Byla Ik-515-406/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jolantos Medvedevienės ir Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui D. G. , atsakovo atstovui Ryčiui Polikauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo A. S. skundą atsakovui VĮ „Regitra“ Kauno filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB DK „PZU Lietuva“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo,

Nustatė

2Pareiškėjas Arvydas Stankus prašo panaikinti 2012 m. sausio 3 d. Valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo sprendimą, kuriuo atsisakyta įregistruoti transporto priemonę BMW X5 ir įpareigoti šią transporto priemonę įregistruoti. Pareiškėjo atstovas nurodė, kad pateikus automobilį apžiūrai, VĮ „Regitroje“ Vilniaus filiale kilo įtarimai dėl identifikacinio numerio galimo klastojimo, todėl automobilis buvo paimtas, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad automobilio identifikacinis numeris yra originalus, atliktas gamykliniu būdu, nesuklastotas ir autentiškas. Be to, prašomo registruoti automobilio visi techniniai duomenys nustatyti, dokumentas dėl techninės ekspertizės pateiktas. Pareiškėjo atstovas pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2011 m. lapkričio 8 d. nutarimu automobilis jam, kaip sąžiningam įgijėjui buvo grąžintas, tik išimtas valdymo blokas. Po automobilio grąžinimo, pakartotinai kreipėsi su prašymu registruoti automobilį, tačiau atsakovas VĮ „Regitra“ Kauno filialas 2012 m. sausio 3 d. ginčijamu sprendimu atsisakė tai daryti, motyvuodamas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 14.6 punkto nuostatomis bei nurodydamas, kad transporto priemonė neidentifikuota. Mano, kad tokie VĮ „Regitra“ Kauno filialo veiksmai, nepasitvirtinus įtarimams dėl galimo identifikacinio numerio klastojimo, neteisėti, pareiškėjas negali naudotis jam priklausančia transporto priemone. Prašo skundą tenkinti, panaikinti skundžiamus sprendimus atsisakyti registruoti transporto priemonę.

3Atsakovo atstovas su pareiškėjo skundu nesutinka. Atsakovo atstovas nurodo, kad remiantis 2011 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvada Nr. 140-(5345)-IS1-5034, kuria nustatyta, jog vienareikšmiškai identifikuoti automobilį kaip visumą nėra galimybės, vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 14.6 punkto nuostatomis, neidentifikavus pareiškėjui priklausančio transporto priemonės BMW X5, ji negali būti registruojama. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

4Skundas pagrįstas ir tenkintinas.

5Byloje ginčas kilęs dėl transporto priemonės BMW X5 įregistravimo.

6Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 3 d. pareiškėjas kreipėsi į VĮ „Regitra“ Vilniaus filialą, prašydamas įregistruoti transporto priemonę BMW X5, kurio identifikavimo Nr. ( - ) . VĮ “Regitra“ Vilniaus filialo darbuotojams kilus įtarimams dėl galimo šios transporto priemonės identifikacinio numerio klastojimo (b.l. 2), jų pranešimo pagrindu buvo

72

8pradėtas ikiteisminis tyrimas (b.l.1) pagal požymius nusikaltimo, numatyto BK 3061 str. 1 d. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad automobilis BMW X5 yra negamykliniu būdu surinktas iš trijų tos pačios markės automobilio detalių, tačiau šios transporto priemonės kėbulo bazinės dalies identifikacinis numeris (VIN) atliktas gamykliniu būdu ir nėra suklastotas, automobilio kėbulo spalva (juoda) nepakeista. Taip pat buvo nustatyta, kad automobilyje sumontuotas variklis ir greičių dėžė yra iš kito, I. Č. priklausiusio automobilio, kuriam gamintojas suteikė VIN WBAFA71050LK72599, tačiau nei šis automobilis, nei minimi agregatai nepaieškomi, jų numeriai atlikti gamykliniu būdu, variklio ar greičių dėžės neteisėto įsigijimo faktai nenustatyti. Tyrimo metu tebuvo konstatuota, kad automobilyje sumontuoti valdymo blokai priklausė Didžiojoje Britanijoje paieškomam automobiliui, todėl jie buvo išimti. 2011 m. lapkričio 8 d. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros nutarimu ikiteisminis tyrimas byloje buvo nutrauktas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, automobilis grąžintas pareiškėjui, konstatavus, jog jis - sąžiningas įgijėjas.

9Pareiškėjas 2012 m. sausio 3 d. (b.l. 27) pakartotinai kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialą, tačiau tos pačios dienos sprendimu, vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 14.6 punktu, jo prašymas buvo netenkintas, motyvuojant, jog transporto priemonė neidentifikuota (b.l.13).

10Pareiškėjas tvirtina, kad šis atsakovo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas.

11Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 32 p. apibrėžta Motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimo sąvoka – tai veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonių registravimą patvirtinančių dokumentų išdavimo Lietuvos Respublikoje tvarka yra reglamentuota 2001 m. gegužės 25 d. Vidaus Reikalų ministro įsakymu Nr. 260 patvirtintose Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse. (Toliau - Taisyklės). Šių Taisyklių nuostatos taikytinos sprendžiant nagrinėjamą ginčą.

12Minėtų Taisyklių 14 punkte nustatyti 6 konkretūs atvejai (sąrašas išsamus), kai Lietuvos Respublikoje transporto priemonės neregistruojamos. Atsakovas savo atsisakymą registruoti automobilį grindžia Taisyklių 14.6 punktu, pagal kurį negali būti registruojamos neidentifikuotos transporto priemonės. Taigi byloje kilęs esminis klausimas: ar prašoma registruota transporto priemonė identifikuota. Kolegijos nuomone, tokia atsakovo pozicija, kad automobilis BWMW X5 neidentifikuotas, nepagrįsta, automobilio autentiškumas, vertinant byloje surinktus įrodymus, nekelia abejonių.

13Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas pateikė visus dokumentus, reikalingus transporto priemonės registravimo procedūrai atlikti. Taisyklių 3.5 punkte yra apibrėžta ginčo atveju aktuali transporto priemonės identifikavimo žymenų sąvoka – tai identifikavimo numerio vieta, identifikavimo lentelė, kitos lentelės ir lipdukai su juose įrašytais įvairiais transporto priemonę identifikuojančiais duomenimis. Lietuvos Respublikos Kelių transporto priemonių registro nuostatuose (2 punktas) nustatyta, kad kelių transporto priemonės identifikacinis numeris – tai kėbulo arba važiuoklės (rėmo) numeris (VIN kodas). 2009 m. gegužės 19 d. Generalinio prokuroro įsakymu Nr. I-82 „ Dėl rekomendacijų dėl transporto priemonių, kurios įtariama yra pagrobtos, paėmimo, saugojimo, tikrinimo ir grąžinimo atliekant ikiteisminį tyrimą patvirtinimo“ transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN) apibrėžtas kaip transporto priemonės gamintojo jai suteiktas ženklų derinys, kad ji būtų vienareikšmiškai identifikuojama. Taigi, kolegijos nuomone, būtent šis kėbulo numeris ir yra pagrindinis automobilio identifikacinis požymis, kuris nurodomas transporto priemonės registracijos liudijime kaip identifikavimo numeris. 2011 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje Nr. 140-(5345)-IS1-5034 (b.l. 39-41), pagal tyrėjos užduotį atlikus automobilio BMW X5 tyrimą nurodyta, jog automobilio identifikavimo numeris (VIN) iškaltas ant priekinio dešiniojo amortizatoriaus gaubto, kurio pakeitimo požymių nėra, numeracijos lauke dažų danga sutampa su dažų danga ant kitų automobilio kėbulo vietų, simbolių pakeitimo požymių nenustatyta, gamyklos lentelė - originali, taip konstatuojant, kad pateikto automobilio kėbulo bazinės dalies VIN yra ( - ) .

143

15Jokių duomenų, objektyviai paneigiančių šią išvadą ir leidžiančių ja abejoti arba spręsti apie bent vieno iš identifikavimo žymenų galimą klastojimą, nėra, taip pat nėra duomenų, kad šis automobilis paieškomas (ikiteisminio tyrimo medžiaga, b.l. 16). Specialisto išvadoje nurodyta, kokios išvados galimos atlikus kriminalistinių identifikavimo numerių tyrimus priklausomai nuo gautų rezultatų: 1. teigiama identifikacija; 2. tikėtinai teigiama identifikacija; 3. negalima identifikacija (b.l.40). Nors konkreti išvada nepateikta, tačiau pats tyrimas ir jo aprašymas patvirtina, kad nustačius tikrąjį tiriamo objekto identifikacinį numerį, padaryta teigiamos identifikacijos išvada. Atsakovo atstovas nurodo, kad ginčijamą sprendimą priėmė vadovaudamasis minėta specialisto išvada, kurioje nustatyta, kad vienareikšmiškai identifikuoti automobilį kaip visumą, nėra galimybės. Tačiau kolegija pažymi, kad jokiuose teisės aktuose nėra apibrėžta tokia sąvoka ar formuluotė – „automobilio kaip visumos identifikavimas“, tuo pagrindu teisės aktais draudžiant registruoti transporto priemones. Vadovaujantis Kelių transporto priemonių registro nuostatais (toliau – Nuostatai), (17.1 punktas), į registro duomenis privalo būti įrašytas kelių transporto priemonės identifikavimo numeris – VIN kodas (jeigu jis yra suteiktas ir iškaltas gamykloje arba tokią teisę turinčioje atitinkamoje įstaigoje). Minėta, kad specialisto išvadoje yra įvardintas tikrasis objekto bazinės dalies VIN – ( - ) ir jis atitinka Virdžinijos sandraugos motorinių transporto priemonių skyriaus transporto priemonės nuosavybės teisės pažymėjime nurodytam transporto priemonės identifikaciniam numeriui. Nuostatų 14.1 punkte nustatyta, kad teritoriniai registratoriai registruoja arba atsisako registruoti kelių transporto priemones: sutikrina jų duomenis su susijusių registrų duomenimis, priima sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti kelių transporto priemonę, suformuoja registro duomenis, įrašo duomenis į centrinę duomenų bazę ir išduoda registravimo dokumentus. Registrų centro Kauno filialo darbuotojai privalėjo vadovautis teisės aktų nuostatomis, nustačius automobilio tapatumą, savaip neinterpretuoti specialisto išvados ir turint objektyvius, nepaneigtus duomenis apie automobilio VIN autentiškumą, registruoti automobilį.

16Pabrėžtina, kad ir pats ginčijamo atsakovo sprendimo turinys prieštaringas ir nelogiškas. Nors sprendime nurodytas transporto priemonės identifikacinis numeris, atitinkantis nuosavybės teisės pažymėjime nurodytą numerį, tačiau padaryta išvada, kad transporto priemonė neidentifikuota.

17Byloje nustatyta, kad automobilyje pakeistas variklis. Tačiau pažymėtina, kad teisės aktai nedraudžia keisti automobilio variklio kitu (šią aplinkybę pripažįsta ir atsakovas), jeigu tai nedaro įtakos gamintojo nustatytiems saugumo reikalavimams. Be to, iš UAB Kauno techninės apžiūros centro techninės ekspertizės pažymos Nr. 276 (b.l. 12) apie techninės ekspertizės atlikimą matyti, kad buvusio variklio keitimas kitu yra leistinas ir nedaro įtakos gamyklos gamintojos nustatytiems saugumo reikalavimams. Taigi šiuo aspektu pareiškėjas nepažeidė teisės aktų reikalavimų, o variklio pakeitimas, esant kompetentingų institucijų teigiamai išvadai, kaip yra ginčo atveju, niekaip neįtakoja transporto priemonės identifikavimo fakto. Atkreiptinas dėmesys, kad variklio numeris transporto priemonės registracijos liudijime nėra nurodomas. Iš bylos medžiagos matyti, kad automobilyje įmontuoti valdymo blokai priklausė kitam, Didžiojoje Britanijoje paieškomam automobiliui, todėl prokuroro sprendimu jie buvo išimti. Tačiau kreipiantis į VĮ „Regitra“ Kauno filialą, šių blokų automobilyje nebebuvo, be to, jie nepriskirtini prie identifikavimo žymenų ir tai objektyviai netrukdė identifikuoti automobilio. Tokios nustatytos aplinkybės negali įtakoti sprendimo dėl automobilio identifikavimo, bet gali nulemti kitus tyrimus dėl įsigijimo ar pan.

18Identifikuojant transporto priemonę, būtina nustatyti ir techninius jos duomenis. Byloje nėra įrodymų apie tai, kad automobilis neatitiko teisės aktuose keliamiems techniniams reikalavimams. Priešingai, kadangi automobilis buvo pirktas JAV, tai pareiškėjas pateikė atsakovui UAB Kauno techninės apžiūros centro techninės ekspertizės pažymą Nr. 2839 (b.l. 11), patvirtinančią, kad transporto priemonė BMW X5 atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto ministerijos viršininko 2008 m. lieps 29 d. įsakymu Nr. 2B-290, kitus nurodytus techninius reikalavimus bei gamintojo reglamentuotus parametrus ir yra tinkama naudoti Lietuvoje. Taigi šiuo aspektu kliūčių registruoti transporto priemonę taip pat nebuvo.

19Pareiškėjas savo atsisakymą registruoti transporto priemonę grindžia Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika dėl negalimumo registruoti neidentifikuotų transporto priemonių (administracinės bylos Nr. I2-4/2001; Nr. A6-654/2002; I2k-296/2002). Lietuvos

204

21Vyriausias administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl neidentifikuotų transporto priemonių registravimo yra iš tiesų pažymėjęs, kad tokių transporto priemonių registravimas apsunkintų vogtų automobilių paiešką ir savininkų nustatymą bei transporto priemonių grąžinimą jiems, turėtų neigiamos įtakos nusikalstamumo mažinimui, kadangi sudarytų sąlygas vogtoms transporto priemonėms įteisinti. Toks registravimas taip pat apsunkintų padėtį, sprendžiant žalos, padarytos autoavarijos metu kitų asmenų turto, sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu, atlyginimo klausimus, kadangi pasunkėtų dalyvavusių autoavarijose automobilių, o kartu jų valdytojų (kai žalą privalo atlyginti transporto priemonės, kaip padidinto pavojaus šaltinio, valdytojas) bei žalą padariusių asmenų nustatymas. Teismas pripažino, kad grąžinus savininkui (sąžiningam įgijėjui) neidentifikuotą transporto priemonę, atsisakymas ją registruoti yra teisėtas, nes priešingu atveju galėtų būti pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose, tačiau ginčo atveju pabrėžtina, kad faktinės bylos aplinkybės šioje administracinėje byloje yra iš esmės kitokios, nagrinėjama byla ir atsakovo atstovo paminėtos bylos neanalogiškos, todėl vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų turinio, jų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas pareiškėjo nurodytose administracinėse bylose, nėra pagrindo.

22Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad po identifikavimo žymenų patikrinimo ir palyginimo su duomenimis, esančiais dokumentuose atsakovas, atsisakydamas registruoti transporto priemonę, nepagrįstai konstatavo, kad automobilis neidentifikuotas, todėl ginčijamas sprendimas dėl atsisakymo registruoti transporto priemonę naikintinas, atsakovas įpareigotinas įregistruoti automobilį BWW X5, identifikavimo numeris ( - ) .

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 straipsniu 88 straipsnio 1 dalies 2 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

24Skundą tenkinti.

25Panaikinti VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2012 m. sausio 3 d. sprendimą, kuriuo atsisakyta vykdyti A. S. prašymą Nr. 8178093.

26Įpareigoti VĮ „Regitra“ Kauno filialą per penkias darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įregistruoti automobilį BWW X5, identifikavimo numeris ( - ) .

27Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas Arvydas Stankus prašo panaikinti 2012 m. sausio 3 d. Valstybės... 3. Atsakovo atstovas su pareiškėjo skundu nesutinka. Atsakovo atstovas nurodo,... 4. Skundas pagrįstas ir tenkintinas.... 5. Byloje ginčas kilęs dėl transporto priemonės BMW X5 įregistravimo.... 6. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011 m. rugpjūčio 3 d. pareiškėjas... 7. 2... 8. pradėtas ikiteisminis tyrimas (b.l.1) pagal požymius nusikaltimo, numatyto BK... 9. Pareiškėjas 2012 m. sausio 3 d. (b.l. 27) pakartotinai kreipėsi į VĮ... 10. Pareiškėjas tvirtina, kad šis atsakovo sprendimas nepagrįstas ir... 11. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 32 p. apibrėžta Motorinės... 12. Minėtų Taisyklių 14 punkte nustatyti 6 konkretūs atvejai (sąrašas... 13. Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas pateikė visus dokumentus, reikalingus... 14. 3... 15. Jokių duomenų, objektyviai paneigiančių šią išvadą ir leidžiančių ja... 16. Pabrėžtina, kad ir pats ginčijamo atsakovo sprendimo turinys prieštaringas... 17. Byloje nustatyta, kad automobilyje pakeistas variklis. Tačiau pažymėtina,... 18. Identifikuojant transporto priemonę, būtina nustatyti ir techninius jos... 19. Pareiškėjas savo atsisakymą registruoti transporto priemonę grindžia... 20. 4... 21. Vyriausias administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl neidentifikuotų... 22. Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad po identifikavimo... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 24. Skundą tenkinti.... 25. Panaikinti VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2012 m. sausio 3 d. sprendimą,... 26. Įpareigoti VĮ „Regitra“ Kauno filialą per penkias darbo dienas nuo... 27. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...