Byla II-31-439/2016
Dėl padaryto pažeidimo pripažįsta ir gailisi, teisės pažeidimą padarė dėl įstatymo nežinojimo, anksčiau tokių pažeidimų nėra padaręs

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Elena Bartulienė, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam V. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo V. Š. skundą T. T. apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016 m. rugsėjo 21d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VMI-08N-72377494-16 pakeitimo.

2Teismas

Nustatė

32016 m. rugsėjo T. T. apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos poskyrio vedėja S. K. priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VMI-08N-72377494-16, kuriuo V. Š. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 171(2) str. 1 d. paskyrė 289 eurų baudą, už tai, kad jis 2016 m. rugsėjo 2d., 19 val. 20 minT. T. r. sav., Vaidatonių k., automobilio VW PASSAT, valstybinis Nr. ( - ) bagažinėje gabeno 60 litrų dyzelinio kuro, supilstyto į tris plastikines talpas, neturėdamas šių naftos produktų įsigijimo ir/ ar gabenimą patvirtinančių dokumentų ir tokiu būdu pažeidė Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skysčių produktų gabenimo ir laikymo talpyklose tvarkos ir naftos produktų, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių, patvirtintų VMI prie LR FM viršininko 2010-12-27 įsakymu Nr. VA-117 (žin. 2010, Nr. 155-1916) 8, 12, 18, 20 punktų reikalavimus.

4S. V. Š. prašo jo atžvilgiu taikyti LR ATPK 30-1 straipsnio nuostatas ir prašo sumažinti paskirtą 289 eurų baudą iki 144,50 Eur., t. y. prašo pakeisti 2016m. rugsėjo T. T. apskrities VMI nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VMI-08N-72377494-16.

5Teismo posėdyje V. Š. prašė tenkinti skundą ir paaiškino, kad jam paskirta 289 Eurų dydžio bauda yra labai didelė pagal jo šiuo metu esamą materialinę padėtį: dirba tik nuo 2016-08-05, gauna valandinį, minimalų darbo užmokestį, dalį jo uždarbio pasiima jį įdarbinusi įmonė, be to darbą turės tik iki kitų metų balandžio 30dienos. Taip pat paaiškino, jog turi išlaikyti automobilį, paruošti jį žiemai, nes į darbą turi važiuoti su automobiliu. Teigė, kad jis teisės pažeidimo neginčija, kaltę dėl padaryto pažeidimo pripažįsta ir gailisi, teisės pažeidimą padarė dėl įstatymo nežinojimo, anksčiau tokių pažeidimų nėra padaręs.

6Tauragės apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimo, prieštaravimų dėl V. Š. skundo nepateikė teismui.

7Skundas tenkintinas.

8Skunde keliamas paskirtos administracinės nuobaudos individualizavimo klausimas, teigiama, kad paskirta nuobauda yra per griežta ir prašoma ją švelninti bei taikyti Lietuvos Respublikos ATPK 301 str. nuostatas.

9V. Š. paskirta ATPK 171 (2) straipsnio 1dalies sankcijoje nustatyta bauda, lygi jos minimumui. Sutinkamai su ATPK 302 straipsniu skiriamos nuobaudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo.

10Byloje nustatytos V. Š. atsakomybę lengvinančios aplinkybės: nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti pažeidimą ir jo dalyvius, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Iš 2016-09-05 išrašo apie V. Š. registruotus administracinius teisės pažeidimus ir priimtus sprendimus nustatyta, kad pažeidimo padarymo metu (2016-09-21) V. Š. turėjo vieną galiojančią administracinę nuobaudą už nešiurkštų Kelių eismo taisyklių pažeidimą: 2016-08-09 nubaustas 14 Eur bauda už kelio ženklo reikalavimo pažeidimą (transporto priemone sustojo (paliko stovėti) toje kelio pusėje, kur sustoti draudžiama). Paskirta nuobauda sumokėta 2016-08-19. V. Š. dirba tik nuo 2016-08-05, gauna minimalų darbo užmokestį, nes dalį jo uždarbio pasiima jį įdarbinusi įmonė, be to darbą turės tik iki kitų metų balandžio 30 dienos. Pažeidėjas padaryto teisės pažeidimo neginčija, kaltę dėl padaryto pažeidimo pripažįsta ir gailisi.

11Skiriama nuobauda pagal savo paskirtį turi nubausti teisės pažeidėją, sukelti teisės pažeidėjui atitinkamas neigiamas pasekmes (ATPK 20 str.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes darytina išvada, jog V. Š. paskirta minimali, sankcijoje nustatyta nuobauda, yra per griežta, neatitinka padaryto pažeidimo pavojingumą, pažeidėjo asmenybę, teisingumo ir protingumo principus. Vadovaujantis išdėstytais motyvais darytina išvada, jog 2016-09-T. T. apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimas keistinas ir V. Š. pagal ATPK 171 (2) str. 1d. paskirta 289 Eur bauda sumažintina iki 144 Eur., taikant ATPK 30 (1) str. nuostatas.

12Remdamasis tuo kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 straipsnio 1 dalies 5 punktu teismas

Nutarė

13patenkinti V. Š. skundą.

14pakeisti 2016-09-T. T. apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.VMI-08N-72377494-16 ir šiuo nutarimu paskirtą 289 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų) baudą, taikant Lietuvos Respublikos ATPK 30 (1) str., sumažinti iki 144 Eur (vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų).

15Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui Lietuvos Respublikos ATPK 302 2 – 302 15 str. nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai