Byla e2-3427-341/2017
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo dokumentinio proceso tvarka

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Vilniaus paukštynas“ ieškinį atsakovei V. P. dėl skolos ir delspinigių priteisimo dokumentinio proceso tvarka.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovas AB „Vilniaus paukštynas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei V. P., prašydamas jį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovės 349,81 Eur skolos, 68,59 Eur delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6,00 Eur bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, 2014-11-03 tarp ieškovo (AB ,,Vilniaus paukštynas“, Pardavėjas), AB „Kaišiadorių paukštyno“ ir atsakovės (V. P.) buvo sudaryta pirkimo pardavimo sutartis Nr. 2014-2725, kurios pagrindu pardavėjas kartu su AB „Kaišiadorių paukštynu“ pardavinėjo pirkėjui (atsakovei) įvairią vištienos produkciją (Prekės). Už parduotas prekes atsakovė neatsiskaitė ir liko skolinga pagal 4 (keturias) PVM sąskaitas faktūras; ieškovas taip pat nurodo, jog skola pagal PVM sąskaitas faktūras sudaro 349,81 Eur, o 0,5% dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną pagal Sutarties 4.1. punktą sudaro 68,59 Eur, žyminis mokestis – 6,00 Eur, kas viso sudaro – 424,40 Eur. Ieškovas paaiškina, kad atsakovė į daugkartinius raginimus sumokėti įsiskolinimą gražiuoju nereagavo. Taip pat prašo iš atsakovės priteisti ir 6 % metines palūkanas nuo priteistos sumos už terminą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Kaip matyti iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, ieškovas (AB „Vilniaus paukštynas“, AB „Kaišiadorių paukštynas“) ir atsakovė (V. P.) 2014-11-03 sudarė Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2014-2725, pagal kurią ieškovas (pardavėjas) įsipareigojo atsakovei tiekti prekes (1.1. p.), o atsakovė įsipareigojo už prekes atsiskaityti grynaisiais (atidėjimo terminas – 7 dienos nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos (3.1. – 3.3. p.). 2017-04-12 ieškovas išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą AVP Nr. 4907906 143,78 Eur sumai, 2017-04-14 ieškovas išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą AVP Nr. 4910414 167,43 Eur sumai, 2017-04-19 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą AVP Nr. 4914589 72,06 Eur sumai, 2017-04-24 ieškovas išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą AVP Nr. 4919244 20,18 Eur sumai, viso – 403,45 Eur sumai, atsakovė šias sąskaitas – faktūras gavo ir įsipareigojo pagal PVM sąskaitas – faktūras apmokėti per 7 dienas nuo PVM sąskaitų – faktūrų išrašymo dienos.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jeigu neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Kadangi nagrinėjamu atveju atsakovė prievolės pilnai ir tinkamai atsiskaityti už prekes pagal išrašytas PVM sąskaitas – faktūras nevykdė, t. y. pilnai neatsiskaitė su ieškovu už prekes sutarta tvarka ir terminais, į ieškovo raginimą atsiskaityti taip pat nereagavo, todėl ieškinys tenkintinas ir ieškovui iš atsakovės priteistina 349,81 Eur skola už parduotas prekes.

8Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.258 straipsnio 1 dalį, neįvykdžiusi prievolės ar netinkamai ją įvykdžiusi kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalių sutarties 4.1. punktas nustato, kad už kiekvieną pradelstą sumokėti pagal Sutartį mokėtinas sumas dieną atsakovė privalo mokėti ieškovei 0,5 procentų dydžio delspinigius nuo pradelstos sumokėti sumos. Atsakovė įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, nes neatsiskaitė pilnai už gautas prekes, todėl ieškovui iš atsakovės priteisiama ieškovo paskaičiuota 68,59 Eur delspinigių suma.

9Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio, 6.210 straipsnio 2 dalies pagrindu iš atsakovės priteistinos 6 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis nustato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl minėtu pagrindu iš atsakovės ieškovui priteistina 6,00 Eur žyminio mokesčio išlaidos (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

11Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis)

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262-264 straipsniais, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės V. P., a.k. ( - ) ieškovo AB „Vilniaus paukštynas“, į. k. ( - ) naudai 349,81 Eur skolos, 68,59 Eur delspinigių, 6 (šešių) procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos (418,40 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-06-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovė privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovė nepateikia prieštaravimų dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo ( - ) straipsnyje nustatyta tvarka, sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminaraus teismo sprendimo kopiją kartu su ieškinio bei jo priedų kopijomis išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po preliminaraus sprendimo priėmimo dienos.

18Per tris darbo dienas po preliminaraus sprendimo įsiteisėjimo šio sprendimo kopiją išsiųsti ieškovui.

Proceso dalyviai