Byla e2-28478-1080/2020
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Dovilė Sadauskaitė,

2rašytinio proceso tvarka priimdama sprendimą už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Tele2“ ieškinį atsakovei E. S. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 123,35 Eur skolos už paslaugas, 4,44 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė taip pat prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

6Ieškinio kopija su priedais bei teismo pranešimas atsakovei įteikti tinkamai 2020 m. rugpjūčio 28 d. per darbovietę ( - ), remiantis CPK 123 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

7Kadangi atsakovė nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, t. y. iki 2020 m. rugsėjo 11 d., o ieškovė pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. sausio 28 d. tarp atsakovės ir ieškovės buvo sudaryta Telefono ryšio paslaugų teikimo sutartis Nr. ( - ), kuria ieškovė pagal numatytas sąlygas ir terminus įsipareigojo suteikti atsakovei telekomunikacijų paslaugas, o atsakovė įsipareigojo nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti už minėtas paslaugas. Ieškovė už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio 30 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas – faktūras 123,35 Eur sumai. Kadangi atsakovė per nustatytą terminą mokėjimo neatliko, ieškovė vienašališkai 2017 m. gruodžio 29 d. nutraukė paslaugų teikimo sutartį. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų su ieškove atsiskaičiusi (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

12Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, skolos ieškovei neginčijo. Kadangi atsakovė pažeidė savo sutartinę prievolę ir su ieškove už suteiktas paslaugas neatsiskaitė, ieškovės reikalavimas laikytinas pagrįstu, todėl tenkinamas, ieškovei iš atsakovės priteistina 123,35 Eur skola už suteiktas paslaugas.

13Vadovaujantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimis, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal judriojo ryšio paslaugų teikimo sutarties 4.5 punktą, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei 0,02 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną. Ieškovė atsakovei paskaičiavo 4,44 Eur delspinigių už paskutiniąsias 180 dienų, kurie, laiku atsakovei neįvykdžius prievolės, priteisiami ieškovei iš atsakovės.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (127,79 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. rugpjūčio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

15Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovės reikalavimai yra patenkinti. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,29 Eur bankinis komisinis mokestis ir 20,57 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš viso 35,86 Eur, kurios priteistinos ieškovei iš atsakovės.

16Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 3,72 Eur ir neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (5,00 Eur), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnis, 279, 285-288, 307 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovės E. S., asmens kodas ( - ) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“, juridinio asmens kodas 111471645, naudai 123,35 Eur (vieną šimtą dvidešimt tris eurus ir 35 ct) skolos, 4,44 Eur (keturis eurus ir 44 ct) delspinigių, 5 procentus dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (127,79 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020 m. rugpjūčio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 35,86 Eur (trisdešimt penkis eurus ir 86 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

21Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Dovilė Sadauskaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka priimdama sprendimą už akių išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio... 6. Ieškinio kopija su priedais bei teismo pranešimas atsakovei įteikti tinkamai... 7. Kadangi atsakovė nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 9. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. sausio 28 d.... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1... 12. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, skolos ieškovei neginčijo.... 13. Vadovaujantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimis, netesybos – tai įstatymų,... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 15. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 16. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovės E. S., asmens kodas ( - ) ieškovės uždarosios... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...