Byla 2A-394/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio (pirmininkas ir pranešėjas) ir Vinco Versecko, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujan: ieškovės atstovei adv. Danutei Puzirauskienei, atsakovo atstovams adv. Vytautui Valašinui, adv. Rokui Stabingiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB ,,Junesta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-722-45/2006 pagal ieškovės R. V. ieškinį UAB „Junesta“ dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančiu ir nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovė R. V. nurodė, kad 2004 m. rugsėjo 7 d. ji su atsakovu pasirašė preliminarią buto daugiabučiame gyvenamajame name statybos sutartį, pagal kurią UAB ,,Junesta“ įsipareigojo iki 2005 m. spalio 15 d. pastatyti ir perduoti ieškovei vieno kambario butą. Šalys sutarė, jog buto statybos kvadratinio metro kaina bus 2 500 Lt, rūsio – 800 Lt. Pasirašant preliminarią sutartį ieškovė sumokėjo atsakovui UAB ,,Junesta“ 5 000 Lt, o 2004 m. rugsėjo 15 d. - dar 30 000 Lt. Atsakovas 2005 m. balandžio 28 d. pranešimu informavo, jog dėl Vilniaus m. savivaldybės administracijos ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos veiksmų atliekant ir tvirtinant teritorijų planavimo ir projektų derinimo procedūras, iškilo pavojus, kad gyvenamasis namas nebus pastatytas. 2005 m. birželio 22 d. šalių pasirašytu susitarimu dėl preliminarios buto statybos sutarties nutraukimo šalys susitarė nutraukti preliminarią sutartį, negalint jos įvykdyti dėl aplinkybių, už kurias neatsako nei viena iš šalių. Rangovas (atsakovas) įsipareigojo grąžinti ieškovės sumokėtus pinigus - 35 000 Lt ir atlyginti l 969 Lt nuostolių. Šalys patvirtino, jog jos pilnai supranta tokio susitarimo esmę, kad toks susitarimas sudarytas be apgaulės, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, atskleidė viena kitai šio susitarimo sudarymo aplinkybes.

4Ieškovė prašė pripažinti negaliojančiais 2005 m. birželio 22 d. susitarimo dėl preliminarios sutarties nutraukimo l punktą, kuriuo susitarta nutraukti preliminarią sutartį, negalint jos įvykdyti dėl aplinkybių, už kurias neatsako nei viena iš šalių; 3 punktą, kuriuo susitarta sumokėti ieškovei patirtų nuostolių atlyginimą; 7 punktą, kuriuo šalys patvirtino pilnai supratusios susitarimo esmę, atskleidusios viena kitai visas susitarimo sudarymo aplinkybes. Ieškovė prašė priteisti iš UAB ,,Junesta“ 106 405 Lt nuostolių atlyginimą. Ieškovė tvirtino, jog ginčijamas susitarimas buvo sudarytas patiriant atsakovo UAB ,,Junesta“ spaudimą. Ieškovė buvo atsakovo priversta sutikti su nepalankiu pasiūlymu, būdama nelygiavertėje padėtyje, be kitos išeities atgauti sumokėtas įmokas, neišreiškusi savo tikrosios valios, dėl susidėjusių aplinkybių pasirašiusi sutartį labai nenaudingomis jai sąlygomis.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Teismas R. V. naudai iš atsakovo UAB „Junesta“ priteisė 14 000 Lt nuostolių atlyginimą, 200 Lt žyminio mokesčio išlaidų. Teismo vertinimu, ieškovė neįrodė, kad susidėjusios aplinkybės buvo tokio pobūdžio, jog nesant kitos išeities, ji buvo priversta sudaryti nenaudingą sau sandorį. Preliminaria buto statybos sutartimi atsakovas įsipareigojo pastatyti ir perduoti ieškovei butą iki 2005 m. spalio l5 d. Atsakovas, pranešęs, kad namas nebus pastatytas, nedavė ieškovei jokių vilčių tikėtis, jog atsakovas kada nors pastatys ir perduos butą pagal sutartą kainą. Remdamasis šia nuostata teismas šalių susitarimą nutraukti preliminarią buto statybos sutartį 1 punkte nurodytu pagrindu pripažino negaliojančiu, kaip prieštaraujantį viešajam interesui ir gerai moralei. Preliminari sutartis nutraukta esant esminiam jos pažeidimo faktui (CK 6.217 str. 2 d. 1 p.), už kurį atsako atsakovas kaip asmuo, sudaręs sutartį ir prisiėmęs visą riziką, susijusią su leidimo statybai gavimu. Nustačius atsakovo kaltę ir įvertinus buto statybos kainų išaugimą, ieškovė prarado galimybę pasistatyti butą sutarta 2 500 Lt už kv. m. kaina. Ieškovė 2004 m. rugsėjo mėn. į buto statybą buvo investavusi 35 000 Lt. Atsižvelgdamas į statybos kainų pabrangimą, į atsakovo sumokėtą ieškovei l 969 Lt nuostolių sumą, teismas priteisė ieškovei 14 000 Lt nuostolių atlyginimą.

6Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Junesta“ prašo sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas, panaikinti ir ieškovės ieškinį atmesti. Apeliantas pažymi, kad 2005 m. birželio 17 d. pranešime ieškovė pati pareikalavo nutraukti preliminarią buto statybos sutartį ir įspėjo, jog reikalaus iš atsakovo atlyginti nuostolius ir sumokėti netesybas. Atsakovas sutiko su ieškovės reikalavimu grąžinti 35 000 Lt. Toks teisių įgyvendinimas laikytinas sutarties nutraukimu, nes grąžinus pinigus ir atlyginus ieškovės reikalaujamus nuostolius, nutrūksta sutarties pagrindu atsiradusios šalių teisės ir pareigos. Šalys 2005 m. birželio 22 d. susitarė, kad sutartis nutraukiama nesant jų kaltės. Teismas nepripažino šio susitarimo negaliojančiu CK 1.91 straipsnio pagrindu. Be to, susitarimo nuostatos nepažeidžia viešojo intereso, kadangi jis sudarytas tarp dviejų privačių asmenų.

7Apeliantas pažymi, kad ieškovė prašė panaikinti ginčijamo susitarimo 1, 3 ir 7 punktus CK 1.91 straipsnio pagrindu. Pripažinti negaliojančiu susitarimą CK 1.81 straipsnio pagrindu ieškovė neprašė, tačiau teismas faktiškai panaikino visą susitarimą ir iš jo kylančias pasekmes. Tokiu būdu teismas peržengė ieškinio reikalavimų ribas bei pakeitė ieškinio pagrindą. Taip pat apeliantas nurodo, kad teismas neteisingai pritaikė CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1 punktą, konstatavęs, kad sutartis nutraukta esant esminiam jos pažeidimui. CK 6.217 straipsnis numato tvarką, pagal kurią sutartis gali būti nutraukta vienos iš sutarties šalių iniciatyva ne teismine tvarka. Apie sutarties nutraukimą teismine tvarka kalbama CK 6.217 straipsnio 4 dalyje. Pirmosios instancijos teismas, taikydamas CK 6.217 straipsnį, pažeidė šalių santykių dispozityvumo principą. Be to, teismas nenurodė, kokią CK 6.217 straipsnio 2 dalies nuostatą pažeidė atsakovas.

8Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo priteistas nuostolių dydis yra nepagrįstas, nes ieškovė nepateikė įrodymų, kad jai buvo padaryti didesni nuostoliai, nei nurodyti ginčijamame susitarime. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovė būtų patyrusi kokius nors papildomus nuostolius iki ieškinio padavimo.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė R. V. prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Pasak ieškovės, teismas pagrįstai nustatė, jog ginčijamo susitarimo 1 punktas prieštarauja viešajam interesui ir gerai moralei. Preliminari buto statybos sutartis buvo nutraukta esant esminiam jos pažeidimo faktui, už kurį atsakingas yra atsakovas. Ieškovė tvirtina, kad apeliantas neteisingai aiškina jos 2005 m. birželio 7 d. pranešimo ir jame išdėstytų reikalavimų turinį. Ieškovės nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, jog susitarimas tarp privačių asmenų negali pažeisti viešo intereso. Teismas neperžengė ieškinio ribų, nes įstatymas suteikia teismui teisę niekinio sandorio faktą ir pasekmes konstatuoti ex officio.

10Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, nes teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes bei taikė teisės normas, padarė klaidingas teisines išvadas, todėl patenkindamas ieškinį bylą išsprendė neteisingai (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

11CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoris gali būti teismo tvarka pripažįstamas negaliojančiu, jeigu jis buvo sudarytas dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, arba kurį asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis. Tokie sandoriai turi sandorio šalies valios trūkumų, todėl gali būti nuginčyti teismine tvarka pagal nukentėjusiojo ieškinį. Sandoris minėtais pagrindais gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu nustatoma, kad viena iš sandorio šalių buvo apgauta, prieš ją buvo panaudotas smurtas, fizinis ar psichinis poveikis, kurio įtakoje šalis sudarė tokį sandorį, arba ji sudarė sandorį ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo įtakoje, arba dėl susidėjusių aplinkybių sandorio šalis buvo priversta sudaryti sutartį labai nenaudingomis sau sąlygomis. Išvardintais pagrindais sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu būtų nustatytos CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės ir įrodyti jas patvirtinantys faktai. Ieškovė R. V. kreipėsi į teismą teigdama, kad jos ir atsakovo 2005 m. birželio 22 d. susitarimas dėl 2004 m. rugsėjo 7 d. preliminarios buto statybos sutarties nutraukimo buvo sudarytas šalims esant nelygiavertėse padėtyse, neturint ieškovei kitos išeities atgauti sumokėtas įmokas. Ieškovė prašė atsižvelgti į tai, kad rangovas nepagrįstai rėmėsi jo kaltės nebuvimu, į tai, kad ginčijamas susitarimas buvo sudarytas nesant tikrosios ieškovės valios. Būtent šiomis ieškinyje išdėstytomis aplinkybėmis ieškovė prašė ginčijamo susitarimo dalį, t. y. jo 1, 3, 7 punktus pripažinti negaliojančiais, nes sandorį šioje dalyje ji buvusi priversta sudaryti dėl susidėjusių nepalankių aplinkybių labai nenaudingomis sąlygomis.

12Ieškovės ieškinyje nurodytu faktiniu pagrindu gali būti pripažintas negaliojančiu toks sandoris, kuris buvo sudarytas susiklosčius sunkioms, itin nepalankioms aplinkybėms, be to, sudarytas aiškiai nenaudingomis sudariusiam asmeniui sąlygomis, kai kita sandorio šalis, žinodama tokias aplinkybes, savanaudiškai jomis pasinaudojo. Aiškinant ieškovės nurodytą sandorio negaliojimo pagrindą, būtina nustatyti, kad šio sandorio sudarymo metu ieškovės valia formavosi aiškiai nenormaliomis sąlygomis, kurias nulėmė susidėjusios aplinkybės. Įvardindama tokį materialinių teisinių reikalavimų pagrindą (ieškinio pagrindą), ieškovė šioje byloje turėjo įrodyti, kad susidariusios aplinkybės buvo tokio sunkaus pobūdžio, jog nesant kitos išeities, ji buvo priversta sudaryti itin nenaudingą sau susitarimą, be to, kad šios aplinkybės buvo žinomos kitai sandorio šaliai - UAB ,,Junesta“ ir ši tuo pasinaudojo sudarant sandorį. Byloje turi būti nustatyta, kad nukentėjusiajai šaliai sandorio sąlygos buvo pernelyg sunkios, o ne šiaip tik nenaudingos. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, ieškovė neįrodė, jog susidariusios sunkios aplinkybės buvo tokio pobūdžio, jog neturėdama jokios kitos išeities ji buvo priversta sudaryti susitarimą labai nenaudingomis sąlygomis. Ieškovė taip pat neįrodė, jog ginčijamo susitarimo sąlygos buvo jai pernelyg sunkios. Byloje nėra faktinių duomenų, galinčių patvirtinti, jog apie aplinkybes, galėjusias turėti įtaką ieškovės valiai dėl ginčijamo susitarimo sudarymo ar atskirų jo sąlygų nustatymo, būtų žinoma atsakovui UAB „Junesta“ ir šis būtų jomis nesąžiningai pasinaudojęs, sudarant susitarimą.

13Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad privatūs asmenys, būdami savarankiškais civilinių teisinių santykių subjektais, tarpusavio santykiuose gali būti varžomi tik įstatymų reikalavimų. Sudarydami sutartis asmenys laisvai išreiškia tarpusavyje suderintą valią, tuo pačiu galėdami ir turėdami numatyti bei įvertinti teisines pasekmes, galinčias atsirasti sutarčių vykdymo arba neįvykdymo atvejais. Sutartys sudaromos laisva šalių valia, todėl kiekviena iš sutarties šalių, jeigu ji nėra tikra, kad sutarties sąlygos atitinka jos valią, turi galimybę, reikiamais atvejais pasinaudodama teisės specialistų pagalba, išsiaiškinti sutarties sudarymo pasekmes ir nesutikti su atskiromis sutarties sąlygomis arba visai nepasirašyti sutarties. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ieškovė turėjo ir galėjo išsiaiškinti ginčijamo susitarimo sąlygų esmę ir turinį bei pasekmes, atsiradus būtinumui pasinaudodama kvalifikuota teisininkų pagalba.

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad esant nenuginčytam ir galiojančiam 2005 m. birželio 22 d. susitarimui dėl 2004 m. rugsėjo 7 d. preliminariosios buto statybos sutarties nutraukimo, kuriame atskiru punktu aptartas ieškovei atlygintinų nuostolių dydis, reikalavimas priteisti kitokią nuostolių atlyginimo sumą ieškinio pagrindu nurodytomis aplinkybėmis, laikytinas nepagrįstu. Byloje nebuvo pagrindo daryti išvadą, jog ieškovė patyrė didesnius nuostolius, nei buvo aptarti šalių 2005 m. birželio 22 d. susitarime dėl sutarties nutraukimo, nes toks faktas nėra įrodytas. Taip pat byloje nėra objektyvių duomenų, kad ieškovė būtų patyrusi kokius nors papildomus nuostolius. Ieškinys atmetamas, nes nėra įrodytas tos aplinkybės, kurios nurodytos kaip ieškinio pagrindas (CPK 178 str.).

15Priimant byloje naują sprendimą, kuriuo ieškinys atmetamas, iš ieškovės valstybei priteisiamos išlaidos, susijusios su bylos procesinių dokumentų siuntimu, o atsakovui - šio sumokėtas žyminis mokestis už apeliacinį skundą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 4 d., b. l. 1; 111, 97).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. sprendimą panaikinti. Priimti naują sprendimą. Ieškinį atmesti.

18Priteisti iš ieškovės R. V. atsakovui UAB „Junesta“ 420 Lt žyminio mokesčio išlaidų už apeliacinį skundą. Priteisti iš ieškovės R. V. į valstybės biudžetą 38, 40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

19Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 7 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (turto arešto akto Nr. 0105004122). Nutartį siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui (Centrinei hipotekos įstaigai, Tilto g. 17/4, LT-2001, Vilnius).

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovė R. V. nurodė, kad 2004 m. rugsėjo 7 d. ji su atsakovu pasirašė... 4. Ieškovė prašė pripažinti negaliojančiais 2005 m. birželio 22 d.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB ,,Junesta“ prašo sprendimo dalį, kuria... 7. Apeliantas pažymi, kad ieškovė prašė panaikinti ginčijamo susitarimo 1, 3... 8. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo priteistas nuostolių dydis yra... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė R. V. prašo Vilniaus apygardos... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas... 11. CK 1.91 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoris gali būti teismo tvarka... 12. Ieškovės ieškinyje nurodytu faktiniu pagrindu gali būti pripažintas... 13. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad privatūs... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad esant nenuginčytam ir galiojančiam 2005... 15. Priimant byloje naują sprendimą, kuriuo ieškinys atmetamas, iš ieškovės... 16. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 17. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 18 d. sprendimą panaikinti.... 18. Priteisti iš ieškovės R. V. atsakovui UAB „Junesta“ 420 Lt žyminio... 19. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 7 d. nutartimi taikytas...