Byla 2A-93-790/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Antano Rudzinsko ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „NEG Recycling“ dėl netesybų priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Sweco Lietuva“, išvadą teikianti institucija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau –UAB) Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „NEG Recycling“ 521 775,34 Eur netesybų. Dublike ieškovė sumažino prašomą priteisti netesybų sumą iki 510 916,64 Eur.

82.

9Ieškovė nurodė, kad 2013 m. spalio 9 d. sudarė su atsakove Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos rangos sutartį Nr. 2013/4-41 (toliau – Sutartis) ir jos priedą, reglamentuojantį MBA įrenginių eksploatavimą (toliau – Priedas). Trečiasis asmuo UAB „Sweco Lietuva“ veikė kaip projekto techninis inžinierius (toliau ir – inžinierius). Sutartimi atsakovė įsipareigojo laiku atlikti rangos darbus ir pasiekti tam tikrus tarpinius rezultatus. Atsakovė turėjo iki 2014 m. gruodžio 31 d. įvykdyti nustatytą kiekį rangos darbų, tačiau šiuos darbus ji atliko tik 2015 m. birželio 30 d. Ieškovė apskaičiavo atsakovei 71 903,31 Eur delspinigių už 2014 metais pavėluotai atliktus darbus.

103.

11Pagal Priedo 11.1–11.3 papunkčius, sutartinių įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti atsakovė per 20 dienų nuo rangos darbų užbaigimo privalėjo ieškovei pateikti Lietuvos Respublikoje tinkamai registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, atsakovei nuosavybės teise priklausančio turto, naudojamo MBA įrenginių eksploatavimui, draudimo polisą, atsakovės civilinės atsakomybės draudimo polisą. Atsakovė laiku neįvykdė šios pareigos, todėl turi sumokėti ieškovei baudą, sudarančią 10 proc. eksploatavimo paslaugų kainos už praėjusį ataskaitinį kalendorinį mėnesį, t. y. 19 788,30 Eur be pridėtinės vertės mokesčio. Ieškovė dublike sumažino prašomą priteisti baudos sumą iki 8 929,60 Eur.

124.

13Atsakovė įsipareigojo iki 2015 m. gruodžio 31 d. įvykdyti visus rangos darbus pagal Sutartį, tačiau šiuos darbus atliko tik 2016 m. kovo 31 d. Dėl šios priežasties ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės 0,05 proc. delspinigių, skaičiuojamų nuo Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių suma už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 30 d. sudaro 430 085,73 Eur.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė.

186.

19Teismas vertino, kad ieškovė nepagrįstai prašo priteisti delspinigius už pavėluotą tarpinio rezultato pasiekimą. Šalys buvo pratęsusios darbų atlikimo terminus, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovė pažeidė Sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad pratęsiant darbų atlikimo terminus nebuvo susitarta dėl atleidimo nuo delspinigių, nes darbų atlikimo termino pratęsimas pats savaime reiškia, jog šalys susitaria dėl kitokio, nei buvo anksčiau nustatyta, darbų atlikimo grafiko. Ieškovės reikalavimas negali būti tenkinamas dar ir dėl to, kad ieškovė pareiškė jį praleidusi ieškinio senaties terminą. Ieškovė sužinojo, kad atsakovė atsisako mokėti delspinigius už vėlavimą atlikti ir perduoti 2014 metų darbų rezultatus 2015 metų rugpjūčio mėnesį, o į teismą kreipėsi 2016 m. rugsėjo 20 d., praleidusi 6 mėnesių ieškinio senaties terminą. Ieškovė nepateikė įtikinamų argumentų ir įrodymų, kad ieškinio senaties terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

207.

21Teismas nurodė, kad ieškovės reikalavimas priteisti baudą yra nepagrįstas. 2016 m. liepos 19 d. ieškovė ir atsakovė sudarė taikos sutartį ir joje išsprendė ginčą dėl netinkamo Priedo 11.1– 11.3 papunkčiuose nurodytų įpareigojimų vykdymo. Taikos sutartyje šalys susitarė, kad atsakovė pateiks prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, o ieškovė atsisakys reikalavimo nutraukti Priedą. Ieškovė sutiko su padarytu pažeidimu ir leido atsakovei pavėluotai pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus. Tokiu būdu ieškovė raštiškai atsisakė taikyti atsakovei atsakomybę už minėtų nuostatų pažeidimą. Be to, iš Priedo nuostatų matyti, kad ieškovė galėtų reikalauti sumokėti baudą tik tuo atveju, jeigu ji būtų vienašališkai nutraukusi Priedą dėl atsakovės padaryto esminio pažeidimo.

228.

23Teismas nepriteisė ieškovei delspinigių už vėlavimą perduoti visus Sutartyje nurodytus darbus. Teismas vertino, kad atsakovė negalėjo laiku atlikti įrangos bandymo darbų, kadangi akcinė bendrovė (toliau – AB) „Lesto“ delsė įrengti nuolatinį elektros įvadą. Vykdydama statybos rangos darbus atsakovė naudojosi laikinais elektros energijos tiekimo šaltiniais, tačiau jie netiko įrangos bandymų etapui. Kaip patvirtino įrangos tiekėja Italijos bendrovė „AtzwangerS. p. a.“, bandymams buvo reikalingas nuolatinis srovės palaikymas. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad atsakovė turėjo galimybę prognozuoti, kiek užtruks AB „Lesto“ vykdomos nuolatinio elektros energijos tiekimo šaltinio įrengimo rangos darbų viešojo pirkimo procedūros, per kiek laiko tie darbai bus įvykdyti ir t. t. Šios aplinkybės nepriklausė nuo atsakovės valios, nes ji nėra susijusi su AB „Lesto“ organizaciniais ar kitais ryšiais ir negali daryti įtakos šiai bendrovei. Ieškovės pateikta buhalterinė pažyma negali būti vertinama kaip patikimas įrodymas, pagrindžiantis jos patirtus nuostolius, kadangi joje nėra duomenų, vadovaujantis kuriais būtų galima patikrinti ieškovės sąnaudų padidėjimą. Jokių kitų įrodymų dėl patirtų nuostolių ieškovė nepateikė. Ieškovės nurodyti neteisėti veiksmai buvo atlikti laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d., ieškovė kreipėsi į teismą 2016 m. rugsėjo 20 d., taigi, ji praleido ieškinio senaties terminą pareikšti reikalavimą priteisti delspinigius už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 20 d., t. y. iš esmės už visą laikotarpį.

24III.

25Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

269.

27Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas priteisti 61 495,60 Eur netesybų (8 929,60 Eur baudą ir 52 566,03 Eur delspinigių) ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

289.1.

29Teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą dėl baudos priteisimo remdamasis šalių sudaryta taikos sutartimi. Taikos sutartimi šalys išsprendė nesutarimus dėl Priedo nutraukimo (šalys sutarė, kad Priedas neturi būti nutrauktas) ir susitarė dėl jo tolesnio vykdymo. Šia sutartimi nebuvo išspręstas ginčas dėl atsakomybės taikymo atsakovei pavėlavus pateikti Priedo 11.1–11.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Sudariusi taikos sutartį ieškovė neatsisakė savo reikalavimų atsakovės atžvilgiu, priešingai, šalys susitarė, kad visi nesutarimai, be kita ko, ginčas dėl baudos, toliau bus sprendžiami pagal Sutartį ir teisės aktus, o ieškovė neatliks piniginių prievolių (taip pat ir baudos) įskaitymo. Taikos sutarties 2.1.2 papunktyje nurodyta, kad šalys ir toliau vykdys Priede nurodytus įsipareigojimus. Vienas iš Priede nurodytų įsipareigojimų – tai atsakovės įsipareigojimas sumokėti ieškovei baudą.

309.2.

31Priedo 18.7 papunktyje nustatyta vienintelė netesybų taikymo sąlyga – atsakovės padarytas Sutarties pažeidimas. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovei galėtų kilti pareiga sumokėti baudą tik tuo atveju, jei būtų įvykdyta dar viena sąlyga – būtų nutraukta Sutartis.

329.3.

33Teismo išvada, kad atsakovė vėlavo atlikti bandymus dėl to, jog laiku nebuvo įrengtas nuolatinis elektros energijos tiekimo šaltinis, nepagrįsta. Visą laiką, kai buvo atliekami rangos darbai, buvo užtikrintas laikinas elektros energijos tiekimas iš Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno elektros resursų ir mobilių dyzelinių generatorių.

349.4.

35Elektros energijos tiekimo šaltinio įrengimas užtruko dėl pačios atsakovės aplaidumo ir nerūpestingumo. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4 papunktyje nurodyta, kad atsakovė yra atsakinga už visiems Sutartyje numatytiems bandymams, išskyrus bandymus po baigimo, reikalingą elektrą (apsirūpinimą ja). Pagal Sutartį atsakovė privalėjo parengti lauko elektros tinklų projektinę dokumentaciją ir ją perduoti ieškovei. Į darbų kainų žiniaraštį atsakovė įtraukė sumą, mokėtiną už lauko elektros tinklų techninio projekto parengimą ir suderinimą. Teikdama pasiūlymą, atsakovė įsipareigojo lauko elektros tinklų projektinę dokumentaciją parengti ir pateikti ieškovei ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos (iki 2013 m. spalio 9 d.). AB „Lesto“ prisijungimo sąlygos buvo išduotos 2014 m. sausio 8 d., o naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartis su AB „Lesto“ buvo pasirašyta tik 2015 m. rugpjūčio 11 d. Vadinasi, atsakovė rengė ir derino lauko elektros tinklų techninį projektą net 22 mėnesius (skaičiuojant nuo Sutarties pasirašymo datos) arba 19 mėnesių (skaičiuojant nuo prisijungimo sąlygų išdavimo dienos). Atsakovės neveiklumą įrodo ir tai, kad ji kreipėsi į ieškovę dėl servitutų ieškovei nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose nustatymo tik 2015 m. liepos mėnesį (ieškovė veikė labai operatyviai ir sutartys dėl servitutų nustatymo buvo pasirašytos 2015 m. liepos 17 d.).

369.5.

37Teismas neatsižvelgė į aplinkybes, nustatytas Vilniaus komercinio arbitražo sprendime, priimtame byloje Nr. 358. Iš arbitražo byloje nustatytų aplinkybių galima daryti išvadą, kad nuolatinis elektros įvadas buvo reikalingas (pageidautinas), tačiau jo neįrengimas neeliminavo galimybės atlikti bandymus. Bandymai galėjo būti atlikti nepriklausomai nuo to,elektros energija buvo nuolatinė ar tiekiama generatorių pagalba.

389.6.

39Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra parengė Sutarties sąlygas ir siūlo jas naudoti atitinkamuose projektuose. Sutartis sudaryta pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (toliau – FIDIC) standartines sutarčių sąlygas. Atitinkamos su delspinigių nustatymu susijusios sutarties nuostatos ir maksimalus baudų dydis yra standartiškai įtraukiamos į tokių sutarčių sąlygas. Nustatytų delspinigių mažinimas neatitiktų nusistovėjusios tarptautinės praktikos.

409.7.

41Pagal FIDIC standartines sutarčių sąlygas, techninio inžinieriaus sprendimas yra privalomas šalims ir vykdytinas, tačiau šalys vėliau gali jį ginčyti. Atsakovė neįvykdė inžinieriaus (trečiojo asmens) sprendimo ir Sutartyje nustatyta tvarka jo neginčijo. Šis sprendimas yra privalomas atsakovei ir sudaro savarankišką pagrindą išreikalauti iš jos atitinkamas pinigų sumas.

429.8.

43Ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad ji praleido ieškinio senaties terminą daliai reikalavimų pareikšti, ginčija tik sprendimo dalį dėl delspinigių priteisimo už laikotarpį nuo 2016 m. kovo 20 d. iki 2016 m. kovo 31 d. (11 dienų). Priešingai nei sprendime nurodė teismas, ieškinio senaties terminas pareikšti reikalavimus dėl šiuo laikotarpiu apskaičiuotų delspinigių nėra praleistas.

4410.

45Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašo skundo netenkinti. Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

4610.1.

47Teismas tinkamai išsprendė klausimą dėl baudos priteisimo. Taikos sutarties 2.1.8 papunktyje šalys nurodė, kad ginčą dėl delspinigių spręs teisės aktuose nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad šalys susitarė dėl visų kitų sankcijų (susitarė jų netaikyti), išskyrus delspinigius, dėl kurių numatė ginčą spręsti teisme.

4810.2.

49Atsakovė pavėlavo perduoti darbus dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo jos valios. Rangos darbai pagal Sutartį buvo baigti 2015 m. gruodžio 29 d., kai buvo įvykdytos statybos užbaigimo procedūros ir išduotas statybos užbaigimo aktas, o MBA įrenginių baigiamųjų bandymų ataskaita buvo patvirtinta 2016 m. kovo 31 d. 2015 m. lapkričio 23 d., paaiškėjus, kad dėl AB „Lesto“ kaltės nėra įrengtas nuolatinis elektros įvadas ir nebus įmanoma tinkamai atlikti bandymus, atsakovė pateikė prašymą pratęsti terminą darbams atlikti iki 2016 m. vasario 28 d. Trečiasis asmuo, susipažinęs su prašymu, patvirtino, kad jis yra pagrįstas, tačiau įvertinęs tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-696 maksimalus priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis buvo pratęstas tik iki 2015 m. gruodžio 31 d., rekomendavo ieškovei pratęsti terminą iki nurodytos datos. AB „Lesto“ perdavė atsakovei elektros įvadą naudotis tik 2016 m. sausio 20 d. Baigiamųjų darbų bandymų ataskaitoje nurodyta, kad bandymai užtruko dėl to, jog buvo vėluojama užtikrinti pastovios elektros energijos tiekimą įrenginiams.

5010.3.

51Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, finansavusi visus darbus, atliktus pagal Sutartį, pripažino, kad projekto įgyvendinimo veiklos buvo atliktos laiku, t. y. iki 2015 m. gruodžio 31 d.

5210.4.

53Ieškovės apskaičiuoti delspinigiai neproporcingai dideli, todėl turėtų būti sumažinti. Ieškovė nepatyrė realių nuostolių dėl Sutarties įvykdymo uždelsimo. Ji sutaupė, kadangi vėlavimo laikotarpiu nemokėjo atsakovei, kaip MBA gamyklos operatorei, mokesčio.

54Teisėjų kolegija

konstatuoja:

55IV.

56Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5711.

58Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Dėl naujų įrodymų priėmimo

5912.

60CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

6113.

62Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, 2020 m. vasario 13 d. nutartimi konstatavo, kad siekiant visapusiškai išnagrinėti ieškovės apeliacinį skundą ir priimti byloje teisingą procesinį sprendimą, reikia ištirti naujus, nepateiktus į bylą, įrodymus, t. y. Sutarties bendrosiomis sąlygomis laikomas FIDIC parengtas standartines sutarčių sąlygas, visus Sutarties pakeitimus, ieškovės techninį pasiūlymą, duomenis apie eksploatavimo paslaugų kainą, kurios pagrindu skaičiuojama prašoma priteisti bauda, lauko elektros tinklų techninio projekto rengimo duomenis, todėl pasiūlė šalims pateikti šiuos įrodymus. Ieškovė 2020 m. kovo 5 d. apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus įrodymus – FIDIC parengtas standartines sutarčių sąlygas („Geltonąją knygą“), Sutarties pakeitimus, UAB „NEG Recycling“ pasiūlymo dokumentus, 2016 m. rugpjūčio 31 d. sąskaitą faktūrą, lauko elektros tinklų techninį projektą.

6314.

64Kadangi ieškovės naujai teikiami įrodymai, kaip nustatyta apeliacinės instancijos teismo 2020 m. vasario 13 d. nutartyje, būtini siekiant visapusiškai išnagrinėti ieškovės apeliacinį skundą ir priimti byloje teisingą procesinį sprendimą, yra pagrindas pripažinti, kad šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme ir juos priimti. Naujų įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, nes pagal savo pobūdį – tai glaudžiai su Sutartimi ir jos vykdymu susiję dokumentai, kurių turinys dalyvaujantiems byloje asmenims žinomas, be to, juos dalyvaujantiems byloje asmenims apeliacinės instancijos teismas 2020 m. kovo 10 d. išsiuntė susipažinti, todėl dėl jų buvo sudaryta galimybė pateikti teismui savo pastabas. Dėl kilusio ginčo esmės

6515.

66Ieškovė byloje pareiškė ieškinio reikalavimus: 1) dėl laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. apskaičiuotų 71 901,31 Eur delspinigių už laiku neatliktus darbus priteisimo; 2) dėl laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 31 d. iki 2016 m. kovo 31 d. apskaičiuotų 430 085,73 Eur delspinigių už laiku neatliktus darbus priteisimo; 3) dėl 19 788,30 Eur baudos už pavėlavimą pateikti Priedo 11.1 – 11.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus priteisimo (dublike ieškovė sumažino prašomą priteisti baudą iki 8 929,60 Eur).

6716.

68Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pirmąjį (pagal šios nutarties 15 punkte nurodytą eiliškumą) ieškovės reikalavimą atmetė nustatęs, kad šalys Sutarties pakeitimais pratęsė darbų atlikimo terminus, todėl atsakovė nepažeidė Sutarties, be to, ieškovė praleido ieškinio senaties terminą reikalauti delspinigių. Antrąjį ieškinio reikalavimą pirmosios instancijos teismas atmetė nurodęs, kad atsakovė pavėlavo užbaigti visus darbus dėl nepriklausančios nuo atsakovės aplinkybės – AB „Lesto“ uždelsimo įrengti nuolatinį elektros įvadą, be to, net jei būtų padarytas Sutarties pažeidimas, ieškovė praleido ieškinio senaties terminą reikalauti delspinigių už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 20 d. Trečiąjį ieškovės reikalavimą teismas atmetė tuo pagrindu, kad ieškovė 2016 m. liepos 19 d. taikos sutartimi atsisakė taikyti atsakovei atsakomybę už Priedo 11.1 – 11.3 papunkčių pažeidimą, be to, teismo vertinimu, Priedo 18.7 papunktis, kuriame nustatytos netesybos, gali būti taikomas tik tuo atveju, jei dėl padaryto pažeidimo nutraukiamas Priedo galiojimas.

6917.

70Iš ieškovės apeliacinio skundo turinio matyti, kad ji neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies dėl atmesto pirmojo ieškinio reikalavimo, taip pat išvadų dėl praleisto ieškinio senaties termino pareikšti reikalavimus dėl delspinigių priteisimo. Ieškovė prašo panaikinti tik tą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo netenkintas antrasis ieškinio reikalavimas priteisti 52 566,03 Eur delspinigių už laiku neatliktus darbus ieškinio senaties termino ribose, t. y. laikotarpiu nuo 2016 m. kovo 20 d. iki 2016 m. kovo 31 d., bei pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo netenkintas jos trečiasis reikalavimas priteisti 8 929,60 Eur baudą dėl atsakovės vėlavimo įvykdyti Priedo 11.1 – 11.3 papunkčius. Dėl delspinigių, skaičiuojamų nuo 2016 m. kovo 20 d. iki 2016 m. kovo 31 d., priteisimo

7118.

72Byloje nustatyta, kad ieškovė 2013 m. gegužės 31 d. paskelbė viešąjį pirkimą pagal projektą „Marijampolės regiono komunalinių atliekų MBA įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatacija“, pirkimo Nr. 137960. Atsakovės pateiktas pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu, todėl šalys 2013 m. spalio 9 d. sudarė Sutartį, kurios pagrindu atsakovė įsipareigojo atlikti Marijampolės regiono komunalinių atliekų MBA įrenginių projektavimo ir statybos darbus bei teikti įrenginių eksploatavimo paslaugas Priede nustatytomis sąlygomis.

7319.

74Sutarties 11 punkte buvo numatytas projektavimo ir statybos darbų terminas – 17 mėnesių nuo darbų pradžios. Tačiau Sutarties vykdymo metu šalys keitė šį terminą. Šalys 2015 m. balandžio 7 d. Sutarties pakeitimu, atsižvelgusios į būtinybę pakeisti numatytą mechaninio rūšiavimo procesą, sutarė pakeisti tam tikrus techninio projekto sprendinius bei dėl šios priežasties pratęsė statybos darbų baigimo laiką iki 2015 m. rugpjūčio 22 d. (1 t., b. l. 72–97). 2015 m. spalio 5 d. Sutarties pakeitimu šalys sutarė darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2015 m. lapkričio 30 d. dėl to, kad AB „Lesto“ nėra galutinai suderinusi lauko elektros tinklų projekto bei tęsiasi techninio projekto gaisrinės saugos dalies derinimas (8 t., b. l. 70–71). 2015 m. lapkričio 30 d. Sutarties pakeitimu, atsižvelgusios į aplinkybes, susijusias su lauko elektros tinklų tiesimu, šalys pratęsė darbų baigimo laiką iki 2015 m. gruodžio 31 d. (2 t., b. l. 123–125).

7520.

76Nors pagal Sutartį pastatytų statinių statybos užbaigimo aktas buvo pasirašytas 2015 m. gruodžio 29 d. (3 t., b. l. 153–158), ieškovė vertina, kad atsakovė darbus pagal Sutartį galutinai atliko 2016 m. kovo 31 d., kai buvo patvirtinta MBA įrenginių baigiamųjų bandymų ataskaita, todėl atsakovė privalo sumokėti 0,05 proc. nuo prisiimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną delspinigius. Ieškovė 2016 m. kovo 2 d. raštu informavo atsakovę, kad iki 2015 m. gruodžio 31 d. neatlikus darbų, ji skaičiuoja delspinigius (3 t., b. l. 138–139), o 2016 m. balandžio 14 d. rašte apskaičiavo konkrečią reikalaujamą sumokėti delspinigių sumą dėl galutinio darbų baigimo termino praleidimo (3 t., b. l. 140).

7721.

78Iš atsakovės procesinių dokumentų matyti, kad ji nesutiko su ieškove, jog pagal Sutarties sąlygas MBA įrenginių baigiamieji bandymai buvo sudėtine rangos darbų dalimi. Tačiau tokia atsakovės pozicija, teisėjų kolegijos vertinimu, yra nepagrįsta. Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir Užsakovo reikalavimai“ 1 skirsnio „Bendrosios techninės specifikacijos“ 1.1 papunktyje numatyta, kad tiekėjas, be kita ko, atsako už įrangos išbandymą (4 t., b. l. 144), o 1.4.1 papunktyje numatyta, kad darbų apimtį sudaro MBA įrenginių ir įrengimams reikalingų reikmenų tiekimas ir sumontavimas, visus darbus atliekant iki galo, įskaitant išbandymą (4 t., b. l. 146). Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir Užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio „Užsakovo reikalavimai“ 10.1 papunktyje (ši pirkimo dokumentų dalis į bylą nepateikta, tačiau su ja viešai galima susipažinti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) numatytas baigiamųjų bandymų atlikimas, nurodyta, kad jie atliekami tiekėjo rizika ir lėšomis. Baigiamųjų bandymų atlikimas buvo numatytas ir atsakovės patvirtintose darbų programose (žr., pvz., 2 t., b. l. 150–152). Taigi, atsakovė Sutartimi įsipareigojo ne tik pastatyti statinius, sumontuoti MBA įrenginius, bet ir atlikti reikiamus šių įrenginių bandymus.

7922.

80Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir Užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio „Užsakovo reikalavimai“ 10.1 papunktyje numatyta, kad tiekėjas bandymus atlieka pagal suderintą su inžinieriumi bandymo programą, o atlikus bandymus, bandymų rezultatų ataskaita turi būti pateikta ir patvirtinta tiekėjo, inžinieriaus bei užsakovo. Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio „Užsakovo reikalavimai“ 10.2 papunktyje numatyta baigiamųjų bandymų atlikimo tvarka: 1) išankstiniai bandymai, kuriuos sudaro apžiūra ir ne viso galingumo bandymai; 2) atidavimo naudoti bandymai, kurie turi parodyti, kad visi įrenginiai gali būti naudojami saugiai ir pagal paskirtį; 3) bandomasis naudojimas, turintis parodyti, kad įrenginiai veikia patikimai, o jų efektyvumas ir funkcionalumas atitinka Sutartyje numatytus rodiklius.

8123.

82Iš Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio „Užsakovo reikalavimai“ 10.6 papunkčio ir kitų pirkimo dokumentų sąlygų matyti, kad pagal pradines pirkimo sąlygas baigiamuosius bandymus buvo numatyta atlikti iki statybos užbaigimo procedūrų vykdymo pradžios. Tačiau šalys 2015 m. lapkričio 26 d. pakeitė Sutartį, numatydamos, kad statybos užbaigimo procedūros pradedamos ne tada, kai visiškai atlikti baigiamieji bandymai, bet atlikus tik pirmąjį baigiamųjų darbų etapą – išankstinius bandymus (3 t., b. l. 150–152, 8 t., b. l. 107). Todėl ieškovė pagrįstai darbų užbaigimą sieja ne su pastatytų statinių statybos užbaigimo akto pasirašymu 2015 m. gruodžio 29 d., bet su momentu, kai neliko kliūčių MBA įrenginius pradėti naudoti, t. y. kai buvo atlikti reikiami baigiamieji bandymai ir patvirtinta šių bandymų rezultatų ataskaita. Kadangi pagal į bylą pateiktus įrodymus tai įvyko 2016 m. kovo 31 d., ieškovė pagrįstai vertina, kad 2015 m. lapkričio 30 d. Sutarties pakeitime numatytas darbų baigimo terminas (2015 m. gruodžio 31 d.) buvo praleistas.

8324.

84Atsakovė nesutiko su ieškovės reikalavimu priteisti delspinigius už praleistą darbų baigimo terminą ir tuo pagrindu, kad ji (atsakovė) laiku negalėjo užbaigti įrangos baigiamųjų bandymų, nes jiems atlikti buvo reikalingas nuolatinis elektros įvadas, kurio įrengimas užtruko ne dėl atsakovės kaltės. Su šia atsakovės pozicija sutiko ir pirmosios instancijos teismas. Tuo tarpu ieškovė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad elektros energijos tiekimo šaltinio įrengimas užtruko dėl pačios atsakovės aplaidumo ir nerūpestingumo, be to, pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4 papunktį aplinkybė dėl apsirūpinimo bandymams reikalinga elektra priskirta atsakovės atsakomybei. Taip pat ieškovė nurodo tai, kad visą laiką, kai buvo atliekami rangos darbai, buvo užtikrintas laikinas elektros energijos tiekimas iš Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno elektros resursų ir mobilių dyzelinių generatorių. Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybes, nustatytas Vilniaus komercinio arbitražo sprendime, priimtame byloje Nr. 358, kad nuolatinis elektros įvadas buvo reikalingas (pageidautinas), tačiau jo neįrengimas neeliminavo galimybės atlikti bandymus. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamo teismo sprendimo.

8525.

86Iš Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio „Užsakovo reikalavimai“ 8 punkto matyti, kad pagal pirkimo dokumentus atsakovė buvo įsipareigojusi suprojektuoti, pastatyti ir įrengti visą į užsakovo nuosavybės ribas patenkančią elektros tinklų ir įrenginių sistemą bei ją prijungti prie elektros energijos tiekimo sistemos. Šiame punkte paminėta, kad elektros energijos vartotojų prijungimas prie elektros tinklų vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintu elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų tvarkos aprašu. Šioje Pirkimo dokumentų nuostatoje taip pat numatyta, kad tuo atveju, jeigu reikalingi darbai yra už užsakovo nuosavybės ribų, tiekėjas privalo parengti nustatytos apimties projektinę dokumentaciją ir perduoti užsakovui. Be to, Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 2 skirsnio „Užsakovo reikalavimai“ 8.1 papunktyje, apibrėžiant tiekėjo atliekamus elektros energijos tiekimo darbus, numatyta tiekėjo pareiga gauti AB „Lesto“ (skirstomųjų tinklų operatoriaus) technines sąlygas naujų vartotojų elektros apkrovos prijungimui prie energetinės sistemos.

8726.

88Sutarties sudarymo ir vykdymo metu galiojusio Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 patvirtinto Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 14 punkte buvo numatyta, kad vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomojo elektros tinklo operatoriaus elektros tinklų projektavimo darbus rengia ir derina vartotojai. Pagal Aprašo nuostatas skirstomųjų tinklų operatorius yra atsakingas už rangos darbų, būtinų elektros įrenginių prijungimui, organizavimą (žr., pvz., 27 punktą).

8927.

90Iš paminėtų Pirkimo dokumentų ir Aprašo nuostatų galima spręsti, kad atsakovė buvo prisiėmusi įsipareigojimus ne tik suprojektuoti, pastatyti ir įrengti visą į užsakovo nuosavybės ribas patenkančią elektros tinklų ir įrenginių sistemą, bet ir gauti skirstomųjų elektros tinklų operatoriaus technines sąlygas bei pagal jas suprojektuoti ir suderinti elektros įrenginių prijungimo prie skirstomojo elektros tinklo projektinę dokumentaciją, reikalingą tam, kad skirstomųjų tinklų operatorius galėtų sudaryti prijungimo paslaugos sutartį ir organizuoti rangos darbus, būtinus elektros įrenginių prijungimui. Atsakovės įsipareigojimas parengti lauko elektros tinklų ir įrenginių techninį projektą bei jį suderinti užfiksuotas ir Sutarties vykdymo dokumentuose (pvz., darbų programose) (pvz., 2 t., b. l. 153 ir kt.).

9128.

92Ieškovė, grįsdama teiginį, kad nuolatinio elektros energijos tiekimo neįrengimas užtruko dėl atsakovės aplaidumo ir nerūpestingumo, nurodo aplinkybes, jog lauko elektros tinklų techninio projekto parengimas ir derinimas užtruko net 19 mėnesių, skaičiuojant nuo prisijungimo sąlygų išdavimo iki prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes negalima daryti išvados, kad atsakovė sutartinius įsipareigojimus, susijusius su lauko elektros tinklų ir įrenginių techninio projekto parengimu, vykdė netinkamai, dėl ko būtų galima teigti, jog elektros energijos tiekimo šaltinio įrengimas užtruko dėl pačios atsakovės aplaidumo ir nerūpestingumo.

9329.

94Byloje nustatyta, kad naujojo vartotojo prisijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų sąlygos buvo išduotos 2014 m. sausio 9 d. (8 t., b. l. 172–174). Tačiau, kaip matyti iš projektinių dokumentų, projektuojamas elektros kabelis kirto melioracijos sistemas, todėl buvo būtina parengti melioracijos sistemos po projektuojamu elektros kabeliu atstatymo projektą. Toks projektas atsakovės užsakymu buvo parengtas 2014 m. birželio mėn. (9 t., b. l. 91–118). Iš 2015 m. spalio 5 d. Sutarties pakeitime ir 2015 m. lapkričio 30 d. Sutarties pakeitime nurodytų aplinkybių, taip pat MBA elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų techninio projekto medžiagos (8 t., b. l. 169–233, 9 t., b. l. 1–74) matyti, kad asmenys, kurių valdose buvo numatyta tiesti lauko elektros tinklų liniją, kategoriškai atsisakė pasirašyti servitutus, taip vilkindami projekto derinimo procesą. Apie tai, kad AB „Lesto“ nėra suderinusi lauko elektros tinklų projekto, nes naujai tiesiami elektros tinklai eina per privačias žemės valdas, nurodoma dar 2014 m. gruodžio 30 d. atsakovės rašte ieškovei ir trečiajam asmeniui dėl Sutarties pakeitimo (1 t., b. l. 98–119). Iš aptariamo techninio projekto medžiagos matyti, kad servitutų sutartys su žemės valdų savininkais buvo sudarytos tik 2015 m. balandžio – liepos mėn. Techninis projektas buvo parengtas 2015 m. liepos 23 d. ir 2015 m. rugpjūčio 5 d. buvo suderintas su AB „Lesto“ Alytaus ir Marijampolės padaliniais. Naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų paslaugos sutartis buvo sudaryta 2015 m. rugpjūčio 11 d., joje nustatytas 120 kalendorinių dienų objekto prijungimo terminas nuo prijungimo darbų rangos sutarties pasirašymo su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu (5 t., b. l. 136–150). Iš 2015 m. lapkričio 30 d. Sutarties pakeitime nurodytų aplinkybių matyti, kad AB „Lesto“ techninį projektą patvirtino 2015 m. rugpjūčio 31 d.,su viešąjį pirkimą laimėjusiu rangovu UAB „Vytrita“ sudarytoje sutartyje darbų pradžios data buvo nustatyta 2015 m. spalio 26 d., o pabaigos – 2015 m. gruodžio 21 d. (2 t., b. l. 123–125). Faktiškai ieškovės įrenginiai prie AB „Lesto“ įvado buvo prijungti 2016 m. sausio 20 d.

9530.

96Iš aptartų faktinių aplinkybių matyti, kad MBA elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų techninio projekto parengimas ir jo įgyvendinimas užtruko dėl aplinkybių, kurių atsakovė negalėjo numatyti ir įtakoti sudarydama Sutartį, t. y. būtinybės parengti melioracijos sistemos po projektuojamu elektros kabeliu atstatymo projektą (toks projektas buvo parengtas 2014 m. birželio mėn.), su trečiaisiais asmenimis pasirašyti servitutų sutartis (sutartys pasirašytos 2015 m. balandžio – liepos mėn.), dėl projekto derinimo ir tvirtinimo AB „Lesto“ (derinimas vyko 2015 m. rugpjūčio mėn.), dėl AB „Lesto“ organizuoto viešojo rangos darbų pirkimo trukmės ir sutartyje su rangovu numatyto projekto įgyvendinimo termino (techninis projektas buvo parengtas dar 2015 m. liepos 23 d., tačiau rangos darbų pabaiga su rangovu pasirašytoje sutartyje buvo numatyta tik 2015 m. gruodžio 21 d.).

9731.

98Kad paminėtos faktinės aplinkybės nepriklausė nuo atsakovės valios ir buvo pagrindu pratęsti Sutartyje numatytą darbų baigimo terminą, patvirtina 2015 m. spalio 5 d. ir 2015 m. lapkričio 30 d. Sutarties pakeitimai, kuriais šalys dėl aplinkybių, susijusių su trečiųjų asmenų atsisakymu sudaryti servitutų sutartis, projekto derinimu AB „Lesto“, konkurso rangovui parinkti vykdymu ir pan., darbų baigimo terminą pratęsė iki 2015 m. gruodžio 31 d. Pastebėtina, kad šie Sutarties pakeitimai buvo atlikti Sutartyje nustatyta tvarka šalims konstatavus, jog atsakovei suteikiama teisė į baigimo termino pratęsimą. Pagal Sutarties bendrosiomis sąlygomis laikomų FIDIC parengtų standartinių sutarčių sąlygų 20.1 papunktį, jeigu rangovas mano, kad pagal Sutartį jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors baigimo laiko pratęsimą, jis privalo laiku pranešti inžinieriui, aprašydamas įvykį ar aplinkybes, dėl kurių kyla tos pretenzijos. Remiantis FIDIC standartinių sutarčių sąlygų 8.4 papunkčio b punktu, rangovui turi būti suteikiama teisė į baigimo laiko pratęsimą, jeigu „uždelsimo priežastis suteikia teisę pratęsti laiką <...>“ (8 t., b. l. 26). Šiuo atveju atsakovė dėl darbų baigimo termino pratęsimo nustatyta tvarka kreipėsi į inžinierių, kuris, remdamasis Pirkimo dokumentų II skyriaus „Sutartis sąlygos“ 2-3 skirsnio „Sutarties sąlygos rangos darbams“ 3.1 papunkčiu, prašė ieškovės pritarti pakeitimams, o ieškovė tokiems pakeitimams pritarė.

9932.

100Ieškovė apeliaciniame skunde teisingai nurodo, kad, teikdama pasiūlymą Pirkimui, atsakovė pateikė darbų vykdymo planą, kuriame buvo numatyta, jog projektavimas bus atliekamas per 6 mėn. (8 t., b. l. 124, 2020 m. kovo 5 d. apeliacinės instancijos teismui elektronine forma pateiktų dokumentų 3 priedas).Tačiau ieškovė neatsižvelgia į tai, kad atlikus Sutarties pakeitimus, buvo keičiamas darbų vykdymo grafikas bei jame numatytas lauko elektros tinklų ir įrenginių techninio projekto parengimo terminas (žr., pvz., 8 t., b. l. 123), kurio atsakovė nepažeidė.

10133.

102Ieškovė teigia, kad elektros energijos linijos neįrengimas rangos darbų eigai neturėjo, nes visą laiką buvo užtikrintas laikinas elektros energijos tiekimas iš Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno turimos elektros galios resursų ir mobilių dyzelinių generatorių. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog nuolatinio elektros energijos tiekimo nebuvimas įtakojo baigiamųjų darbų atlikimo terminą. Iš atsakovės 2016 m. balandžio 28 d. rašte (3 t., b. l. 159–162), atsiliepime į ieškinį, baigiamųjų bandymų ataskaitoje (2 t., b. l. 162–200, 3 t., b. l. 1–121) nurodytų aplinkybių matyti, kad atsakovė išankstinius bandymus atliko dar 2015 m. gruodžio 14 d., tuo tarpu atidavimo naudojimui ir bandomojo naudojimo darbai galėjo būti pradedami vykdyti tik užbaigus statybos užbaigimo procedūras (šią aplinkybę patvirtina 2015 m. lapkričio 26 d. Sutarties pakeitimas, kuriuo buvo numatyta, kad statybos užbaigimo procedūros pradedamos atlikus tik pirmąjį baigiamųjų darbų etapą – išankstinius bandymus). Atidavimo naudojimui bandymai vyko po statybos užbaigimo procedūrų, nuo 2016 m. sausio 5 d. iki 2016 m. sausio 26 d., o bandomasis naudojimas – nuo 2016 m. sausio 28 d. iki 2016 m. kovo 23 d. Iš baigiamųjų bandymų ataskaitos ir subrangovo Italijos bendrovės „Atzwanger S. p. a.“ 2015 m. gruodžio 1 d. rašto (6 t., b. l. 1–2) matyti, kad atidavimo naudoti bandymai ir bandomasis naudojimas užtruko dėl neužtikrinto nuolatinio elektros energijos tiekimo. Antai, Italijos bendrovės „Atzwanger S. p. a.“ 2015 m. gruodžio 1 d. rašte nurodoma, kad naudojimo bandymus galima tinkamai atlikti tik vietoje galutinai įrengus elektros energiją, o ne laikiną generatoriaus energiją, nes generatorius neteikia pastovios galios ir būna nemažai įtampos svyravimų, kurie gali sukelti rimtų įrangos gedimų. Vadinasi, vėlavimą atlikti baigiamuosius bandymus 2015 m. gruodžio mėn. lėmė tai, kad neatlikus statybos užbaigimo procedūrų, vykdyti atidavimo naudoti bandymus ir bandomąjį naudojimą nebuvo galimybės, o iki 2016 m. sausio 20 d. vykdyti bandymus kliudė neužtikrintas nuolatinis elektros energijos tiekimas. Nesant šių kliūčių, atsakovė baigiamuosius bandymus būtų atlikusi anksčiau, nei 2016 m. kovo 20 d., t. y. iki laikotarpio, už kurį ieškovė skaičiuoja prašomą priteisti delspinigių sumą. Pažymėtina, kad apie kliūtis, kurios atsiras po 2015 m. gruodžio 31 d., šalims nebuvo žinoma ir sudarant 2015 m. lapkričio 30 d. Sutarties pakeitimą. Šiuo aspektu svarbu ir tai, kad sudarant aptariamą Sutarties pakeitimą, buvo prognozuojamas baigiamųjų bandymų užbaigimas 2016 m. vasario mėn. (ši aplinkybė matoma ir iš darbų programos bei grafiko), tačiau darbų baigimo terminas buvo pratęstas iki 2015 m. gruodžio 31 d. dėl formalios priežasties – aplinkybės, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-696 maksimalus priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis buvo pratęstas tik iki 2015 m. gruodžio 31 d.

10334.

104Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybes, nustatytas Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendime, priimtame byloje Nr. 358, jog nuolatinis elektros įvadas buvo reikalingas (pageidautinas), tačiau jo neįrengimas neeliminavo galimybės atlikti bandymus. Ieškovė remiasi šio sprendimo 177 – 180 punktuose nurodytomis aplinkybėms.

10535.

106Ieškovės minimu Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimu (7 t., b. l. 1–161) buvo išspręstas ginčas tarp atsakovės ir subrangos darbus atlikusios Italijos bendrovės „Atzwanger S. p. a.“ dėl subrangovo teisės pratęsti darbų terminą, reikalauti papildomų išlaidų ir kt. Ieškovės nurodytuose arbitražo teismo sprendimo 177 – 180 punktuose yra išdėstyta subrangos darbus atlikusios Italijos bendrovės „Atzwanger S. p. a.“ pozicija arbitražo teisme kilusiame ginče. Teisėjų kolegija, susipažinusi su arbitražo teismo sprendimo turiniu, sprendžia, kad ieškovė netinkamai interpretuoja jame išdėstytą Italijos bendrovės „Atzwanger S. p. a.“ poziciją kaip įrodančią, kad nuolatinio elektros įvado neįrengimas neeliminavo galimybės atlikti bandymus. Iš arbitražo teismo sprendimo 177 – 180 punktuose Italijos bendrovės „Atzwanger S. p. a.“ nurodytų argumentų matyti, kad laikinas elektros energijos tiekimas iš generatorių buvo tinkamas išankstiniams bandymams (žr., pvz., arbitražo teismo sprendimo 180 punktą). Tuo tarpu arbitražo teismo sprendime nėra minima, kad toks elektros energijos tiekimas buvo tinkamas atidavimo naudoti bandymams ar bandomajam naudojimui. Taigi, arbitražo sprendimo 177 – 180 punktuose nurodytos aplinkybės neprieštarauja baigiamųjų bandymų ataskaitoje ir Italijos bendrovės „Atzwanger S. p. a.“ 2015 m. gruodžio 1 d. rašte nurodytoms aplinkybėms, kad atidavimo naudoti bandymai ir bandomasis naudojimas užtruko dėl neužtikrinto nuolatinio elektros energijos tiekimo.

10736.

108Ieškovė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4 papunktį aplinkybė dėl apsirūpinimo bandymams reikalinga elektra priskirta atsakovės atsakomybei. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė aplinkybę, jog pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4 papunkčio nuostatas už visiems Sutartyje numatytiems bandymams reikalingą elektrą (apsirūpinimą ja) atsakinga atsakovė, nurodė tik apeliaciniame skunde, todėl ji pažeidė draudimą, nustatytą CPK 306 straipsnio 2 dalyje, apeliaciniame skunde remtis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme.

10937.

110Kita vertus, iš Sutarties bendrosiomis sąlygomis laikomų FIDIC parengtų standartinių sutarčių sąlygų 7.4 papunkčio matyti, kad jame įtvirtinta nuostata, jog rangovas aprūpina, be kita ko, elektra, reikalinga efektyviai atlikti bandymus (8 t., b. l. 24). Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, tokia sąlyga turi būti aiškinama kartu su kitomis Sutarties bendrosiomis sąlygomis. Pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.19 papunktį, rangovui darbams vykdyti privalo būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros tiekimu, kokį tik galima gauti statybvietėje (8 t., b. l. 20). Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad šiuo atveju statybvietėje nuolatinis elektros energijos tiekimo įvadas iki 2016 m. sausio 20 d. nebuvo įrengtas, todėl atsakovė objektyviai neturėjo galimybės gauti bandymams atlikti reikalingos elektros energijos. Į ieškovės sutartinius įsipareigojimus, kaip minėta, įėjo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomojo elektros tinklo techninio projekto parengimas ir jo suderinimas, tačiau ne techninio projekto įgyvendinimas, šiuos darbus privalėjo atlikti skirstomojo elektros tinklo operatoriaus parinktas rangovas (žr. šios teismo nutarties 26 – 27 punktus). Vadinasi, tai, kad atsakovė objektyviai negalėjo užtikrinti bandymams atlikti reikalingo nuolatinio elektros energijos tiekimo, negali būti priskirta atsakovės atsakomybei.

11138.

112Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad atsakovė neįvykdė inžinieriaus (trečiojo asmens) sprendimo ir Sutartyje nustatyta tvarka jo neginčijo, todėl toks sprendimas yra privalomas atsakovei ir sudaro savarankišką pagrindą išreikalauti iš jos atitinkamas pinigų sumas. Teisėjų kolegija su tokiais ieškovės argumentais nesutinka. Nors iš Sutarties bendrosiomis sąlygomis laikomų FIDIC parengtų standartinių sutarčių sąlygų 3.5 papunkčio matyti, kad kiekviena šalis privalo vykdyti visus inžinieriaus sprendimus tol, kol jie bus peržiūrėti pagal 20 straipsnį, tačiau šalių ginčui pasiekus ginčą nagrinėjančias institucijas, šioms institucijoms inžinieriaus sprendimai nėra privalomi, dėl šalių kilusio ginčo jos turi spręsti savarankiškai. Taigi, šiuo atveju teismui sprendžiant dėl ieškovės ieškinio reikalavimo priteisti delspinigius pagrįstumo, inžinieriaus sprendimas šiuo klausimu teismui nėra privalomas ir, priešingai nei teigia ieškovė, jis nesudaro savarankiško pagrindo priteisti reikalaujamos sumos. Nors ieškovė apeliaciniame skunde remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-197-381/2016, tačiau ji faktinėmis aplinkybėmis skiriasi nuo nagrinėjamos civilinės bylos, kadangi civilinėje byloje Nr. e2A-197-381/2016 teismas sprendė dėl vienašališko rangos sutarties nutraukimo teisėtumo ir, be kita ko, sutarties nutraukimo teisėtumą grindė aplinkybe, kad rangovas neginčijo inžinieriaus sprendimo, kuriuo jis nepritarė papildomiems darbams, o tiesiog nutraukė rangos darbų vykdymą. Taigi, civilinėje byloje Nr. e2A-197-381/2016 aplinkybe, kad rangovas neginčijo inžinieriaus sprendimo, buvo remiamasi sprendžiant vėliau kilusį kitokio pobūdžio ginčą. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas būtent tuo klausimu, dėl kurio inžinierius yra priėmęs sprendimą.

11339.

114Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus motyvus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovės delspinigius, skaičiuojamus laikotarpiu nuo 2016 m. kovo 20 d. iki 2016 m. kovo 31 d. užvėlavimą atlikti Sutartyje numatytus darbus,pagrįstai atmetė. Dėl 8 929,60 Eur baudos priteisimo

11540.

116Sutarties Priedo nuostatomis atsakovė (Priede vadinama operatoriumi) įsipareigojo perimti iš ieškovės MBA įrenginius, juos valdyti ir prižiūrėti bei teikti eksploatavimo paslaugas 10 metų nuo eksploatavimo paslaugų teikimo pradžios. Priedo 11.1 – 11.3 papunkčiuose įtvirtinta atsakovės pareiga pateikti ieškovei banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo, kurio vertė – 1,5 mln. Lt, apdrausti savo civilinę atsakomybę ne mažesne nei 0,5 mln. Lt suma, o taip pat ieškovės naudai apdrausti MBA įrenginius. Priedo 11.1 ir 11.4 papunkčiuose nustatyta, kad sutarties įvykdymo užtikrinimą atsakovė privalo pateikti per 20 dienų nuo MBA įrenginių statybos užbaigimo, o draudimų polisų kopijas – per 20 dienų nuo eksploatavimo pradžios akto pasirašymo.

11741.

118Iš atsakovės 2016 m. gruodžio 23 d. pažymos (5 t., b. l. 104) matyti, kad MBA įrenginiuose atliekų vežėjų Marijampolės regione iš atliekų turėtojų surinktos mišrios komunalinės atliekos pradėtos priimti 2016 m. balandžio 11 d.

11942.

120Ieškovė 2016 m. gegužės 11 d. raštu kreipėsi į atsakovę, nurodydama, kad nors atsakovė rangos darbus užbaigė 2016 m. kovo 31 d., tačiau ji nepateikė Priedo 11.1 – 11.3 papunkčiuose numatytų su MBA įrenginių eksploatavimu susijusių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonių (3 t., b. l. 126). Ieškovė, atsakydama į atsakovės 2016 m. gegužės 11 d. raštą, 2016 m. gegužės 18 d. raštu pakartotinai prašė ne vėliau kaip iki 2016 m. gegužės 20 d. pateikti su MBA įrenginių eksploatavimu susijusių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemones (3 t., b. l. 127–128). Ieškovė, atsižvelgusi į tai, kad šio reikalavimo atsakovė neįvykdė, 2016 m. gegužės 26 d. raštu pranešė atsakovei, jog vadovaudamasi Priedo 18.3.2 papunkčiu, vienašališkai nutraukia Priedą nuo 2016 m. birželio 28 d., jeigu atsakovė neįvykdys Priedo 11.1 – 11.3 papunkčiuose įtvirtintų prievolių (3 t., b. l. 129–130). Ieškovė, atsižvelgusi į tai, kad atsakovė neįvykdė nurodyto reikalavimo, 2016 m. birželio 27 d. raštu informavo atsakovę, kad nutraukia Priedą nuo šio rašto surašymo ir išsiuntimo dienos (3 t., b. l. 169).

12143.

122Atsakovė 2016 m. birželio 28 d. rašte ieškovei nurodė, kad ieškovės 2016 m. gegužės 26 d. rašte nurodytas 20 darbo dienų terminas pateikti Priedo 11.1 – 11.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus pagal rašto išsiuntimo dieną (2016 m. birželio 3 d.) baigiasi 2016 m. liepos 4 d., todėl iki šios dienos ji pateiks reikalaujamus dokumentus. Atsakovė šiuo raštu tarp pat prašė atšaukti Priedo nutraukimą (3 t., b. l. 170–171).

12344.

124Ieškovė, atsakydama į atsakovės 2016 m. birželio 28 d. raštą, 2016 m. birželio 30 d. raštu paaiškino atsakovei 2016 m. gegužės 26 d. rašto išsiuntimo aplinkybes (3 t., b. l. 131). Tuo tarpu atsakovė 2016 m. liepos 1 d. rašte ieškovei nurodė kitokias 2016 m. gegužės 26 d. rašto gavimo aplinkybes, prašė patikslinti šio rašto gavimo datą, taip pat nurodė, kad Priedo 11.1 – 11.3 papunkčiuose nurodyti dokumentai yra parengti ir bus ieškovei pateikti, kai ji patikslins 2016 m. gegužės 26 d. rašto išsiuntimo datą (3 t., b. l. 172). Atsakovė kitame 2016 m. liepos 1 d. rašte prašė ieškovę patvirtinti, kad atsakovei pateikus Priedo 11.1 – 11.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus Priedas nebus laikomas nutrauktas (3 t., b. l. 173–174).

12545.

126Atsakovė 2016 m. liepos 4 d. raštu pateikė ieškovei Priedo 11.1 – 11.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus – sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo sutartį, įmonių turto draudimo sutartį, bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį (3 t., b. l. 187). Be to, atsakovė 2016 m. liepos 6 d. raštu kreipėsi į ieškovę, trečiąjį asmenį, kitus subjektus, nurodydama argumentus dėl neteisėtų ieškovės veiksmų, taip pat nurodydama, kad 2016 m. birželio 30 d. iš draudimo bendrovės yra gavusi Priedo 11.1 – 11.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus, prie šio rašto pridėjo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje 2016 m. liepos 4 d. patvirtinimą (3 t., b. l. 181 – 185).

12746.

128Galiausiai, šalys kilusius nesutarimus išsprendė 2016 m. liepos 19 d. taikos sutartimi, kuria ieškovė atšaukė 2016 m. birželio 27 d. raštą dėl Priedo nutraukimo, o atsakovė įsipareigojo įvykdyti pareigą pateikti Priedo 11.1 – 11.3 papunkčiuose nurodytus prievolių įvykdymą užtikrinančius dokumentus (5 t., b. l. 85–87).

12947.

130Nagrinėjamoje byloje ieškovė dėl Priedo 11.1–11.3 papunkčių pažeidimo prašo priteisti iš atsakovės 8 929,60 Eur dydžio baudą. Ieškovė šį ieškinio reikalavimą kildina iš Priedo 18.7 papunkčio, nustatančio, kad operatoriui padarius sutarties pažeidimą, jis įsipareigoja mokėti užsakovui baudą, lygią 10 proc. eksploatavimo paslaugų kainos už praėjusį ataskaitinį kalendorinį mėnesį (vadovaujantis operatoriaus pasirašytu paslaugų perdavimo priėmimo aktu ir atitinkama PVM sąskaita faktūra). Ieškovė baudos dydį apskaičiuoja pagal atsakovės 2016 m. rugpjūčio 31 d. išrašytoje sąskaitoje faktūroje (8 t., b. l. 168) nurodytą 89 296,01 Eur (be PVM) sumą už priimtas apdorojimui atliekas per 2016 m. rugpjūčio mėn.

13148.

132Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu netenkino ieškinio reikalavimo dėl baudos priteisimo, nes, teismo vertinimu, ieškovė 2016 m. liepos 19 d. taikos sutartimi atsisakė taikyti atsakovei atsakomybę už Priedo 11.1 – 11.3 papunkčių pažeidimą, be to, Priedo 18.7 papunktis, kuriame nustatytos netesybos, gali būti taikomas tik tuo atveju, jei dėl padaryto pažeidimo nutraukiamas Priedo galiojimas. Ieškovė, apeliaciniame skunde nesutikdama su teismo išvadomis, nurodo, kad taikos sutartimi ji neatsisakė taikyti atsakomybės atsakovei, o Priedo 18.7 papunktis nesieja netesybų taikymo su Priedo nutraukimu. Su tokiais ieškovės argumentais teisėjų kolegija iš esmės sutinka.

13349.

134Teisėjų kolegijos vertinimu, teismas skundžiamame sprendime nurodęs, kad ieškovė taikos sutartimi atsisakė taikyti atsakovei atsakomybę už Priedo 11.1 – 11.3 papunkčių pažeidimą, netinkamai aiškino taikos sutarties sąlygas. Iš 2016 m. liepos 19 d. taikos sutarties turinio matyti, kad joje šalys susitarė dėl trejopo pobūdžio sąlygų. Pirmiausia, šalys taikos sutartimi siekė išspręsti nesutarimą dėl Priedo nutraukimo – kaip minėta, taikos sutartimi ieškovė atšaukė 2016 m. birželio 27 d. raštą dėl Priedo nutraukimo, o atsakovė įsipareigojo vykdyti pareigą pateikti Priedo 11.1 – 11.3 papunkčiuose nurodytus prievolių įvykdymą užtikrinančius dokumentus. Šalys taikos sutarties 2.1.2 papunktyje patvirtino, kad Priedas lieka galioti ir šalys toliau vykdo Priede nurodytus jų įsipareigojimus. Antra, šalys, apsisprendusios toliau tęsti sutartinius teisinius santykius, taikos sutartyje susitarė dėl tolesnio tarp šalių kilusio ginčo dėl delspinigių mokėjimo sprendimo. Taikos sutarties 2.1.8 papunktyje šalys įsipareigojo šį ginčą spręsti Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka, o ieškovė įsipareigojo netaikyti prievolių įskaitymo ir vykdyti mokėjimus pagal atsakovės pateiktas sąskaitas. Ir trečia, taikos sutarties 2.1.7 papunktyje buvo įtvirtintas atsakovės įsipareigojimas nereikalauti iš ieškovės nuostolių, susidariusių laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 23 d. iki 2016 m. liepos 20 d., atlyginimo.

13550.

136Iš aptartų taikos sutarties sąlygų turinio matyti, kad taikos sutartimi, priešingai nei sprendė pirmosios instancijos teismas, ieškovė neatsisakė taikyti atsakovei atsakomybės už Priedo 11.1 – 11.3 papunkčių pažeidimą, t. y. toks atsisakymas taikos sutartyje nėra išreikštas. Manytina, kad tuo atveju, jeigu šalys būtų sutarusios, kad ieškovė nereikalaus iš atsakovės nuostolių (netesybų) už Priedo 11.1 – 11.3 papunkčių pažeidimą, tokia sąlyga būtų aiškiai įtvirtinta taikos sutarties tekste, kadangi priešingas atsakovės įsipareigojimas nereikalauti iš ieškovės nuostolių taikos sutartyje yra aiškiai numatytas 2.1.6 papunktyje, be to, šalys 2.1.8 papunktyje aiškiai sutarė ir dėl ginčo, susijusio su delspinigių pagal Sutartį skaičiavimu, sprendimo tvarkos, draudimo ieškovei taikyti šio reikalavimo įskaitymą. Vadinasi, pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė taikos sutartimi atsisakė taikyti atsakovei atsakomybę už Priedo 11.1 – 11.3 papunkčių pažeidimą, yra nepagrįsta, padaryta netinkamai aiškinant taikos sutarties sąlygas.

13751.

138Teisėjų kolegija kaip nepagrįstą vertina ir pirmosios instancijos teismo išvadą, kad Priedo 18.7 papunktis, kuriame nustatytos netesybos, gali būti taikomas tik tuo atveju, jei dėl padaryto pažeidimo nutraukiamas Priedo galiojimas. Pirmosios instancijos teismas tokią išvadą padarė remdamasis sisteminiu Priedo aiškinimu, o būtent, tuo, kad Priedo 18.8 papunktis, išvardindamas, kas priskiriama ieškovės nuostoliams, juos (nuostolius) sieja su Priedo nutraukimu (išlaidomis, susijusiomis su naujo ūkinės veiklos vykdytojo paskyrimu, mokėjimų už vykdomą ūkinę veiką padidėjimu ir pan.). Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad Priedo 18.8 papunktis, apibūdindamas užsakovo nuostolius Priedo taikymo prasme, jų nesieja vien tik su Priedo nutraukimu. Priedo 18.8 papunkčio prasme ieškovės nuostoliais laikomos bet kokios turėtos išlaidos, negautos pajamos, turto sužalojimas ar neteikimas, nuostolių atlyginimas tretiesiems asmenims ir kt. Tokie nuostoliai gali būti patiriami ir Priedo galiojimo metu dėl netinkamo atsakovės (operatoriaus) įsipareigojimų vykdymo. Pažymėtina, kad Priedo 18.7 papunkčio formuluotė baudos taikymo nesieja su Priedo nutraukimu, priešingai, baudos skaičiavimo taisyklės (t. y. bauda skaičiuojama kaip procentas nuo eksploatavimo paslaugų kainos už praėjusį ataskaitinį kalendorinį mėnesį) baudos taikymą sieja su tęstine atsakovės (operatoriaus) veikla.

13952.

140Iš šios nutarties 41 – 45 punktuose nurodytų faktinių aplinkybių matyti, kad atsakovė per 20 dienų nuo dienos, kai neliko kliūčių MBA įrenginius pradėti naudoti, t. y. kai buvo patvirtinta baigiamųjų bandymų rezultatų ataskaita (2016 m. kovo 31 d.), nepateikė ieškovei Priedo 11.1 – 11.3 papunkčiuose numatytų dokumentų, kuriais būtų užtikrintas sutarties įvykdymas, apdrausta atsakovės civilinė atsakomybė, ieškovės naudai apdrausti MBA įrenginiai. Tokius dokumentus atsakovė ieškovei pateikė tik 2016 m. liepos 4 d. Tai lėmė, kad MBA įrenginiai nuo 2016 m. balandžio 11 d. iki 2016 m. liepos 4 d. buvo eksploatuojami nesant minėtų dokumentų, o tai didino ieškovės riziką patirti nuostolius. Tuo tarpu atsakovė šiuo laikotarpiu nepatyrė šių dokumentų išdavimo išlaidų (ieškovė dublike apskaičiavo, kad tokiu būdu atsakovė sutaupė apie 8 tūkst. Eur). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovės Priede numatytą baudą už minėtų įsipareigojimų nesilaikymą. Atsakovė jokių kitų argumentų, išskyrus tuos, kurie jau buvo aptarti, dėl baudos jai netaikymo nenurodė, baudos apskaičiavimo neginčijo. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

14153.

142Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas ieškinio reikalavimo dėl delspinigių, skaičiuojamų laikotarpiu nuo 2016 m. kovo 20 d. iki 2016 m. kovo 31 d., priteisimo tinkamai aiškino ir taikė šalių sudarytos Sutarties sąlygas, iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus. Tačiau pirmosios instancijos teismas, netenkindamas ieškinio reikalavimo dėl baudos už Priedo 11.1 – 11.3 papunkčių pažeidimą, netinkamai aiškino Priedo ir 2016 m. liepos 19 d. šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas. Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, priteisiant ieškovei iš atsakovės 8 929,60 Eur baudą už Priedo 11.1 – 11.3 papunkčių pažeidimą.

14354.

144Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Į bylą pateikti įrodymai, kad ieškovė už ieškinį sumokėjo 4 700 Eur žyminį mokestį (3 t., b. l. 191). Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, tenkinama 1,74 proc. ieškinio reikalavimų (atsižvelgiant į dublike sumažintą ieškinio reikalavimų sumą), todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovei iš atsakovės priteistina 81,78 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį. Dalyvaujantys byloje asmenys pirmosios instancijos teismui įrodymų apie kitas patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

14555.

146Ieškovė už apeliacinį skundą sumokėjo 1 148 Eur žyminį mokestį (7 t., b. l. 134). Kadangi šia nutartimi patenkinama 14,52 proc. apeliacinio skundo reikalavimų, ieškovei iš atsakovės priteistina 166,69 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniam teismui įrodymų apie kitas patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

147Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

148Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

149„Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras ieškinį iš dalies patenkinti.

150Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (juridinio asmens kodas 151479265) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ (juridinio asmens kodas 302805578) 8 929,60 Eur (aštuonis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt devynis eurus 60 ct) baudą ir 81,78 Eur (aštuoniasdešimt vieną eurą 78 ct) žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį.

151Kitą ieškinio dalį atmesti.“.

152Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (juridinio asmens kodas 151479265) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ (juridinio asmens kodas 302805578) 166,69 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt šešis eurus 69 ct) žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau –UAB) Marijampolės apskrities... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad 2013 m. spalio 9 d. sudarė su atsakove Marijampolės... 10. 3.... 11. Pagal Priedo 11.1–11.3 papunkčius, sutartinių įsipareigojimų įvykdymui... 12. 4.... 13. Atsakovė įsipareigojo iki 2015 m. gruodžio 31 d. įvykdyti visus rangos... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 18. 6.... 19. Teismas vertino, kad ieškovė nepagrįstai prašo priteisti delspinigius už... 20. 7.... 21. Teismas nurodė, kad ieškovės reikalavimas priteisti baudą yra nepagrįstas.... 22. 8.... 23. Teismas nepriteisė ieškovei delspinigių už vėlavimą perduoti visus... 24. III.... 25. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 9.... 27. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019... 28. 9.1.... 29. Teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą dėl baudos priteisimo remdamasis... 30. 9.2.... 31. Priedo 18.7 papunktyje nustatyta vienintelė netesybų taikymo sąlyga –... 32. 9.3.... 33. Teismo išvada, kad atsakovė vėlavo atlikti bandymus dėl to, jog laiku... 34. 9.4.... 35. Elektros energijos tiekimo šaltinio įrengimas užtruko dėl pačios... 36. 9.5.... 37. Teismas neatsižvelgė į aplinkybes, nustatytas Vilniaus komercinio arbitražo... 38. 9.6.... 39. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra... 40. 9.7.... 41. Pagal FIDIC standartines sutarčių sąlygas, techninio inžinieriaus... 42. 9.8.... 43. Ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad ji praleido ieškinio senaties terminą... 44. 10.... 45. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašo skundo netenkinti.... 46. 10.1.... 47. Teismas tinkamai išsprendė klausimą dėl baudos priteisimo. Taikos sutarties... 48. 10.2.... 49. Atsakovė pavėlavo perduoti darbus dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo jos... 50. 10.3.... 51. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo... 52. 10.4.... 53. Ieškovės apskaičiuoti delspinigiai neproporcingai dideli, todėl turėtų... 54. Teisėjų kolegija... 55. IV.... 56. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 57. 11.... 58. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 59. 12.... 60. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 61. 13.... 62. Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, 2020... 63. 14.... 64. Kadangi ieškovės naujai teikiami įrodymai, kaip nustatyta apeliacinės... 65. 15.... 66. Ieškovė byloje pareiškė ieškinio reikalavimus: 1) dėl laikotarpiu nuo... 67. 16.... 68. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pirmąjį (pagal šios... 69. 17.... 70. Iš ieškovės apeliacinio skundo turinio matyti, kad ji neginčija pirmosios... 71. 18.... 72. Byloje nustatyta, kad ieškovė 2013 m. gegužės 31 d. paskelbė viešąjį... 73. 19.... 74. Sutarties 11 punkte buvo numatytas projektavimo ir statybos darbų terminas –... 75. 20.... 76. Nors pagal Sutartį pastatytų statinių statybos užbaigimo aktas buvo... 77. 21.... 78. Iš atsakovės procesinių dokumentų matyti, kad ji nesutiko su ieškove, jog... 79. 22.... 80. Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir Užsakovo... 81. 23.... 82. Iš Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo... 83. 24.... 84. Atsakovė nesutiko su ieškovės reikalavimu priteisti delspinigius už... 85. 25.... 86. Iš Pirkimo dokumentų III skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo... 87. 26.... 88. Sutarties sudarymo ir vykdymo metu galiojusio Lietuvos Respublikos energetikos... 89. 27.... 90. Iš paminėtų Pirkimo dokumentų ir Aprašo nuostatų galima spręsti, kad... 91. 28.... 92. Ieškovė, grįsdama teiginį, kad nuolatinio elektros energijos tiekimo... 93. 29.... 94. Byloje nustatyta, kad naujojo vartotojo prisijungimo prie elektros... 95. 30.... 96. Iš aptartų faktinių aplinkybių matyti, kad MBA elektros įrenginių... 97. 31.... 98. Kad paminėtos faktinės aplinkybės nepriklausė nuo atsakovės valios ir buvo... 99. 32.... 100. Ieškovė apeliaciniame skunde teisingai nurodo, kad, teikdama pasiūlymą... 101. 33.... 102. Ieškovė teigia, kad elektros energijos linijos neįrengimas rangos darbų... 103. 34.... 104. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 105. 35.... 106. Ieškovės minimu Vilniaus komercinio arbitražo teismo sprendimu (7 t., b. l.... 107. 36.... 108. Ieškovė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 109. 37.... 110. Kita vertus, iš Sutarties bendrosiomis sąlygomis laikomų FIDIC parengtų... 111. 38.... 112. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad atsakovė neįvykdė inžinieriaus... 113. 39.... 114. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus motyvus, konstatuoja, kad... 115. 40.... 116. Sutarties Priedo nuostatomis atsakovė (Priede vadinama operatoriumi)... 117. 41.... 118. Iš atsakovės 2016 m. gruodžio 23 d. pažymos (5 t., b. l. 104) matyti, kad... 119. 42.... 120. Ieškovė 2016 m. gegužės 11 d. raštu kreipėsi į atsakovę, nurodydama,... 121. 43.... 122. Atsakovė 2016 m. birželio 28 d. rašte ieškovei nurodė, kad ieškovės 2016... 123. 44.... 124. Ieškovė, atsakydama į atsakovės 2016 m. birželio 28 d. raštą, 2016 m.... 125. 45.... 126. Atsakovė 2016 m. liepos 4 d. raštu pateikė ieškovei Priedo 11.1 – 11.3... 127. 46.... 128. Galiausiai, šalys kilusius nesutarimus išsprendė 2016 m. liepos 19 d. taikos... 129. 47.... 130. Nagrinėjamoje byloje ieškovė dėl Priedo 11.1–11.3 papunkčių pažeidimo... 131. 48.... 132. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu netenkino ieškinio... 133. 49.... 134. Teisėjų kolegijos vertinimu, teismas skundžiamame sprendime nurodęs, kad... 135. 50.... 136. Iš aptartų taikos sutarties sąlygų turinio matyti, kad taikos sutartimi,... 137. 51.... 138. Teisėjų kolegija kaip nepagrįstą vertina ir pirmosios instancijos teismo... 139. 52.... 140. Iš šios nutarties 41 – 45 punktuose nurodytų faktinių aplinkybių matyti,... 141. 53.... 142. Pirmosios instancijos teismas, netenkindamas ieškinio reikalavimo dėl... 143. 54.... 144. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičiamas... 145. 55.... 146. Ieškovė už apeliacinį skundą sumokėjo 1 148 Eur žyminį mokestį (7 t.,... 147. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 148. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 30 d. sprendimą pakeisti ir jo... 149. „Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Marijampolės apskrities atliekų... 150. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Marijampolės apskrities... 151. Kitą ieškinio dalį atmesti.“.... 152. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei Marijampolės apskrities...