Byla e2-3889-1051/2018
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Irma Valiuškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „M.“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo partneriai“ ieškinį atsakovams R. S., M. K., R. K., J. U. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo R. S. 622,17 Eur skolą ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; iš atsakovo R. K. 869,88 Eur skolą ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; iš atsakovo M. K. 856,29 Eur skolą ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; iš atsakovo J. U. 869,21 Eur skolą ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovams R. K. ir M. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, 2018 m. vasario 28 d. šeimos nariui, atsakovui J. U. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, 2018 m. kovo 2 d. šeimos nariui, atsakovui R. S. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, 2018 m. balandžio 5 d. šeimos nariui, tačiau jie per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į ieškinį teismui nepateikė. Ieškovui prašant, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas visiškai.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-633-372/2016 iškėlė UAB „M.“ bankroto bylą. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Bankroto administravimo partneriai“. VĮ Registro centro duomenimis UAB „Mindeauto“ direktorius nuo 2013 m. birželio 27 d. iki bankroto bylos iškėlimo buvo Ž. K.. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi patvirtino BUAB „M.“ kreditorių finansinius reikalavimus 24909,71 Eur sumai (tame tarpe atsakovų: R. S. reikalavimas 2879,93 Eur sumai, R. K. - 2041,07 Eur sumai, M. K. - 1914,16 Eur sumai, J. U. - 1828,40 Eur sumai). 2016 m. gruodžio 21 d. iš Garantinio fondo gautų lėšų atsakovams buvo sumokėtos piniginės lėšos: R. S. - 2282,11 Eur, R. K. - 1910,77 Eur, M. K. - 1793,74 Eur, J. U. - 1686,90 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovams buvo išmokėtos Garantinio fondo lėšos, Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 23 d. nutartimi buvo patikslinti atsakovų finansiniai reikalavimai.

6Ieškovas ieškinyje nurodo, kad buvęs UAB „M.“ vadovas Ž. K. pateikė papildomus dokumentus: Kasos knygą (12 lapų), balansą (1 lapas), pelno nuostolių ataskaitą (1 lapas), pirkimo pardavimo sutartį su priedais (4 lapai). Iš 2017 m. sausio 5 d. UAB „M.“ buvusio vadovo pateiktų atlyginimo išmokėjimo žiniaraščių seka, kad iš UAB „M.“ kasos buvęs UAB M.“ vadovas išmokėjo įmonės lėšas buvusiems UAB „M.“ darbuotojams - atsakovams. Pagal atlyginimų išmokėjimo žiniaraščius nuo 2016 m. sausio mėn. iki 2016 m. balandžio mėn.: R. S. išmokėta 1220,00 Eur, R. K. - 1000,18 Eur, M. K. - 976,71 Eur, J. U. - 1010,71 Eur. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, jog darbo užmokestį už 2016 metus atsakovai faktiškai gavo du kartus (dvigubą nei priklausė faktiškai sumą) pasėkoje to, kad, gavę darbo užmokestį iš ieškovo lėšų grynais pinigais, tai nuslėpę pasinaudojo susidariusia situacija ir gavo analogišką sumą kaip kompensaciją už (tariamai) neišmokėtą darbo užmokestį ir šiuo metu yra skolingi BUAB „M.“: R. S.

7skola BUAB „M.“ sudaro 622,18 Eur (2879,93-2282,11-1220,00); R. K. - 869,88 Eur (2041,07-1910,77-1000,18); M. K. - 856,29 Eur (1914,16-1793,74-976,71); J. U. 869,21 Eur (1828,40-1686,90-1010,71).

8CK 6.237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis. CK 6.237 straipsnyje numatyta, jog jeigu asmuo klydo manydamas esąs skolininkas ir sumokėjo skolą, kurios neprivalėjo mokėti, tai jis turi teisę išreikalauti sumokėtą sumą iš ją gavusio asmens. Ši teisė išnyksta, jeigu įvykdymą gavęs asmuo sunaikino skolos dokumentą. Šiuo atveju tariamasis skolininkas gali reikalauti sumokėtos sumos iš tikrojo skolininko. Nagrinėtinu atveju nustatyta, kad atsakovai gavo grynais pinigais jiems priklausiusį darbo užmokestį, o vėliau tas pačias sumas gavo iš Garantinio fondo kaip negauto darbo užmokesčio kompensavimą dėl to, ar tuo pagrindu, kad darbo užmokesčio išmokėjimas nebuvo apskaitytas ieškovo apskaitoje. Tokiu būdu atsakovai be teisinio pagrindo savo veiksmais įgijo tai, ko jie negalėjo ir neturėjo gauti ir dėl tokio neteisėto elgesio ieškovui padarė žalos. Dėl šių priežasčių ieškovui iš: atsakovo R. S. priteistina 622,17 Eur skola, iš R. K. 869,88 Eur skola, iš M. K. 856,29 Eur skola, iš J. U. 869,21 Eur skola.

9Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, 6.210 straipsnį, 6.261 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, o praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais, todėl atsakovai ieškovui privalo sumokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas: R. S. už priteistą 622,17 Eur sumą, R. K. už priteistą 869,88 Eur sumą, M. K. už priteistą 856,29 Eur sumą, J. U. už priteistą 869,21 Eur sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 26 d.) iki teismo sprendimo įvykdymo.

10Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, tenkinant ieškinį, iš atsakovų valstybei priteistini: iš R. S. -14,00 Eur, R. K. – 19,50 Eur, M. K. – 19,00 Eur, J. U. – 19,50 Eur, žyminiai mokesčiai (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 93 straipsnis).

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 12,53 Eur ir yra didesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovų lygiomis dalimis po 3,13 Eur iš kiekvieno priteisiamos valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „M.“, juridinio asmens kodas ( - ), atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo partneriai“, juridinio asmens kodas 302564700, 622,17 Eur (šešių šimtų dvidešimt dviejų eurų 17 centų) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 622,17 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 26 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

15Priteisti iš atsakovo M. K., asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „M.“, juridinio asmens kodas ( - ), atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo partneriai“, juridinio asmens kodas 302564700, 856,29 Eur (aštuonių šimtų penkiasdešimt šešių eurų 29 centų) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 856,29 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 26 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „M.“, juridinio asmens kodas ( - ), atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo partneriai“, juridinio asmens kodas 302564700, 869,88 Eur (aštuonių šimtų šešiasdešimt devynių eurų 88 centų) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 869,99 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 26 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovo J. U., asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „M.“, juridinio asmens kodas ( - ), atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo partneriai“, juridinio asmens kodas 302564700, 869,21 Eur (aštuonių šimtų šešiasdešimt devynių eurų 21 cento) skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą 869,21 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. vasario 26 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

18Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) valstybei 17,13 Eur (septyniolikos eurų 13 centų) bylinėjimosi išlaidas (žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu), pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

19Priteisti iš atsakovo M. K., asmens kodas ( - ) valstybei 22,13 Eur (dvidešimt dviejų eurų 13 centų) bylinėjimosi išlaidas (žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu), pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

20Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) valstybei 22,63 Eur (dvidešimt dviejų eurų 63 centų eurų) bylinėjimosi išlaidas (žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu), pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

21Priteisti iš atsakovo J. U., asmens kodas ( - ) valstybei 22,63 Eur (dvidešimt dviejų eurų 63 centų) bylinėjimosi išlaidas (žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu), pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

22Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nustatyta tvarka.

23Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Irma Valiuškienė,... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo R. S. 622,17 Eur skolą ir 5 proc.... 3. Atsakovams R. K. ir M. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, 2018 m.... 4. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas... 5. Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gegužės 2... 6. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad buvęs UAB „M.“ vadovas Ž. K. pateikė... 7. skola BUAB „M.“ sudaro 622,18 Eur (2879,93-2282,11-1220,00); R. K. - 869,88... 8. CK 6.237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad asmuo, kuris be teisinio... 9. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, 6.210 straipsnį, 6.261 straipsnio 1 dalį... 10. Kadangi ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, tenkinant... 11. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 12,53 Eur ir yra... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130... 13. Ieškinį tenkinti visiškai.... 14. Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „M.“,... 15. Priteisti iš atsakovo M. K., asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „M.“,... 16. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „M.“,... 17. Priteisti iš atsakovo J. U., asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „M.“,... 18. Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) valstybei 17,13 Eur... 19. Priteisti iš atsakovo M. K., asmens kodas ( - ) valstybei 22,13 Eur... 20. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) valstybei 22,63 Eur... 21. Priteisti iš atsakovo J. U., asmens kodas ( - ) valstybei 22,63 Eur... 22. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...