Byla 2S-1279-395/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Virginijos Gudynienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo J. K. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 4 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-2671-301/2009 pagal ieškovės D. T. ieškinį atsakovui J. K., institucija teikianti išvadą byloje – Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatyto ir išlaikymo priteisimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nustatyti nepilnamečių vaikų G., R. ir R. gyvenamąją vietą su ja, priteisti iš atsakovo J. K. išlaikymą nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, t.y. nuo pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo teismui pateikimo dienos, sūnaus G., gim. ( - ) , sūnaus R., gim. ( - ) , ir sūnaus R., gim. ( - ), išlaikymui periodinėmis išmokomis mokamomis kiekvieną mėnesį iki jų pilnametystės po 250 Lt kiekvienam, vaikų motinai D. T. suteikiant teisę valdyti pinigines lėšas uzufrukto teise. Kadangi atsakovas savo sūnums materialinio išlaikymo gera valia neteikia, ieškovė prašė vaikų interesais, kol byla bus išnagrinėta, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinąjį materialinio išlaikymo priteisimą.

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 4 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones - priteisė iš atsakovo J. K. laikinąjį materialinį išlaikymą sūnums R. K., a. k. ( - ) R. K., a. k. ( - ) ir G. K., a. k. ( - ) periodinėmis išmokomis po 195 Lt kas mėnesį nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t. y. 2009-05-11, iki civilinės bylos Nr. 2-2671-301/09 išnagrinėjimo iš esmės. Teismas nurodė, kad iš pateiktų vaikų gimimo liudijimų matyti, kad atsakovas yra nepilnamečių vaikų R. K., R. K. ir G. K. tėvas. Materialinis išlaikymas vaikams nėra priteistas. Kadangi išlaikymo sūnums tėvas neteikia, o iš motinos pajamų (Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus pažyma apie pajamas patvirtina, jog šiuo metu gauna 2070,50 Lt išmokų, skirtų vaikui, iš Kalvarijos savivaldybės administracijos Kalvarijos seniūnijos pažymos matyti, jog D. T. šeimoje auga 6 nepilnamečiai vaikai) nepakanka vaikams pilnai išlaikyti, bylos nagrinėjimas gali užsitęsti, todėl teismas sprendė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, t.y. laikino materialinio išlaikymo priteisimo, gali nukentėti vaiko interesai – šalių vaikai gali likti be normaliam auginimui, lavinimui ir vystymuisi reikiamų lėšų. Be to, patikrinęs SODROS duomenų bazės įrašus apie atsakovo įdarbinimus už 2008-06-01 – 2009-06-30 laikotarpį teismas nustatė, jog šiuo metu atsakovas vidutiniškai per mėnesį gauna 809,66 Lt. Ieškinio priėmimo stadijoje nesant kitų įrodymų apie atsakovo turtinę padėtį (gaunamas didesnes pajamas ir turimą turtą), teismas sprendė, kad atsakovo turtinė padėtis, jo gaunamos pajamos, sudaro galimybę laikinai priteisti iš jo materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams.

5Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neatsižvelgė į atsakovo prieštaravimuose nurodytą aplinkybę, jog jis turi pakankamo pagrindo manyti, jog nėra biologinis tėvas vaikų, kuriems prašoma priteisti materialinį išlaikymą. Be to, Marijampolės rajono apylinkės teisme yra iškelta civilinė byla Nr. 2-3257-399/2009 pagal ieškovo J. K. ieškinį atsakovei D. T. dėl tėvystės nuginčijimo. Todėl, apelianto nuomone, kol nebus išnagrinėta civilinė byla dėl tėvystės nuginčijimo negali būti sprendžiamas klausimas dėl materialinio išlaikymo priteisimo. Taip pat apeliantas nurodo, kad nagrinėjamoje byloje ieškinys pareikštas tik dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, todėl taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir nutartimi priteisti laikinąjį išlaikymą yra netikslinga, nes CK 3.196 str. 2 d. nuostata dažniausiai taikoma tuomet, kai išlaikymo klausimai sprendžiami ištuokos ar separacijos bylose ir bylos nagrinėjimas gali užtrukti ilgai.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius nurodo, kad neprieštarauja, jog R. K., R. K. ir G. K. gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina D. T. ir priteistas materialinis išlaikymas vaikams iš jų tėvo J. K.. Ieškovė viena augina nepilnamečius vaikus, gyvena Kalvarijos savivaldybei priklausančiame su patogumais name, nuomoja 3 ha žemės, augina daržoves, niekur nedirba.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Teisėjų kolegija pažymi, jog laikinosios apsaugos priemonės bendrąja prasme yra sąlygotos bylos užvedimo teisme fakto bei skirtos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti.

9Taigi pagal bendrąsias civilinių bylų nagrinėjimo taisykles civilinė byla prasideda ieškinio pareiškimu teisme ir baigiasi įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymu. Tuo pačiu įstatymų leidėjas numato, jog dėl įvairių priežasčių, atsiradusių prieš įsiteisėjant teismo sprendimui, gali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios būsimo teismo sprendimo įvykdymą bei ginamų įstatymo piliečių teisių bei teisėtų interesų apsaugą.

10Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė D. T. kreipėsi į teismą, siekdama užtikrinti savo nepilnamečių vaikų – sūnaus G. K., gim. ( - ) , sūnaus R. K., gim. ( - ) , ir sūnaus R. K., gim. ( - ) , išlaikymą, kurio neteikia šių vaikų tėvas atsakovas J. K. (b. l. 4 – 6).

11Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kolegija pažymi, jog sprendžiant ginčus tarp šalių dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, privalu atsižvelgti į vieną iš pagrindinių šeimos santykių reglamentavimo principų – prioritetinį vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą. Būtent šis principas reiškia, kad teismas, spręsdamas vaikų išlaikymo klausimus, visų pirma bylos aplinkybes turi vertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t. y. prioritetiškai į juos atsižvelgti bei užtikrinti jų apsaugą. Kadangi skundžiamos nutarties priėmimo metu jokių įrodymų, atleidžiančių atsakovą nuo įstatyminės pareigos išlaikyti savo nepilnamečius vaikus byloje nebuvo pateikta, teismas pagrįstai patenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir priteisė laikinąjį išlaikymą sūnums G. K., gim. ( - ) , R. K., gim. ( - ) , ir R. K., gim. ( - ) , išlaikyti po 195 Lt kas mėnesį nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki civilinės bylos išnagrinėjimo iš esmės (CPK 145 straipsnio 1 dalies 11 punktas).

12Įvertinusi aukščiau nurodytas aplinkybes bei atsižvelgdama į tai, jog pagal bendruosius įrodymų vertinimo principus visos abejonės dėl išlaikymo priteisimo būtinumo turi būti vertinamos vaikų interesų naudai, kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl ji paliktina nepakeista, o atsakovo atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu ir 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai