Byla 2-1670/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. T. ir J. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 23 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovų V. T. ir J. T. ieškinį atsakovams antstoliams V. Š. ir T. U., BTA Insurance Company SE ir jo filialui Lietuvoje, uždarajai akcinei bendrovei „Vaivorykštė“, uždarajai akcinei bendrovei „Tikroji vaivorykštė“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių lyra“ dėl sprendimų pripažinimo negaliojančiais, žalos atlyginimo civilinėje byloje Nr. 2-5078-160/2014.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai V. J. T. ir J. T. pareiškė ieškinį, prašydami pripažinti negaliojančiais ab initio UAB „Transnetas“ visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus, kuriais 2003 ir 2004 metais buvo padidintas UAB „Transnetas“ įstatinis kapitalas, o taip pat ir kitus dėl šio sprendimo priimtus sprendimus (sprendimą dėl įstatų keitimo dalyje dėl įstatinio kapitalo dydžio, įstatų registravimą viešajame registre ir pan.).; pripažinti negaliojančiais ab initio: (i) atsakovės antstolės V. Š. 2004-10-28 surašytą Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 71-2148; (ii) atsakovo antstolio T. U. 2005-11-16 surašytą Turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. 71-1126; (iii) atsakovės antstolės V. Š. 2007-08-28 Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 71-1126; taikyti restituciją: (i) iš atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ ieškovei V. J. T. priteisti pinigų skirtumą tarp tikrosios 2004-10-28 vykusiose varžytynėse parduotų UAB „Transnetas“ 720 vnt. akcijų rinkos vertės ir 72000 Lt sumos, kurią atsakovas UAB „Tikroji vaivorykštė“ sumokėjo ieškovei V. J. T.; (ii) iš atsakovo UAB „Vaivorykštė“ ieškovui J. T. priteisti pinigų skirtumą tarp tikrosios 2005-11-16 vykusiose varžytynėse parduotų UAB „Vaivorykštė“ 300000 vnt. akcijų rinkos vertės ir 180000 Lt sumos, kurią atsakovas UAB „Vaivorykštė“ sumokėjo ieškovui J. T.; (iii) iš atsakovo UAB „Vaivorykštė“ ieškovui J. T. priteisti pinigų skirtumą tarp tikrosios 2007-08-28 vykusiose varžytynėse parduotų UAB „Vaivorykštė“ 368441 vnt. akcijų rinkos vertės ir 227 000 Lt sumos, kurią atsakovas UAB „Vaivorykštė“ sumokėjo ieškovui J. T.; ieškovei V. J. T. solidariai iš atsakovų antstolės V. Šimkienės, draudiko „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje, UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Tikroji vaivorykštė“ priteisti patirtą turtinę žalą (kurios dydis bus nustatytas paskirtos ekspertizės), kilusią dėl šių atsakovų neteisėtų veiksmų, varžytynėse vykdant ieškovei priklausiusių UAB „Transnetas“ akcijų pardavimą 2004-11-28; ieškovui J. T. solidariai iš atsakovų antstolės V. Šimkienės, antstolio T. U., draudiko „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje, UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Šiaulių lyra“ priteisti patirtą turtinę žalą (kurios dydis bus nustatytas paskirtos ekspertizės), kilusią dėl šių atsakovų neteisėtų veiksmų, varžytynėse vykdant ieškovui priklausiusių UAB „Vaivorykštė“ akcijų pardavimą 2005-11-16 ir 2007-08-28; ieškovei V. J. T. iš atsakovo UAB „Tikroji vaivorykštė“ priteisti patirtą turtinę žalą (kurios dydis bus nustatytas paskirtos ekspertizės), kilusią dėl nepagrįsto UAB „Transnetas“ įstatinio kapitalo didinimo 2003 ir 2004 metais; ieškovų V. J. T. ir J. T. naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad ieškinys teismingas Vilniaus apygardos teismui, kadangi antstolių profesinės atsakomybės draudiko BTA Insurance Company SE filialo Lietuvoje buveinė yra Vilniuje.

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 9 d. nutartimi nustatė terminą trūkumams pašalinti – pateikti dokumentus, patvirtinančius, jog antstolių V. Š. ir T. U. profesinės civilinės atsakomybės draudikas yra BTA Insurance Company SE.

6Ieškovai teismo įpareigojimą įvykdė: 2014 m. liepos 18 d. pateikė „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje 2014 m. liepos 15 d. ir 2014 m. liepos 19 d. raštus bei Antstolių profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimų kopijas Nr. 020115, 000104, 000108, 000114, 000119.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 23 d. nutartimi nutarė atsisakyti priimti ieškinį bei išaiškinti, kad ieškinys teismingas Šiaulių apygardos teismui.

9Teismas nustatė, kad ieškovai V. J. T. 2014 m. liepos 1 d. dėl tų pačių akcininkų sprendimų pripažinimo negaliojančiais su ieškiniu jau kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 3 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovų ieškinį kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui; išaiškino ieškovams teisę su šiuo ieškiniu kreiptis į Šiaulių apygardos teismą; padarė išvadą, jog „BTA Insurance Company“ SE negalėjo būti traukiamas atsakovu, nes jo atžvilgiu jokie reikalavimai ieškinyje nebuvo reiškiami.

10Teismas taip pat nustatė, kad ieškovai 2014 m. liepos 7 d. pakartotinai kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą papildydami prieš tai atsisakyto priimti ieškinio reikalavimus ir atsakovais papildomai nurodydami „BTA“ Insurance Company“ SE bei „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje. Ieškovai ieškinį Vilniaus apygardos teismui pareiškė pasirinkę bylos teismingumą pagal atsakovo draudiko nurodytą buveinę – Viršuliškių skg. 34, Vilnius. Teismas darė išvadą, jog pagrindiniai ieškinio reikalavimai nėra nukreipti į draudimo bendrovę, draudimo bendrovės atstovybės buveinė, kuri sudarė draudimo sutartį su antstole V. Š. yra Šiaulių mieste (adresu duomenys neskelbtini). Visų kitų atsakovų, o taip pat ir ieškovų gyvenamosios ir buvimo vietos yra Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje. Dėl to teismas laikė, kad ieškovai dirbtinai siekė perkelti ginčo nagrinėjimą į Vilniaus apygardos teismą, kuriam byla iš esmės nėra teisminga.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovai V. J. T. ir J. T. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 23 d. ir priimti nauja sprendimą - ieškovų ieškinį priimti. Atskirajame skunde nurodo, kad ieškovai pareiškė reikalavimus keliems atsakovams. Atsakovo „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje buveinės adresas - Viršuliškių skg. 34, Vilniuje. Be to, vieno iš ieškovų gyvenamoji vieta yra Vilniuje. Teigia, jog vien tai, kad atsakovas yra įdarbinęs darbuotojus kituose Lietuvos miestuose, CPK teismingumo taisyklėms įtakos neturi, dėl to teismas nepagrįstai nurodė atsakovo darbuotojų darbo vietas kaip atsakovo buveinę, nesivadovaudamas juridinių asmenų registro duomenimis.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta.

15Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Pasisakydamas dėl šios konstitucinės normos, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad teisė kreiptis į teismą yra absoliuti, šios teisės negalima apriboti ar paneigti; pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutarimas byloje Nr. 38/06). Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat laikomasi nuostatos, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo kyla imperatyvas, jog asmuo, manantis, kad jo teisės ar laisvės yra pažeistos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą; ši teisė negali būti dirbtinai suvaržoma arba negali būti dirbtinai pasunkinama ją įgyvendinti; šios teisės negalima paneigti; asmeniui jo pažeistų teisių gynyba teisme garantuojama nepriklausomai nuo jo teisinio statuso; turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens pažeistos teisės, inter alia įgytosios teisės, ir teisėti interesai turi būti ginami nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai įtvirtinti Konstitucijoje; teisinis reguliavimas, įtvirtinantis asmens teisės į savo teisių ir laisvių teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką, turi atitikti konstitucinį teisinio aiškumo reikalavimą; įstatymų leidėjas privalo įstatymuose aiškiai nustatyti, kaip ir į kokį teismą asmuo gali kreiptis, kad iš tikrųjų galėtų įgyvendinti savo teisę kreiptis į teismą dėl savo teisių ir laisvių pažeidimo (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarimas byloje Nr. 7/04-8/04).

16CPK 29 straipsnyje nustatyta, kad ieškinys pareiškiamas teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą. Juridiniam asmeniui ieškinys pareiškiamas pagal juridinio asmens buveinę, nurodytą juridinių asmenų registre. Tuo tarpu, ieškinys keliems atsakovams, gyvenantiems ar esantiems ne toje pačioje vietoje, pareiškiamas pagal vieno iš atsakovų gyvenamąją vietą ar buveinę ieškovo pasirinkimu CPK 33 str. 1 d.).

17Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovai V. J. T. ir J. T. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams antstoliams V. Š. ir T. U., BTA Insurance Company SE ir jo filialui Lietuvoje, UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“ ir UAB „Šiaulių lyra“ dėl sprendimų pripažinimo negaliojančiais. Bylos medžiaga bei Juridinių asmenų registro duomenys patvirtina, jog atsakovų UAB „Vaivorykštė“, UAB „Tikroji vaivorykštė“, UAB „Šiaulių lyra“ antstolio T. U. kontoros bei antstolės V. Š. kontoros buveinės vietos yra Šiaulių mieste. Atsakovo „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje buveinės adresas - Viršuliškių skg. 34, Vilniuje. Atsižvelgiant į tai apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog ieškovai, gindami savo galimai pažeistas teises, turėjo teisę kreiptis su ieškiniu tiek į Vilniaus apygardos teismą, tiek ir į Šiaulių apygardos teismą.

18Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovų vieni iš reiškiamų reikalavimų yra solidarus turtinės žalos atlyginimo priteisimas iš atsakovų „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje, UAB „Vaivorykštė“ ir UAB „Tikroji vaivorykštė“. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutarė atsisakyti priimti ieškinį kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui, nes ieškinio reikalavimų, nukreiptų į atsakovą „BTA“ Insurance Company“ SE bei „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, nelaikė pagrindiniais. Apeliacinis teismas pažymi, kad CPK normos, nustatančios reikalavimus ieškinio formai bei turiniui, taip pat reglamentuojančios teismingumą, neskirsto ieškinio reikalavimų į pagrindinius bei kitus ir tokiu pagrindu nenustato teismingumo, todėl ieškovai pagal CPK 33 straipsnio 1 dalį gali naudotis teise pareikšti ieškinį pagal vieno iš atsakovų gyvenamąją vietą ar buveinę savo pasirinkimu. Pirmosios instancijos teismo teiginys, kad ieškovai dirbtinai siekia perkelti ginčo nagrinėjimą į Vilniaus apygardos teismą, kuriam byla iš esmės nėra teisminga, nėra pagrįstas CPK normų, reglamentuojančių teismingumą, tinkamu taikymu ir nepaneigia CPK 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų ieškovų procesinės teisės.

19Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teismingumą reglamentuojančias procesinės teisės normas, dėl ko priėmė nepagrįstą nutartį, todėl skundžiama nutartis naikintina (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p.).

20Apeliacinis teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas sprendžia ieškinio priėmimo klausimą (CPK 137 straipsnio 1 dalis). Apeliacinis teismas, nustatęs, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį konkrečiu pagrindu, panaikina pirmosios instancijos teismo nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų atskiruoju skundu skundžiama nutartis panaikinama ir ieškinio priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 23 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai V. J. T. ir J. T. pareiškė ieškinį, prašydami pripažinti... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 9 d. nutartimi nustatė terminą... 6. Ieškovai teismo įpareigojimą įvykdė: 2014 m. liepos 18 d. pateikė „BTA... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 23 d. nutartimi nutarė atsisakyti... 9. Teismas nustatė, kad ieškovai V. J. T. 2014 m. liepos 1 d. dėl tų pačių... 10. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovai 2014 m. liepos 7 d. pakartotinai... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovai V. J. T. ir J. T. prašo panaikinti Vilniaus... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo,... 16. CPK 29 straipsnyje nustatyta, kad ieškinys pareiškiamas teismui pagal... 17. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovai V. J. T. ir J. T. kreipėsi į... 18. Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovų vieni iš... 19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo... 20. Apeliacinis teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas sprendžia... 21. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų atskiruoju skundu skundžiama nutartis... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 23. Panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 23 d. nutartį ir...