Byla 2A-236/2011

3Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Konstantino Gurino, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Tadui Zarembai, atsakovo atstovui advokatui Viktor Lavinovič, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Intervid pramogos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1018-258/2010, priimto išnagrinėjus atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Intervid pramogos“ prieštaravimus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. preliminaraus sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „EVP International“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Intervid pramogos“ dėl 241 373,94Lt skolos bei netesybų priteisimo ir

Nustatė

4

5I. Ginčo esmė

7Byloje kilo ginčas, ar ekonominės situacijos pokyčiai laikytini force majeure aplinkybe, atleidžiančia atsakovą nuo savalaikio įsipareigojimų vykdymo.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Ieškovas ir Atsakovas 2006 m. balandžio 27 d. sudarė bendradarbiavimo sutartį Nr. 27042006/1 (toliau – Sutartis), o 2006 m. lapkričio 10 d. pasirašė Sutarties priedų pakeitimus. Sutartimi ieškovas ir atsakovas susitarė bendradarbiauti teikiant paslaugas GSM vartotojams. Šalys susitarė, kokiu būdu vyks tarpusavio atsiskaitymas. Pagal Sutarties 6.2. p. ieškovas išrašydavo PVM sąskaitas-faktūras ir siųsdavo jas atsakovui elektroniniu paštu. Tuo tarpu atsakovas pagal Sutarties 6.3. p. tokias PVM sąskaitas-faktūras turėdavo apmokėti per 3 darbo dienas nuo jų išrašymo dienos. Atsakovas tokias PVM sąskaitas-faktūras visada priimdavo ir jas apmokėdavo, tačiau nuo 2009 metų kovo mėnesio pradėjo vengti vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ieškinio pareiškimo pateikimo dienai (2010 m. sausio 5 d.) atsakovo įsiskolinimas sudarė 236 715,38 Lt.

11Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 19 d. preliminariu sprendimu, įvertinęs ieškovo nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus, ieškinį patenkino visiškai, t.y. iš atsakovo UAB „Intervid pramogos“ „EVP Inretnational“ UAB naudai priteisė 241 373,94 Lt įsiskolinimo, 4 658,56 Lt delspinigių, 12,70 procentų. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2009 m. lapkričio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2914 litų žyminio mokesčio ir 484 litų ieškovo turėtų išlaidų dėl advokato paslaugų.

12Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 22 d. galutiniu sprendimu preliminarus sprendimas paliktas nepakeistas. Teismas nurodė, kad šalių sudaryta sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str.1d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str.1d.). Pagal bylos duomenis atsakovas, įsipareigojęs ieškovui kiekvieną mėnesį per tris darbo dienas pervesti ieškovui pinigų sumą, nurodytą išrašytoje sąskaitoje, šios pareigos tinkamai nevykdo daugiau negu vienerius metus - nuo 2009 m. kovo mėn. Teismas neturi pagrindo pripažinti, kad pasikeitusi ekonominė situacija atitinka CK 6.204 straipsnyje numatyto esminio sutarties suvaržymo, force majeure sąlygas. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti išvada, jog dėl atsakovo prieštaravimuose nurodytų aplinkybių sutarties įvykdymas nuo 2009 m. kovo mėn. tapo vienai šaliai - atsakovui sudėtingesnis. Atsakovas neteikė teismui įrodymų, jog su juo neatsiskaito operatorius. Priešingai, ieškovas pateikė dviejų (iš trijų) operatorių atsakymus, kurie tvirtina, jog su atsakovu tiek „Tele2“, tiek „Bitė Lietuva“ yra atsiskaitę. Atsakovas skolos egzistavimą pripažįsta, tačiau nesąžiningai elgiasi ieškovo atžvilgiu, imituodamas, kad su juo siekia atsiskaityti.

14

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 22 d. galutinio sprendimo atsakovas padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. preliminarų sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 22 d. galutinį sprendimą bei perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

181. Apygardos teismas neatskleidė bylos esmės, nes neatsižvelgė į atsakovo prieštaravimuose nurodytas aplinkybes, kurioms esant, negalima tenkinti ieškovo reikalavimų. Be to, dėl šių aplinkybių nepasisakė.

19Svarbios aplinkybės, dėl kurių apygardos teismas tinkamai nepasisakė yra šios:

20a) atsakovas neapmokėjo tik nedidelės dalies ieškovo sąskaitose nurodytų sumų;

21b) atsakovas sutartimi buvo prisiėmęs mažiau įsipareigojimų ir atsakovą labiau paveikė ekonominė krizė;

22c) atsakovas nevengė atsiskaityti su ieškovu ir sąžiningai derėjosi dėl atsiskaitymo galimybių bei tvarkos;

23d) ieškovo tikrieji veiksmų tikslai yra sužlugdyti atsakovą, nesąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, o ne atgauti skolą;

242. Savo veiksmais (prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nors nėra realios grėsmės, kad ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, ieškinio pareiškimu ir sutarties nebevykdymu, kreipimusi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo) ieškovas sukėlė atsakovui nuostolius. Be to, ieškovas prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, o šioje teisenoje atsakovo procesinės galimybės gintis yra ribotos, nes atsakovas negali pareikšti priešieškinio (CPK 430 str. 4 d.).

253. Nepagrįsta ir tinkamai nemotyvuota apygardos teismo išvada, kad šalies ekonominės situacijos pasikeitimas neatitinka force majeure sąlygų (CK 6.212 str.).

264. Atsakovo nurodytos aplinkybės, dėl kurių nebuvo laiku pilnai atsiskaityta, atitinka ir esminio sutarties suvaržymo sampratą (CK 6.204 str. 2 d.).

275. Atsakovas turi keleto rūšių išlaidas. Prasidėjus ekonominiam sunkmečiui iš operatorių atsakovo gaunamų pajamų pradėjo neužtekti visoms išlaidoms padengti, todėl susidarė įsiskolinimas ieškovui, o teismo išvada, kad nesant įrodymų apie tai, kad su atsakovu neatsiskaito operatoriai, negalima teigti, jog sutarties vykdymas būtent atsakovui tapo sudėtingesnis, nepagrįsta.

286. Nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad atsakovas tik imituoja siekį atsiskaityti su ieškovu.

297. Tarp šalių yra kilęs ginčas ne dėl skolos dydžio, o dėl atsiskaitymo terminų, todėl teismas negalėjo nagrinėti ieškovo reikalavimų tol, kol ginčas nebus išspręstas teisės aktų nustatyta tvarka. Teismas privalėjo sustabdyti bylą, kol bus išnagrinėta byla pagal atsakovo ieškinį (CPK 163 str. 3 p.), kuriuo prašoma nustatyti skolos sumokėjimo terminus. Ginčo išspręsti šioje byloje nebuvo galima, kadangi dokumentiniame procese nėra galimybės pareikšti priešieškinį.

308. Apygardos teismas nepagrįstai priteisė ieškovo naudai 4 658,56 Lt sumą. Nei sutartyje, nei kitame rašytiniame dokumente nebuvo numatytos netesybos, todėl teismas 4 658,56 Lt sumą priteisė, nesant tam įstatyminio pagrindo (CK 6.72 str.). Sutarties 6.4 punktu, numatančiu žalos atlyginimo galimybę, nebuvo galima remtis priteisiant netesybas.

31Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

321. Atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai nesudaro pagrindo atleisti atsakovą nuo įsiskolinimo apmokėjimo. Argumentai, kad ieškovas siekia sužlugdyti atsakovą taip pat nepaneigia ieškovo reikalavimo teisių.

332. Pats atsakovas vengė derėtis, be to, nesilaikė geros verslo praktikos informuoti ieškovą, kad nebevykdys sutartinių įsipareigojimų ir neinicijavo derybų dėl sutarties sąlygų pakeitimo, kol ieškovas nepradėjo reikalauti apmokėti sąskaitas.

343. Nėra žinoma, kaip atsakovas ketina gauti pajamų atsiskaitymui, jeigu būtų sutarta dėl atsiskaitymo terminų pakeitimo.

354. Apygardos teismas pagrįstai atsakovo nurodytų aplinkybių, dėl kurių jis neapmokėdavo sąskaitų, nepripažino force majeure.

365. Atsakovas savarankišku ieškiniu kitoje byloje siekia, kad skolos sumokėjimas būtų išdėstytas 16 mėnesių laikotarpiui. CPK 284 str. 1 d. suteikia galimybę spręsti sprendimo vykdymo išdėstymo klausimą nereiškiant savarankiškų reikalavimų, todėl nepagrįstas atsakovo argumentas, kad apygardos teismas turėjo sustabdyti bylą, kol bus išnagrinėta atsakovo inicijuota byla.

376. Tarp šalių sudarytos sutarties 6.4 punkte numatyta ieškovo teisė reikalauti žalos atlyginimo – iki 0,02 proc. nuo mokėtinos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Tai, kad nepavartotas žodis delspinigiai ar netesybos, nepaneigia, jog tarp šalių yra susitarimas dėl netesybų skaičiavimo. Netesybos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais.

387. Ieškovas sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis gindamas savo interesus.

40

41IV. Apeliacinio teismo argumentai

42Šalys 2006 m. balandžio 27 d. bendradarbiavimo sutartimi (toliau sutartis) su vėlesniais pakeitimais susitarė bendradarbiauti teikiant paslaugas GSM vartotojams, tame tarpe susitarė, kokiu būdu vykdys tarpusavio atsiskaitymus. Pagal sutarties 6.2 p. ieškovui išrašius PVM sąskaitas faktūras ir elektroniniu paštu nusiuntus jas atsakovui, pastarasis turėjo jas apmokėti per 3 darbo dienas. Nuo 2009 m. kovo mėnesio atsakovas pilnai neatsiskaito, dėl ko susidarė 241 373,94 Lt skola ir delspinigiai.

43Vilniaus apygardos teismas ieškovo ieškinį pilnai patenkino.

44Atsakovas su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka ir apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, nes neatsižvelgė į tai, kad atsakovą paveikė ekonominė krizė ir dėl to sutriko atsiskaitymai. Atsakovas mano, kad sutarties įvykdyti negalėjo dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

45Teisėjų kolegija su šiais apeliacinio skundo argumentais nesutinka. Apeliantas pripažįsta, kad yra skolinga ieškovui 241373,94 Lt ir sutinka įvykdyti reikalavimą sumokėti šią sumą tik išdėstant mokėjimus per ilgesnį laikotarpį. Taigi atsakovas iš esmės skolos ir jos dydžio neneigia. Sutartimi šalys yra nustatę tarpusavio atsiskaitymo tvarką – per tris darbo dienas ieškovui išrašius PVM sąskaitas faktūras ir elektroniniu paštu nusiuntus jas atsakovui. Šią prievolę atsakovas vykdė netinkamai, dėl ko susidarė įsiskolinimas, kurį ieškovas prašo priteisti iš atsakovo.

46CK 6.59 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytas sąlygas, todėl ieškovo reikalavimas yra teisėtas ir pagrįstas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ekonominė situacija negali būti vertinama kaip nenugalima jėga (force majeure), neįrodžius aplinkybių, nustatytų CK 6.212 straipsnyje, kad sutartis neįvykdyta dėl sąlygų, kurių atsakovas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti sutarties sudarymo metu, taip pat negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Byloje nustatyta, kad pagal sutarties sąlygas atsakovas gaudavo pinigų sumas iš mobilaus ryšio operatorių „Tele 2“, „Omnitel“ ir „Bitė Lietuva“ ir mokėjimai iš jų nebuvo sutrikę. Todėl neatsiskaityti su ieškovu nebuvo priežasčių. Tai, kad gaunamos sumos, esant sudėtingai ekonominei situacijai, sumažėjo, nėra nenugalima jėga (force majoure) ir negali būti priežastimi nevykdyti prisiimtą sutartimi prievolę.

47Apeliantas nurodo, kad siūlė pakeisti sutarties sąlygas, numatant, kad susidaręs įsiskolinimas būtų padengtas per atsakovo siūlomą grafiką, tačiau ieškovas su tuo nesutiko. Atsakovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl sutarties sąlygų pakeitimo, bet ieškinys nebuvo priimtas ir ginčas dėl to dar nėra galutinai išspręstas (dėl nutarčių, kuriomis atsisakyta priimti ieškinį, yra priimtas kasacinis skundas). Todėl apeliantas mano, kad bylos nagrinėjimas turi būti sustabdomas iki ieškinio dėl sutarties sąlygų pakeitimo išnagrinėjimo. Teisėjų kolegija mano, kad apelianto siūlymas pakeisti sutarties sąlygas kitai šaliai su tuo nesutinkant negali būti priežastimi atsakovo prievolei nevykdyti. Byloje nustatyta, kad ieškovui pareiškus reikalavimą teisme dėl susidariusios skolos priteisimo, atsakovas protingu terminu teisme sutarties sąlygų neužginčijo, todėl pirmosios instancijos teismas, siekdamas neužvilkinti bylos nagrinėjimo, pagrįstai bylos nagrinėjimo nestabdė ir bylą išnagrinėjęs iš esmės priėmė sprendimą. Teismas, vadovaudamasis CPK 7 straipsnyje nustatytais proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas, privalo imtis įstatymo nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti, todėl šie apelianto argumentai atmetami.

48Apelianto argumentai, kad jis šioje byloje negalėjo ginčyti sutarties priešieškiniu, kadangi byla buvo nagrinėjama dokumentinio proceso tvarka, negali būti pagrindu naikinti ar keisti pirmosios instancijos sprendimą ar stabdyti bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėtas ginčas dėl atsakovo ieškinio dėl sutarties sąlygų pakeitimo priėmimo klausimas. Kolegija pažymi, kad bylos šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi CPK nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 13 straipsnyje įtvirtintas dispozityvumo principas). Todėl ieškovas turėjo teisę pasirinkti vieną iš kelių galimų, CPK numatytų savo teisių procesinių gynybos būdų (ar reikšti ieškinį bendra tvarka, ar prašyti bylą nagrinėti dokumentinio proceso, numatyto CK XXII skyriuje, tvarka). Ieškovas, prašęs bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, taip pat turi teisę iki preliminaraus sprendimo priėmimo dokumentinio proceso atsisakyti (CPK 426 str.), tačiau šioje byloje šia teise nepasinaudojo. Be to, vykdymo procese teismo priteistos sumos sumokėjimas taip pat gali būti išdėstomas.

49Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė ieškovui 4 658,56 Lt delspinigius, nes tarp šalių nebuvo rašytinio susitarimo dėl netesybų. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Šalių pasirašytos sutarties 6.4 punkte yra nustatyta, kad partneris (ieškovas) turi teisę reikalauti žalos atlyginimo iki 0,2 procentų nuo mokėtinos sumos už kiekvieną apmokėti pavėluotą darbo dieną. Taigi šalys sutartyje buvo nustatę atsakomybę už sutarties netinkamą vykdymą. Tai, kad sutartyje už jos netinkamą vykdymą nustatytas žalos atlyginimas, o ne netesybos, yra tik sąvokų netinkamas panaudojimas, kuris susitarimo esmės nekeičia, todėl apelianto argumentas, kad netesybos negalėjo būti priteistos, atmetamas.

50Išdėstytų argumentų visuma sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, kad apygardos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl dėl kitų apeliacinio skundo argumentų kolegija nebepasisako.

51Pagal bylos duomenis, ieškovas dėl atstovavimo bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme turėjo 2178 litų išlaidas, kurios priteistinos iš bylą pralaimėjusio atsakovo (CPK 98 str.).

52Pagal bylos duomenis, apeliantui Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. žyminio mokesčio, sudarančio 2 914 litų, už apeliacinį skundą sumokėjimas buvo atidėtas iki apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimo byloje. Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, ši suma priteistina valstybei iš ieškovo (CPK 93 str.).

53Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

54Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

55Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „EVP International“ (juridinio asmens kodas 300060819, buveinės adresas Mėnulio g. 7, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ), AB Swedbank) 2178 Lt ieškovo turėtų atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

56Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Intervid pramogos“ 2914 litų žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
3. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 4. ... 5. I. Ginčo esmė... 7. Byloje kilo ginčas, ar ekonominės situacijos pokyčiai laikytini force... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Ieškovas ir Atsakovas 2006 m. balandžio 27 d. sudarė bendradarbiavimo... 11. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 19 d. preliminariu sprendimu,... 12. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 22 d. galutiniu sprendimu... 14. ... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 22 d. galutinio sprendimo... 18. 1. Apygardos teismas neatskleidė bylos esmės, nes neatsižvelgė į atsakovo... 19. Svarbios aplinkybės, dėl kurių apygardos teismas tinkamai nepasisakė yra... 20. a) atsakovas neapmokėjo tik nedidelės dalies ieškovo sąskaitose nurodytų... 21. b) atsakovas sutartimi buvo prisiėmęs mažiau įsipareigojimų ir atsakovą... 22. c) atsakovas nevengė atsiskaityti su ieškovu ir sąžiningai derėjosi dėl... 23. d) ieškovo tikrieji veiksmų tikslai yra sužlugdyti atsakovą, nesąžiningai... 24. 2. Savo veiksmais (prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nors nėra... 25. 3. Nepagrįsta ir tinkamai nemotyvuota apygardos teismo išvada, kad šalies... 26. 4. Atsakovo nurodytos aplinkybės, dėl kurių nebuvo laiku pilnai... 27. 5. Atsakovas turi keleto rūšių išlaidas. Prasidėjus ekonominiam... 28. 6. Nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad atsakovas tik imituoja siekį... 29. 7. Tarp šalių yra kilęs ginčas ne dėl skolos dydžio, o dėl atsiskaitymo... 30. 8. Apygardos teismas nepagrįstai priteisė ieškovo naudai 4 658,56 Lt sumą.... 31. Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo jo netenkinti.... 32. 1. Atsakovo apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai nesudaro pagrindo atleisti... 33. 2. Pats atsakovas vengė derėtis, be to, nesilaikė geros verslo praktikos... 34. 3. Nėra žinoma, kaip atsakovas ketina gauti pajamų atsiskaitymui, jeigu... 35. 4. Apygardos teismas pagrįstai atsakovo nurodytų aplinkybių, dėl kurių jis... 36. 5. Atsakovas savarankišku ieškiniu kitoje byloje siekia, kad skolos... 37. 6. Tarp šalių sudarytos sutarties 6.4 punkte numatyta ieškovo teisė... 38. 7. Ieškovas sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis gindamas savo... 40. ... 41. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 42. Šalys 2006 m. balandžio 27 d. bendradarbiavimo sutartimi (toliau sutartis) su... 43. Vilniaus apygardos teismas ieškovo ieškinį pilnai patenkino.... 44. Atsakovas su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka ir apeliaciniame... 45. Teisėjų kolegija su šiais apeliacinio skundo argumentais nesutinka.... 46. CK 6.59 straipsnyje nustatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti... 47. Apeliantas nurodo, kad siūlė pakeisti sutarties sąlygas, numatant, kad... 48. Apelianto argumentai, kad jis šioje byloje negalėjo ginčyti sutarties... 49. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė... 50. Išdėstytų argumentų visuma sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, kad... 51. Pagal bylos duomenis, ieškovas dėl atstovavimo bylą nagrinėjant... 52. Pagal bylos duomenis, apeliantui Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28... 53. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 54. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti... 55. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „EVP International“... 56. Priteisti valstybei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Intervid...