Byla B2-1484-436/2018
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Nebranga“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovų L. D., A. J., D. T., G. D., A. M., R. M. pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Nebranga“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą prašydami iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Nebranga“. Nurodė, kad yra buvę atsakovės darbuotojai, atsakovė vėlavo išmokėti darbo užmokestį, ieškovų kreipimosi pagrindu Darbo ginčų komisija sprendimu nutarė iš atsakovės išieškoti susidariusį įsiskolinimą. Atsakovei nevykdant savo įsipareigojimų ir Darbo ginčų komisijos sprendimo, taip pat turint įsipareigojimų ir Valstybinio socialinio draudimo fondui, ieškovai teikia pareiškimą dėl bankroto, kadangi turimi duomenys leidžia spręsti apie tai, kad UAB „Nebranga“ yra nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas

4Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) nuostatos. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Įmonės vadovas turi teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei įmonė nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir faktiškai yra nemoki (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis).

5Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas 2018 m. sausio 18 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės UAB „Nebranga“ vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti. Teismo nutartis neįteikta, dokumentai nepateikti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Nebranga“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje ieškovės pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

6Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo ir VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad atsakovė nekilnojamojo turto neturi, turi dvi transporto priemones, kurios yra areštuotos. Ieškovai, kreipęsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pateikė duomenis apie tai, kad UAB „Nebranga“ atleisdama darbuotojus su jais neatsiskaitė, įsiskolinimai yra priteisti Darbo ginčų komisijos sprendimais ir sudaro bendrai 5 600,36 Eur sumą. VSDFV duomenimis, įmonės bankroto bylos iškėlimo dieną įsiskolinimas sudaro 2 043,73 Eur, bendrovėje dirbančių darbuotojų nėra. VMI viešai prieinamais duomenimis UAB „Nebranga“ turi 13 969,98 Eur mokestinę nepriemoką. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis yra viena byla, užvesta dėl nuostolių atlyginimo atsakovei UAB „Nebranga“. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad UAB „Nebranga“ paskutinė finansinė atskaitomybė buvo teikta už 2016 metus, todėl remtis ja sprendžiant dėl turimo turto ir įsipareigojimų santykio netikslinga, tačiau atsižvelgtina į tai, kad iš šios ataskaitos matyti, jog UAB „Nebranga“ turtą 2016 metų pabaigoje sudarė 77 360 Eur vertės trumpalaikis turtas, tuo tarpu pradelsti įsipareigojimai siekė 19 509 Eur.

7Įvertinus tai, kad įmonė neturi nekilnojamojo turto, turimos dvi transporto priemonės yra areštuotos, įsiskolinimas kreditoriams sudaro ne mažiau nei 21 614,07 Eur, iš jų 5 600,36 Eur suma – įsiskolinimas, susijęs su darbo užmokesčiu, bendrovėje nuo 2018 m. sausio mėnesio nedirba nei vienas darbuotojas, į raginimus sumokėti skolas įmonė nereaguoja, jos atžvilgiu yra užvesta civilinė byla, susijusi su turtiniais reikalavimais, įmonės turtą 2016 metų pabaigoje sudarė tik trumpalaikis turtas, kurio vertė šiai dienai tikėtina yra sumažėjusi, darytina išvada, jog įmonė realiai nevykdo jokios veiklos ir atitinkamai negeneruoja jokių pajamų bei neturi pakankamai turto, iš kurio būtų galima atsiskaityti su kreditoriais. Nurodytų aplinkybių visumą, atsižvelgdamas į tai, jog buvo išbandytos visos galimybės gauti patikslintą informaciją, kuri nebuvo gauta dėl atsakovės kaltės, teismas vertina kaip patvirtinančią atsakovės nemokumo faktą, o tai yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

8Iš nustatytų faktinių aplinkybių spręstina, kad UAB „Nebranga“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, dėl nurodytų priežasčių UAB „Nebranga“ keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui.

9Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 4 dalys).

10Iškėlus UAB „Nebranga“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

12iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Nebranga“ (juridinio asmens kodas 133993012, registracijos adresas Biržiškių g. 1-27, 51456 Kaunas).

13Uždarosios akcinės bendrovės „Nebranga“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA006, j. a. k. 235238440, adresas Kauno m. sav. Kauno m. Jonavos g. 16A, tel. Nr. (8 37) 308945, el. p. biuras@adminbiuras.lt).

14Uždėti uždarosios akcinės bendrovės bendrovei „Nebranga“ (juridinio asmens kodas 133993012, registracijos adresas Biržiškių g. 1-27, 51456 Kaunas) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

15Nustatyti 40 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Nebranga“.

16Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Nebranga“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei.

18Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto registrų tvarkytojui.

19Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Nebranga“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

20Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį uždarosios akcinės bendrovės „Nebranga“ kreditorių susirinkimą.

21Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovai kreipėsi į teismą prašydami iškelti bankroto bylą atsakovei UAB... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas... 4. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių... 5. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas 2018 m. sausio 18 d. nutartimi buvo... 6. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo ir VĮ „Regitra“ duomenų matyti,... 7. Įvertinus tai, kad įmonė neturi nekilnojamojo turto, turimos dvi transporto... 8. Iš nustatytų faktinių aplinkybių spręstina, kad UAB „Nebranga“ būsena... 9. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius... 10. Iškėlus UAB „Nebranga“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 11. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2... 12. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Nebranga“ (juridinio... 13. Uždarosios akcinės bendrovės „Nebranga“ administratoriumi paskirti... 14. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės bendrovei „Nebranga“ (juridinio... 15. Nustatyti 40 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 16. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 18. Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties... 19. Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Nebranga“ administratoriui atlikti... 20. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 21. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...