., gim. ( - ), sūnus P. S., gim. ( - ) ir M. S., gim. ( - ) (b.l. 6-8)

23Tėvas reikalauja vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su juo, o motina prašo dukros S. gyvenamąją vietą nustatyti su tėvu, o berniukų – P. ir M. - su motina.

24Vienas iš vaikų teisių turinio elementų turėti nuolatinę savo gyvenamąją vietą, turėti savo namų aplinką (LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 13 str.). Todėl tėvams gyvenant skyrium, vaikų gyvenamoji vieta turi būti nustatoma su vienu iš tėvų, kuris tampa pagrindinis vaiko auklėtojas, kitam tėvui išsaugant vienodas teises dalyvauti vaikų auklėjime.

25Byloje nustatyta, kad vaikai iki 2011 m. sausio 5 d. gyveno su motina, tačiau dėl jos netinkamo elgesio, girtavimo buvo paimti ir perduoti tėvui (b.l.24) Byloje nustatyta, kad tėvas vienas išlaiko vaikus, rūpinasi jų mokymusi ir visų poreikių tenkinimu, t.y. tinkamai vykdo tėvo pareigas. Visą laiką, kai vaikai gyvena su tėvu, atsakovė neprisidėjo prie jų išlaikymo, neieškojo būdų kaip vaikus pasiimti atgal. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė paaiškino, kad jie mielai būtų padėję mamai susigrąžinti vaikus, bet ji į skyrių nesikreipė, visiškai nebendradarbiavo.

26Teismo posėdžio metu atsakovė pati pripažino, kad su dukra S. bendrauti sekasi sunkiai, jų ryšys nutrūkęs, taip pat patvirtino, kad 2010-06-09 Marijampolės rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-264-564/2010 (prijungta baudžiamoji byla 1-264-564/2010) buvo nuteista pagal LR BK 140 str. 2 d. dėl fizinio skausmo sukėlimo dukrai S. S.. Šį nusikaltimą ji padarė būdama neblaivi.

27Su sūnumis nesusitinka, nes pasak atsakovės jai trukdo ieškovas ir jo artimieji, tačiau motinai niekas netrukdė nueiti pas dukrą S. į mokyklą ir su pabendrauti, pasidomėti jos mokslu ir kaip auga mažieji. Bet to ji nedarė. Kaip paaiškino ieškovas, jis atsakovei netrukdęs susitikti su vaikais, bet ji ateidavo girta arba visai nesirodydavo. Į valstybines institucijas dėl kitų asmenų trukdymo bendrauti su vaikais ar tarpininkavimo juos grąžinant, nesikreipė.

28Kad vaikai liktų gyventi su tėvu, pritarė šeimos bei aplinkos sąlygas ištyrusi (b.l.24, 47) valstybinė vaiko teisių gynimo institucija (CK 3.178 str.). Jos atstovė E.Skystimaitė nurodė, kad vaikams šiuo metu geriau gyventi su tėvu, nes motina neužtikrina jų poreikių, jais tinkamai nesirūpina, šeima buvo įtraukta į padidintos socialinės rizikos šeimų sąrašą, joje nuolatos lankėsi socialinės darbuotojos, vaiko teisių apsaugos tarnyba. Pastaruoju metu su atsakove jiems nepavykdavo susitikti, nes ji pati niekada į vaiko teisių apsaugos skyrių nesikreipė, o namuose jos surasti nepavyko. Tačiau jiems yra žinoma, kad atsakovė turi problemų dėl alkoholio, trūksta socialinių įgūdžių rūpintis vaikais, neturi darbo ir jo aktyviai neieško.

29Kaip matyti iš pateiktų Darbo biržos pažymų (b.l. 69,70), atsakovas yra įsiregistravęs darbo biržoje kaip ieškantis darbo, gi D. S. iš darbo biržos išsiregistravusi savo noru, duomenų apie jos pajamas byloje nėra, todėl neaišku, kaip ji sugebėtų pasirūpinti kasdienių vaikų poreikių tenkinimu (maistu, vaistais, drabužiais ir pan.)

30Tiek ieškovė, tiek atsakovas administracine tvarka nebausti, teisti (b.l. 36,37, 32-35), tačiau ieškovas teistas dėl nusikaltimų nuosavybei, o atsakovė būtent dėl savo mažamečio vaiko sužalojimų, kas suponuoja išvadą, kad šiuo metu gyventi vaikams su motina yra nesaugu.

31Ginčai dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo sprendžiami vadovaujantis vaiko interesais, atsižvelgiant į jų norą. Į vaiko norą gali būti neatsižvelgiama tik tuo atveju, kai vaiko noras prieštarauja jo interesams (CK 3.174str. 2d.). Nagrinėjant ginčus šios kategorijos bylose, būtina išklausyti vaiko nuomonę ir išsiaiškinti jo norus (CK 3.177str.). Vykdant įstatymo reikalavimą, šioje byloje nepilnametė S. buvo išklausyta teismo posėdyje ir pareiškė tvirtai apsisprendusi gyventi su tėčiu. S. teigė, kad mama piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, todėl ji gyventi kartu kol motina nepakeis savo gyvenimo būdo, nenorinti. Tik tėvas rūpinasi ja ir broliais, tėvas yra atsakingas, domisi jos mokymusi, visais reikalais (b.l. 89, 90). Motina pripažino, kad dukra jos neklauso. Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovė, pateikdama išvadą dėl ginčo, nurodė, kad būtina atsižvelgti ir gerbti vaiko nuomonę, todėl nepilnametės S. S. gyvenamoji vieta turėtų būti nustatyta su tėvu (CK 3.178 str.). Vaikai P. ir M. yra per maži išreikšti savo nuomonę teisme, tačiau Kalvarijos vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojų nuomone, jie apklausti pageidavo gyventi su tėčiu. Tėvas gyvena motinai B. S. priklausančiame gyvenamajame name ( - ), duomenų apie jo žalingus įpročius byloje nėra. Ir nors vaikų gyvenimo sąlygos gana kuklios (dviejų kambarių bute gyvena jie su tėvu, sugyventinė I. D. su trimis savo mažamečiais vaikais), tačiau Kalvarijos savivaldybės vaiko teisių tarnybos atstovės teigimu, namuose sudarytos vaikams tinkamos gyvenimo sąlygos, yra švaru, tvarkinga, vaikai pamaitinti ir tvarkingai aprengti. Ieškovo sugyventinės I. D. šeima buvo įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą (b.l. 47), bet pradėjus gyventi su E. S. pastebėti teigiami pokyčiai – ji vaikus pasiėmė iš globos namų, įsiregistravo darbo biržoje, šiuo metu vaikais rūpinasi tinkamai.

32Priešingai dėl atsakovės D. S. gyvenimo sąlygų nurodo, kad ji gyvena socialiniame būste ( - ), vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojams jos namuose nepavyksta surasti ir nustatyti gyvenimo sąlygų, telefonu susisiekti neįmanoma, socialinių darbuotojų atsiliepimai apie D. S. yra neigiami (b.l. 77) Minėtos institucijos nuomonė yra šiuo klausimu kategoriška, t.y. visų trijų ( - ) vaikų gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su tėvu. Akivaizdu, kad nepilnamečių gyvenimas su nerūpestinga ir problemų dėl alkoholio turinčia motina, gali turėti neigiamų pasekmių jų tolimesniam gyvenimui. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė buvo išreiškusi prašymą vaikus apklausti pas psichologus, kad būtų gauta nuomonė dėl vaikų prisirišimo prie tėvų ir kt., tačiau teismui sudarius galimybes ir tam skyrus laiko, ji vaikų pas psichologus nenuvežė, priežasčių trukdžiusių atlikti teismo įpareigojimus nenurodė. Pastangų keisti savo gyvenimo būdą bylos nagrinėjimo metu, atsakovė taip pat nerodė. Tokiu atveju, kai nėra vilčių, kad atsakovės elgesys ir gyvenimo būdas pasikeis, ieškinys šioje dalyje tenkintinas ir ieškovo bei atsakovės vaikų S. S., gim. ( - ), P. S., gim. ( - ) ir M. S., gim. ( - ) gyvenamoji vieta nustatytina su tėvu E. S..

33D. S. išaiškintina, kad pasikeitus esamai situacijai, motina turi teisę bet kada kreiptis į teismą dėl vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo (CK 3.169 str. 3d.). Taip pat išaiškintina, kad tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant, o tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir jį auklėti (CK 3.170 str.)

34Motina, su kuria vaikai negyvena, privalo teikti jiems išlaikymą (LR CK 3.192 str.).

35Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės D. S. materialinį išlaikymą vaikams S, gim. ( - ), P., gim. ( - ) ir M., gim. ( - ) periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki jų pilnametystės, nustatant vaikų tėvui E. S. uzufrukto teisę į šias lėšas.

36Nustatyta, kad šiuo metu S., P. ir M. S. gyvena kartu su tėvu (b.l.24). Atsakovė prie jų išlaikymo visiškai neprisideda. Ieškovo paskaičiavimais, minimalūs vaikų poreikiai yra tokie – maistui 250 Lt, higienos priemonėms – 20 Lt, vitaminams 30 Lt, avalynei, rūbams – 50 Lt, mokslo, lavinimosi priemonėms – 40 Lt, už komunalinius patarnavimus – 50 Lt, t.y. vienam vaikui per mėnesį 440 Lt. Specialių poreikių jie neturi. Mažieji vaikai darželio nelanko, už Sigitos mokslą ar būrelių bei papildomų užsiėmimų lankymą papildomų išlaidų tėvas neturi.

37LR CK 3.194 str. numato, jei nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas iš jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ieškinį. Nustatant išlaikymo dydį, būtina atsižvelgti į bendras tėvų pareigas vaikams: rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu (CK 3.165 str.1d.), sudaryti sąlygas savo vaikams mokytis iki įstatymo nustatyto amžiaus (CK 3.165 str.2d.). Vadovaujantis LR CK 3. 192 str., išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai.

38Nustatant išlaikymo dydį, būtina vadovautis LR Aukščiausiojo teismo suformuota teismų praktika, LR CK 3. 192 str., kur nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai. CK 6.461 str. 2 d. nustatyta, jog vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA), kuri šiuo metu yra 800 Lt per mėnesį. Šis kriterijus turi būti taikomas ir sprendžiant dėl vaikų išlaikymo.

39Iš atsakovės paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų (b.l. 70) nustatyta, kad šiuo metu atsakovė yra nedirbanti, duomenų apie kitus jos išlaikytinius byloje nėra. Kad atsakovė turėtų kokio nors turto, teismas nenustatė (b.l.9, 12). Ieškovo turtinė padėtis yra panaši – jis oficialiai nėra dirbantis, tačiau įsiregistravęs Darbo biržoje kaip ieškantis darbo, turto neturi, be to, turi prievolę kreditoriui UAB „Snoro lizingas“ (b.l.61, 62).

40Tačiau atsakovė yra jauno amžiaus, darbinga, todėl turi imtis visų įmanomų priemonių darbui susirasti ir savo nepilnamečiams vaikams išlaikyti, kad vaikai nepatektų į socialiniu požiūriu rizikingą situaciją, nenukentėtų jų fizinis ir psichinis vystymasis, vaikams netektų kęsti pažeminimo ar skriaudos, kad jie negali būti pakankamai apsirengę, pavalgę ar aprūpinti būtiniausiomis lavinimosi priemonėmis.

41Tėvai privalo iš anksto įvertinti savo esamą turtinę padėtį, galimybes ir pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaikus, ugdyti jų asmenybes, sudarant būtinas sąlygas vaikams vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes, tenka patiems tėvams.

42Todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai ir iš atsakovės priteistinas materialinis išlaikymas vaikams S. S., gim. ( - ), P. S., gim. ( - ) ir M. S., gim. ( - ) periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos t.y. nuo 2011-02-03 iki jų pilnametystės nustatant vaikų tėvui E. S. uzufrukto teisę į šias lėšas.

43Šalims išaiškintina, kad šis teismo sprendimas neužkerta pakartotinai kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, pasikeitus šalių turtinei padėčiai arba vaikų poreikiams (CK 3.201 str.).

442011-04-05 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir priteistas iš atsakovės D. S. laikinas materialinis išlaikymas vaikams S. S., gim. ( - ), P. S., gim. ( - ) ir M. S., gim. ( - ) periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį nuo 2011-02-03 iki civilinės bylos 2-884-570/2010 išnagrinėjimo iš esmės. Įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo galutinai išspręstas materialinio išlaikymo klausimas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos, atsakovės sumokėtos išlaikymo įmokos (jei tokios buvo) įskaitytinos į priteistą sumą.

45Kadangi ieškinys iš esmės yra tenkintinas, o ieškovui yra suteikta antrinė teisinė pagalba, apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, (b.l. 19, 52), iš atsakovės valstybei priteistina ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 400 Lt advokato pagalbai apmokėti bei 351 Lt žyminis mokestis (135 Lt už reikalavimą dėl santuokos nutraukimo ir 216 Lt dėl išlaikymo priteisimo pagal bendrą išmokų sumą, kuri apskaičiuota sekančiai: 200 Lt kiekvienam vaikui x 3 x12 mėn. x 3 proc.) ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 96 str., 88 str. 1 d. 3 p.,92 str.)

46Vadovaudamasis LR CPK 259-270, 282 str. 2 d. 1 p., 385 str., teismas

Nutarė

47Ieškinį tenkinti dalinai.

48Santuoką, sudarytą tarp ieškovo E. S., gim. ( - ), a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir atsakovės D. S., gim. ( - ), a.k. ( - ), gyv. ( - ) nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

49Nustatyti vaikų S. S., gim. ( - ), P. S., gim. ( - ) ir M. S., gim. ( - ) gyvenamąją vietą su tėvu E. S..

50Priteisti iš atsakovės D. S., a.k. ( - ) nepilnamečiams vaikams S. S., gim. ( - ), P. S., gim. ( - ) ir M. S., gim. ( - ) materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 Lt (du šimtus litų) kas mėnesį kiekvienam vaikui nuo ieškinio padavimo teisme dienos 2011-02-03 iki kiekvieno iš jų pilnametystės, nustatant vaikų tėvui E. S. uzufrukto teisę į šias lėšas.

51Nutraukus santuoką ieškovui palikti pavardę – S., atsakovei – K.

52Kreditorinį įsipareigojimą UAB „Snoro lizingas“ pagal 2010-12-14 paskolos pavedimu (vartojimo kredito) sutartį Nr. VCH01214JDPA palikti vykdyti ieškovui E. S. a.k. ( - )

53Priteisti valstybei iš atsakovės D. S. 400 Lt (keturis šimtus litų) advokato teisinei pagalbai apmokėti, 351 Lt (tris šimtus penkiasdešimt vieną litą) žyminio mokesčio bei 33,70 Lt (trisdešimt tris litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM į.k. 8872567sąskaitą, Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”AB, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

54Sprendimą dalyje dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdyti skubiai.

55Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011-04-05 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - priteistą iš atsakovės D. S. laikinąjį materialinį išlaikymą vaikams S. S., gim. ( - ), P. S., gim. ( - ) ir M. S., gim. ( - ) periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį nuo 2011-02-03 iki civilinės bylos 2-884-570/2010 išnagrinėjimo iš esmės, įskaitant sumokėtas lėšas (jei tokios buvo) į vaikams teiktiną išlaikymą.

56Sprendimo nuorašą per tris darbo dienas po jo įsiteisėjimo išsiųsti Marijampolės savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriui.

57Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. sekretoriaujant Ilonai Žilinskienei,... 3. dalyvaujant ieškovui E. S. ir jo atstovei advokatei Audronei Neniškienei... 4. institucijos teikiančios išvadą byloje Kalvarijos savivaldybės... 5. atsakovei D. S., trečiajam asmeniui I. D. bei UAB „Snoro lizingas“... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovo E. S. ieškinį atsakovei D.... 7. Ieškovas E. S. prašo nutraukti tarp jo ir atsakovės D. S. 1994-06-25... 8. Jis teigia turintis vienintelį kreditorių - UAB “Snoro lizingas” su... 9. Atsakovė D. S., gavusi ieškinį ir kitus procesinius dokumentus, atsiliepimo... 10. 2011-05-26 teismo posėdžio metu (b.l. 77) atsakovė nurodė, kad su ieškiniu... 11. Tretysis asmuo UAB “Snoro lizingas”, gavęs procesinius dokumentus, teismo... 12. Tretysis asmuo I. D., būdama tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą... 13. Ieškovo ir atsakovės dukra S. S., gim. ( - ) apklausta teismo posėdžio... 14. Institucija, teikianti išvadą byloje – Kalvarijos savivaldybės... 15. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 16. Iš ieškovo ir atsakovės paaiškinimų, byloje esančių rašytinių... 17. Iš šalių paaiškinimų, VĮ Registrų Centro Marijampolės filialo, VĮ... 18. Šalys abu yra veiksnūs, darbingi, priteisti tarpusavio išlaikymo... 19. Ieškovas patvirtino, kad turi vieną kreditorių - UAB „Snoro lizingas“... 20. Kadangi dėl išvardintų reikalavimų tarp šalių ginčo nekilo, detalesni... 21. Nustatyta, kad byloje kilo ginčas dėl ieškovo ir atsakovės vaikų... 22. Ieškovas su atsakove turi tris nepilnamečius vaikus – dukrą S. S., gim. (... 23. Tėvas reikalauja vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su juo, o motina prašo... 24. Vienas iš vaikų teisių turinio elementų turėti nuolatinę savo... 25. Byloje nustatyta, kad vaikai iki 2011 m. sausio 5 d. gyveno su motina, tačiau... 26. Teismo posėdžio metu atsakovė pati pripažino, kad su dukra S. bendrauti... 27. Su sūnumis nesusitinka, nes pasak atsakovės jai trukdo ieškovas ir jo... 28. Kad vaikai liktų gyventi su tėvu, pritarė šeimos bei aplinkos sąlygas... 29. Kaip matyti iš pateiktų Darbo biržos pažymų (b.l. 69,70), atsakovas yra... 30. Tiek ieškovė, tiek atsakovas administracine tvarka nebausti, teisti (b.l.... 31. Ginčai dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo sprendžiami vadovaujantis... 32. Priešingai dėl atsakovės D. S. gyvenimo sąlygų nurodo, kad ji gyvena... 33. D. S. išaiškintina, kad pasikeitus esamai situacijai, motina turi teisę bet... 34. Motina, su kuria vaikai negyvena, privalo teikti jiems išlaikymą (LR CK 3.192... 35. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės D. S. materialinį išlaikymą... 36. Nustatyta, kad šiuo metu S., P. ir M. S. gyvena kartu su tėvu (b.l.24).... 37. LR CK 3.194 str. numato, jei nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas iš jų)... 38. Nustatant išlaikymo dydį, būtina vadovautis LR Aukščiausiojo teismo... 39. Iš atsakovės paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų (b.l. 70)... 40. Tačiau atsakovė yra jauno amžiaus, darbinga, todėl turi imtis visų... 41. Tėvai privalo iš anksto įvertinti savo esamą turtinę padėtį, galimybes... 42. Todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai ir iš atsakovės... 43. Šalims išaiškintina, kad šis teismo sprendimas neužkerta pakartotinai... 44. 2011-04-05 Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi buvo taikytos... 45. Kadangi ieškinys iš esmės yra tenkintinas, o ieškovui yra suteikta antrinė... 46. Vadovaudamasis LR CPK 259-270, 282 str. 2 d. 1 p., 385 str., teismas... 47. Ieškinį tenkinti dalinai.... 48. Santuoką, sudarytą tarp ieškovo E. S., gim. ( - ), a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir... 49. Nustatyti vaikų S. S., gim. ( - ), P. S., gim. ( - ) ir M. S., gim. ( - )... 50. Priteisti iš atsakovės D. S., a.k. ( - ) nepilnamečiams vaikams S. S., gim.... 51. Nutraukus santuoką ieškovui palikti pavardę – S., atsakovei – K.... 52. Kreditorinį įsipareigojimą UAB „Snoro lizingas“ pagal 2010-12-14... 53. Priteisti valstybei iš atsakovės D. S. 400 Lt (keturis šimtus litų)... 54. Sprendimą dalyje dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams... 55. Įsiteisėjus teismo sprendimui, panaikinti Marijampolės rajono apylinkės... 56. Sprendimo nuorašą per tris darbo dienas po jo įsiteisėjimo išsiųsti... 57. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos...