Byla e2-38273-960/2017
Dėl leidimo vykdyti išieškojimą be hipotekos kreditoriaus sutikimo išnagrinėjo ieškovo UAB “Metmedė” pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski, sekretoriaujant Deimantei Mikelėnaitei, dalyvaujant ieškovo UAB “Metmedė” atstovui advokatui Arūnui Bertuliui, atsakovo AB „Ogmios centras“ atstovui advokatui Arnoldui Strumskiui

2viešame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo UAB “Metmedė” ieškinį atsakovui AB „Ogmios centras“, tretiesiems asmenims UAB „Riadom“, antstoliui Dariui Bliznikui dėl leidimo vykdyti išieškojimą be hipotekos kreditoriaus sutikimo išnagrinėjo ieškovo UAB “Metmedė” pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. rugpjūčio 22 d. buvo priimtas ieškinys, kuriuo ieškovas prašė leisti antstoliui Dariui Bliznikui vykdyti išieškojimą ieškovo naudai iš skolininkui UAB „Riadom“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: 73,02 kv. m ploto buto, kurio unikalus Nr. 2599-4000-7013:0017, esančio Lieknų g. 22-18, Palangoje be atsakovo AB „Ogmios centras“ - hipotekos kreditorės, sutikimo; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinį grindė tuo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 25 d. preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-20883-432/2016 iš UAB „Riadom“ ieškovo naudai buvo priteista bauda pagal neįvykdytas sutartines prievoles - 10 000 Eur, palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos. Pradėjus išieškojimą pagal preliminarų sprendimą paaiškėjo, jog vienintelis UAB „Riadom“ turimas turtas, iš kurio būtų galima vykdyti išieškojimą - 73,02 kv. m ploto butas, esantis Lieknų g. 22-18, Palangoje, yra sutartine hipoteka įkeistas atsakovui. Antstolis Darius Bliznikas 2016 m. rugpjūčio 17 d. ir 2017 m. sausio 13 d. siūlė atsakovui leisti pradėti vykdyti išieškojimą iš šio turto, tačiau atsakovas remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 747 str. 3 d., nepagrįstai atsisakė leisti pradėti išieškojimą, ir delsdamas išieškoti skolą, kurios vykdymo terminas yra suėjęs, piktnaudžiauja savo kaip sutartinės hipotekos kreditoriaus teise, taip pat pažeidžia ieškovo teises, šiam siekiant atgauti (išsiieškoti) skolą iš UAB „Riadom“.

62017 m. rugsėjo 6 d. teisme gautas atsakovo atsiliepimas, kuriuo jis prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad 2014 m. kovo 13 d. atsakovas pagal 2014 m. kovo 3 d. Paskolos sutartį suteikė UAB „Riadom“ 14481,00 Eur (50 000 Lt) paskolą, o prievolių pagal Paskolos sutartį tinkamam įvykdymui užtikrinti buvo sudarytas hipotekos sandoris, kuriuo atsakovo naudai buvo įkeistas UAB „Riadom“ priklausantis butas, esantis Lieknų g. 22-18, Palangoje. Atsakovas atsiliepimo rengimo metu turi į trečiąjį asmenį UAB „Riadom“ ne mažesnį kaip 12 114,92 Eur dydžio minėta hipoteka užtikrintą reikalavimą. Antstolis Darius Bliznikas raštais kreipėsi į atsakovą, siūlydamas duoti sutikimą vykdyti išieškojimą iš UAB „Riadom“ priklausančio įkeisto turto. Sutikimo išieškoti iš atsakovo naudai hipoteka įkeisto UAB „Riadom“ turto davimas nepagrįstai apribotų atsakovo teises ir pažeistų atsakovo interesus, neatitiktų atsakovo teisėtų lūkesčių, nes pagal CPK 747 str., davus tokį sutikimą, hipotekos ar įkeitimo kreditorius netenka teisės reikalauti vykdyti išieškojimą iš įkeisto turto perduodant šį turtą jam administruoti ar vykdyti išieškojimą iš įkeisto turto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.219 ir 4.220 str. nustatyta tvarka. Hipoteka suteikia kreditoriui privilegijuotą padėtį kitų kreditorių atžvilgiu siekiant priverstinio skolos išieškojimo. Atsakovas dėl hipotekos instituto hipotekos kreditoriui suteikiamų teisių ir sudarė minėtą hipotekos sandorį su UAB „Riadom“. Atsakovas šiuo metu yra kreipęsis į notarą dėl vykdomojo įrašo pagal hipotekos sandorį atlikimo, t.y. einamuoju metu savo nuožiūra realizuoja hipotekos kreditoriaus teises. Prie atsiliepimo atsakovas pateikė mokėjimo nurodymo, patvirtinančio bylinėjimosi išlaidų apmokėjimą, kopiją (e.b.l. 29). Priėmus atsiliepimą, 2017 m. rugsėjo 7 d. jis buvo persiųstas per elektroninių paslaugų portalą ieškovo atstovui susipažinti (e.b.l. 39-40).

