Byla 2A-659-656/2019
Dėl asociacijos neeilinio suvažiavimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Andriaus Ignoto (pirmininko ir pranešėjo), Ingos Staknienės ir Jelenos Šiškinos, apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama atsakovo (apelianto) atsakovo asociacijos „Lietuvos motociklų sporto federacija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio mėn. 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo VšĮ ,,Navas Racing Club“ patikslintą ieškinį atsakovui asociacijai „Lietuvos motociklų sporto federacija“ dėl asociacijos neeilinio suvažiavimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovas prašė teismo 2017-05-16 asociacijos „Lietuvos motociklų sporto federacija“ (toliau ir – LMSF) neeilinį suvažiavimą bei jame priimtus nutarimus pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškovas nurodė, jog 2017-05-16 įvyko LMSF neeilinis suvažiavimas, kurio metu buvo priimami sprendimai darbotvarkėje nurodytais klausimais. LMSF įstatų 7.10 punkte nurodyta, kad suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 asociacijos narių. Susirinkime užsiregistravo 19 narių iš 27, tačiau po registracijos du nariai pasišalino iš susirinkimo, todėl visi priimti sprendimai yra neteisėti, nes nebuvo kvorumo ir susirinkimas negalėjo vykti.

73.

8Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2017-05-16 vyko neeilinis atsakovo narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Susirinkimas buvo protokoluojamas ir susirinkimo dieną buvo sudarytas atsakovo neeilinio suvažiavimo protokolas Nr. 17/02. Susirinkimo metu atsakovas turėjo 27 narius. Į minimą ginčo susirinkimą užsiregistravo 19 narių, kurie užsiregistravo ir pasirašė Susirinkimo dalyvių sąraše. Vadovaujantis Atsakovo įstatų 7.10 punktu suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau nei 2/3 LMSF narių - mažiausias galimas dalyvaujančių narių skaičius buvo 18.

94.

10Susirinkime, kvorumas buvo, tačiau vadovaujantis atsakovo įstatų 7.10 punktu visuotinis LMSF narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 narių, tačiau LMSF įstatuose nenumatyta, jog visuotinis LMSF narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai „Už“ balsuoja daugiau kaip 2/3 visų atsakovo narių. Susirinkimo protokole teisingai pažymėta, jog kvorumas buvo, o nutarimai buvo priimti balsų dauguma.

115.

12Vadovaujantis atsakovo įstatų 7.11 punktu visuotinio LMSF narių susirinkimo sprendimas, išskyrus įstatuose numatytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Nagrinėjamu atveju visi sprendimai priimti nepažeidžiant minėtos taisyklės. Dėl konkrečios sudėties atsakovo Tarybos išrinkimo „už“ pasisakė 11 narių. Ieškovas neginčija balsavimo rezultatų. Netgi jeigu du nariai iš 19 būtų pasišalinę nagrinėjant vieną ar kitą klausimą, jų balsai nepakeistų priimtų sprendimų, nes „už“ priimtus sprendimus visais atvejais balsavo daugiau nei pusė Susirinkime dalyvavusių narių.

13II. Teismo sprendimo esmė

146.

15Pirmosios instancijos teismas nusprendė ieškinį patenkinti iš dalies, pripažino asociacijos ,,Lietuvos motociklų sporto federacija“ 2017-05-16 neeilinio suvažiavimo nutarimus nuo septintojo darbotvarkės klausimo dalies, susijusios su motokroso komisijos rinkimu iki devintojo darbotvarkės klausimo imtinai neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento.

167.

17Teismas nustatė, kad priimant ginčo suvažiavimo sprendimus galiojusios Lietuvos motociklų sporto federacijos (LMSF) įstatų redakcijos 7.10 punktas numato, jog visuotinis LMSF narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 narių. Įvertinus šio punkto lingvistinę formuluotę, darytina išvada, jog įstatuose užfiksuotas dalyvavimo priimant sprendimus, o ne užsiregistravimo susirinkime momentas. Todėl teismas daro išvadą, jog kvorumas privalėjo būti ne tik suvažiavimo pradžioje, bet ir balsuojant kiekvienu klausimu.

188.

19Teismas iš šalių atstovų bei liudytojų paaiškinimų matyti, jog A. G., vieno iš balso teisę turinčių narių atstovas, dalyvavo balsuojant už 7 darbotvarkės klausimo pirmą dalį, t. y. balsuojant dėl enduro komisijos rinkimo. Vėliau šis asmuo iš suvažiavimo išvyko. A. G. išvykus, suvažiavime liko tik 17 balso teisę turinčių narių atstovų, t. y. kvorumo nebebuvo. Atsižvelgiant į šią teismo nustatytą faktinę aplinkybę, visi vėliau priimti nutarimai pripažintini neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento.

209.

21Vadovaujantis įstatų 7.11 punktu visuotinio LMSF narių susirinkimo sprendimas, išskyrus įstatuose numatytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Nesant kvorumo, šiais klausimais iš viso nebuvo galimybės balsuoti, todėl šiuo atveju 7.11 punkto pažeidimo nebuvimas priimant sprendimą neaktualus, nes buvo 7.10 punkto procedūrinis pažeidimas. Įvertinus tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo sutikti su atsakovo nuomone, jog kvorumo nebuvimas nenulėmė jokio rezultato.

2210.

23Kaip matyti iš liudytojų paaiškinimų, konkretiems federacijos nariams iš esmės buvo svarbūs tik tam tikri konkretūs klausimai (paprastai kalbant, motobolo sporto entuziastams buvo svarbūs nutarimai susiję su motobolo sritimi ir ne tokie svarbūs, pavyzdžiui, susiję su plento žiedinėmis lenktynėmis)i ir tai, kokie nutarimai bus priimti šiems nariams neaktualiais klausimais – nepateko į šių narių interesų sritį. Esant tokiai situacijai, tinkamas įstatuose nustatytos procedūros laikymasis laikytinas prioritetiniu.

2411.

25Bylos medžiaga patvirtina, kad A. G. informavo suvažiavimo sekretorę apie savo išvykimą, o devintuoju (paskutiniuoju) darbotvarkės klausimu, kuriuo reikėjo federacijos narių atstovams balsuoti buvo balsuojama ,,už“, ,,prieš“, ,,susilaikė“ ir suminė balsų išraiška yra 19, kai tuo tarpu akivaizdu, jog balsuojant šiuo klausimu 2 narių atstovai iš suvažiavimo jau buvo išvykę. Juolab, kad nuo šeštojo darbotvarkės klausimo vidurio buvo nuspręsta balsuoti skaičiuojant tik balsus ,,už“. Ši aplinkybė, teismo nuomone, patvirtina balsavimo rezultatų fiksavimo nenuoseklumą. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, jog devintuoju darbotvarkės klausimu buvo balsuojama nesilaikant nurodytų klausimų sekos.

2612.

27Teismas sprendė, jog yra pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies ir pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento 2017-05-16 LMSF neeilinio suvažiavimo nutarimus pradedant nuo septintojo darbotvarkės klausimo dalies, susijusios su motokroso komisijos rinkimu iki devintojo darbotvarkės klausimo imtinai.

2813.

29Ieškovo patirtos atstovavimo išlaidos sudaro 333,50 Eur. Atsakovo patirtos atstovavimo išlaidos sudaro 726 Eur. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 15,20 Eur. Įvertinus patenkintus ir atmestus ieškinio reikalavimus, šalių pozicijų argumentavimą bei ginčo pobūdį, taip pat bylos sudėtingumą, teismas vertina, kad nagrinėjamu atveju atstovavimo išlaidos paliekamos kiekvienai iš šalių, o procesinių dokumentų įteikimo išlaidos paskirstomos lygiomis dalimis.

30III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

3114.

32Atsakovas (apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti visiškai.

3315.

34Apeliantas nurodė, jog kvorumas nustatomas vien tik iš susirinkimo dalyvių sąrašo jeigu kvorumas turi būti tikrinamas per kiekvieno darbotvarkės klausimo svarstymą, ir nustatoma, kad svarstant vėlesnius klausimus salėje nėra reikiamo narių skaičiaus, ar toks susirinkimas yra laikomas neįvykusiu? Nei atsakovo įstatai, nei Asociacijų įstatymas nenumato „iš dalies neįvykusio“ susirinkimo situacijos. Kvorumas yra susirinkimo, o ne nutarimų priėmimo teisėtumo sąlyga.

3516.

36Byloje liudytojais buvo apklausti atsakovo narių atstovai, dalyvavę 2017-05-16 neeiliniame suvažiavime ir iš jo išvykę nesulaukę susirinkimo pabaigos. Liudytojų apklaustas A. G. (nario atstovas kurio išvykimas iš susirinkimo salės nulėmė kvorumo nebuvimą, kaip tą aiškina ieškovas ir teismas) patvirtino, kad dėl priimtų nutarimų 7-9 darbotvarkės klausimais jis jokių pretenzijų neturi, jam tokie nutarimai yra priimtini. Pažymėtina tai, kad net jei A. G. būtų balsavęs 7-9 darbotvarkės klausimais „prieš“, jo balsas nebūtų pakeitęs nei vieno iš priimtų nutarimų. Kitaip tariant, net ir A. G. balsuojant, atsakovo narių 2017-05-16 neeilinio suvažiavimo nutarimai 7-9 darbotvarkės klausimais būtų buvę priimti tokie patys, kokie ir buvo priimti.

3717.

38Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo apeliacinės instancijos teismų praktikos Kauno apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėtoje byloje Nr. 2A-20-273/2014 nurodė: „Teismas, įvertinęs visas aukščiau nurodytas bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytas aplinkybes, sutiko su atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ teiginiais, kad nagrinėjamu atveju 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime, kvorumas buvo, susirinkime dalyvavo daugiau kaip 1/2 medžiotojų klubo narių – 21, iš 24. Visi 9 iš susirinkimo išėję medžiotojų klubo nariai buvo užsiregistravę susirinkimo dalyvių sąraše (t. 1, b.l. 50) ir ketino dalyvauti svarstant dienotvarkėje nurodytus klausimus bei balsuoti priimti sprendimus, išėjo jau prasidėjus susirinkimui, t.y. jau išrinkus susirinkimo pirmininką ir sekretorių bei balsų skaičiavimo komisiją.“

3918.

40Pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Skundžiamu sprendimu patenkinti 3 iš 9 reikalavimų (pripažinti negaliojančiais 3 nutarimai iš ginčytų 9). Tai reiškia, kad 1/3 dalis ieškovo prašymų buvo išspręsta jo naudai, o 2/3 dalys atsakovo naudai. Vertinant proporcingumo atžvilgiu, ieškovui iš atsakovo turėjo būti priteista 111,17 Eur suma už patirtas atstovavimo išlaidas. Atitinkamai, atsakovo naudai turėjo būti priteista 484 Eur atstovavimo išlaidų. Įskaičius šias sumas, iš ieškovo atsakovo naudai teismas turėjo priteisti 372,83 Eur atstovavimo išlaidų.

4119.

42Ieškovas atsiliepime prašė apeliacinį skundą atmesti, pritarė pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvams. Nurodė, kad tokiu atveju, kaip nurodo apeliantas, suvažiavimas turėtų būti stabdomas ir dėl likusių neišspręstų klausimų turėtų būti šaukiamas kitas suvažiavimas.

43IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

4420.

45Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

4621.

47Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teisėjų kolegija nenustatė.

4822.

49Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad priimant ginčo suvažiavimo sprendimus galiojusios LMSF įstatų redakcijos 7.10 punktas numato, jog visuotinis LMSF narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 narių. Įvertinus šio punkto lingvistinę formuluotę, darytina išvada, jog įstatuose užfiksuotas dalyvavimo priimant sprendimus, o ne užsiregistravimo susirinkime momentas.

5023.

51Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas yra juridinis asmuo, jo organų priimtus sprendimus teismas gali pripažinti negaliojančiais, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams (CK 2.82 str. 4 d.).

5224.

53Teisėjų kolegija sutinka, kad apelianto argumentas, jog kvorumas nustatomas vien tik iš susirinkimo dalyvių susirinkimo pradžioje sąrašo yra nepagrįstas. Vertinant iš esmės apeliantas teigia, kad į susirinkimą atvykę asmenys gali tik užsiregistruoti, o dalyvavimas nėra privalomas.

5425.

55Taikant analogiška praktiką, suformuotą sprendžiant ginčus dėl visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, Lietuvos Aukščiausiojo Teismas yra išaiškinęs, kad Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma, kad visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, turintys daugiau kaip pusę visų balsų. Žodis „dalyvauja“ reiškia dalyvavimą priimant sprendimus drauge su kitais akcininkais, todėl kvorumas skaičiuojamas skaičiuojant atvykusius ir galinčius priimti sprendimus akcininkų balsus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2006).

5626.

57Asociacijų įstatymo 8 str. („visuotinis narių susirinkimas“) 7 ir 8 dalys nustato, kad visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių, jeigu asociacijos įstatuose nenustatyta kitaip. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus ir tuos atvejus, kai renkami kolegialių organų nariai, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), jeigu asociacijos įstatai nenustato didesnės daugumos. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. Tais atvejais, kai skiriami (renkami) kolegialių organų nariai, sprendimai priimami asociacijos įstatų nustatyta tvarka. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, asociacijos įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.

5827.

59Pagal atsakovo įstatų 7.10 punktą visuotinis LMSF narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 narių. Vadovaujantis atsakovo įstatų 7.11 punktu visuotinio LMSF narių susirinkimo sprendimas, išskyrus Įstatuose numatytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“.

6028.

61Teisėjų kolegija sutinka, kad susirinkimo kvorumo ir nutarimui priimti reikalingos balsų daugumos sąvokos skirtingos ir yra skirtingos susirinkimo kvorumo ir basavimimo rezultatų skaičiavimo taisyklės. Asociacijų įstatymo 8 str. 7 dalyje įtvirtinta norma, kad narių susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ asociaicjos narių, turi būti suprantama, kad asociacijos narys fiziškai dalyvauja susirinkime per visą jo vykimo laiką ir vienokiu ar kitokiu būdu balsuoja, svarstant susirinkimo darbotvarkės klausimus. Tokia išvada darytina iš minėtos normos formuluotės bei atsižvelgiant į šios normos tikslus. Jeigu asociacijos narys užsiregistruoja susirinkime, tačiau iš jo pasišalina ir fiziškai nedalyvauja svarstant darbotvarkės klausimus, tai pripažintina, kad jis susirinkime nedalyvauja ir į kvorumą neiįskaičiuojamas.

6229.

63Apeliantas cituoja panašioje Kauno apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėtoje byloje Nr. 2A-20-273/2014 išnagrinėtoje apeliacinėje bykloje priimtą sprendimą, kuriame nurodyta„Teismas, įvertinęs visas aukščiau nurodytas bylos nagrinėjimo teisme metu nustatytas aplinkybes, sutiko su atsakovo medžiotojų klubo „Lūšis“ teiginiais, kad nagrinėjamu atveju 2011-12-03 neeiliniame visuotiniame medžiotojų klubo „Lūšis“ narių susirinkime, kvorumas buvo, susirinkime dalyvavo daugiau kaip 1/2 medžiotojų klubo narių – 21, iš 24. Visi 9 iš susirinkimo išėję medžiotojų klubo nariai buvo užsiregistravę susirinkimo dalyvių sąraše (t. 1, b.l. 50) ir ketino dalyvauti svarstant dienotvarkėje nurodytus klausimus bei balsuoti priimti sprendimus, išėjo jau prasidėjus susirinkimui, t.y. jau išrinkus susirinkimo pirmininką ir sekretorių bei balsų skaičiavimo komisiją.” Taigi, toje byloje, kad susirinkimas būtų teisėtas (būtų kvorumas), jame turėjo dalyvauti nors 12 narių. Užsiregistravo 21, iš susirinkimo išėjo 9. Taigi, kvorumas buvo, kadangi nors ir išėjo 9 nariai, tačiau reikiamas dvylikos narių skaičius buvo. Todėl ir susirinkimo metu priimti nutarimai laikomi teisėtais. Šioje byloje, kad būtų kvorumas turi dalyvauti mažiausiai 18 narių.

6430.

65Ginččijamo LMSF susirinkimo metu užsiregistravo 19 narių, iš kurių 2 nariai susirinkimo metu paliko salę. Taigi, liko 17 narių, dėl ko laikytina, kad kvorumo nebuvo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad: „Iš šalių atstovų bei liudytojų paaiškinimų matyti, jog A. G., vieno iš balso teisę turinčių narių atstovas, dalyvavo balsuojant už 7 darbotvarkės klausimo pirmą dalį, t. y. balsuojant dėl enduro komisijos rinkimo. Vėliau šis asmuo iš suvažiavimo išvyko. A. G. išvykus, suvažiavime liko tik 17 balso teisę turinčių narių atstovų, t. y. kvorumo nebebuvo. Atsižvelgiant į šią teismo nustatytą faktinę aplinkybę, visi vėliau priimti nutarimai pripažintini neteisėtais ir negaliojančiais nuo jų priėmimo momento“ .

6631.

67Atsižvelgiant į nurodytą, laikytina, jog pirmosios instancijos teismas tinkami įvertino byloje pateiktus įrodymus, ištyrė visas reikšmingas bylai aplinkybes, ko pasėkoje priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

68Dėl bylinėjimosi išlaidų

6932.

70Spręsdamas šalių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovo patirtos atstovavimo išlaidos sudaro 333,50 Eur. Atsakovo patirtos atstovavimo išlaidos sudaro 726 Eur. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 15,20 Eur. Įvertinus patenkintus ir atmestus ieškinio reikalavimus, šalių pozicijų argumentavimą bei ginčo pobūdį, taip pat bylos sudėtingumą, teismas vertina, kad nagrinėjamu atveju atstovavimo išlaidos paliekamos kiekvienai iš šalių, o procesinių dokumentų įteikimo išlaidos paskirstomos lygiomis dalimis. Apeliantas teigia, kad skundžiamu sprendimu patenkinti 3 iš 9 reikalavimų (pripažinti negaliojančiais 3 nutarimai iš ginčytų 9), todėl turi būti konkrečiai pripažinta, kad ieškinys patenkintas 1/3 dalimi.

7133.

72Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pritaikyta bylinėjimosi išlaidų paskirstymo proporcija. Nėra pagrindo taikyti apelianto nurodytos aritmetinės proporcijos, nes trys svarstyti kausimai (nuo pirmo iki trečio): 1) LMSF prezidento įžanginis žodis, 2) procedūriniai suvažiavimo vedimo klausimai, 3) prezidento ataskaita bei dešimtas klausimas (suvažiavimo uždarymas) yra procedūriniai ir jokių teisių ir pareigų nariams nesukūrė. Realiai LMSF narių teises ir pareigas lėmė balsavimas šešiais darbotvarkė klausimais: 4) LMSF administracijos darbuotojų keitimas, 5) LMSF būstinės keitimas, 6) LMSF naujų įstatų priėmimas, 7) LMSF atskirų motociklų komisijų narių tvirtinimas, 8) Revizinės komisijos, saugaus eismo komisijos, disciplinarinės – arbitražinės komisijos narių tvirtinimas, 9) LMSF Tarybos atšaukimas ir naujos LMSF Tarybos tvirtinimas. Teismas dėl trijų nurodytų nurodytų nutarimų (nuo septinto iki devinto) nusprendė, kad ieškinys pagrįstas. Dėl šios priežasties pagrįsta išvada, kad patenkintų ieškinio reikalavimų dalis sudaro ½ dalį.

73Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., 93 str. 1-3 dalimis,

Nutarė

74Apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio mėn. 6

75d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovas prašė teismo 2017-05-16 asociacijos „Lietuvos motociklų sporto... 5. 2.... 6. Ieškovas nurodė, jog 2017-05-16 įvyko LMSF neeilinis suvažiavimas, kurio... 7. 3.... 8. Atsakovas prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi... 9. 4.... 10. Susirinkime, kvorumas buvo, tačiau vadovaujantis atsakovo įstatų 7.10 punktu... 11. 5.... 12. Vadovaujantis atsakovo įstatų 7.11 punktu visuotinio LMSF narių susirinkimo... 13. II. Teismo sprendimo esmė... 14. 6.... 15. Pirmosios instancijos teismas nusprendė ieškinį patenkinti iš dalies,... 16. 7.... 17. Teismas nustatė, kad priimant ginčo suvažiavimo sprendimus galiojusios... 18. 8.... 19. Teismas iš šalių atstovų bei liudytojų paaiškinimų matyti, jog A. G.,... 20. 9.... 21. Vadovaujantis įstatų 7.11 punktu visuotinio LMSF narių susirinkimo... 22. 10.... 23. Kaip matyti iš liudytojų paaiškinimų, konkretiems federacijos nariams iš... 24. 11.... 25. Bylos medžiaga patvirtina, kad A. G. informavo suvažiavimo sekretorę apie... 26. 12.... 27. Teismas sprendė, jog yra pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies ir... 28. 13.... 29. Ieškovo patirtos atstovavimo išlaidos sudaro 333,50 Eur. Atsakovo patirtos... 30. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai... 31. 14.... 32. Atsakovas (apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti... 33. 15.... 34. Apeliantas nurodė, jog kvorumas nustatomas vien tik iš susirinkimo dalyvių... 35. 16.... 36. Byloje liudytojais buvo apklausti atsakovo narių atstovai, dalyvavę... 37. 17.... 38. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo apeliacinės instancijos teismų... 39. 18.... 40. Pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas.... 41. 19.... 42. Ieškovas atsiliepime prašė apeliacinį skundą atmesti, pritarė pirmosios... 43. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 44. 20.... 45. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 46. 21.... 47. Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK... 48. 22.... 49. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad priimant ginčo... 50. 23.... 51. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas yra juridinis asmuo, jo organų priimtus... 52. 24.... 53. Teisėjų kolegija sutinka, kad apelianto argumentas, jog kvorumas nustatomas... 54. 25.... 55. Taikant analogiška praktiką, suformuotą sprendžiant ginčus dėl... 56. 26.... 57. Asociacijų įstatymo 8 str. („visuotinis narių susirinkimas“) 7 ir 8... 58. 27.... 59. Pagal atsakovo įstatų 7.10 punktą visuotinis LMSF narių susirinkimas gali... 60. 28.... 61. Teisėjų kolegija sutinka, kad susirinkimo kvorumo ir nutarimui priimti... 62. 29.... 63. Apeliantas cituoja panašioje Kauno apygardos teismas apeliacine tvarka... 64. 30.... 65. Ginččijamo LMSF susirinkimo metu užsiregistravo 19 narių, iš kurių 2... 66. 31.... 67. Atsižvelgiant į nurodytą, laikytina, jog pirmosios instancijos teismas... 68. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 69. 32.... 70. Spręsdamas šalių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą pirmosios... 71. 33.... 72. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pritaikyta... 73. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., 93 str. 1-3... 74. Apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 75. d. sprendimą palikti nepakeistą....