Byla I-872-583/2014
Dėl 2014 m. balandžio 2 d. pranešimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Remigijaus Armino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Gumuliauskienės ir Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Neringai Keršienei, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo BUAB „Juodikių transportas“ skundą atsakovui VĮ „Regitra“ Klaipėdos filialui dėl 2014 m. balandžio 2 d. pranešimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjo atstovas kreipėsi skundu į teismą, nurodydamas, kad 2014 m. balandžio 2 d. atsakovui pateiktas prašymas išregistruoti BUAB „Juodikių transportas“ nuosavybės teise priklausančias transporto priemones NISSAN PRAIRE, valst. Nr. ( - ) ir AUDI 100, valst. Nr. ( - ). Su prašymais pateiktas 2014 m. vasario 27 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros nutarimas, kuriuo konstatuota, kad automobiliai yra dingę negrįžtamai, pagal nustatytas faktines aplinkybes nenaudojami, kalti asmenys nenustatyti. Atsakovas 2014 m. balandžio 2 d. pranešimais atsisakė išregistruoti transporto priemones, nurodydamas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 90.5 punkto nuostatas, t.y. nepateiktas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas. Pareiškėjo atstovo teigimu atsakovo pranešimai, kuriais atsisakyta išregistruoti transporto priemones yra nepagrįsti, todėl skundu prašo:

4- panaikinti atsakovo VĮ „Regitra“ Klaipėdos filialo 2014 m. balandžio 2 d. pranešimą Nr. 10445586 ir 2014 m. balandžio 2 d. pranešimą Nr. 10445599 dėl atsisakymo išregistruoti transporto priemones;

5- įpareigoti atsakovą VĮ „Regitra“ Klaipėdos filialą išregistruoti transporto priemones NISSAN PRAIRE valst. Nr. ( - ) ir AUDI 100 valst. Nr. ( - ).

6- priteisti iš atsakovo BUAB „Juodikių transportas“ naudai patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

72014 m. balandžio 18 d. teismui pateiktas pareiškėjo atstovo prašymas, kuriuo nurodoma, kad tarp pareiškėjo ir atsakovo 2014 m. balandžio 17 d. sudaryta taikos sutartis (toliau – Sutartis), kurią šalys prašo patvirtinti ir administracinę bylą nutraukti. Taip pat prašoma pareiškėjui grąžinti sumokėtą žyminį mokestį.

8Prašymas tenkintinas.

9Proceso šalių 2014 m. balandžio 17 d. sudarytoje ir pasirašytoje taikos sutartyje išreikšta ją pasirašiusių administracinės bylos šalių valia taikiai išspręsti ginčą neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui. Nenustatyta, jog tokiu procesiniu veiksmu būtų pažeidžiamos kurios nors šalies teisės ar įstatymų saugomi interesai. Taikos sutartyje nurodyta, kad šalims yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnyje 3 dalyje. Teismo vertinimu, yra pakankamas pagrindas taikos sutartį patvirtinti (ABTĮ 521 straipsnis 1 dalis, 53 straipsnis 2 dalis). Be to, ABTĮ 42 straipsnio 2 dalis nustato, jeigu teismas nutartimi patvirtina šalių sudarytą taikos sutartį, grąžinama 50 procentų sumokėto žyminio mokesčio.

10Patvirtinus taikos sutartį administracinė byla nutrauktina.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 42 straipsnio 2 dalimi, 511 straipsniu, 101 straipsnio 4 punktu, 106 straipsnio 1 dalimi, teismas,

Nutarė

12tenkinti prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo;

13patvirtinti taikos sutartį, sudarytą 2014 m. balandžio 17 d. tarp pareiškėjo BUAB „Juodikių transportas“ ir atsakovo VĮ „Regitra“ Klaipėdos filialo, pagal kurią proceso šalys sutaria, kad:

  1. Atsakovas pareiškėjo skundą pripažįsta.
  2. Atsakovas įsipareigoja išregistruoti transporto priemones NISSAN PRAIRIE, valst. Nr. ( - ) ir AUDI 100, valst. Nr. ( - ) per 7 dienas nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.
  3. Kadangi pagal ABTĮ 42 straipsnio 2 dalį teismui nutartimi patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, grąžinama tik 50 procentų sumokėto žyminio mokesčio, atsižvelgdamas į tai atsakovas papildomai įsipareigoja išregistruoti sutarties 1.2. punkte minimas transporto priemones nemokamai.
  4. Ieškovas atsisako nuo visų likusių savo reikalavimų pagal pareikštą skundą.
 1. Kiekviena šalis padengia savo patirtas bylinėjimosi išlaidas ir jų nereikalauja iš kitos šalies.
 2. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti, ir kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę, kiekviena šalis su taikos sutarties sąlygomis sutinka ir joms neprieštarauja.
 3. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ABTĮ 521 straipsnio, 102 straipsnio 3 dalies pasekmės, t.y., kad po taikos sutarties patvirtinimo teisme, ginčas pagal pareikštus reikalavimus laikomas išspręstas galutinai ir šalys negalės kreiptis į teismą dėl to paties dalyko tuo pačiu pagrindu.
 4. Šalys prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią taikos sutartį bei remiantis ABTĮ 521 straipsnio 2 dalimi priimti nutartį nutraukti administracinę bylą Nr. I-872-583/2014.

14Patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, administracinę bylą Nr. I-872-583/2014 pagal pareiškėjo BUAB „Juodikių transportas“ atsakovui VĮ „Regitra“ Klaipėdos filialui dėl 2014 m. balandžio 2 d. pranešimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, nutraukti.

15Patvirtinus taikos sutartį UAB „DIVINGAS“ (įmonės kodas 225761570) grąžinti 2014 m. balandžio 8 d. mokėjimo nurodymu Nr. 312 sumokėto 50 procentų žyminio mokesčio dalį.

16Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai