Byla e2-267-565/2017
Dėl žalos atlygimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,

2sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „Naktis Vilniuje“ atstovui adv. M. K.,

4atsakovo A. T. atstovui M. G.,

5teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Naktis Vilniuje“ ieškinį atsakovams A. T. ir M. J. dėl žalos atlygimo,

Nustatė

61. Ieškovas BUAB „Naktis Vilniuje“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams A. T. ir M. J., prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 246 363,53 Eur žalai atlyginti, 5 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

72. Ieškovas nurodė, kad atsakovas A. T. iki 2014 m. lapkričio 17 d. buvo ieškovo vadovas. Nuo 2014 m. lapkričio 18 d. ieškovo vadove buvo atsakovė M. J.. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi ieškovui iškėlė bankroto bylą. Pagal paskutinį Juridinių asmenų registrui pateiktą 2014 metų ieškovo balansą ieškovas turėjo 850 644 Lt (246 363,53 Eur) vertės turtą. Tačiau ieškovo bankroto administratoriui ieškovo turtas ir dokumentai nėra perduoti. Atsakovai, kaip ieškovo vadovai, yra atsakingi už ieškovo apskaitos organizavimą, tęstinumą ir turto išsaugojimą. Nesant pateiktų vėlesnių metų ieškovo finansinės atskaitomybės dokumentų, nesant duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, ar 2014 metų balanse apskaityto ieškovo turto vertė keitėsi, ieškovas mano, kad atsakovai solidariai privalo atlyginti žalą, kurią sudaro 2014 metų balanse apskaityto ieškovo turto vertė.

83. Atsakovų solidarią atsakomybę ieškovas grindžia tuo, kad atsakovas A. T. nėra pateikęs įrodymų, jog ieškovo turtą ir dokumentus yra perdavęs naujai paskirtai ieškovo vadovei – atsakovei M. J.. Kadangi atsakovės M. J. gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos, ieškovo administratoriui nepavyko su atsakove M. J. susisiekti ir įteikti jai reikalavimą perduoti ieškovo turtą ir dokumentus, o iš civilinės bylos Nr. e2-4383-392/2016 duomenų žinoma, kad atsakovė M. J. buvo paskirta dar dviejų, su ieškovo akcininkais susijusių, įmonių vadove, kurioms 2013 ir 2015 metais taip pat buvo iškeltos bankroto bylos, ieškovas mano, jog atsakovė M. J. ieškovo vadove buvo paskirta tik formaliai.

94. Atsakovas A. T. su ieškiniu nesutiko.

105. Atsakovas nurodė, kad jis neturi Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. nustatytos pareigos perduoti ieškovo administratoriui ieškovo turtą ir dokumentus, nes tokią pareigą turi ieškovo valdymo organai, o atsakovas nuo 2014 m. lapkričio 17 d. nebeina ieškovo vadovo pareigų. Ieškovo vadovo pareigas nuo 2014 m. lapkričio 18 d. ėjo atsakovė M. J., kuriai ir tenka pareiga ieškovo administratoriui perduoti ieškovo turtą ir dokumentus. Atsakovui nustojus eiti ieškovo vadovo pareigas, visas ieškovo turtas ir dokumentai liko pas ieškovą, ieškovas toliau nepertraukiamai vykdė veiklą turėdamas visas administracines-organizacines ir materialines priemones, t.y. tiek dokumentus, tiek turtą. Todėl atskiras turto ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktas tarp atsakovo ir naujai paskirtos ieškovo vadovės – atsakovės M. J., nebuvo sudarytas.

116. Atsakovė M. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Apie iškeltą civilinę bylą atsakovei pranešta viešo paskelbimo būdu.

127. Ieškinys atsakovui A. T. atmetamas, ieškinys atsakovei M. J. tenkinamas iš dalies.

138. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas įsteigtas 2013 m. gegužės 14 d. Atsakovas A. T. iki 2014 m. lapkričio 17 d. buvo ieškovo vadovas. Nuo 2014 m. lapkričio 18 d. iki bankroto bylos ieškovui iškėlimo ieškovo vadove buvo atsakovė M. J.. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. nutartimi ieškovui iškėlė bankroto bylą. Pagal paskutinį Juridinių asmenų registrui pateiktą 2014 metų ieškovo balansą ieškovas 2014 m. pabaigoje turėjo 850 644 Lt (246 363,53 Eur) vertės turtą. Ieškovas nurodė, kad ieškovo turtas ir dokumentai ieškovo administratoriui nėra perduoti.

149. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. pareiga įmonės bankroto administratoriui perduoti įmonės turtą ir dokumentus tenka įmonės valdymo organams. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą ir dokumentus turi ne visi bet kuriuo laikotarpiu įmonei vadovavę asmenys, o tik paskutiniai bendrovės valdymo organai. Ieškovo vienasmeniu valdymo organu – direktore, nuo 2014 m. lapkričio 18 d. iki nutarties iškelti bankroto bylą ieškovui įsiteisėjimo dienos, t.y. iki 2015 m. gegužės 27 d., buvo atsakovė M. J.. Todėl atsakovei tenka pareiga ieškovo administratoriui perduoti ieškovo turtą ir dokumentus, taip pat atsakomybė už šios pareigos nevykdymą.

1510. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatyme nustatyta pareiga bankroto bylos iškėlimo metu įmonei vadovavusiam asmeniui bankroto administratoriui perduoti įmonės turtą ir dokumentus savaime neatima teisės įmonei reikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo ir ankstesniems bendrovės vadovams, jei jie savo vadovavimo laikotarpiu neteikė privalomosios finansinės atskaitomybės ir (arba) tinkamai neperdavė turto ir dokumentų naujam įmonės vadovui, ir todėl negalima nustatyti, kuri įmonės turto dalis prarasta dėl kiekvieno iš vadovų kaltės. Tačiau byloje nėra įrodymų, kad ieškovo turtas ir dokumentai ieškovo administratoriui nėra perduoti dėl to, jog turto ir dokumentų ar jų dalies neišsaugojo ir atsakovei M. J. neperdavė atsakovas A. T..

1611. Nėra pagrindo sutikti su ieškovui, kad vienintelis atsakovo A. T. pareigos perduoti atsakovei M. J. ieškovo turtą ir dokumentus įvykdymo įrodymas yra turto ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktas. Kaip procesiniuose dokumentuose nurodė atsakovas A. T., jam nustojus eiti ieškovo vadovo pareigas, formalios ieškovo turto ir dokumentų perdavimo atsakovei M. J. procedūros nebuvo, nes visas ieškovo turtas ir dokumentai liko ieškovo patalpose, ieškovas, naudodamasis šiuo turtu ir dokumentais, toliau nepertraukiamai vykdė veiklą. Šias aplinkybes patvirtino liudytoja A. G., ėjusi ieškovo buhalterės pareigas. Liudytoja A. G. paaiškino, kad, ieškovo vadovės pareigas pradėjus eiti atsakovei M. J., ieškovas patalpose, esančiose ( - ), toliau tęsė restorano veiklą, 2014 m. pabaigoje ieškovas baigė įrengti ir atidarė hostelį, o liudytoja toliau naudojosi ieškovo buhalterinės apskaitos tvarkymui reikalingais ieškovo dokumentais. Liudytoja taip pat paaiškino, atsakovė M. J. ieškovo restorano direktore pradėjo dirbti dar 2014 m. birželio mėn., nuo to laiko liudytoja ieškovo veiklos klausimais bendravo būtent su atsakove M. J.. Atsakovė M. J., liudytojos teigimu, realiai ėjo ieškovo vadovės pareigas. Atsakovė M. J., pasirašydama 2014 metų ieškovo balansą, patvirtino, kad 2014 m. pabaigoje ieškovas turėjo 850 644 Lt (246 363,53 Eur) vertės turtą. Kadangi atsakovas A. T. ieškovo vadovo pareigas nustojo eiti 2014 m. lapkričio 17 d., tikėtina, kad tuo metu ieškovas turėjo iš esmės panašios vertės turtą, kaip ir 2014 metų pabaigoje. Liudytoja A. G. patvirtino, kad 2014 metų balanse nurodytas realiai ieškovo turėtas turtas.

1712. Nesant įrodymų, kad atsakovas A. T., nustojęs eiti ieškovo vadovo pareigas, ieškovo turto ir dokumentų neperdavė naujai paskirtai ieškovo vadovei – atsakovei M. J., priešingai, esant įrodymams, kad ieškovas, naudodamasis po atsakovo A. T. atleidimo iš vadovo pareigų buvusiu turtu ir dokumentais toliau nepertraukiamai tęsė veiklą, nėra pagrindo kilti atsakovo A. T. atsakomybei dėl ieškovo bankroto administratoriui neperduoto ieškovo turto ir dokumentų (CK 2.87 str. 7 d.).

1813. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad bylose dėl žalos atlyginimo įmonės bankroto administratoriui neperdavus įmonės turto ir dokumentų, realus žalos faktas ir dydis negali būti įrodinėjamas vien įmonės balansu, sudarytu prieš ilgą laiką iki pareigos perduoti įmonės turtą ir dokumentus įmonės bankroto administratoriui atsiradimo, nes per tą laikotarpį įmonės turto vertė ir sudėtis gali pasikeisti ir dėl aplinkybių, nepriskirtinų neteisėtiems vadovo veiksmams. Pasisakydamas dėl žalos dydžio ir fakto įrodinėjimo, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kai įrodinėjimo dalykas yra žalos dydis, teismas diskrecijos teisę dalyvauti įrodinėjimo procese turi įgyvendinti atsižvelgdamas į tai, kad nenustačius tikrojo žalos dydžio negali būti teisingai išspręstas šalių ginčas. CK 6.249 str. 1 d. įtvirtinta taisyklė, kad tais atvejais, kai šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, jų dydį nustato teismas.

1914. Pagal 2014 m. ieškovo balansą 2014 m. pabaigoje 850 644 Lt vertės ieškovo turtą sudarė 150 986 Lt vertės ilgalaikis turtas (3 228 Lt ilgalaikis nematerialus turtas, 121 878 Lt vertės ilgalaikis materialus turtas bei 25 880 Lt vertės ilgalaikis finansinis turtas) ir 699 658 Lt vertės trumpalaikis turtas ( 205 898 Lt vertės atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys, 428 448 Lt vertės per vienerius metus gautinos sumos, 56 265 Lt vertės kitas trumpalaikis turtas bei 9 047 Lt pinigai ir pinigų ekvivalentai). Trumpalaikiam turtui priskiriamas materialusis ir finansinis turtas, kurį įmonės savo veikloje numato sunaudoti arba parduoti per vienerius metus. Trumpalaikiam turtui priskiriamas ir materialusis turtas, kuris gali būti naudojamas ilgiau nei vienerius metus, tačiau jo įsigijimo savikaina mažesnė už įmonės nusistatytąją minimalią ilgalaikiam materialiajam turtui priskirtinų objektų vertės ribą. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys apima įmonės turimas nusipirktas ar pasigamintas visų rūšių gamybines ir prekybines atsargas, kurias numatoma sunaudoti ar parduoti per vienerius metus Kitas trumpalaikis turtas apima įmonės trumpalaikį finansinį turtą: perparduoti nupirktus kitų įmonių vertybinius popierius, terminuotus indėlius bankuose bei kitose kredito įstaigose ir kitą turtą, neįtrauktą į kitus trumpalaikio turto straipsnius.

2015. Kaip paaiškino liudytoja A. G., ieškovo balanso eilutėse atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys ir kitas trumpalaikis turtas buvo apskaitytas nedidelės vertės materialus turtas, restorano veiklai reikalingos maisto atsargos, būsimų laikotarpių sąnaudos. Nuo 2014 m. pabaigos iki atsakovės M. J. pareigos perduoti ieškovo administratoriui ieškovo turtą ir dokumentus atsiradimo praėjo pusantrų metų, per kuriuos nedidelės vertės materialus turtas neteko didelės dalies ar visos savo vertės, maisto atsargos buvo suvartotos/turėjo būti suvartotos ieškovo veikloje arba tapo netinkamos vartoti, o būsimų laikotarpių sąnaudos nėra tas realus turtas, kuris gali būti panaudotas kreditorių reikalavimams tenkinti. Todėl iš atsakovės M. J. priteistinos žalos dydis mažinamas 205 898 Lt (59 632,18 Eur) atsargų, išankstinių apmokėjimų ir nebaigtų vykdyti sutarčių verte ir 56 265 Lt (16 295,47 Eur) kito trumpalaikio turto verte, ir iš atsakovės M. J. ieškovo naudai priteisiama 170 435,88 Eur žalai atlyginti, taip pat 5 procentų metinės procesinės palūkanos už šią sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2016 m. gruodžio 22 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., CK 6.246 str. – 6.249 str.).

2116. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad „Taip pat manytina, jog tiek buvę įmonės vadovai, tiek akcininkai žinojo apie bendrovės finansinę būklę, vykdomos veiklos apimtis, vykdomus pirkimus, tačiau sąmoningai nesiėmė veiksmų pelningai veiklai atkurti ar nesikreipė į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, negano to, toliau tęsė nuostolingą veiklą, sudarydama sandorius su klientais, tokiais veiksmais padarant bendrovei didelę turtinę žalą.“ Be šio sakinio ieškovas nei ieškinyje, nei dublike, nei paaiškinimų nagrinėjant bylą teismo posėdyje metu nenurodė daugiau jokių aplinkybių (ir jų neįrodinėjo), susijusių su atsakovų nesavalaikiu kreipimusi į teismą dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo ir tuo padarytos žalos atlyginimu. Todėl šis sakinys nelaikytinas CPK nustatyta tvarka pareikštu ieškovo reikalavimu atlyginti žalą dėl atsakovų nesavalaikio kreipimo į teismą dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo, ir šioje byloje nenagrinėjamas.

2217. Atsakovas A. T. už advokato teisinę pagalbą (atsiliepimo į ieškinį ir tripliko parengimą) advokatui sumokėjo 2 000 Eur. Šios išlaidos neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio nustatytų maksimalių dydžių, atitinka advokato darbo ir laiko sąnaudas, todėl priteisiamos iš ieškovo atsakovo A. T. naudai, šias išlaidas apmokant iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų (CPK 98 str.). Iš atsakovės M. J. valstybės naudai priteisiamas 2 147 Eur žyminis mokestis, skaičiuojamas nuo priteistos sumos (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 96 str. 1 d.).

23Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str.,

Nutarė

24ieškinį patenkinti iš dalies.

25Ieškinį atsakovui A. T. atmesti.

26Priteisti iš atsakovės M. J. ieškovo BUAB „Naktis Vilniuje“ 170 435,88 Eur žalai atlyginti, taip pat 5 procentų metines procesines palūkanas už šią sumą nuo 2016 m. gruodžio 22 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Kitą ieškinio dalį atsakovei M. J. atmesti.

27Priteisti iš ieškovo BUAB „Naktis Vilniuje“ atsakovo A. T. naudai 2 000 Eur bylinėjimosi išlaidas, šias išlaidas apmokant iš ieškovo BUAB „Naktis Vilniuje“ bankroto administravimo išlaidų.

28Priteisti iš atsakovės M. J. valstybės naudai 2 147 Eur bylinėjimosi išlaidas.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „Naktis Vilniuje“ atstovui adv. M. K.,... 4. atsakovo A. T. atstovui M. G.,... 5. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 6. 1. Ieškovas BUAB „Naktis Vilniuje“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. 2. Ieškovas nurodė, kad atsakovas A. T. iki 2014 m. lapkričio 17 d. buvo... 8. 3. Atsakovų solidarią atsakomybę ieškovas grindžia tuo, kad atsakovas A.... 9. 4. Atsakovas A. T. su ieškiniu nesutiko.... 10. 5. Atsakovas nurodė, kad jis neturi Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1... 11. 6. Atsakovė M. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Apie iškeltą... 12. 7. Ieškinys atsakovui A. T. atmetamas, ieškinys atsakovei M. J. tenkinamas... 13. 8. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas įsteigtas 2013 m.... 14. 9. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. pareiga įmonės... 15. 10. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatyme nustatyta pareiga... 16. 11. Nėra pagrindo sutikti su ieškovui, kad vienintelis atsakovo A. T.... 17. 12. Nesant įrodymų, kad atsakovas A. T., nustojęs eiti ieškovo vadovo... 18. 13. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad bylose dėl žalos atlyginimo... 19. 14. Pagal 2014 m. ieškovo balansą 2014 m. pabaigoje 850 644 Lt vertės... 20. 15. Kaip paaiškino liudytoja A. G., ieškovo balanso eilutėse atsargos,... 21. 16. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad „Taip pat manytina, jog tiek buvę... 22. 17. Atsakovas A. T. už advokato teisinę pagalbą (atsiliepimo į ieškinį ir... 23. Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str.,... 24. ieškinį patenkinti iš dalies.... 25. Ieškinį atsakovui A. T. atmesti.... 26. Priteisti iš atsakovės M. J. ieškovo BUAB „Naktis Vilniuje“ 170 435,88... 27. Priteisti iš ieškovo BUAB „Naktis Vilniuje“ atsakovo A. T. naudai 2 000... 28. Priteisti iš atsakovės M. J. valstybės naudai 2 147 Eur bylinėjimosi... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos...