Byla e2VP-7933-936/2020
Dėl skolininkės turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys T. D. (skolininkė), N. D., antstolis Dainius Šidlauskas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Urmila Valiukienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Naujininkų ūkis“ pareiškimą dėl skolininkės turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys T. D. (skolininkė), N. D., antstolis Dainius Šidlauskas.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl skolininkės turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktiniu, kuriuo prašo nustatyti, kad skolininkei priklauso ½ dalis lėšų, esančių sutuoktinio banko sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Swedbank“. Nurodė, kad antstolis vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-09-19 vykdomąjį raštą, išduotą civilinėje byloje Nr. e2-21067-1089/2019, dėl skolos išieškojimo iš skolininkės T. D.. Pareiškėja gavo antstolio siūlymą kreiptis į teismą dėl skolininkės T. D. turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su bendraturčiu nustatymo. Antstoliui vykdant vykdomąją bylą, nustatyta, kad skolininkės T. D. sutuoktinio N. D. banko sąskaitoje yra piniginės lėšos.

4Suinteresuoti asmenys nustatytu terminu atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

5Byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, dalyvaujantiems byloje asmenims apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį pranešta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir antstolio pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0178/19/02679 nustatyta, kad antstolis Dainius Šidlauskas vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą, išduotą 2019-09-19 civilinėje byloje Nr. e2-21067-1089/2019, dėl 128,41 Eur skolos, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų ir 75,87 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės T. D. išieškotojai UAB „Naujininkų ūkis“ (v. b. l. 1). Antstolis Dainius Šidlauskas vykdymo proceso metu nustatė, kad skolininkei T. D. asmeninės nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), tačiau šiam turtui yra taikomi kitų antstolių apribojimai, todėl nukreipti išieškojimą į šį turtą nėra galimybės (v. b. l. 37). Antstolis nustatęs, kad skolininkės T. D. sutuoktinio N. D. vardu yra atidaryta banko sąskaita, pasiūlė išieškotojai kreiptis dėl skolininkės T. D. turto dalies nustatymo bendrojoje jungtinėje nuosavybėje (v. b. l. 90).

8Suinteresuotų asmenų T. D. ir N. D. santuoka sudaryta ( - ) (v. b. l. 20). Iš valstybės įmonės „Registrų centras“ Vedybų sutarčių registro išrašo matyti, jog sutuoktiniai T. D. ir N. D. vedybų sutarties nėra sudarę (v. b. l. 42, 56). Skolininkės T. D. sutuoktinis N. D. turi banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“ (v. b. l. 47). Antstolis 2020-01-03 turto arešto aktu Nr. S20-116 areštavo butą, esantį ( - ), bei N. D. pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. ( - ) (v. b. l. 51 – 52). Antstolis 2020-01-24 pasiūlė pareiškėjai kreiptis į teismą dėl skolininkei T. D. priklausančios turto dalies nustatymo.

9CPK 666 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje. Sutuoktinių tarpusavio turtinius santykius, santuokos metu įgyto turto teisinį statusą reglamentuoja CK trečiosios knygos normos. Kaip jau minėta, iš byloje esančių duomenų nėra nustatyta, kad suinteresuoti asmenys N. D. ir T. D. būtų sudarę vedybų sutartį, todėl sutuoktinių turtui taikytinos CK normos, reglamentuojančios įstatymų nustatytą sutuoktinių turto teisinį režimą.

10Kai skolininkas neturi asmeninio turto, išieškojimas gali būti nukreipiamas į jo dalį bendrojoje nuosavybėje. Iš bendrosios jungtinės nuosavybės negalima išieškoti asmeninių skolų, kol nenustatyta dalis bendrojoje nuosavybėje (CK 3.109 straipsnis, 3.126 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnyje nustatyta, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, teismo antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo.

11Vadovaujantis CK 3.112 straipsnio 1 dalimi, išieškojimas pagal asmenines prievoles nukreipiamas į dalį bendrame turte tik po to, kai kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė. Pagal CK 3.87 straipsnį, 3.88 straipsnio 2 dalį, preziumuojama, kad turtas ir pajamos, gautos po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta kitaip. CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos. CK 3.117 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutuoktinių bendro turto lygių dalių prezumpcija. Kriterijai, į kuriuos atsižvelgęs teismas gali nukrypti nuo sutuoktinių lygių dalių principo, nustatyti CK 3.123 straipsnyje.

12Teismui nepateikta duomenų apie tai, kad skolininkė T. D. turi pakankamai asmeninio turto prievolei įvykdyti, todėl išieškojimas gali būti įvykdytas iš skolininkės T. D. dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje (CK 3.112 straipsnis). Suinteresuotojo asmens N. D. lėšos, esančios jo banko sąskaitoje yra bendroji jungtinė sutuoktinių N. D. ir T. D. nuosavybė (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo (CK 3.117 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į išdėstytą nustatytina, kad skolininkei T. D. priklauso ½ dalis lėšų, esančių N. D. banko sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Swedbank“ (CK 3.112 straipsnis, CPK 667 straipsnis).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 667, 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

14pareiškėjos UAB „Naujininkų ūkis“ pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti, kad skolininkei T. D., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis lėšų, esančių sutuoktinio N. D., asmens kodas ( - ) banko sąskaitoje Nr. ( - ) AB „Swedbank“.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai