Byla 2S-739-431/2012
Dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius ir savavališkos statybos akto panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo J. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo J. G. ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius ir savavališkos statybos akto panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas J. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. balandžio 14 d. savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-110414-00054 ir 2011 m. balandžio 15 d. reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-00-110414-00049.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-12-29 nutartimi atsisakė priimti ieškovo J. G. ieškinį, pareikštą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius ir savavališkos statybos akto panaikinimo.

7Teismas nustatė, jog byloje ieškovas ginčija Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. balandžio 15 d. reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, reg. Nr. REI-00-110414-00049. Šis reikalavimas yra priimtas remiantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. balandžio 14 d. savavališkos statybos aktu Nr. SSA-00-110414-00054. Šį reikalavimą Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė vykdydami Statybos įstatymo 27 ir 28 straipsnyje nurodytas funkcijas, susijusias su statybos taisyklių pažeidimais ir savavališkos statybos padarinių šalinimu. Šie aktai yra priimti viešojo administravimo subjekto, jam įgyvendinant Statybos įstatyme numatytas statybos valstybinės priežiūros funkcijas, kurių vykdymas laikytinas viešojo administravimo veikla

8Teismas konstatavo, jog nors ginčijamais reikalavimais ir numatomas savavališkos statybos padarinių šalinimas, tačiau šioje byloje vyrauja administraciniai teisiniai santykiai, todėl ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme Teismas ieškovo ieškinį laikė paduotu pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas J. G. prašo:

  1. kreiptis į Specialiąjį teisėjų kolegiją, kad būtų išnagrinėtas šios bylos rūšinis teismingumas;
  2. netenkinus prašymo dėl kreipimosi į Specialiąją teisėjų kolegiją, panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-12-29 nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiuo argumentu – analogišku atveju, t.y. kai buvo kreiptasi į teismą ir dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius ir dėl savavališkos statybos akto, specialioji teisėjų kolegija 2009-09-21 byloje sprendė, kad toks ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Pagal Specialiosios teisėjų kolegijos praktiką, tokio pobūdžio ginčai, inter alia susiję su savavališkos statybos padarinių pašalinimu, yra nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme. Apelianto nuomone, skundžiama nutartis, kaip prieštaraujanti Specialiosios teisėjų kolegijos praktikai tokio pobūdžio ginčuose, turėtų būti panaikinta.

12Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

16Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2011-12-29 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

17Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakęs priimti ieškovo ieškinį, pareikštą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius ir savavališkos statybos akto panaikinimo, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį.

18Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas pagrindiniu ieškinio reikalavimu ginčija administracinio subjekto priimtą aktą, o toks ginčas yra teismingas administraciniam teismui. Nors pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškinį kaip nenagrinėtiną bendrosios kompetencijos teisme pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktą, tačiau atsisakymo priimti ieškinį motyvai yra susiję su kitu atsisakymo priimti ieškinį pagrindu, t. y. kai ieškinys yra neteismingas tam teismui, kuriam jis yra paduotas (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas), kadangi pats pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pagrindinis ieškinio reikalavimas (prašymas panaikinti viešojo administravimo subjekto priimtą teisės aktą) yra nagrinėtinas administraciniame teisme.

19Pagal CPK 36 straipsnio 2 dalį bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kyla ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja.

20Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas ginčija Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. balandžio 14 d. savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-110414-00054 ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. balandžio 15 d. reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, reg. Nr. REI-00-110414-00049.

21Ieškovo ginčijamas savavališkos statybos aktas yra administracinio pobūdžio aktas. Šiame akte nėra nustatyta reikalavimų ar įpareigojimų statytojui, kurie būtų tiesiogiai susiję su civilinėmis teisėmis ar pareigomis ir kuriais būtų siekiama taikyti civilinio teisinio pobūdžio neteisėtos statybos padarinių šalinimo priemones. Šis aktais yra priimtas viešojo administravimo subjekto, jam įgyvendinant Statybos įstatyme numatytas statybos valstybinės priežiūros funkcijas, kurių vykdymas laikytinas viešojo administravimo veikla (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 26 d. nutartis, priimta byloje S. P. v. Telšių apskrities viršininko administracija).

22Tuo tarpu ieškovo ginčijamas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius (nugriauti nesudėtingą medinį pastatą ir sutvarkyti statybvietę) yra priimtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos įgyvendinant Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatytas funkcijas, susijusias su savavališkos statybos padarinių šalinimu. Šis reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, nors ir yra priimtas viešojo administravimo subjekto, tačiau ne viešojo administravimo srityje, o sprendžiant klausimus savininko teisių įgyvendinimo procese ir įgyvendinant teisės normų priskirtas funkcijas civilinių teisinių santykių srityje. Šis reikalavimas yra civilinio teisinio pobūdžio įpareigojimas, turintis tiesioginės įtakos galimai savavališkai pastatyto statinio savininko nuosavybės teisėms (Civilinio kodekso 4.103 straipsnis, Statybos įstatymo 28 straipsnis) (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 10 d. nutartis, priimta byloje T. P. ir I. P. v. Kauno apskrities viršininko administracija).

23Taigi iš ieškinyje pareikštų reikalavimų matyti, kad pirmasis reikalavimas (panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. balandžio 14 d. savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-110414-00054) yra administracinio teisinio pobūdžio, o antrasis reikalavimas (panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. balandžio 15 d. reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, reg. Nr. REI-00-110414-00049) yra civilinio teisinio pobūdžio, tačiau pastarasis ieškinio reikalavimas išplaukia iš pagrindinių reikalavimų, kurie priskirtini administraciniams teisiniams santykiams – nuo ginčo baigties administracinėje teisėje priklauso ir ginčų sprendimas privatinės teisės srityje. Kitaip tariant, reikalavimas panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. balandžio 15 d. reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius yra išvestinio pobūdžio reikalavimas ir yra tiesiogiai susijęs su reikalavimu panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. balandžio 14 d. savavališkos statybos aktą. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje vyrauja administracinis teisinis santykis, padaryta pagrįstai.

24Apeliantas teigia, kad pagal Specialiosios teisėjų kolegijos praktiką, tokio pobūdžio ginčai, inter alia susiję su savavališkos statybos padarinių pašalinimu, yra nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokiu skundo argumentu nesutinka.

25Teismas pažymi, kad 2011-10-01 įsigaliojo LR CPK 36 str., o taip pat Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 str. nauja redakcija, todėl vadovautis specialios teisėjų kolegijos teismingumo klausimams spręsti nutartimis iki procesinių įstatymų pakeitimo, kuriomis buvo spręsti individualių bylų priskyrimo bendrosios kompetencijos ar administraciniams teismams klausimai, yra nepagrįsta.

26Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad jei administracinis teismas, nagrinėdamas bylą dėl vyraujančių administracinių santykių, prieitų išvados, kad byloje negali priimti sprendimo dėl civilinių santykių, turėtų galimybę išskirti ginčą dėl šių santykių į atskirą bylą ir perduoti išspręsti bendrosios kompetencijos teismui (LR ABTĮ 69 str., 70 str. 3 d.).

27Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismas konstatuoja, jog pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p.),o ieškovo atskirasis skundas netenkinamas.

28Dėl kreipimosi į specialiąją teisėjų kolegiją, apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog nagrinėjamu atveju teismui nekilo abejonių dėl šios bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui, todėl šis apelianto prašymas atmestinas.

29Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

31Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas J. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-12-29 nutartimi atsisakė priimti... 7. Teismas nustatė, jog byloje ieškovas ginčija Valstybinės teritorijų... 8. Teismas konstatavo, jog nors ginčijamais reikalavimais ir numatomas... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas J. G. prašo:
  1. kreiptis į... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiuo argumentu – analogišku atveju, t.y.... 12. Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 17. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas... 18. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas pagrindiniu ieškinio... 19. Pagal CPK 36 straipsnio 2 dalį bylos rūšinį teismingumą bendrosios... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas ginčija Valstybinės teritorijų... 21. Ieškovo ginčijamas savavališkos statybos aktas yra administracinio... 22. Tuo tarpu ieškovo ginčijamas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos... 23. Taigi iš ieškinyje pareikštų reikalavimų matyti, kad pirmasis reikalavimas... 24. Apeliantas teigia, kad pagal Specialiosios teisėjų kolegijos praktiką, tokio... 25. Teismas pažymi, kad 2011-10-01 įsigaliojo LR CPK 36 str., o taip pat... 26. Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad jei... 27. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismas konstatuoja, jog pagrindų... 28. Dėl kreipimosi į specialiąją teisėjų kolegiją, apeliacinės instancijos... 29. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 31. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartį palikti...