72017 m. lapkričio 8 d. atsakovas teismui papildomai pateikė kopiją 2017 m. spalio 9 d. vykdomojo įrašo Nr. 2-9286 dėl skolos išieškojimo pagal 2014 m. kovo 3 d. Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro notaro patvirtintą hipotekos sutartį, notarinio reg. Nr. 1-1300, taip pat kopiją 2017 m. lapkričio 2 d. antstolio Donato Kisieliaus patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, kuriuo antstolis priėmė vykdyti minėtą notaro vykdomąjį įrašą Nr. 2-9286 (e.b.l. 59-62). Pateikti papildomi dokumentai teismo priimti 2017 m. lapkričio 9 d. ir per elektroninių paslaugų portalą persiųsti ieškovo atstovui susipažinti 2017 m. lapkričio 9 d.(e.b.l. 64-65).

82017 m. lapkričio 22 d. įvykusio parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pateikė prašymą padaryti kelių dienų pertrauką, tikslu apsvarstyti galimybę atsisakyti arba atsiimti ieškinį. Ieškovo atstovo prašymas tenkintas iš dalies, nutarta paskirti kitą parengiamąjį teismo posėdį 2017 m. gruodžio 12 d. Atsakovo atstovas posėdžio metu pateikė patirtų bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus (e.b.l. 78-80).

92017 m. gruodžio 8 d. teisme gautas ieškovo pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo, kuriuo ieškovas atsisako nuo ieškinio atsakovui, taip pat prašo grąžinti permokėtą 150 Eur žyminį mokestį, nes už neturtinį reikalavimą ieškovas turėjo mokėti tik 75 Eur žyminį mokestį, ir grąžinti 75 proc. nuo mokėtino žyminio mokesčio bei netenkinti atsakovo reikalavimo priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Pareiškime nurodė, kad ieškinio atsisakymo pasekmės ieškovui yra žinomos. Paaiškino, kad ieškinio atsisako, nes tik po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu be atsakovo kaip hipotekos kreditoriaus sutikimo pradėti išieškojimo procesą iš bendro skolininko, atsakovas inicijavo skolos išieškojimą iš įkeisto skolininko turto ir tokiu būdu faktiškai patenkino ieškinio reikalavimą. Atsakovo bylinėjimosi išlaidos susidarė išimtinai dėl paties atsakovo nepagrįstų veiksmų delsiant pradėti išieškojimą iš įkeisto turto nesant tam objektyvių priežasčių, dėl ko ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą. Jei atsakovas išieškojimo vykdymo veiksmus iš jo naudai hipoteka apsunkinto turto būtų atlikęs anksčiau, iš karto po net dviejų ieškovo antstolio raginimų, t. y. per 1 metų laikotarpį, ieškovui nebūtų reikėję teikti ieškinio, o atsakovas nebūtų turėjęs išlaidų advokato pagalbai ruošiant atsiliepimą į ieškinį. Po ieškinio gavimo jis vis tiek pradėjo išieškojimą ir tokiu būdu patenkino ieškovo reikalavimą, ieškovui nebeliko prasmės teismo reikalauti leisti vykdyti išieškojimą iš hipoteka įkeisto skolininko turto. Atsakovo procesinis elgesys buvo nenuoseklus, jis prieštaravo ir kategoriškai nesutiko su tuo, jog ieškinys būtų tenkinamas ir iš įkeisto turto būtų vykdomas skolos išieškojimas tiek jo paties, tiek ir ieškovo naudai, nors jau buvo kreipęsis į notarą (t. y. faktiškai sutikęs su ieškiniu). Tik pateikęs atsiliepimą į ieškinį atsakovas pakeitė atsiliepime nurodytą savo poziciją ir kreipėsi į notarą su prašymu atlikti vykdomąjį įrašą ir jį gavo 2017 m. spalio 9 d. Atsakovas į notarą turėjo kreiptis vėliausiai 2017 m. rugsėjo 6-7 d., tad akivaizdu, jog teikdamas atsiliepimą ir tokiu būdu nesutikdamas su juo jau žinojo, jog pats kreipsis į notarą dėl vykdymo iš hipoteka apsunkinto turto išieškojimo pradėjimo, tad jei būtų informavęs teismą arba ieškovą apie šį savo veiksmą iki atsiliepimo parengimo, ieškovas būtų galėjęs dar toje stadijoje atsisakyti savo reikalavimų.

10Atsakovas 2017 m. gruodžio 11 d. pateikė pareiškimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriuo prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas – 2044 Eur už advokato pagalbą. Nurodė, kad nesutinka su ieškovo vertinimu, kad ieškinio atsisakymą lėmė atsakovo veiksmai, nes atsakovas pradėjo išieškojimo iš UAB „Riadom“ procedūrą, ką ieškovas laiko ieškinio reikalavimų patenkinimu. Nepaisant to, jog išieškojimo procedūra iš UAB „Riadom“ atsakovo naudai pradėta prieš kurį laiką, tačiau ieškovas prie šios vykdomosios bylos nėra prisijungęs, taigi ieškovas savo teisėmis nesinaudoja rūpestingai ir apdairiai, ieškovo aplaidumas negali būti laikomas tinkamu ir sąžiningu elgesiu, be to toks ieškovo elgesys sukelia abejonių apskritai dėl bylos iškėlimo atsakovui tikslingumo. Atsakovo veiksmai, kuriais jis realizuoja savo, kaip hipotekos kreditoriaus teises, negali būti laikomi ieškovo reikalaujamų veiksmų atlikimu ir ieškinio pripažinimu, atsakovas nesutiko su ieškiniu dėl teismo leidimo antstoliui Dariui Bliznikui vykdyti išieškojimą ieškovo naudai be atsakovo (hipotekos kreditoriaus) sutikimo iš trečiajam asmeniui (hipotekos skolininkui) priklausančio turto ir dabar nesutinka su ieškovo reikalavimais, ir nėra jokių prielaidų pripažinti ieškinį ateityje. Atsakovas nesielgė neteisėtai, vadovaudamasis savo, o ne ieškovo, interesų prioritetu, dėl ko neišdavė ieškovui sutikimo vykdyti išieškojimą iš trečiojo asmens turto ir dėl ko nesutiko su ieškiniu bei prašė jį atmesti. Atsakovas veiksmus dėl skolos išieškojimo vykdė savarankiškai, buvo deramasi su UAB „Riadom“ dėl terminų ir galimybių, kadangi versle pagal susiformavusią verslo etiką iki kraštutinių skolos išieškojimo priemonių, juolab hipotekos išieškojimo, prieinama tik nesant kitos galimybės susigrąžinti skolą. 2016 m. rugpjūčio 24 d. paaiškėjus, kad UAB „Riadom“ vadovas patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir „yra kaltinamas dėl sukčiavimo“, o galiausiai 2017 m. rugsėjo 29 d. paskelbus jo atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį tapo akivaizdu, kad taikus ginčo išsprendimas neįmanomas, atsakovui nebeliko jokios kitos išeities, kaip tik pradėti išieškojimą iš įkeisto turto, ką atsakovas ir padarė nepriklausomai nuo ieškinio. Ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu ne tik antstoliui pateikiant siūlymus, bet ir ikiteisminėje stadijoje prieš pateikiant ieškinį, elgėsi visiškai formaliai. Ieškovas nesikreipė, neinformavo ir nepateikė jokios informacijos, vietoje to inicijavo šią bylą, kurioje šalys patyrė tik išlaidas. Atsakovas, pats būdamas verslo įmonė ir ne kartą susidūręs su debitorių nemokėjimo atvejais, būtų dalykiškai išnagrinėjęs problemą ir radęs su ieškovu abiem pusės priimtiną sprendimą ir veikimo būdą. Ieškovo elgesys nelaikytinas suderinamu su proceso ekonomiškumo principu.

11Pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo tenkintinas.

12Pagal CPK 140 straipsnio 1 dalį bet kurioje proceso stadijoje ieškovas turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės. Ieškovas pateiktame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo patvirtino, jog ieškovui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, todėl teismas ieškovo pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo tenkina ir išaiškina, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

13Iš byloje esančių duomenų matyti, jog atsakovas prašo priteisti 2044,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato teisinę pagalbą, pateikė jas pagrindžiančius dokumentus (e.b.l. 29, 78-80). Ieškovas pagal pateiktus dokumentus patyrė 75,00 Eur bylinėjimosi išlaidas (mokėtiną žyminį mokestį už ieškinį).

14CPK 94 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Kaip nurodoma teismų praktikoje, taikant CPK 94 straipsnio 1 dalį, įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežastys: ieškovas dalies ieškinio atsisakė (sumažino savo reikalavimus) dėl svarbių priežasčių, nenurodydamas priežasčių ar dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartis Nr.3K-3-464/2013).

15Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškinyje pareikštas reikalavimas leisti antstoliui Dariui Bliznikui vykdyti išieškojimą ieškovo naudai iš skolininkui UAB „Riadom“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto: 73,02 kv. m ploto buto, esančio Lieknų g. 22-18, Palangoje be atsakovo - hipotekos kreditoriaus, sutikimo. Nors ieškovas ieškinio atsisakymo priežastimi nurodo tai, kad atsakovas patenkino ieškovo reikalavimą, tačiau pagal byloje susiklosčiusias faktines aplinkybes, teismas vertina, kad šiuo atveju hipotekos kreditoriaus atliktas savo teisių pradėti išieškojimą iš jo naudai įkeisto turto realizavimas negali būti tapatinamas su ieškovo pareikšto reikalavimo patenkinimu. Atsakovas tiek teikdamas savo atsiliepimą, tiek pareiškimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo aiškiai išdėstė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, jo nepripažino, teismo proceso metu neišreiškė pozicijos, jog duoda sutikimą antstoliui Dariui Bliznikui išieškoti iš hipoteka jo naudai įkeisto skolininko turto. Taigi teismas šiuo atveju ieškinio atsisakymo priežastimi laiko ne atsakovo atliktą ieškovo reikalavimo patenkinimą arba atsakovo faktinį ieškinio pripažinimą, o ieškovo reakciją į pasikeitusias aplinkybes, jam gavus informaciją apie atsakovo, kaip hipotekos kreditoriaus, realizuojamas teises. Ieškovas, kaip pagrindą nepriteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidų, nurodo ir tai, kad šio procesinis elgesys buvo nenuoseklus - tik po atsiliepimo pateikimo jis pakeitė poziciją ir nusprendė pats pradėti ieškojimą iš hipoteka įkeisto turto, tačiau su šia ieškovo pozicija nesutiktina, nes dar 2017 m. rugsėjo 6 d. gautame atsiliepime, atsakovas aiškiai nurodė, kad savo nuožiūra realizuoja hipotekos kreditoriaus teises ir yra kreipęsis į notarą dėl vykdomojo įrašo pagal hipotekos sandorį atlikimo, taigi ieškovui dar 2017 m. rugsėjo 8 d., t.y. gavus atsakovo atsiliepimą (CPK 1751 straipsnio 9 dalis, 10 dalis), galėjo ir turėjo būti žinoma, kad atsakovas kreipėsi dėl vykdomojo įrašo atlikimo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovui 2017 m. lapkričio 8 d. papildomai pateikus paties vykdomojo įrašo ir antstolio patvarkymo priimti šį vykdomąjį dokumentą vykdyti kopijas, 2017 m. lapkričio 10 d. šie dokumentai ieškovui buvo įteikti (CPK 1751 straipsnio 9 dalis, 10 dalis), tačiau ieškovas jokių tolimesnių veiksmų nesiėmė ir tik 2017 m. lapkričio 22 d. įvykusiame parengiamajame teismo posėdyje paprašė suteikti galimybę apsvarstyti ieškinio atsisakymo arba atsiėmimo klausimą. Teismui tenkinus ieškovo prašymą ir paskyrus kitą parengiamąjį posėdį, ieškovas teismui prašymą dėl atsakymo nuo ieškinio pateikė prieš 2 darbo dienas iki numatytos parengiamojo posėdžio datos, kas teismui nutarus, jog atsakovui turi būti suteikta teisė pateikti atsiliepimą į prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, sąlygojo, jog turėjo vykti antras parengiamasis posėdis, kurio metu dalyvavo atsakovo atstovas. Teismas taip pat įvertina ir tokį ieškovo elgesį, jog jis būdamas atstovaujamas advokato nebandė iškilusio ginčo išspręsti taikiai, neįspėjo atsakovą apie ketinimą kreiptis į teismą. Toks paties ieškovo elgesys nebendradarbiaujant, elgiantis pasyviai, siekiant toliau tęsti procesą, pripažintinas neatitinkantis proceso ekonomiškumo ir bendradarbiavimo principams. Atsižvelgiant į paties ieškovo procesinį elgesį ir bylos nagrinėjimo metu susiklosčiusias aplinkybes, nulėmusias tokią proceso baigtį, teismas sprendžia, jog šiuo atveju yra pagrindas iš ieškovo priteisti atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas, o ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintinas.

16Atsakovas nurodo, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (2015 m. kovo 16 d. raštu Nr. 141) patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Pažymėtina, kad jog teismas nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, turi atsižvelgti į įvairius kriterijus (Rekomendacijų 2 punktas). Taigi šioje byloje, spręsdamas dėl atsakovui priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydžio teismas atsižvelgia į advokato darbo laiko sąnaudas, taip pat į tai, jog byla nelaikytina itin sudėtinga ir nereikalaujanti didelio teisinių paslaugų kompleksiškumo, proceso metu įvyko du parengiamieji teismo posėdžiai, tačiau teismas neperėjo prie bylos nagrinėjimo iš esmės, ir sprendžia, jog atsakovui iš ieškovo priteistinas užmokesčio dydis už suteiktas teisines paslaugas yra mažintinas iki 700 Eur (CPK 98 straipsnio 1, 2 dalis).

17Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovui grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio (75,00 Eur) dalis, t.y. 56,25 Eur. Be to ieškovas teikdamas ieškinį faktiškai įmokėjo 225 Eur žyminį mokestį, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimas yra neturtinis ir todėl už pareikštą ieškinį mokėtinas 75,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 7 dalis), darytina išvada, kad ieškovas permokėjo 150,00 Eur žyminio mokesčio, kuris taip pat grąžintinas ieškovui (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsižvelgiant į nurodyta, ieškovui iš viso grąžintina 206,25 Eur žyminio mokesčio. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

18Bylą užbaigus nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, 92 straipsniu, ir atsižvelgiant į tai, jog iš esmės paties ieškovo elgesys lėmė proceso neekonomiškumą ir ilgą trukmę, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteisiamos teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 10,94 Eur.

19Teismas, vadovaudamasis CPK 140 straipsniu, 290-292 straipsniais,

Nutarė

20Priimti ieškovo UAB „Metmedė” atsisakymą nuo ieškinio, pareikšto atsakovui AB „Ogmios centras“ dėl leidimo vykdyti išieškojimą be hipotekos kreditoriaus sutikimo.

21Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-38273-960/2017.

22Priteisti iš ieškovo UAB „Metmedė”, juridinio asmens kodas 123412715, 700,00 Eur (septynių šimtų eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas atsakovo AB „Ogmios centras“, juridinio asmens kodas 121943578, naudai.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Metmedė”, juridinio asmens kodas 123412715, į valstybės biudžetą 10,94 Eur (dešimties eurų 94 ct) bylinėjimosi išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

24Grąžinti ieškovui UAB „Metmedė”, juridinio asmens kodas 123412715, iš viso 206,25 Eur žyminio mokesčio.

25Ieškovo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkinti.

26Išaiškinti, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. rugpjūčio 22 d. buvo priimtas... 5. Ieškovas ieškinį grindė tuo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m.... 6. 2017 m. rugsėjo 6 d. teisme gautas atsakovo atsiliepimas, kuriuo jis prašė... 7. 2017 m. lapkričio 8 d. atsakovas teismui papildomai pateikė kopiją 2017 m.... 8. 2017 m. lapkričio 22 d. įvykusio parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo... 9. 2017 m. gruodžio 8 d. teisme gautas ieškovo pareiškimas dėl ieškinio... 10. Atsakovas 2017 m. gruodžio 11 d. pateikė pareiškimą dėl bylinėjimosi... 11. Pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo tenkintinas.... 12. Pagal CPK 140 straipsnio 1 dalį bet kurioje proceso stadijoje ieškovas turi... 13. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog atsakovas prašo priteisti 2044,00... 14. CPK 94 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog kai byla baigiama nepriimant teismo... 15. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ieškinyje pareikštas reikalavimas... 16. Atsakovas nurodo, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija... 17. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovui grąžinama 75 proc.... 18. Bylą užbaigus nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, vadovaujantis... 19. Teismas, vadovaudamasis CPK 140 straipsniu, 290-292 straipsniais,... 20. Priimti ieškovo UAB „Metmedė” atsisakymą nuo ieškinio, pareikšto... 21. Nutraukti civilinę bylą Nr. e2-38273-960/2017.... 22. Priteisti iš ieškovo UAB „Metmedė”, juridinio asmens kodas 123412715,... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Metmedė”, juridinio asmens kodas 123412715, į... 24. Grąžinti ieškovui UAB „Metmedė”, juridinio asmens kodas 123412715, iš... 25. Ieškovo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkinti.... 26. Išaiškinti, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama...