Byla II-449-423/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta Urbonienė, sekretoriaujant Gintarei Danėnienei, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui G. D. ir nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos atstovui, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal G. D. skundą dėl nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2Alytaus miesto ir rajono PK VP Eismo priežiūros skyriaus vyresn. specialisto 2008-02-19 nutarimu G. D. paskirta administracinė nuobauda - 210 litų bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 124 str. 3d., padarymą.

3G. D. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad jis 2008-02-10, 19.15 val., kelio Vilnius – Varėna - Gardinas 111km, vairuodamas automobilį, viršijo leistiną 90 km/h greitį važiuodamas 110 km/h greičiu. Tuo savo veiksmais pažeidė KET 175.1 punkto reikalavimus.

4G. D. prašė panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti, kadangi byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, jog greičio matavimo prietaisu Berkut P pareigūnai užfiksavo būtent jo vairuojamo automobilio greitį, kadangi važiavo automobilių kolona. Prietaiso ekrane nebuvo duomenų identifikuojančių jo vairuojamą automobilį. Taip pat greičio matavimo prietaisas Berkut P negali būti priemone, kuriuo fiksuoti duomenys yra patikimi, įrodant įvykdytą pažeidimą, kadangi jo rodmenys nėra identifikuojami matavimo vienetais.

5Skundas netenkintinas.

6Tai, kad G. D. padarė minėtą pažeidimą nustatyta administracinio teisės pažeidimo protokolu, policijos pareigūnų R. P. ir R. K. tarnybiniais pranešimais, teisme apklaustų liudytojų R. P. ir R. K. parodymais. Liudytojai patvirtino, jog jie dirbo kelyje Vilnius – Varėna - Gardinas su greičio matavimo prietaisu „BERKUT“ P, matavo pravažiuojančių transporto priemonių greitį. Pamatavus nuo Druskininkų pusės važiuojančio automobilio SUBAR OUTBACK važiavimo greitį greičio matavimo prietaisu Berkut P, buvo užfiksuotas 110 km/h greitis. Priešais minėtą automobilį važiavo 4 automobilių kolona, tačiau nei vienas automobilis iš jų neviršijo leistino greičio. Pasivijus ir sustabdžius automobilį, vairuotojui buvo paaiškinta pažeidimo esmė ir jis supažindintas su prietaiso parodymais. Vairuotojas su pažeidimu nesutiko, motyvuodamas tuo, kad greičio matavimo prietaisas nerodo kokias matavimo vienetais fiksuojamas greitis. Netikėti ir atmesti liudytojų parodymus teismas neturi pagrindo. Pareiškėjo padarytą pažeidimą liudytojai užfiksavo vykdydami tarnybines pareigas, liudytojų parodymai nuoseklūs, neprieštarauja vieni kitiems ir aplinkybėms, nurodytoms tarnybiniuose pranešimuose. Nenustatyta, kad liudytojai galėtų būti suinteresuoti G. D. nepagrįstai apkaltinti.

7Nebuvo nustatyta, kad sustabdydami G. D. vairuojamą automobilį ir formindami kelių eismo taisyklių pažeidimą policijos darbuotojai būtų pažeidę Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo instrukciją, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005-07-25 įsakymu Nr. 5-V-462 ir Policijos patrulių veiklos instrukciją, patvirtintą Policijos generalinio komisaro 2002-12-24 įsakymu Nr. 660.

8Administracinio teisės pažeidimo protokole yra nurodytos pažeidimui užfiksuoti panaudotos techninės priemonės – greičio matavimo prietaiso modelis, numeris, patikros liudijimo numeris, tikrinimo rezultatas – pareiškėjo vairuojamo automobilio greitis.

9Liudytojai paaiškino, kad greičio matavimo prietaisu užfiksavo G. D. vairuojamo automobilio greitį. Greičio matavimo prietaisas „BERKUT“ P parodė užfiksuotą transporto priemonės greitį ir laiką.

10Liudytojų parodymus patvirtina greičio matavimo prietaiso „BERKUT“ P instrukcija, iš kurios matyti, kad šis prietaisas vienu metu parodo tik greitį, laiką bei važiavimo kryptį. Šie rezultatai rodomi prietaiso displėjuje.

11Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo dieną greičio matavimo prietaisas buvo tinkamas naudoti. Tai patvirtina patikros liudijimo nuorašas (b.l. 25). Taigi pažeidimo aplinkybės nustatytos tiksliai ir konkrečiai. G. D. kaltinantys įrodymai neprieštaringi, sutampa tarpusavyje.

12Pareiškėjo skundo motyvus, kad byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, jog greičio matavimo prietaisu Berkut P pareigūnai užfiksavo būtent jo vairuojamo automobilio greitį, kadangi važiavo automobilių kolona, kad prietaiso ekrane nebuvo duomenų identifikuojančių jo vairuojamą automobilį, kad greičio matavimo prietaisas Berkut P negali būti priemone, kuriuo fiksuoti duomenys yra patikimi, įrodant įvykdytą pažeidimą, kadangi jo rodmenys nėra identifikuojami matavimo vienetais, paneigia liudytojų R. P. ir R. K. parodymai ir byloje esanti medžiaga. Liudytojai patvirtino, kad greitį matavo G. D. vairuojamo automobilio, kitos kolonoje važiavusios transporto priemonės greičio neviršijo. Todėl teismui nekyla abejonių, jog buvo sustabdyta ta pati transporto priemonė, kurios greitis buvo pamatuotas. Byloje esantys objektyvūs ir neginčijami įrodymai patvirtina, jog greičio matavimo prietaisas „BERKUT P“ yra įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių registrą.

13Dėl šių motyvų netikėti greičio matavimo prietaiso parodymais nėra pagrindo. G. D. skundo motyvai prieštarauja minėtiems įrodymams, teismas juos vertina kaip bandymą išvengti atsakomybės, todėl jie atmestini. Kitų objektyvių ir neginčijamų įrodymų, kurie paneigtų pažeidimo faktą, byloje nėra.

14Teismas laiko, kad yra surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog G. D. 2008-02-10, 19.15 val., kelio Vilnius – Varėna - Gardinas 111 km, vairuodamas automobilį, viršijo leistiną 90 km/h greitį važiuodamas 110 km/h greičiu. Tuo savo veiksmais pažeidė KET 175.1 punkto reikalavimus , todėl jo veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 124 str. 3d..

15Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta tam įgaliotų pareigūnų, nuobauda paskirta nepažeidžiant nuobaudos skyrimo terminų, norminio akto, numatančio atsakomybę už tokio administracinio teisės pažeidimo padarymą nustatytose ribose, jiems suteiktų įgaliojimų ribose, įvertinus padaryto nusižengimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę.

16Nagrinėjant bylą teisena nebuvo pažeista.

17Skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jis nekeistinas.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1d. 1p. teisėja

Nutarė

19Skundo netenkinti.

20Alytaus miesto ir rajono PK VP Eismo priežiūros skyriaus vyresn. specialisto 2008m. vasario 19d. nutarimą, kuriuo G. D. paskirta administracinė nuobauda - 210 litų bauda, palikti nepakeistą.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta... 2. Alytaus miesto ir rajono PK VP Eismo priežiūros skyriaus vyresn. specialisto... 3. G. D. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad jis 2008-02-10, 19.15... 4. G. D. prašė panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti, kadangi byloje nėra... 5. Skundas netenkintinas.... 6. Tai, kad G. D. padarė minėtą pažeidimą nustatyta administracinio teisės... 7. Nebuvo nustatyta, kad sustabdydami G. D. vairuojamą automobilį ir formindami... 8. Administracinio teisės pažeidimo protokole yra nurodytos pažeidimui... 9. Liudytojai paaiškino, kad greičio matavimo prietaisu užfiksavo G. D.... 10. Liudytojų parodymus patvirtina greičio matavimo prietaiso „BERKUT“ P... 11. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo dieną greičio matavimo... 12. Pareiškėjo skundo motyvus, kad byloje nėra jokių įrodymų,... 13. Dėl šių motyvų netikėti greičio matavimo prietaiso parodymais nėra... 14. Teismas laiko, kad yra surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog G.... 15. Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio... 16. Nagrinėjant bylą teisena nebuvo pažeista.... 17. Skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jis nekeistinas.... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 19. Skundo netenkinti.... 20. Alytaus miesto ir rajono PK VP Eismo priežiūros skyriaus vyresn. specialisto... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama...