Byla 2S-1639-538/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Erikos Misiūnienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės V. K. skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės V. K. ieškinį atsakovui A. G., institucijai, teikiančiai išvadą Šilutės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, atsakovo A. G. priešieškinį ieškovei V. K. dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama nustatyti sūnaus M. G., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ja, ieškove V. K., ir priteisti iš atsakovo sūnaus M. G. išlaikymui po 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, priteistą išlaikymą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka.

3Atsakovas priešieškiniu prašo nustatyti bendravimo su sūnumi M. G. tvarką. Taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – laikiną jo bendravimą su sūnumi M. G., a. k. ( - ) kol bus priimtas teismo sprendimas, nustatant, kad jis turi teisę pasiimti sūnų M. iš jo gyvenamosios vietos kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą šeštadienį nuo 12 val. ir parvežti tą pačią dieną iki 18 val. Nurodė, kad teismo procesas gali užtrukti, o jis neturės galimybės bendrauti su vaiku, nes ieškovė tai daryti draudžia. Siekiant užtikrinti tinkamą sūnaus asmeninių neturtinių teisių apsaugą, t. y. sūnus mažo amžiaus ir ilgas nebendravimas su tėvu gali padaryti jam pakankamai didelę žalą, gali nutrūkti emocinis ryšys, po ilgo nebendravimo netgi gali jį pamiršti ir neatpažinti kaip tėvo, kas jam gali sukelti neigiamų emocijų, todėl turėtų būti nustatyta laikina su vaiku bendravimo tvarka.

4Šilutės rajono apylinkės teismas 2011 m. liepos 11 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir nustatė laikiną, t. y. iki kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, atsakovo A. G. bendravimo su sūnumi M. G., gim. ( - ), tvarką, t. y. nustatė, kad atsakovas A. G. turi teisę pasiimti sūnų M. G. iš gyvenamosios vietos kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą šeštadienį nuo 12 val., įpareigojant jį parvežti tą pačią dieną iki 18 val. Nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad atsakovui, t. y. vaiko tėvui, būtų apribota tėvo valdžia ir būtų uždrausta bendrauti su vaiku, be to, nėra nustatyta kitų aplinkybių, dėl kurių atsakovo bendravimas su vaiku galėtų pakenkti vaiko interesams. Atsižvelgdamas į prašyme nurodytas aplinkybes, taip pat į tai, kad ginčo nagrinėjimas gali užtrukti, siekdamas apginti vaiko interesus bei užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, teismas taikė laikinąją apsaugos priemonę ir nustatė laikiną atsakovo bendravimo su vaiku tvarką.

5Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartį. Nurodė, kad iki šiol neturi duomenų apie kraujo DNR ekspertizės išvadas, todėl mano, kad atsakovas neturėtų vienas pasilikti su mažamečiu vaiku. Atsakovui anksčiau vaikas nerūpėjo, su vaiku nebendravo. Mano, kad nepanaikinus abejotinos teismo nutarties gali būti pažeisti mažamečio vaiko interesai, jam gali būti padarytas toks poveikis, kurio padarinių pašalinti ateityje nebus jokios galimybės. Be to, atsakovas, siekdamas nuginčyti tėvystę, akivaizdžiai nebelaiko savęs šio vaiko tėvu ir nesiekia vykdyti savo kaip tėvo pareigų.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7LR CPK 145 str. 1 d. 13 p. numatė, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti kituose įstatymuose numatytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. LR CK 3.65 str. 1 d. numato, kad teismas, atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kol bus priimtas teismo sprendimas. Tokias pačias priemones teismas gali taikyti kilus ginčui dėl vaikų tarp nesusituokusių asmenų (CPK 3 str. 6 d., CK 1.8 str. 1 d.).

8Įstatymas numato teisę ir pareigą tėvui ar motinai, negyvenantiems kartu su vaiku, bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (CK 3.170 str. 1 d.), taip pat vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena (CK 3.170 str. 2 d.), ir tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (CK 3.170 str. 3 d.). Atsakovas, prašydamas nustatyti bendravimo su vaiku tvarką bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad ieškovė draudžia jam bendrauti su vaiku ir ieškovė šios aplinkybės neginčija. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad vaiko M. G., gim. ( - ), tėvu gimimo liudijime nurodytas atsakovas A. G. ir ekspertizės akto išvadoje nurodyta, kad atsakovas yra vaiko M. G. tėvas su 99,999995 proc. tikimybe. Taigi byloje pakankamai duomenų, kad atsakovas yra vaiko M. G. tėvas ir jis turi neabejotiną teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime net ir tuo atveju, jeigu anksčiau su vaiku bendravo mažai arba iš viso nebendravo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovui tėvo valdžia neapribota, byloje nėra duomenų ir ieškovė nenurodė bei nepateikė duomenų, kad atsakovas darytų žalingą ir kitokią neigiamą įtaką vaikui, todėl nustačius, kad ieškovė trukdo atsakovui bendrauti su vaiku, teismas pagrįstai taikė laikinąją apsaugos priemonę ir nustatė laikiną atsakovo bendravimo su vaiku tvarką. Tokia priemonė atitinka įstatymo nuostatas, šalių bei vaiko interesus ir užtikrins galbūt tenkinančio priešieškinį sprendimo vykdymą, nes priešingu atveju, atsakovui nebendraujant su vaiku bylos nagrinėjimo metu, nors ir neilgą laiko tarpą, gali nutrūkti atsakovo ir vaiko tarpusavio ryšys, o tai apsunkintų sprendimo, nustatančio atsakovo bendravimo su vaiku tvarką, vykdymą.

9Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį ir ją keisti arba naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336–338 str., teismas

Nutarė

11Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai