Byla 2-189-494/2013
Dėl vidutinės priežiūros priemonės A. A. skyrimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant Eglei Drungilaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei K. R., suinteresuotiems asmenims G. G., A. A., VTAS atstovui E. Z., teismo posėdyje išnagrinėjusi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos prašymą suinteresuotiems asmenims G. G., A. A. (A. A.), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriui dėl vidutinės priežiūros priemonės A. A. skyrimo,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą vidutinės priežiūros priemonės nepilnamečiam A. A., gim. ( - ), skyrimo – atidavimo į Vėliučionių vaikų socializacijos centrą vieneriems metams. Nurodė, kad 2011-11-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracija gavo 2011-11-10 ( - ) gimnazijos prašymą Nr. 2.4-142 „Dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo“, kuriame nurodoma, kad A. A. be pateisinamos priežasties praleidžia pamokas, netinkamai elgiasi pamokų metu; A. A. motina su sūnumi nesusitvarko, todėl ji prašo savo sūnų apgyvendinti įstaigoje, kuri galėtų suteikti tinkamą pagalbą, auklėjimą. Minėtas aplinkybes patvirtina: 2010-05-05 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos Moralinių-buitinių gyvenimo sąlygų patikrinimo akte Nr. 31-47(6.10), 2010-10-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos Moralinių-buitinių gyvenimo sąlygų patikrinimo akte Nr. 31-128(6.10), 2010-11-11 Vilniaus r. ( - ) Prevencinio darbo grupės posėdžio protokolo Nr. 2 išraše, 2011-09-27 ( - ) pagrindinio ugdymo skyriaus 9 klasės auklėtojos rašte Nr. 1.27-1, 2011-10-03 Vilniaus r. ( - ) gimnazijos pokalbio protokole Nr. 1, 2011-11-05 ( - ) gimnazijos rašte Nr. 2.4-132 „Dėl mokinio A. A. charakteristikos“, 2011-11-14 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos rašte Nr. 31-122(6.10) „Dėl A. A. mokyklos nelankymo“ yra nurodyta, kad A. A. be pateisinamos priežasties praleidžia pamokas: 2010-2011 m. m. praleido 142 pamokas, 2011-2012 m. m. rugsėjo - spalio mėnesiais praleido 90 pamokų, netinkamai elgiasi pamokų metu, meluoja, neturi motyvacijos mokytis, jo niekas nedomina, trukdo kitiems mokiniams, o į mokytojų pastabas nereaguoja. Minėtuose raštuose taip pat yra nurodoma, kad A. A. motina su sūnumi nesusitvarko, ji ne kartą mokėjo baudas už savo sūnaus nusikalstamas veikas bei administracinius pažeidimus. A. A. vėlai grįžta namo – apie 23 val., 1 val. nakties, į savo motinos aiškinimus visiškai nereaguoja, nejaučia atsakomybės už savo veiksmus bei nėra suinteresuotas keisti savo elgesį. Jo motina ne kartą kreipėsi į vaikų psichiatrus, bet tai nedavė jokių teigiamų rezultatų. A. A. yra problematiškas, neturi atsparumo žalingų įgūdžių įtakai, nepaiso kitų visuomenės elgesio normų. Nuo 2009-01-01 jis yra įtrauktas į policiją dominančių vaikų sąrašą, nes 2010-04-21 nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, dėl to, kad 2010-04-07 apie 8 val. A. A. iš H. P. pavogė 130 Lt, kadangi pažeidimo padarymo metu A. A. neturėjo to amžiaus, nuo kurio atsiranda baudžiamoji ir administracinė atsakomybė ir netaikomos bendros baudžiamosios ir administracinės atsakomybės nuostatos, todėl jo motina G. G. pripažinta padariusi pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 181 str. 1 d. Siekiant teigiamų A. A. elgesio pokyčių, 2011-12-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27-3176 „Dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo A. A.“ jam trims mėnesiams buvo paskirtos minimalios priežiūros priemonės – įpareigojimas lankytis pas Vilniaus r. ( - )gimnazijos psichologą ir įpareigojimas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Kaip matyti iš 2011-12-30 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos rašto Nr. 31-134(6.10) „Dėl minimalios priežiūros priemonės vykdymo A. A.“, A. A. paskyrus minimalios priežiūros priemones, jo elgesys pasitaisė: A. A. pradėjo lankyti mokyklą ir Vilniaus r. ( - ) gimnazijos psichologės konsultacijas. Tačiau teigiami jo elgesio pokyčiai buvo trumpalaikiai: praėjus vienam mėnesiui po minimalios priežiūros priemonių skyrimo, A. A. pradėjo nevykdyti savo įsipareigojimų, konfliktuoti su šeimos nariais, bėgti iš pamokų, meluoti, agresyviai elgtis, vartoti alkoholinius gėrimus, vedžioti įtartiną paauglių kompaniją į namus. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato Viešosios policijos poskyrio Nemenčinės policijos nuovados tyrėjas nustatė, kad 2012-02-12 apie 19.00 val. Vilniaus r. ( - ), namuose A. A. buvo girtas, jam nustatytas 1,71 promilės girtumas. Kadangi A. A. buvo mažametis ir dar neturėjo to amžiaus, nuo kada atsako pagal įstatymus, tai administracinėn atsakomybėn buvo patraukta jo motina G. G.. Jai buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinio teisės pažeidimo kodekso 1781 str. 1 d., 2012-03-02 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutarimu jai skirta administracinė nuobauda 60 litų bauda. Taigi 2011-12-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27-3176 trims mėnesiams skirtos minimalios priežiūros priemonės nebuvo veiksmingos, nes nepavyko pasiekti teigiamų A. A. elgesio pokyčių. 2012-03-08 įvykusiame Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos (toliau -Komisija) posėdyje Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės miesto seniūnijos specialistė su socialinės rizikos šeimomis M. S. patvirtino minėtas aplinkybes, t.y. tai, kad pirmą mėnesį po minimalios priežiūros priemonių skyrimo A. A. elgesyje buvo matomi teigiami pasikeitimai, bet vėliau jis pradėjo nevykdyti savo įsipareigojimų, konfliktuoti su šeimos nariais, bėgti iš pamokų, meluoti, agresyviai elgtis, vartoti alkoholinius gėrimus, vedžioti įtartiną paauglių kompaniją į namus. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas E. Z. posėdžio metu informavo, kad 2012-02-12 A. A. neblaivus triukšmavo namuose. Jo motina, negalėdama susitarti su savo sūnumi, iškvietė policiją. A. A. motinai buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 1781 str. 1 d., teismas jai paskyrė administracinę nuobaudą - baudą. Minėtų aplinkybių neneigė A. A. motina bei pats A. A., kurie taip pat dalyvavo Komisijos posėdyje. Komisijos nariai, visapusiškai ir objektyviai išsiaiškinę visas bylos aplinkybes, vienbalsiai pritarė Komisijos pirmininkės R. T. siūlymui pratęsti vienam mėnesiui 2011-12-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27-3176 A. A. skirtas minimalios priežiūros priemones. Taip pat vienbalsiai buvo pritarta Komisijos pirmininkės R. T. siūlymui vadovaujantis Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 9 straipsniu kreiptis į teismą dėl leidimo vienam mėnesiui A. A. skirti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytą minimalios priežiūros priemonę: įpareigojimą nuo 20.00 val. būti namuose. 2012-03-14 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, įvertinęs Komisijos siūlymą dėl minimalių priežiūros priemonių, priėmė įsakymą vienam mėnesiui pratęsti A. A. minimalios priežiūros priemones – įpareigojimą lankytis pas Vilniaus r. ( - ) gimnazijos psichologą ir įpareigojimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą bei kreiptis į teismą dėl leidimo A. A. skirti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytą minimalios priežiūros priemonę: įpareigojimą nuo 20.00 val. būti namuose. Vilniaus rajono apylinkės teismas savo 2012-05-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1463-647/2012 leido skirti A. A. vaiko minimalią priežiūros priemonę -įpareigojimą vienam mėnesiui nuo 20 val. būti namuose, ( - ). Atsižvelgus į Vilniaus rajono apylinkės teismo leidimą, 2012-05-31 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27(l)-1401 „Dėl minimalios priežiūros priemonės skyrimo A. A.“ A. A. vienam mėnesiui buvo skirta minimali priežiūros priemonė – įpareigojimas nuo 20 val. būti namuose. Iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos 2012-11-09 rašto Nr. 19-100(6.10) „Dėl A. A.“ matyti, kad vasaros atostogų metu A. A. elgesys buvo šiek tiek pagerėjęs, nebuvo gauta pranešimų apie jo netinkamą elgesį, tačiau prasidėjus naujiems mokslo metams, prasidėjo problemos – A. vėl nelankė mokyklos, neturėjo jokios motyvacijos mokytis, jo niekas nedomino. Tame pačiame rašte teigiama, kad A. A. motina stengėsi pakeisti sūnaus elgesį, tačiau pokyčiai buvo trumpalaikiai. A. A. buvo skirtos konsultacijos pas vaikų psichiatrą, tačiau teigiamų rezultatų pasiekta nebuvo. Per visą minimalios priežiūros priemonių skyrimo laiką situacija nepagerėjo. 2012-11-16 Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdyje E. Z., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas, komisijos narius informavo, kad A. A. 2012-09-28 padarė administracinį nusižengimą (vartojo alkoholinius gėrimus), už kurį buvo patraukta atsakomybėn jo motina G. G. (sumokėjo 25 Lt baudą). Taip pat pranešė, kad A. nevykdė jam skirtų minimalios priežiūros priemonių – įpareigojimo lankyti mokyklą bei psichologo konsultacijas. Posėdžio metu A. A. mama G. G. sakė, kad sūnus namuose beveik nebūna, tik nakvoja. Kadangi skirtos minimalios priežiūros priemonės nepasiteisino ir A. A. elgesys nepasikeitė į gerąją pusę, o tik blogėja – per vienerių metų minimalios priežiūros priemonių skyrimo laikotarpį jis nelankė mokyklos, nesilankė pas psichologą, nesilaikė Vilniaus rajono apylinkės teismo skirto įpareigojimo vieną mėnesį nuo 20.00 val. būti namuose, neįrodė, kad gali kontroliuoti savo elgesį, laikytis priimtų taisyklių, nepažeisti įstatymų, o A. A. motina G. G. negali užtikrinti, kad jos sūnus vykdytų jam paskirtas minimalios priežiūros priemones, todėl 2012-11-16 įvykusiame Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdyje komisijos nariai vienbalsiai nusprendė kreiptis į teismą dėl leidimo skirti A. A. vieneriems metams vidutinės priežiūros priemonę – atidavimą į vaikų socializacijos centrą. Minėta priežiūros priemonė turėtų padėti vaikui įveikti susiformavusį ydingą elgesį, išsiugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratas. Taigi vidutinė priežiūros priemonė turėtų padėti pasiekti teigiamų A. A. elgesio pokyčių ir ji yra būtina A. interesams užtikrinti. Iš pateiktos 2012-12-14 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvados Nr. A33(19)-997 „Dėl vidutinės priežiūros priemonės A. A. skyrimo“ matyti, kad vidutinės priežiūros priemonės - atidavimo į vaikų socializacijos centrą, skyrimas A. A. būtų jam tinkama priemonė elgesio korekcijai. 2012-11-16 Komisijos posėdžio protokole Nr. R-47 yra užfiksuota A. A. nuomonė dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme numatytos vidutinės priežiūros priemonės: atidavimo į socializacijos centrą, kur vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos. A. A. nenori, kad jam būtų skirta minėta vidutinės priežiūros priemonė.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė prašyme išdėstytas aplinkybes, prašė jį tenkinti. Dėl mokyklos nelankymo jis išbrauktas iš sąrašų.

4Suinteresuotas asmuo G. G. (A. A. mama) su prašymu sutiko. Nurodė, kad sūnus nuo 8 metų pasidavė blogai įtakai. Jam patinka taip elgtis. Mokyklos nelankė, darė administracinius teisės pažeidimus. Gal skyrus vidutinės priežiūros priemonę drausmė ką pakeis.

5A. A. su prašymu nesutiko. Nurodė, kad nelankė mokyklos, nes nenorėjo. Alkoholį vartojo kelis kartus, šiuo metu problemų neturi.

6Suinteresuoto asmens VTAS atstovas su prašymu sutiko. Nurodė, kad 2010 metais motina kreipėsi į seniūniją, nes A. A. per naktį negrįžo namo ir jį parvežė policininkas. Nuo to laiko jis įrašytas į įskaitą. Dėl jo arogantiško elgesio prieš mokytojus buvo pakeista mokykla. Jei jis lankytų mokyklą, skyrius prašytų atmesti prašymą dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo. Jei socializacijos centre jis tinkamai elgsis ir išlaikys egzaminus, tai po pusmečio skyrius palaikys prašymą panaikinti priežiūros priemones. Šiuo metu jis dėl mokyklos nelankymo išbrauktas iš mokinių sąrašų.

7Prašymas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 4 straipsnis nustato vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros principus, tame tarpe vaiko interesų ir gerovės pirmumo (vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių); individualizavimo (priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes); vaiko ugdymo atlikti pareigas ir jausti atsakomybę už savo poelgius šeimoje, mokymo įstaigoje, darbe, socialinėje aplinkoje; kt.

9Bylos medžiaga bei dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, kad A. A., gim. ( - ), nuo 2009-01-01 yra įtrauktas į policiją dominančių vaikų sąrašą; dėl jo elgesio motina H. G. bausta administracine tvarka: 2010-04-07 A. A. iš H. P. pavogė 130 Lt (b.l. 10-11, 18), 2012-02-12 buvo girtas ir triukšmavo (b.l. 23), 2012-03-27 pavogė 100 Lt (b.l. 30), 2012-09-27 viešoje vietoje vartojo alkoholinius gėrimus (b.l. 38). Be pateisinamos priežasties praleidinėja pamokas: mokydamasis 8 klasėje A. A. iki 2010-11-11 buvo praleidęs 70 pamokų (b.l. 14), 9 klasėje 2011 m. rugsėjo mėnesį jau buvo be priežasties praleidęs 51 pamoką (b.l. 15). Įspėtas dėl netinkamo elgesio, tačiau savo kaltės nepripažįsta (b.l. 16-17), kadangi mokinys praleidinėja daug pamokų be pateisinamos priežasties, nesilaiko pažado pasitaisyti, jo motina su sūnumi nesusitvarko ir taip pat prašo pagalbos, Vilniaus r. ( - ) gimnazija 2011-11-10 prašymu kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių A. A. skyrimo (b.l. 7-8); Vilniaus rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnija taip pat apibūdina A. A. kaip nejaučiantį atsakomybės už savo elgesį bei nesuinteresuotą jo keisti, neturintį atsparumo žalingų įpročių įtakai ir nepaisantį visuomenės elgesio normų (b.l. 19). 2011-12-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A27-3176 paskyrus A. A. 3 mėnesiams minimalios priežiūros priemones – įpareigojimą lankytis pas Vilniaus r. ( - ) gimnazijos psichologą ir įpareigojimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (b.l. 20), pirmą mėnesį A. elgesyje buvo teigiamų pokyčių, tačiau po to jis vėl nevykdė įsipareigojimų, nuolat konfliktavo su šeimos nariais, nelankė mokyklos, bėgo iš pamokų, ėmė meluoti ir vedžiotis į namus kompanijas, namo buvo kviečiama policija, motina su sūnumi susitvarkyti negali (b.l. 21-22, 24). Vilniaus rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos 2012-03-08 posėdyje nuspręsta pratęsti minimalios priežiūros priemones 1 mėnesiui ir kreiptis į teismą leisti skirti A. A. įpareigojimą būti namuose nuo 20 val. (b.l. 25-28). Tačiau ir šiuo laikotarpiu A. A. padarė administracinį teisės pažeidimą pagal ATPK 50 str., vengė susitikti su specialistais ir nevykdė kitų įsipareigojimų (b.l. 30-31). Vilniaus rajono apylinkės teismui 2012-05-18 leidus skirti jam vaiko minimalią priežiūros priemonę – įpareigojimą būti namuose nuo 20 val. (b.l. 33-35), vasaros laikotarpiu dėl A. A. elgesio problemų nebuvo, pradėjo lankyti mokyklą (b.l. 36), tačiau rugsėjo mėnesį jis vėlgi be pateisinamos priežasties ėmė praleidinėti pamokas, praleido 24 pamokas, spalio – 76 pamokas, taip pat rugsėjo mėnesį vartojo alkoholinius gėrimus (b.l. 37-38). Įvertinus šias aplinkybes priimtas sprendimas dėl vidutinės priežiūros priemonių skyrimo (b.l. 39-43).

10Minėta, kad teismo posėdžio metu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovas patvirtino, jog dėl pamokų nelankymo jis nuo 2013-02-13 išbrauktas iš mokinių sąrašo. A. A. savo elgesį laiko tinkamu, jo neobjektyvus ir nekritiškas požiūris patvirtina pareiškėjo prašyme išdėstytas aplinkybes ir suteikia pagrindą daryti išvadą, kad yra susiformavęs ydingas A. A. elgesys, kurio pakeisti artimųjų pastangų nepakanka, paskirtos minimalios priežiūros priemonės nepadeda jam išugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratos. Savo elgesiu bei požiūriu į savo elgesį jis daro žalą savo interesams ir todėl jam yra būtina socialinė bei psichologinė pagalba.

11Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad A. A. pritaikius minimalios priežiūros priemones nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių ir nėra pagrindo manyti, kad jo elgesys gali pasikeisti, teismo leidimas dėl vidutinės priežiūros skyrimo išduotinas (2007 m. birželio 28 d. LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 8 str. 3 d. 3 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 579-582 str.,

Nutarė

13Leisti skirti A. A., a.k. ( - ) vaiko vidutinės priežiūros priemonę – atidavimą į Vėliučionių vaikų socializacijos centrą 1 (vieneriems) metams.

14Nutartis neskundžiama, įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai