Byla e2S-944-803/2017
Dėl skolos priteisimo atsakovams S. N. R. bei uždarajai akcinei bendrovei „Alise“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Serge N. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „IBRAHIM“ ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovams S. N. R. bei uždarajai akcinei bendrovei „Alise“.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41. Apeliacinėje byloje sprendžiama, ar pagrįstai nutarta laikyti nepaduotu apeliacinį skundą, nepašalinus apeliacinio skundo trūkumų – neprimokėjus žyminio mokesčio, taip pat dėl teisės normų, įtvirtinančių galimybę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio, arba atidėti žyminį mokestį, taikymo ir aiškinimo.

52. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „IBRAHIM“ pateikė ieškinį, prašydama dokumentinio proceso tvarka solidariai priteisti iš atsakovų S. N. R. ir UAB „Alise“ 15 747,05 Eur skolos, 5 668,20 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 28 d. preliminariu sprendimu ieškovės ieškinį patenkino. Priimdamas 2016 m. gruodžio 27 d. galutinį sprendimą teismas sprendė 2016 m. rugsėjo 28 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

63. Apeliantas (atsakovas) S. N. R. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 27 d. galutinio sprendimo, nurodydamas, jog sumokėjo 50 Eur žyminio mokesčio, o nuo likusios 191 Eur sumos žyminio mokesčio prašo atleisti arba atidėti likusios dalies žyminio mokesčio mokėjimą. Prašymą grindžia sunkia materialine padėtimi, nurodydamas, jog ją pagrindžia antstolės V. M. priimtas 2016 m. gruodžio 8 d. patvarkymas, kuriuo nutarta atnaujinti vykdymo procesą ir tęsti priverstinio vykdymo veiksmus, atliekant išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto.

74. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. sausio 27 d. nutartimi nustatė apeliantui terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti – per nustatytą terminą sumokėti 191 Eur žyminio mokesčio arba Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko įskaityti mokėjimo užduoties kodu (ID) ZE70882 pažymėtą žyminį mokestį. Nustatydamas terminą trūkumams pašalinti teismas nurodė, jog asmens turtinę padėtį apibrėžia ne asmens socialinis ar kitoks statusas (pvz.: pensininkas, moksleivis, bedarbis ir pan.), bet jo turimas turtas ir gaunamos pajamos iš visų galimų šaltinių (pvz.: turimas kilnojamas ir nekilnojamas turtas, piniginės lėšos, akcijos ir t. t.), o iš prie prašymo pridėtų apelianto dokumentų teismas sprendė, jog apeliantas nepagrindė savo sunkios materialinės padėties bei nepateikė jokių apelianto turtinę padėtį pagrindžiančių įrodymų. Taip pat sprendė, jog apelianto pateiktas 2016 m. gruodžio 8 d. antstolės V. M. patvarkymas dėl jos vykdomos vykdomosios bylos, kurioje apelianto (skolininko) turimas turtas – vienbutis gyvenamasis namas, esantis Filaretų g. 14, Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., areštuotas ir jam paskelbtos varžytinės, vertintinas kritiškai.

85. Apeliantas pateikė prašymą atleisti jį nuo mokėtino žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti jo mokėjimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Nurodė, jog teikia naujus duomenis, pagrindžiančius sunkią finansinę padėtį.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

106. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 13 d. nutartimi sprendė, jog atsakovas nepašalino apeliacinio skundo trūkumų, todėl apelianto (atsakovo) S. N. R. apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

117. Teismas konstatavo, kad dar 2017 m. sausio 27 d. nutartyje nustatydamas terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti pasisakė dėl atsakovo prašymo, padarydamas išvadą, jog atsakovo prašymas nepagrįstas, todėl nėra pagrindo pakartotinai svarstyti atsakovo prašymo. Pažymėjo, kad su pakartotiniu prašymu pateikti papildomi dokumentai nepagrindžia atsakovo sunkios turtinės padėties, kadangi duomenys apie atsakovo ir jo sutuoktinės pajamas pateikti tik už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d., be to, pateikta 2015 metų pajamų deklaracija.

12III. Atskirojo skundo argumentai

138. Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) S. N. R. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartį ir tenkinti prašymą dėl atleidimo nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimą, arba nustatyti ne mažiau kaip 30 dienų terminą prašymo dėl žyminio mokesčio trūkumams pašalinti. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

148.1. pateikti nauji rašytiniai įrodymai sudaro pagrindą laikyti pateiktą prašymą nauju, o ne tapačiu ankstesniam procesiniu veiksmu, kurį teismas turėjo išspręsti, o tuo atveju, jeigu prašymas turi trūkumų, nustatyti naują terminą prašymo trūkumams pašalinti;

158.2. deklaracijos už 2016 metus ir 2017 metus pateikti negali, kadangi yra Prancūzijos pilietis, gaunantis senatvės pensiją, apie kurią duomenys deklaruojami kartą per metus, todėl 2016 metų deklaraciją apie pajamas Prancūzijoje gaus tik 2017 metų rudenį;

168.3. išieškojimas iš turto vykdomas dėl pajamų stokos, todėl pirmosios instancijos teismo teisėjas, kuriam pateiktas antstolės V. M. patvarkymas, negalėjo nesuvokti sunkios turtinės padėties. Mano, jog toks procesinis sprendimas nepažeistų valstybės interesų, o atsisakymas tenkinti apelianto prašymą vertintinas kaip prieštaraujantis protingumo ir sąžiningumo principams. Teismas

konstatuoja:

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

189. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria konstatuota apeliacinio skundo trūkumų nepašalinimo aplinkybė, neatleidžiant apelianto nuo likusios dalies žyminio mokesčio arba jos neatidedant, yra pagrįsta ir teisėta.

1910. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, kad kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra sumokėjimas žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią būtina sumokėti už įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 straipsnis).

2011. Pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį, kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis (arba kad apeliantas atleistas nuo žyminio mokesčio, arba kad žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas). Jeigu paduotas apeliacinis skundas ar jo priedai neatitinka CPK 306 straipsnyje nurodytų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato apeliantui terminą pašalinti trūkumams (CPK 316 straipsnis). Proceso įstatyme imperatyviai įtvirtintos žyminio mokesčio dydžio nustatymo, atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlygos, viena kurių – įrodyti sunkią finansinę padėtį (CPK 83 straipsnio 3 dalis, 84 straipsnis). Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010).

2112. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad teikdamas apeliacinį skundą atsakovas sumokėjo 50 Eur žyminio mokesčio, nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo prašė atleisti arba atidėti, o prašymą grindė sunkia finansine padėtimi, pateikdamas antstolės V. M. patvarkymą apie atliekamus priverstinio išieškojimo veiksmus hipotekos kreditoriaus naudai.

2213. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, jog apelianto pateiktų duomenų (tik antstolės V. M. patvarkymo) nepakanka sunkiai finansinei padėčiai konstatuoti, ir vertina, jog apelianto pateikti rašytiniai įrodymai nesudarė pagrindo tenkinti apelianto prašymo. Taigi pagrįstai pagal pateiktą vienintelį rašytinį įrodymą apeliantas neatleistas nuo likusios dalies žyminio bei jam neatidėtas likusios dalies žyminio mokesčio sumos sumokėjimas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

2314. Tačiau pateikdamas paaiškinimus apeliantas pateikė daugiau rašytinių įrodymų apie savo ir sutuoktinės turtinę padėtį: duomenis apie savo ir sutuoktinės pajamas (VSDF Valdybos pažymas bei deklaruotiną senatvės pensijos sumą už 2015 metus), iš kurių matyti, jog apeliantas ir jo sutuoktinė laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 3 d. iki 2016 m. spalio 31 d. turėjo nedraudiminius laikotarpius UAB „ALISE“, VĮ Regitra duomenis apie tai, jog neturi savo ir sutuoktinės vardu įregistruotų transporto priemonių. Nors nėra teismui pateikti duomenys apie deklaruotą senatvės pensiją už 2016 m. (apeliantas iki šiol nepateikė tokių duomenų, nors nurodė, kad turėtų gauti deklaraciją apie 2016 metų pajamas 2017 metų rudenį), tačiau vertintina, jog labiau tikėtina aplinkybė, kad apelianto turtinė padėtis nėra tokia gera, jog galėtų susimokėti visą žyminį mokestį už apeliacinį skundą. Tačiau, neatsižvelgiant į nurodytą aplinkybę, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra pagrindo atleisti apeliantą nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog nuo atskirojo skundo pateikimo iki jo paskyrimo nagrinėti apeliacinės instancijos teisme praėjo daugiau kaip pusė metų, taigi apeliantas turėjo visas galimybes pateikti daugiau duomenų, pagrindžiančių jo sunkią finansinę padėtį ir sudarančius pagrindą atleisti jį likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 178 straipsnis).

2415. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju būtų teisinga ir sąžininga suteikti apeliantui galimybę pasinaudoti apeliacijos teise, todėl, nors apeliantas ir nepateikė teismui objektyvių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie apelianto deklaruojamos sunkios finansinės padėties pagerėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo priėmimo, atidėti 191 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą (CPK 84 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas atidėdamas žyminio mokesčio sumokėjimą vertina tai, jog likusi mokėtina žyminio mokesčio suma nėra didelė (likusi mokėtina suma sudaro 191 Eur), kurią, tikėtina, apeliantas galėtų sumokėti per ilgesnį laiką net ir gaudamas senatvės pensiją, juolab kad pagal pateiktus duomenis deklaruotina suma senatvės pensijai gauti buvo 8615 Eur.

2516. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą(nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

2617. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apelianto prašymą, pagrįstai įvertino atsakovo turtinę padėtį, tačiau atsižvelgiant į pateiktus rašytinius įrodymus bei teisingumo ir sąžiningumo principus, apelianto (atsakovo) atskirąjį skundą tenkina iš dalies, panaikindamas pirmosios instancijos teismo nutartį ir atidėdamas likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) priėmimo apeliacinės instancijos teisme (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

2718. Kadangi pirmosios instancijos teismas 2017 m. sausio 27 d. nutartyje nustatė terminą tik likusiai žyminio mokesčio sumai sumokėti, netenkindamas prašymo atleisti apeliantą nuo likusios žyminio mokesčio sumos sumokėjimo bei neatidėdamas likusios sumos sumokėjimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o apelianto atskirasis skundas patenkintas iš dalies, atidedant žyminio mokesčio sumos sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) priėmimo apeliacinės instancijos teisme, apelianto apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimo priimtinas ir byloje dalyvaujantiems asmenims nustatytinas dvidešimties dienų nuo apeliacinio skundo kopijų išsiuntimo terminas atsiliepimams į apeliacinį skundą pateikti (CPK 315 straipsnio 1 dalis, 317, 318 straipsniai).

28Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

29apelianto atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

30Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atidėti atsakovui S. N. R. (asmens kodas ( - ) 191 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo apeliacinės instancijos teisme.

31Priimti apelianto S. N. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimo, išsiųsti jį byloje dalyvaujantiems asmenims, nustatant dvidešimties dienų nuo apeliacinio skundo kopijų išsiuntimo terminą atsiliepimams į apeliacinį skundą pateikti.

32Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiama, ar pagrįstai nutarta laikyti nepaduotu... 5. 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „IBRAHIM“ pateikė... 6. 3. Apeliantas (atsakovas) S. N. R. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus... 7. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. sausio 27 d. nutartimi nustatė... 8. 5. Apeliantas pateikė prašymą atleisti jį nuo mokėtino žyminio mokesčio... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 13 d. nutartimi sprendė,... 11. 7. Teismas konstatavo, kad dar 2017 m. sausio 27 d. nutartyje nustatydamas... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. 8. Atskiruoju skundu apeliantas (atsakovas) S. N. R. prašo panaikinti Vilniaus... 14. 8.1. pateikti nauji rašytiniai įrodymai sudaro pagrindą laikyti pateiktą... 15. 8.2. deklaracijos už 2016 metus ir 2017 metus pateikti negali, kadangi yra... 16. 8.3. išieškojimas iš turto vykdomas dėl pajamų stokos, todėl pirmosios... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. 9. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos... 19. 10. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 6 ir 13... 20. 11. Pagal CPK 306 straipsnio 3 dalį, kartu su apeliaciniu skundu turi būti... 21. 12. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad teikdamas apeliacinį skundą... 22. 13. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, jog... 23. 14. Tačiau pateikdamas paaiškinimus apeliantas pateikė daugiau rašytinių... 24. 15. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju būtų... 25. 16. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 26. 17. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 27. 18. Kadangi pirmosios instancijos teismas 2017 m. sausio 27 d. nutartyje... 28. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 29. apelianto atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 30. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartį ir... 31. Priimti apelianto S. N. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 32. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....