Byla II-216-353/2009
Dėl paskirtos nuobaudos panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Kęstutis Gudynas, sekretoriaujant Ingai Šagamogienei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal B. P. skundą dėl paskirtos nuobaudos panaikinimo,

Nustatė

22009 m.sausio 29 d. Alytaus regiono AAD Alytaus rajono agentūros vyresn. Specialistas pareiškėjui B. P. pareiškė įspėjimą už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 51(3) str.1d. padarymą.

3Nuobauda paskirta už tai, kad 2009 m. sausio 29 d. patikrinimo aktui Nr.27 nustatyta, jog pareiškėjas Alytaus rajono Alovės sen., Muiželėnų km. esančiame SB „Berželis“ iš savo sodo sklypo išvestu vamzdžiu į melioracijos griovį leido atliekas.

4Pareiškėjas skundu prašė panaikinti paskirtą nuobaudą. Teisme nurodė, kad buvo nutiesęs du vamzdžius nuo savo sodo namelio į melioracinį griovį.Vamzdžiais leido lietaus kanalizacijos vandenį. Su kaimynu Burinsku piktuoju, todėl jis ir kreipėsi į instituciją. Dėl ramybės, vieną vamzdį užaklino ir užkasė. Jokių pavojingų nuotekų per šį vamzdį neleido. Savo sodo sklype įrengęs nuotekų šulinius, į juos pila chemikalus, o išsivaliusį vandenį pila ant daržų. Aplinkos apsaugos inspektorius prie užaklinto vamzdžio mėginių neėmė, sodo sklype kanalizacijos šulinių nefiksavo.

5Institucijos atstovė dalyvavusi antrame teismo posėdyje prašė skundą atmesti.

6Skundas tenkintinas.

7Administracinė atsakomybė už teisės pažeidimo, numatyto ATPK 51 (3) str.1d. atsiranda tuomet, kai nesilaikoma atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų, t.y.kai šalinama ir ( ar) naudojama vieno kubinio metro ar mažesnio negu vienas kubinis metras atliekų pažeidžiant Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, jeigu dėl to nepavojingomis atliekomis buvo užteršta aplinka.

8Teisės pažeidimas buvo įrodinėjamas šiais faktiniais duomenimis- 2009 01 29 patikrinimo aktu Nr.27 konstatuota, kad dalyvaujant B. P. , atkastas vamzdis, kuris buvo užkimštas ir joks skystis iš jo nebėgo, o iš šalia esančio vamzdžio bėgo lietaus vanduo( b.l.24). Aplinkos apsaugos inspektorius M. Z. tarnybiniame pranešime ( b.l.27) nurodė, tai patvirtino teisme, kad 2009 01 26 d. užfiksavęs prie 2009 01 29 akte nurodyto užkimšto ir užkasto vamzdžio radęs vandens srovės išgraužtą duobę, grunto paviršiuje pastebėjęs balzganos spalvos nuosėdas. Šiuo nuosėdų plotas ir kiekis buvo nedidelis, B. P. pripažino iš pirtelės ir garažo šiuo vamzdžiu leidęs nuotekas, todėl tyrimui mėginių neėmęs. Teisme apklaustas V.Burinskas parodė, kad su pareiškėjui nei jis, nei kiti kaimynai nesutaria. Pareiškėjas leidžia iš savo pirties nuotekas į melioracijos griovį, kadangi jokių kanalizacijos šulinių neturi. 2009 žiemą ant melioracijos griovio ledo pamatęs geltoną dėmę. 2009 01 16 pamatęs, kad pareiškėjas kūrena pirtį ir pamatęs per vamzdį ištekant vandenį. Pasirodė pareiškėjas, kilo konfliktas, buvo iškviesta policija.

9ATPK 51(3) str.1d. dispozicija reikalauja, kad kvalifikuojant teisės pažeidimą būti nustatyti šalinamų ar naudojamų atliekų vieno kubo ar mažiau kiekis, Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų pažeidimas ir nepavojingomis atliekomis aplinkos užteršimo faktas. Tai reiškia, kad sprendžiant administracinės atsakomybės klausimą valstybinė institucija, tiriant šį teisės pažeidimą ir taikydama sankcijas, privalo tokio asmens veiksmuose nustatyti šiuos administracinę veiką kvalifikuojančius požymius.Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta vadovaujantis ATPK 262 str.1d., t.y. įspėjimą įforminat teisės pažeidimo vietoje. Vadovaujantis ATPK 262 str.7d., jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ginčija jam paskirtą nuobaudą už padarytus teisės pažeidimus, numatytus šio straipsnio 1-5 dalyse, tai pagal šio kodekso 259 str.surašomas protokolas. Tokio procesinio dokumento byloje nėra. Iš bylos duomenų matyti, kad vieninteliu faktinės situacijos fiksavimo dokumentu galimai laikyti tik minėtą 2009 01 29 patikrinimo aktą Nr.27. Teismo nuomone, jis priskirtinas prie įrodymų, kurie ATPK 256 str.2d.apibudinami kaip „kitokie dokumentai“. Nežiūrint to, šis aktas yra neinformatyvus, kadangi teisės pažeidimas neužfiksuotas ir atspindi tik pareigūno įspūdžius, patirtus prie vamzdžio 2006 01 26d., administracinę veiką įrodantys faktiniai duomenys nerinkti. Nors 2009 01 29 įspėjimo kvite pareiškėjas sutiko su skirta nuobauda (b.l.31), tačiau tos pačios dienos akte Nr.27 pareiškėjas savo ranka rašytame paaiškinime teisės pažeidimo padarymą neigė. Manytina, kad šioje ginčo situacijoje institucijos atstovas teisės pažeidimą turėjo fiksuoti administraciniu teisės pažeidimo protokolu ir ten išdėstyti administracinę veiką pagrindžiančius faktus. V. B. , M. Z. paaiškinimai nepatvirtinti objektyviais įrodymais, nėra konstatuota kokie Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimai pažeisti. Iš visų šių aplinkybių seka, kad institucija nepateikė pareiškėjo veiką patvirtinančių įrodymų, todėl jo veiksmuose nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.Administracinė byla jo atžvilgiu nutrauktina ( ATPK 250 str.1d.1p.).

10Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str.1d.,2p. teismas,

Nutarė

112009 01 29 Alytaus regiono AAD Alytaus rajono agentūros vyresnio inspektoriaus procesinį sprendimą paskirti pareiškėjui administracinę nuobaudą-įspėjimą panaikinti ir bylą nutraukti.

12Nutarimas per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai