Byla I-32-279/2012
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo grąžinti į tarnybą

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Čekanauskienė, sekretoriaujant Virginijai Jasevičienei, dalyvaujant pareiškėjui D. G., jo atstovui A. G., atsakovės Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovei S. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo D. G. skundą atsakovei Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo grąžinti į tarnybą,

Nustatė

2pareiškėjas D. G. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Panevėžio APGV) viršininko 2011-10-25 įsakymą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl vidaus tarnybos kapitono D. G. atleidimo iš vidaus tarnybos “, kuriuo jis, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punktu, buvo atleistas iš vidaus tarnybos Panevėžio APGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus Statybų poskyrio vyresniojo inspektoriaus pareigų ir įpareigoti atsakovą grąžinti jį į tarnybą.

3Pareiškėjas nurodė, kad 2011-10-25 įsakymas yra priimtas atsižvelgiant į 2011-10-21 tarnybinio patikrinimo išvadą, kurioje konstatuota, kad jis 2011-09-29 adresu (duomenys neskelbtini) vykdė tarnybinę užduotį, esant kraujyje 0,24 prom. alkoholio ir tuo pažeidė Panevėžio APGV vidaus tvarkos taisyklių , patvirtintų Panevėžio APGV viršininko 2009-10-06 įsakymu Nr. V1-172, III skyriaus 10 punkto reikalavimus bei Panevėžio APGV pareigūnų etikos kodekso, patvirtinto Panevėžio APGV viršininko 2009-10-15 įsakymu Nr.V1-178 , III skyriaus 6.11 ir 6.12 punktų reikalavimus ir savo poelgiu pažemino pareigūno vardą.

4Pareiškėjo nuomone, tarnybinis patikrinimas atliktas neišsamiai, nevisapusiškai ir neobjektyviai. Nurodė, kad jis su dar dviem asmenimis 2009-09-28 iki 23 val. išgėrė 400 ml. 400 stiprumo degtinės. Be to 2011-09-26 iš anksto užsiregistravęs, lankėsi Smėlynės ambulatorijoje, esančioje (duomenys neskelbtini), gydytoja išrašė vaistų, gerinančių širdies darbą. Vykdydamas šeimos gydytojos nurodymus, jis nuo 2011-09-26 8 val., 13 val. ir 20 val. gėrė vaistus. 2009-09-29 jis 8 val. ir 13 val. išgėrė vaistų t.y. išgėrė gurkšnį vaistų iš buteliuko, todėl sutinka, kad atlikus medicininę apžiūrą bei kraujo tyrimą, 0,24 prom. alkoholio kraujyje galėjo susidaryti dėl vartojamų vaistų, gerinančių širdies darbą, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 64 proc. etanolio. Tarnybinio patikrinimo metu nebuvo tikrinamos šios aplinkybės, nors jis išsamiai jas aprašė savo tarnybiniuose pranešimuose ir paaiškinimuose. Mano, kad tarnybinį patikrinimą atlikę asmenys turėjo apklausti jo šeimos gydytoją ar kitus specialistus bei nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais, gauti jų kopijas. Be to, jis mano, kad tarnybinio patikrinimo metu nebuvo nustatytas nei kaltas jo veikimas, nei neveikimas, susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, kas žemintų pareigūno vardą. Jis 2011-09-29 nevartojo alkoholio, tarnyboje buvo blaivus, ką patvirtina Panevėžio priklausomybės ligų centro medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktas Nr. (duomenys neskelbtini). Taigi, jis nepažeidė Panevėžio APGV vidaus tvarkos taisyklių ir Panevėžio APGV pareigūnų etikos kodekso reikalavimų, t. y. nepažemino pareigūno vardo. Todėl Panevėžio APGV viršininko 2011-10-25 įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl turėtų būti panaikintas, o jis - grąžintas į tarnybą.

5Pareiškėjo atstovas prašė skundą patenkinti ir nurodė, kad pareiškėjas D.G. 2011-09-29 ryte bendravo su savo tiesioginiu viršininku, kuris davė jam nurodymą vykdyti užduotį. Pareiškėjas su kitais pareigūnais vyko pas J. ir nei vienas iš kolegų nepastebėjo, kad D.G. būtų neblaivus. L.J. yra nusistačiusi prieš pareigūnus, pati netinkamai elgiasi, jai atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje, todėl jos pasisakymą , kad pareigūnas buvo neblaivus, kas užfiksuota filmuotoje medžiagoje, reikėtų vertinti kritiškai. Alkoholio kiekio matuoklio patikros laikas buvo besibaigiantis, todėl galima didelė jo užfiksuoto rodmens paklaida. Be to tarnybinis patikrinimas nebuvo objektyvus, nenustatyta pareigūno kaltė, nebuvo atsižvelgta į pasekmes.

6Atsakovė Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 16-18).

7Atsakovės atstovės S. K. ir J. P. nurodė, kad Panevėžio APVG 2011-10-21 tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau - tarnybinio patikrinimo išvada) išsamiai išdėstytos nustatytos aplinkybės, pagrįstai įvertinta pareiškėjo veika. Buvo gautas Panevėžio APVG Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininko vidaus tarnybos pulkininko leitenanto D. M. tarnybinis pranešimas, kad 2011-09-29, apie 13 val. pareiškėjas D.G. kartu su Panevėžio APVG 1-osios komandos skyrininku K. G. ir Panevėžio miesto savivaldybės Viešosios tvarkos ir kontrolės skyriaus pareigūnais T. J. bei R.A. atvyko atlikti priešgaisrinį patikrinimą adresu, (duomenys neskelbtini). Kilus konfliktui su namų valdos savininke L.J., buvo iškviesti policijos pareigūnai. D.G. sutikus, 2011-09-29 13 val. 51 min. alkoholio kiekio matuokliu Leon Alcometer Nr. 18792 buvo atliktas testavimas, nustatyta 0,54 promilės alkoholio. D.G. pareiškė norą vykti atlikti medicininę apžiūrą. Jis apie 15 val. buvo pristatytas į VšĮ „ Priklausomybės ligų centras“. Alkoholio matuokliu buvo nustatyta 0,18 prom. alkoholio, pakartojus tyrimą 15 val. 20 min. nustatyta 0,10 prom. alkoholio. Kraujas paimtas 15 val. 15 min., tyrimo rezultatas- kraujyje rasta 0,24 prom. alkoholio. Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti akto Nr. 40 11 eilutėje nurodyta, kad skundų nėra, pacientas vaistų nevartoja. Atlikto tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo konstatuota, kad pareiškėjas atliko veiksmus, priešingus tarnybai, žeminančius vidaus tarnybos pareigūno vardą, t.y. būdamas neblaivus, atliko tarnybines pareigas, pažeidė Panevėžio APGV vidaus tvarkos taisyklių III skyriaus 10 punkto reikalavimus ir Panevėžio APGV pareigūnų etikos kodekso III skyriaus 6.11 ir 6.12 punktų reikalavimus. Pareiškėjas iš vidaus tarnybos buvo atleistas teisėtai, laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų, todėl nėra pagrindo naikinti ginčijamą įsakymą ir pareiškėją grąžinti į tarnybą.

8Skundas atmestinas.

9Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas D.G. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011-10-25 įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) ( b.l. 19-20) buvo atleistas iš vidaus tarnybos vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto (toliau – ir Statuto) 53 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, už poelgį pažeminantį pareigūno vardą. Ginčijamas 2011-10-25 įsakymas buvo priimtas atsižvelgiant į 2011-10-21 tarnybinio patikrinimo išvadą, kurioje konstatuota, kad D.G. 2011-09-29 vykdė tarnybinę užduotį, adresu (duomenys neskelbtini), esant kraujyje 0,24 prom. alkoholio, ir šiais veiksmais pažeidė Panevėžio APGV vidaus tvarkos taisyklių , patvirtintų Panevėžio APGV viršininko 2009-10-06 įsakymu Nr. V1-172, III skyriaus 10 punkto reikalavimus ir Panevėžio APGV pareigūnų etikos kodekso , patvirtinto Panevėžio APGV viršininko 2009-10-15 įsakymu Nr.V1-178 , III skyriaus 6.11 ir 6.12 punktų reikalavimus, t.y. tarnybos metu būdamas neblaivus pažemino pareigūno vardą ( b.l. 21-45 ).

10Panevėžio APGV vidaus tvarkos taisyklių III skyriaus 10 punktas nustato, kad valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų ( b.l. 91-95 ). Panevėžio APGV pareigūnų etikos kodekso 6.11punktas numato, kad pareigūnas tarnybos metu privalo saugoti nepriekaištingą pareigūno autoritetą, o 6.12 punktas numato, kad pareigūnas tarnybos metu privalo elgtis taip, kad savo veiksmais ir elgesiu nežemintų pareigūno vardo ( b.l. 96-102 ).

11Nustatyta, kad Panevėžio APGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyrius Statybų priežiūros poskyrio viršininko D. M. pavedimu pareiškėjas D.G. kartu su Panevėžio APGV 1-osios komandos skyrininku K. G. bei Panevėžio miesto savivaldybės Viešosios tvarkos ir kontrolės skyriaus vyresniaisiais specialistais T. J. ir R.A. 2011-09-29, apie 13 val. vyko atlikti priešgaisrinio patikrinimo adresu (duomenys neskelbtini). Liudytojais teismo posėdyje apklausi K.G., T.J. ir R.A. parodė, kad nuvykus adresu (duomenys neskelbtini) bei D. G. pabendravus su namų valdos savininke L.J., pastaroji pareiškė, kad pareigūnas D.G. yra neblaivus, užrakino namų valdos vartus ir iškvietė policijos pareigūnus. Jiems bendraujant su D.G., jokių įtarimų, kad pareiškėjas tarnybos metu būtų buvęs neblaivus, nekilo.

12Atvykus policijos pareigūnams (13 val. 51 min.), buvo atlikta D.G. patikra alkoholio kiekio matuokliu Leon alcometer 500 Nr. 18792, kuris parodė 0,54 prom. alkoholio. Iš patikros sertifikato Nr. 0866091 matyti, kad alkoholio kiekio matuoklis Lion alcolmeter 500, buvo 2011-04-26 patikrintas ir pripažintas tinkamu naudoti, išduotas patikros sertifikatas Nr. 0866091, patikra galiojo iki 2011-10-25, todėl abejoti alkoholio matuoklio parodymais (pareiškėjui nustatytos 0,54 prom.) nėra pagrindo. Pareiškėjas patvirtino, kad alkoholio kiekio matuoklis parodė 0,54 prom. Pareiškėjas pasirašė alkotesterio parodymų registracijos žurnale ( b.l. 124 ), tačiau neigė patį alkoholio vartojimo faktą, nurodydamas, kad alkoholio matuoklis galėjo parodyti 0,54 promilės dėl to, kad buvo vartojęs vaistus - širdies darbą gerinančius lašus, kurių sudėtyje yra alkoholio. Pareiškėjas pripažino, kad 2011-09-28 iki 23 val. su dviem medžioklės draugais išgėrė 400 ml degtinės 40 0 laipsnių stiprumo. Pareiškėjo girtumo faktas tarnyboje nustatytas Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų 2011-09-29 akte (b.l.47). Šiame akte įrašyti alkoholio nustatymo iškvepiamame ore alkoholio kiekio matuoklio rezultatai-0,54 prom. D.G. su minėtu aktu susipažino ir su juo sutiko, jį pasirašė. D.G. nušalintas nuo pareigų atlikimo 2011-09-29, 14val. 45 min.

13D.G. pageidaujant, 2011-09-29 15 val. VŠĮ „Priklausomybės ligų centras“ buvo pradėta medicininė apžiūra. Medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ir apsvaigimui nustatyti 2011-09-29 akto Nr. 40 išvada yra palanki pareiškėjui- blaivus (b.l. 61-62 ). Tačiau iš šio akto matyti, kad pirmasis tyrimas alkotesteriu buvo atliktas 15 val. ir nustatyta alkoholio koncentracija iškvėptame ore- 0,18 prom., o atlikus kartotinį tyrimą 15 val. 20 min.- rezultatas 0,10 prom., kraujas buvo paimtas 15 val. 15 min. Šiame akte nurodyta, kad vaistų pareiškėjas nevartoja, o paskutinį kartą svaigalus vartojo 2011-09-28, apie 23 val. išgėrė 400ml 400 stiprumo degtinės. Medicininės apžiūros akte atsakyta į visus klausimus, užpildytos atitinkamos skiltys. Pareiškėjas su aktu susipažino ir su išvadomis sutiko ( b.l. 61-62 ). Teismo posėdyje, įvykusiame 2012-01-05, pareiškėjui sukėlė abejones įrašas akte, kad jis „vaistų nevartojo“, nors jis medicinos įstaigoje sakė, kad vaistus vartojo. Jo nuomone, minėtas įrašas , kaip ir kraujo tyrimo rezultatai, buvo padaryti, kai jis jau buvo pasirašęs aktą. Be to nurodė, kad felčeris jam uždavinėjo klausimus, o gydytoja pildė aktą. Liudytoja apklausta gydytoja Ž. J. I. paneigė pareiškėjo abejones, nurodė, kad atliekant asmens apžiūrą, ji užduoda klausimus ir pati pildo aktą, o felčeris padeda atliekant testavimą alkoholio kiekio matuokliu, paima kraujo bei kitus tyrimus. Nurodė, kad ji visada klausia, ar asmuo nevartoja vaistų. Įrašas akte „ vaistų nevartojo“ įrašytas remiantis paties tiriamojo žodžiais, kad jis tą dieną vaistų nevartojo. Nurodė, kad aktas duodamas pasirašyti, kai pilnai užpildomos visos grafos, įrašas apie kraujo tyrimą įrašytas vėliau, kai buvo gauta išvada iš toksikologijos laboratorijos. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. (duomenys neskelbtini) ( 01) matyti, kad D.G. kraujyje rasta 0,24 prom. etilo alkoholio.

14Pareiškėjas, pateikęs versiją, esą jis vartojęs vaistus, kurių sudėtyje yra spirito, todėl tikrinant alkotesteriu, iškvėptame ore bei kraujyje buvo nustatyta alkoholio koncentracija, privalėjo šią aplinkybę įrodyti, tačiau tokių įrodymų nepateikė. Medicininės apžiūros metu D.G. nenurodė, jog vartoja kokius nors vaistus, kurie gali turėti įtakos medicininei apžiūrai, nors jam buvo žinoma , jog yra pristatytas būtent medicininei apžiūrai dėl neblaivumo ( girtumo) nustatymo. Taigi, pareiškėjo pozicija dėl neblaivumo yra nenuosekli ir tai teismui suteikia pagrindą abejoti jo paaiškinimų atitikimu tikrovei. Įrašai D.G. asmens sveikatos istorijoje ( b.l 9-12 ), kad jam buvo skirti širdies darbą gerinantys vaistai, yra bendro pobūdžio, neįrodo , kad pareiškėjas šiuos vaistus vartojo ir nepaneigia kitų byloje surinktų įrodymų, kad jis tarnybos metu buvo neblaivus. D.G. veiksmai ( elgesys), 2011-09-29 atliekant priešgaisrinį patikrinimą adresu (duomenys neskelbtini), buvo aprašyti dienraščiuose „Lietuvos rytas“, „ Sekundė“, „ Lietuvos žinios“ ( b.l. 69-73 ).

15Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatuoja, kad pareiškėjas tarnybos metu buvo neblaivus ir tuo pažemino pareigūno vardą.

16Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atsakomybę nustato Vidaus tarnybos statutas, o tarnybinių patikrinimų bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarką reglamentuoja Vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 įsakymu Nr. 1V-308 patvirtinta Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarka (toliau – Tvarka).

17Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad už tarnybinius nusižengimus, atsižvelgiant į jų pobūdį, padarymo priežastis, nusižengusiojo kaltės laipsnį, asmenybę, sukeltus padarinius ir kitas aplinkybes, pareigūnui gali būti skiriama viena iš šių tarnybinių nuobaudų: pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, laipsnio pažeminimas viena pakopa, perkėlimas į viena pakopa žemesnes pareigas, atleidimas iš vidaus tarnybos. Taigi vidaus reikalų statutinės įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į Statuto 26 straipsnio 1 dalyje išvardytus tarnybinės nuobaudos skyrimo kriterijus, turi diskrecijos teisę parinkti ir paskirti pareigūnui vieną iš Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose išvardytų tarnybinių nuobaudų, išskyrus atvejį, kai tarnybinio patikrinimo metu nustatoma, jog pareigūnas savo poelgiu pažemino pareigūno vardą. Pagal Statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punktą už poelgį, pažeminantį pareigūno vardą, pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos.

18Pagal Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio 7 dalyje pateiktą sąvoką, pareigūno vardo pažeminimas - tai kaltas pareigūno veikimas ar neveikimas, susijęs ar nesusijęs su tarnybinių pareigų atlikimu, tačiau akivaizdžiai žeminantis vidaus tarnybos sistemos autoritetą, griaunantis pasitikėjimą vidaus reikalų įstaiga arba ją kompromituojantis. Statuto 6 str. 1 d. 2 p stojančiam į vidaus tarnybą asmeniui, be kita ko, keliami nepriekaištingos reputacijos reikalavimai . Statuto 12 straipsnis nustato, kad asmuo iš karto po to, kai supažindinamas su įsakymu dėl jo priėmimo į vidaus tarnybą, prisiekia tarnauti Lietuvos valstybei. Kiekvienas pareigūnas asmeniškai prisiekia laikytis Statuto 12 straipsnio 2 dalyje numatytų reikalavimų: būti ištikimas Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, negailėti jėgų ginant žmogaus teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus, sąžiningai atlikti patikėtas pareigas ir visada saugoti gerą vidaus tarnybos sistemos pareigūno vardą. Statutinio pareigūno priesaika nėra formalus aktas. Ja pabrėžiama, jog statutinės tarnybos pareigūnams tarnyboje keliami padidinti reikalavimai, nustatomi nepriekaištingo elgesio standartai ir jie prisiekia šių jų laikytis. Taigi prisiekdamas vidaus tarnybos pareigūnas, be kita ko, prisiekia visada saugoti gerą vidaus tarnybos sistemos pareigūno vardą.

19Administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad neblaivumo faktas tarnybos metu yra savarankiškas pagrindas Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 punkto taikymo prasme pripažinti pareigūno veiksmus pareigūno vardą žeminančiais veiksmais.

20Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pareiškėjas atliko veiksmus, priešingus tarnybai, žeminančius vidaus tarnybos pareigūno vardą, t.y. būdamas neblaivus atliko tarnybines pareigas, pažeidė Panevėžio APGV vidaus tvarkos taisyklių III skyriaus 10 punkto reikalavimus ir Panevėžio APGV pareigūnų etikos kodekso III skyriaus 6.11 ir 6.12 punktų reikalavimus. Pareiškėjas iš vidaus tarnybos buvo atleistas teisėtai, laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų , todėl nėra pagrindo naikinti ginčijamą įsakymą ir pareiškėją grąžinti į tarnybą.

21Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 88 str. 1 p.,

Nutarė

22D. G. skundą atsakovei Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai dėl Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2011-10-25 įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl vidaus tarnybos kapitono D. G. atleidimo iš vidaus tarnybos“, panaikinimo ir įpareigojimo grąžinti į tarnybą , atmesti kaip nepagrįstą.

23Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė... 2. pareiškėjas D. G. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Panevėžio... 3. Pareiškėjas nurodė, kad 2011-10-25 įsakymas yra priimtas atsižvelgiant į... 4. Pareiškėjo nuomone, tarnybinis patikrinimas atliktas neišsamiai,... 5. Pareiškėjo atstovas prašė skundą patenkinti ir nurodė, kad pareiškėjas... 6. Atsakovė Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba atsiliepime... 7. Atsakovės atstovės S. K. ir J. P. nurodė, kad Panevėžio APVG 2011-10-21... 8. Skundas atmestinas.... 9. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas D.G. Panevėžio apskrities... 10. Panevėžio APGV vidaus tvarkos taisyklių III skyriaus 10 punktas nustato, kad... 11. Nustatyta, kad Panevėžio APGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros... 12. Atvykus policijos pareigūnams (13 val. 51 min.), buvo atlikta D.G. patikra... 13. D.G. pageidaujant, 2011-09-29 15 val. VŠĮ „Priklausomybės ligų centras“... 14. Pareiškėjas, pateikęs versiją, esą jis vartojęs vaistus, kurių sudėtyje... 15. Teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, konstatuoja, kad... 16. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atsakomybę nustato Vidaus tarnybos... 17. Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad už... 18. Pagal Vidaus tarnybos statuto 2 straipsnio 7 dalyje pateiktą sąvoką,... 19. Administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad neblaivumo faktas... 20. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus darytina išvada, kad... 21. Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 88 str. 1 p.,... 22. D. G. skundą atsakovei Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apeliacine tvarka...