Byla A2.9.-901-802/2016
Dėl byla išnagrinėta J. J. nedalyvaujant (ATPK 272 str. 2 d.)

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui J. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje J. J., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), galiojančių administracinių nuobaudų neturi, traukiama administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 181 str. 1 d., ir

Nustatė

2J. J., 2016-04-13 apie 20 val. 30 min, savo namuose esančiuose ( - ), būdama neblaivi (nustatytas 2.41 promilės girtumas), negalėjo užtikrinti savo nepilnametės dukros A. J., gim. ( - ), tinkamos priežiūros bei ja pasirūpinti. Šiais savo veiksmais J. J. panaudojo tėvų valdžią priešingai vaiko interesams ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 181 str. 1 d.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b. l. 5), todėl byla išnagrinėta J. J. nedalyvaujant (ATPK 272 str. 2 d.).

4J. J. kaltę, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 str. 1 d. įrodo byloje esanti rašytinė medžiaga: administracinės teisės pažeidimų protokolas, iš kurio matyti, kad jame yra užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio teisės pažeidimo aplinkybės, jį įvykdęs asmuo (b. l. 1-2), duomenys apie neblaivumą, pagal kuriuos pažeidimo metu J. J. buvo nustatytas 2,41 promilės girtumas (b. l. 3), J. J. paaiškinimas, kuriuo faktines aplinkybes tvirtina, kaltę pripažįsta; taip pat jos prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b. l. 4-5), Mobilios darbo grupės šeimos aplankymo aktas, kuriame detaliai užfiksuotos pažeidimo nustatymo aplinkybės (b. l. 6), S. Ž. paaiškinimas, kuriuo ji įsipareigojo pasirūpinti iš pažeidėjos paimtu vaiku (b. l. 7), A. J. gimimo liudijimas (b. l. 8), administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens J. J. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (b. l. 9), išrašas apie asmeniui registruotus administracinius teisės pažeidimus ir priimtus sprendimus, pagal kurį J. J. praeityje bausta tik vieną kartą, galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b. l. 10-11). Įrodymų pakanka nustatyti visas faktines aplinkybes ir J. J. kaltę, abejoti jais nėra pagrindo.

5Teismas nustatė, jog pažeidimo esmė yra įrodyta. J. J. veika atitinka Lietuvos Respublikos ATPK 181 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėtį, todėl ji yra baustina.

6Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

7J. J. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina, kad ji prisipažįsta ir gailisi dėl padaryto pažeidimo. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, J. J., bylos duomenimis praeityje tik kartą bausta administracine tvarka. Tai asmenį charakterizuoja teigiamai, leidžia teismui spręsti, kad visuotinai nustatytų teisės normų reikalavimų ji laikosi.

8Įvertinus išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis LR ATPK 302 str. nustatytais baudos skyrimo pagrindais teismas sprendžia, jog J. J. už ATPK 181 str. 1 d. numatytą pažeidimą skirtina sankcijoje numatyta nuobauda – įspėjimas. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

9Vadovaudamasis ATPK 30 str., 302 str., 31 str., 181 str. 1 d., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

10J. J., asmens kodas ( - ) pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 str. 1 d. ir skirti jai įspėjimą.

11Nutarimo nuorašą siųsti Kalvarijos savivaldybės administracijai, J. J..

12Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai