Byla 2A-1426-467/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Almos Urbanavičienės (pranešėja), kolegijos teisėjų

2Romualdos Janovičienės, Petro Jaržemskio, sekretoriaujant

3Ilonai Juchnevičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Algiui Krušnai, atsakovo atstovui

4adv. Tomui Petkevičiui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo Mokslinės gamybinės akcinės bendrovės „Precizika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Mokslinės gamybinės akcinės bendrovės „Precizika“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „ŽVC“ dėl iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų, baudos ir nuomos mokesčio priteisimo.

6Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7

8Ieškovas MG AB „Precizika“ 2010-06-15 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškeldinti atsakovą UAB „ŽVC“ su jam priklausančiu turtu iš ieškovui priklausančių 45,30 kv.m ploto negyvenamųjų patalpų 1-4, esančių gamybinio-administracinio pastato priestate ( - ), priteisti iš atsakovo 657,76 Lt baudą už sutartinio įsipareigojimo laiku atlaisvinti ir grąžinti negyvenamąsias patalpas pažeidimą, 548,13 Lt nuomos mokesčio už kiekvieną mėnesį nuo nuomos sutarties nutraukimo 2010-04-30 iki negyvenamųjų patalpų atlaisvinimo, 8,28 procentų procesines palūkanas už ieškinio sumą nuo ieškinio padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Nurodė, jog 2007-04-23 su atsakovu sudarė terminuotą (iki 2008-04-30) negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.118-2007, pagal kurios 1 punktą atsakovui buvo išnuomotos 45,30 kv.m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos 1-4, esančios ieškovo gamybinio-administracinio pastato priestate ( - ). Ieškovas 2010-04-30 informavo atsakovą, kad nutraukia nuomos sutartį, tačiau atsakovas neišsikėlė iš nuomojamų patalpų. Ieškovui nutraukus sutartį, atsakovas ir toliau naudojasi patalpomis be jokio teisinio pagrindo ir taip pažeidžia sutarties 5.7 punktą atlaisvinti ir grąžinti patalpas.

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. birželio 29 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir iškeldino atsakovą UAB „ŽVC“ su jam priklausančiais daiktais iš ieškovui MG AB „Precizika“ nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų 1-4, esančių gamybinio-administracinio pastato priestate ( - ), priteisė ieškovo naudai iš atsakovo 657,76 Lt baudos, 548,13 Lt nuomos mokesčio už kiekvieną mėnesį nuo 2010-04-30 iki 2010-05-30 ir nuo 2010-05-30 iki patalpų atlaisvinimo bei tinkamo grąžinimo ieškovui, 8,28 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010-06-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 26 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Atsakovas UAB „ŽVC“ 2010-07-26 pareiškė prieštaravimus, kuriuose prašė preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, jog atsakovas pastatą ir patalpas nuomoja kitiems ūkio subjektams. Abi šalys nuomoja žemės sklypą. Elektros transformatorinės, kurios užtikrina elektros energijos tiekimą į atsakovo patalpas, priklausė ieškovui ir ieškovas sutartimi atsakovui perleido transformatorines, o patalpas išnuomavo atsakovui, nes transformatorines perkelti labai sudėtinga. Ieškovas vienašališkai nutraukė nuomos sutartį, neatsižvelgdamas į atsakovo prašymus sutartį pratęsti, o mokamus pinigus už nuomą grąžino atsakovui. Atsakovas negali gauti projektavimo sąvado naujai elektros linijai suformuoti, nes reikia gauti ieškovo sutikimą, kurio jis neduoda. Ieškovas siekia padaryti atsakovui kuo daugiau nuostolių, kad šis liktų be elektros energijos.

11Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 1 d. sprendimu 2010 m. birželio 29 d. preliminarų sprendimą panaikino ir ieškinį atmetė. Išanalizavęs 2007-04-23 terminuotą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.118-2007, pagal kurios 1 punktą atsakovui buvo išnuomotos 45,30 kv.m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos 1-4, esančios ieškovo gamybinio administracinio pastato priestate ( - ), teismas nustatė, jog šalys 3 punktu susitarė dėl nuomos termino nuo 2007-04-23 iki 2008-04-30. Šalys taip pat susitarė, kad, jeigu iki sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau nei vienam mėnesiui nė viena iš šalių nepareiškia pageidavimo nutraukti šią sutartį arba vietoj jos sudaryti naują, tai sutarties galiojimo terminas automatiškai pratęsiamas vieniems metams. Tai reiškia, kad sutartis po 2008-04-30, nei vienai iš šalių nepareiškus pageidavimo nutraukti sutartį ar sudaryti naują sutartį, prasitęsė vieniems metams iki 2009-04-30. Ieškovas pageidavimą nutraukti nuomos sutartį pareiškė 2010-03-25 raštu, nurodydamas, kad sutartį nutraukia nuo 2010-04-30. Teismas padarė išvadą, jog tokie ieškovo veiksmai neatitinka galiojančių įstatymų (CK 6.481 str.), nes po 2009-04-30, pasibaigus sutartyje nurodytam vienerių metų terminui, kuriuo automatiškai prasitęsė sutartis, atsakovui naudojantis patalpomis ir ieškovui tam neprieštaraujant, sutartis tapo neterminuota (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-01-18 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-40/2006). Teismas nustatė, jog ieškovas iki 2010-03-25 nebuvo pareiškęs pageidavimo nutraukti nuomos sutartį, į teismą kreipėsi 2010-06-15. Šalys pripažino, kad ieškovas atsakovui sumokėtus nuomos mokesčius už nuomojamas patalpas po 2010-04-30 grąžino atgal, nes ieškovas buvo įsitikinęs, kad nuomos sutartis pasibaigus. Teismas ieškovo argumentus dėl to, kad šalių nuomos santykiai yra pasibaigę, pripažino klaidingais, nes sutartyje po 2009-04-30, esant CK 6.481 straipsnyje nustatytoms sąlygoms, pasikeitė tik viena nuomos sutarties sąlyga – sutartis iš terminuotos tapo neterminuota ir nuomos santykiai tęsiasi sutartyje sulygtomis sąlygomis. Naujo termino šalys nenustatė, nuomos santykiai tęsėsi, nes atsakovas valdė nuomos dalyką, o ieškovas per dešimt dienų nuo termino pasibaigimo nepareiškė prieštaravimų. Dėl to taikomos dispozityviosios teisės normos, nustatančios trijų mėnesių įspėjimo terminą nekilnojamojo daikto neterminuotai nuomos sutarčiai nutraukti (CK 6.156 str. 5 d.). Negyvenamųjų patalpų neterminuota sutartis buvo nutraukta, nesilaikant minimalių dispozityviojoje normoje nustatytų terminų, todėl teismas laikė, kad ieškovas netinkamai vienašališkai atsisakė tęsti nuomos santykius. Vienašališkai nutraukiama sutartis laikoma nutraukta nuo įspėjime (pranešime) nurodytos datos (CK 6.218 str.). Jeigu šalis nesilaiko sutartyje ar teisės normose nustatytų įspėjimo terminų, tai sutarties nutraukimo diena pripažįstama sutartyje ar teisės normoje nustatyto termino pabaiga. Nagrinėjamoje byloje ieškovas atsakovą privalėjo įspėti prieš tris mėnesius, o ne prieš 1 mėnesį, kaip numatyta, esant terminuotai nuomos sutarčiai.

12

13Apeliaciniu skundu ieškovas MG AB „Precizika“ prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo, kad pagrindinis ir iš esmės vienintelis pirmosios instancijos teismo motyvas, kuriuo remdamasis teismas nusprendė atmesti ieškinį, yra tas, kad šalių negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis iš terminuotos tapo neterminuota, todėl ieškovas atsakovą apie sutarties nutraukimą privalėjo įspėti prieš tris, o ne prieš vieną mėnesį. Taip aiškindamas teismas pažeidė sutarčių aiškinimo principus (CK 6.193 str. 1-2, 5 d.), nes vadovavosi tik pažodiniu ginčo sutarties tekstu, neatsižvelgdamas į tikruosius šalių ketinimus, ginčo sutarties sudarymo tikslą bei šalių elgesį po sutarties sudarymo. Sutarties 3 punkte nustatyta, kad nuomojimo terminas nustatomas nuo 2007-04-23 iki 2008-04-30, jeigu iki sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nė viena iš šalių nepareiškia pageidavimo nutraukti šią sutartį arba vietoj jos sudaryti naują, tai sutarties galiojimo terminas automatiškai pratęsiamas vieniems metams. Pažodžiui aiškinant šią nuostatą, matyti, kad sutartis yra terminuota su galimybe ją kas metus pratęsti šalių sulygta tvarka. Toks sutarties terminas ir jo pratęsimo tvarka nustatyti, suteikiant atsakovui pakankamą terminą įsirengti atskirus elektros energijos tinklus bei iškeldinti iš nuomojamų patalpų atsakovui priklausančius įrenginius (transformatorius). Kartu šis palyginti trumpas sutarties terminas patvirtina ir tikruosius ieškovo ketinimus: jis niekada neplanavo ir šiuo metu neplanuoja ilgesniam laikotarpiui išnuomoti ar perleisti patalpas, bet ketina jas naudoti savo veikloje. Atsakovas nei iki bylos iškėlimo, nei nagrinėjant bylą, neginčijo sutarties nutraukimo fakto bei neprieštaravo tam, jog ši sutartis yra terminuota, tuo patvirtindamas, kad tikrieji abiejų ginčo šalių ketinimai buvo sudaryti terminuotą sutartį su joje aptarta specialia termino pratęsimo tvarka. Nepaisant to, teismas visiškai į tai neatsižvelgė, šių aplinkybių apskritai nevertino. Ieškovo su atsakovu sudarytos sutarties sąlygos, nustatančios specialią (individualiai aptartą) jos termino pratęsimo tvarką, neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, tai jos sutarties šalims turi įstatymo galią, kuria tiek šalys, tiek ir teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, privalėjo vadovautis. Teismas pažeidė CPK įtvirtintą rungimosi principą (CPK 12 str.) ir nesilaikė tinkamo įrodymų vertinimo taisyklių (CPK 176-185 str.). Atsakovas pripažino šalių sudarytą sutartį esant terminuotą. Nepaisant šių aplinkybių, teismas, remdamasis šalių nenurodytais motyvais ir visiškai ignoruodamas šalių pateiktus faktus bei tikruosius šalių ketinimus, savo iniciatyva padarė akivaizdžiai nepagrįstą išvadą, kad sutartis tapo neterminuota, todėl civilinės bylos iškėlimo metu ji nebuvo nutraukta. Teismas, nesilaikydamas įrodymų vertinimo taisyklių, nepagrįstai nurodė, kad atsakovas teismui pateikė rašytinius įrodymus, jog siekia atskirti inžinerinius tinklus, tame tarpe ir elektros liniją, nuo ieškovo, tačiau negauna ieškovo sutikimo, nes tokio teiginio nepatvirtina nei Vilniaus miesto plėtros departamento raštas, nei kiti atsakovo pateikti dokumentai. Be to nagrinėjamoje byloje ginčas yra iš esmės kilęs tik dėl ginčo patalpų atlaisvinimo, o ne dėl elektros energijos tinklų atjungimo. Dėl to teismo sprendimo motyvai dėl ieškovo neišduodamo sutikimo atsakovui atsijungti nuo elektros energijos tinklų išeina už nagrinėjamo ginčo ribų.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „ŽVC“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog apeliantas subjektyviai aiškina tiek sutarties tekstą, tiek ir sutarčių aiškinimą reglamentuojančias teisės normas. Tuo tarpu teismas sprendime pagrįstai konstatavo, kad sutarties terminas po 2008-04-30 prasitęsė ir tapo neterminuota (CK 6.481 str.). Skunde absoliučiai nepagrįstai teigiama, kad šalys susitarė dėl kasmetinio sutarties termino pratęsimo, nes tokios sąlygos sutartyje nėra. Apeliantas sutarties aiškinimą grindžia menamais šalių ketinimais ir jokių įrodymų, patvirtinančių tokius ketinimus, nepateikia. Šiuo atveju sutarties tekstas vienareikšmiai patvirtina, kad pabaigos terminas po 2008-04-30 prasitęsė iki 2009-04-30. Pakartotinio pratęsimo nenustačius, sutarties terminas baigėsi 2009-04-30 ir, toliau vykdant sutartį, sutartis tapo neterminuota (CK 6.481 str.). Sutarties sudarymo metu su apeliantu buvo susitarta, kad ginčo patalpomis atsakovas galės naudotis iki savarankiškai prisijungs prie elektros tiekėjo tinklų. Tai patvirtina ir šalių sudaryta terminuota sutartis dėl komunalinių paslaugų, kuri baigsis atsakovui įsiregistravus elektros energijos atskiru abonentu elektros energijos tiekimo įmonėje. Šalių sutartis yra neatsiejamai susijusi su sutartinės pareigos tiekti elektros energiją atsakovui tinkamu vykdymu - išnuomotose patalpose yra įrengti elektros energijos transformatoriai, būtini elektros energijos tiekimui į atsakovo valdomus statinius. Tuo tarpu sutartį nutraukus, minėti transformatoriai būtų iškeldinti bei atjungti nuo atsakovo elektros tinklo, ko pasėkoje apeliantas nebegalėtų vykdyti sutarties dėl komunalinių paslaugų. Tai reiškia, kad skunde nurodomos prielaidos dėl terminuoto sutarties pobūdžio yra nesuderinamos su apelianto sutartine prievole tiekti elektros energiją atsakovui. Draudžiama teikti ieškinį teisme, priešingą įstatyme nustatytiems įsipareigojimams (CK 6.4 str., 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Apeliantas nagrinėjamoje byloje siekia teismo rankomis nutraukti elektros energijos tiekimą atsakovui ir sužlugdyti atsakovo vykdomą patalpų nuomos veiklą. Taigi tokio ieškinio pareiškimas laikytinas nesąžiningu veikimu. Apeliantas skunde ignoruoja faktą, kad sutarties nuostatos buvo parengtos paties apelianto, todėl, sutarties nuostatoms esant nepakankamai aiškioms, jos turi būti aiškinamos atsakovo naudai ir apelianto nenaudai (CK 6.193 str. 4 d.). Apeliantas nurodo, kad sprendime nepagrįstai buvo vertintas ieškinio pagrįstumas bei aplinkybės, susijusios su sutarties nutraukimo pagrįstumu, kad tokiu būdu teismas peržengė ieškinio bei atsakovo prieštaravimų ribas. Tačiau teismas nagrinėjamoje byloje savo iniciatyva nepateikė nė vieno papildomo įrodymo, tačiau vien tik vertino bylos šalių pateiktus dokumentų nuorašus, t.y. vykdė pareigą tirti bei vertinti pateiktus reikalavimus bei juos pagrindžiančius įrodymus (CPK 182 str., 185 str.). Dėl to prielaidos dėl menamo rungimosi principo pažeidimo yra nepagrįstos ir atmestinos. Apeliantas visiškai nepagrįstai nurodo, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės, tačiau net, jeigu ir teismas šias taisykles ir pažeidė, tai nesudaro pagrindo sprendimą panaikinti (CPK 329 str. 1 d.). Šalių sutartis galioja ir jos šalims turi įstatymo galią, todėl turi būti privalomai vykdoma (CK 6.189 str. 1 d.). Taigi šiuo atveju niekinis ir visiškai nepagrįstas yra ieškovo reikalavimas dėl atsakovo iškeldinimo iš nuomojamų patalpų. Ieškovas neturi teisės reikalauti iškeldinti atsakovą, priešingai, turi pareigą užtikrinti atsakovo galimybes tinkamai naudotis ginčo patalpomis (sutarties 5.7 p., CK 6.189 str. 1 d.). Taigi ieškinyje nurodoma menamai apelianto pažeista teisė objektyviai neegzistuoja. Ji atsiras tik sutarčiai pasibaigus. Todėl ieškinys pagrįstai buvo atmestas.

15Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovo atstovas apeliacinį skundą palaikė ir prašė jį tenkinti, atsakovo atstovas apeliacinį skundą prašė atmesti. Teismo posėdyje CPK 314 straipsnio tvarka buvo priimtas ir ištirtas naujas įrodymas – 2010-12-06 mokėjimo nurodymas Nr.4968 dėl mokėjimo už transformatorinės patalpų nuomą.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo MB AB „Precizika“ apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamam teismo sprendimui panaikinti.

18Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo ieškinį, kuriuo ieškovas prašė iškeldinti atsakovą UAB „ŽVC“ su jam priklausančiu turtu iš ieškovui priklausančių 45,30 kv.m ploto negyvenamųjų patalpų 1-4, esančių gamybinio-administracinio pastato priestate ( - ), kadangi nustatė, jog šalių sudaryta terminuota negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis po 2009-04-30 tapo neterminuota, ieškinio pareiškimo metu ji nebuvo nutraukta, todėl nebuvo pagrindo tenkinti ieškinio. Ieškovas su tokia pirmosios instancijos teismas išvada nesutinka, apeliaciniame skunde nurodydamas, kad teismas pažeidė sutarčių aiškinimo taisykles, šalių rungimosi principą ir netinkamai įvertino atsakovo pateiktus įrodymus. Teisėjų kolegija apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

19Taigi ieškovas MG AB „Precizika“ vienu iš apeliacinio skundo motyvų nurodo tai, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė sutarčių aiškinimo principus, nes vadovavosi tik pažodiniu ginčo sutarties tekstu, neatsižvelgė į tikruosius šalių ketinimus, sutarties sudarymo tikslą bei šalių elgesį po sutarties sudarymo. Teismas, konstatuodamas, jog šalių terminuota sutartis transformavosi į neterminuotą, apelianto teigimu, neteisingai aiškino ginčo sutarties 3 punktą, kuriame, jo nuomone, aiškiai nurodyta, kad sutartis yra terminuota su galimybe ją kas metus pratęsti šalių sulygta tvarka. Su tokiu apelianto sutarties sąlygų aiškinimu ir vertinimu teisėjų kolegija nesutinka, kadangi šalių sudarytos 2007-04-30 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 3 punkte yra nurodytas konkretus sutarties galiojimo terminas – nuo 2007-04-23 iki 2008-04-30, o taip pat nurodyta, jeigu iki sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau nei vienam mėnesiui nė viena iš šalių nepareiškia pageidavimo nutraukti šią sutartį arba vietoj jos sudaryti naują, tai sutarties galiojimo terminas automatiškai pratęsiamas vieniems metams. Tokiu būdu sutartis po 2008-04-30, nei vienai iš šalių nepareiškus pageidavimo nutraukti sutartį ar sudaryti naują sutartį, prasitęsė vieniems metams iki 2009-04-30, o, pasibaigus šiam terminui ir atsakovui naudojantis patalpomis bei ieškovui tam neprieštaraujant, sutartis tapo neterminuota (CK 6.481 str.). Dėl to teisėjų kolegija pripažįsta pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą dėl šalių sutarties 3 punkto formuluotės aiškinimo ir taikymo.

20Ieškovas skunde nepagrįstai nurodo, kad šalys susitarė dėl kasmetinio sutarties termino pratęsimo, nes tokios sąlygos sutartyje nėra. Apeliantas, sutarties aiškinimą grįsdamas, jo nuomone, tikraisiais šalių ketinimais (ieškovas niekada neplanavo ir šiuo metu neplanuoja ilgesniam laikotarpiui išnuomoti ar perleisti patalpas, bet ketina jas naudoti savo veikloje), tai patvirtinančių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Atvirkščiai, atsakovas byloje įrodė, kad sutarties sudarymo metu su apeliantu buvo susitarta, jog ginčo patalpomis atsakovas galės naudotis iki savarankiškai prisijungs prie elektros tiekėjo tinklų, ką rodo ir šalių sudaryta terminuota sutartis dėl komunalinių paslaugų, kuri baigsis atsakovui įsiregistravus elektros energijos atskiru abonentu elektros energijos tiekimo įmonėje. Bylos duomenys tvirtina, kad šalių sutartis yra neatsiejamai susijusi su sutartinės pareigos tiekti elektros energiją atsakovui tinkamu vykdymu - išnuomotose patalpose yra įrengti elektros energijos transformatoriai, būtini elektros energijos tiekimui į atsakovo valdomus statinius. Tuo tarpu sutartį nutraukus, minėti transformatoriai būtų iškeldinti bei atjungti nuo atsakovo elektros tinklo, ko pasėkoje apeliantas nebegalėtų vykdyti sutarties dėl komunalinių paslaugų. Tai reiškia, kad skunde nurodomos prielaidos dėl terminuoto (laikino) sutarties pobūdžio yra nesuderinamos su apelianto sutartine prievole tiekti elektros energiją atsakovui, todėl apelianto nurodytas sutarties sąlygų aiškinimas būtų ne tik neteisingas, bet ir nelogiškas.

21Apeliantas skunde teigia, jog atsakovas bylos nagrinėjimo metu neteigė ir neginčijo aplinkybės, kad ginčo sutartis yra terminuota, ir tai patvirtina, jog tikrieji šalių ketinimai buvo sudaryti būtent terminuotą negyvenamųjų patalpų sutartį. Teisėjų kolegija sutinka, kad byloje nebuvo ginčo dėl to, kad šalys sudarė terminuotą negyvenamųjų patalpų sutartį, tačiau vėliau ji tapo neterminuota (CK 6.481 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-01-18 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-40/2006). Atsakovas UAB „ŽVC“ prieštaravimuose dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo nurodė, jog ginčo nuomos sutartis buvo sudaryta dėl nuomotose patalpose esančių transformatorių savininko pasikeitimo; ginčo nuomos sutarties sudarymo metu šalys žinojo, kad nuomojamose patalpose esantys atsakovui priklausantys transformatoriai, kaip kad buvo iki tol, lygiai taip pat bus įrengti ir vėlesnį laiką, iki atsakovas įsirengs savarankišką elektros įvadą bei transformatorius jam priklausančiose patalpose. Šią aplinkybę, kaip minėta, patvirtina atsakovo į bylą pateikta šalių 2004-07-30 sutartis dėl komunalinių paslaugų, kurioje šalys susitarė, kad ieškovas nuo 2004-08-01 perteikia atsakovui elektros, šilumos energiją, šaltą vandenį, lietaus kanalizacijos paslaugas iki to laiko, kol atsakovas nėra įsiregistravęs šių paslaugų atskiru abonentu jų tiekimo įmonėse. Taigi komunalinių paslaugų teikimo sutarties termino pabaigą šalys apibrėžė pakankamai laisvai – iki kada atsakovas įsiregistruos atskiru abonentu komunalinių paslaugų tiekimo įmonėse, dėl to, teisėjų kolegijos vertinimu, nelogiška būtų išvada, jog, anksčiau sudarant negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuri betarpiškai susijusi su komunalinių paslaugų teikimo sutartimi, šalių valia būtų kitokia – sudaryti sutartį su griežtu sutarties pabaigos terminu. Kita vertus ir ieškovas, iškeldinęs atsakovą iš nuomojamų patalpų, prieš pasibaigiant sutarčiai dėl komunalinių paslaugų teikimo, negalėtų vykdyti šios sutarties, t.y. teikti komunalines paslaugas, kas taip pat sudaro pakankamą pagrindą išvadai, jog šalių valia dėl abiejų sutarčių sudarymo iš esmės turėjo sutapti ir apeliantas negalėjo turėti priešingų ketinimų.

22Apeliantas skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad šalių terminuota sutartis tapo neterminuota, pažeidė šalių rungimosi principą ir išėjo už ieškinio ribų, kadangi tokia aplinkybe nesirėmė nė viena iš bylos šalių. Tačiau sutikti su tokiais apelianto argumentais teisėjų kolegija neturi pagrindo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2001-06-18 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.3K-3-725/2001, konstatavo, jog ieškinio pagrindą sudaro faktinės aplinkybės, t.y. tam tikri įvykiai, atsitikimai ir veiksmai, su kuriais siejamas teisės normų taikymas. Faktinės aplinkybės neapima teisinio kvalifikavimo. Tai yra teisės taikymas, kurį atlieka teismas savo nuožiūra pagal konstatuotas aplinkybes. Teismas, parinkdamas teisės normą ir ją aiškindamas, yra nepriklausomas nuo šalių nuomonės, pageidavimų ar nurodymų, todėl yra nevaržomas teisinių argumentų, pateiktų ieškiniuose, atsiliepimuose į ieškinį, paaiškinimuose ir kituose šalių dokumentuose. Teismas žino įstatymą ir jam suteikta teisė konkrečioje byloje taikant teisės normą atskleisti jos tikrąjį turinį, t.y. ją aiškinti ir pagal jos prasmę parinkti teisinius argumentus, net ir tuos, kurių dalyvaujantys byloje asmenys nenurodė. Šalių ar dalyvaujančių byloje asmenų nenurodytų teisės normų ar teisinių argumentų parinkimas, teismui sprendžiant ginčą pagal nustatytas byloje faktines aplinkybes, nėra ieškinio pagrindo pakeitimas. Nagrinėjamoje byloje teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nesirėmė jokiomis ieškovo ar atsakovo nenurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, o ieškovo nurodytas faktines aplinkybes kvalifikavo pagal savo kompetenciją, taip pat ištyrė šalių į bylą pateiktus įrodymus ir priėjo skundžiamame sprendime konstatuotų išvadų – kad terminuota 2007-04-23 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis po 2009-04-30 tapo terminuota, o ieškinio pareiškimo metu, nesant suėjus trijų mėnesių įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminui, sutartis nebuvo nutraukta ir nebuvo pagrindo atsakovą iškeldinti į nuomojamų patalpų. Pirmosios instancijos teismo veiksmai, ieškovo nurodytą faktinį ieškinio pagrindą kvalifikuojant pagal jį atitinkančias teisės normas, negali būti vertinami kaip išėjimas už ieškinio ribų, dėl to šis ieškovo argumentas pripažintinas nepagrįstu ir atmestinas.

23Kolegija iš dalies sutinka su apelianto argumentu, kad Vilniaus miesto plėtros departamento raštas (b.l. 114) iš esmės nepatvirtina atsakovo teiginio, jog atsakovas siekia atskirti elektros liniją, bet negauna ieškovo sutikimo. Tačiau ši aplinkybė nagrinėjamam ginčui šioje byloje neturi esminės reikšmės, kadangi, kaip teisingai nurodo pats apeliantas, šioje byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl ginčo nuomos sutartimi išnuomotų patalpų atlaisvinimo, o ne dėl elektros energijos tinklų atjungimo. Be to pirmosios instancijos teismas nei šia aplinkybe, nei nurodytu įrodymu savo pagrindinių išvadų, kad ginčo sutartis tapo terminuota, ir negrindė.

24Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.

25Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, panaikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

26Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovo MG AB „Precizika“ valstybei priteistina 9 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti iš ieškovo mokslinės gamybinės akcinės bendrovės „Precizika“ (juridinio asmens kodas 122663561) valstybei 9 Lt (devynis litus) pašto išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Romualdos Janovičienės, Petro Jaržemskio, sekretoriaujant... 3. Ilonai Juchnevičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Algiui... 4. adv. Tomui Petkevičiui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 6. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. ... 8. Ieškovas MG AB „Precizika“ 2010-06-15 kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. birželio 29 d. preliminariu... 10. Atsakovas UAB „ŽVC“ 2010-07-26 pareiškė prieštaravimus, kuriuose... 11. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 1 d. sprendimu 2010 m.... 12. ... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas MG AB „Precizika“ prašo sprendimą panaikinti... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „ŽVC“ prašo apeliacinį... 15. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovo atstovas apeliacinį skundą... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 18. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo ieškinį, kuriuo ieškovas... 19. Taigi ieškovas MG AB „Precizika“ vienu iš apeliacinio skundo motyvų... 20. Ieškovas skunde nepagrįstai nurodo, kad šalys susitarė dėl kasmetinio... 21. Apeliantas skunde teigia, jog atsakovas bylos nagrinėjimo metu neteigė ir... 22. Apeliantas skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad... 23. Kolegija iš dalies sutinka su apelianto argumentu, kad Vilniaus miesto... 24. Kiti apelianto apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 25. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 26. Atmetus apeliacinį skundą iš ieškovo MG AB „Precizika“ valstybei... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 28. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti... 29. Priteisti iš ieškovo mokslinės gamybinės akcinės bendrovės...