Byla eB2-1816-555/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei E. B. įmonei

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei E. B. įmonei,

Nustatė

2ieškovė VSDFV Kauno skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo E. B. įmonei ir nurodo, kad įmonės įsiskolinimas Fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2001 m. I ketvirčio. Įsiskolinimas Fondo biudžetui 2016 m. kovo 1 d. sudarė 7 518,37 Eur, iš jų: 5 156,71 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 568,40 Eur delspinigių, 1 785,12 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir 8,14 Eur delspinigių už savininką. Nuo įmonės įregistravimo dienos apdraustųjų nebuvo.

3Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

4Ieškinys tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla.

5Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Teismas 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės E. B. įmonės administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus bei atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 25). Teismo nutartys nei administracijos vadovui, nei įmonės buveinės adresu nėra įteikta, todėl pareikalauti įmonės finansiniai dokumentai nepateikti. Pagal CPK 123 straipsni 4 dalį laikoma, kad procesiniai dokumentai atsakovei buvo įteikti tinkamai. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

7Iš ieškinio nustatyta, kad atsakovė ieškovei VSDFV Kauno skyriui skolinga 7 518,37 Eur priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų, delspinigių (b. l. 4-6), valstybiniu socialiniu draudimu apdraustųjų asmenų bendrovėje nėra, todėl darytina išvada, kad E. B. įmonė veiklos nevykdo (b. l. 50). Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad bendrovės vardu registruotų transporto priemonių nėra (b. l. 20), VĮ „Registrų centras“ duomenimis, nekilnojamojo turto neturi, duomenų apie teiktą finansinę atskaitomybę nėra (b. l. 47-48). VMI prie LR FM duomenimis mokestinės nepriemokos neturi (b. l. 51). Remiantis teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo (b. l. 52). 2016 m. kovo 9 d. išieškojimo negalimumo aktai patvirtina, kad E. B. įmonė veiklos nevykdo, įmonės savininkas gyventojų registro tarnybos duomenimis nuo 2016 m. sausio 7 d. išvyko į užsienio valstybę – Didžiąją Britaniją, skolininko vardu nekilnojamojo turto, transporto priemonių neregistruota, turto į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą neturi, skolininkas LR teritorijoje negyvena, nedirba ir neturi turto (b. l. 11,14, 17). Iš byloje esančio 2016 m. balandžio 18 d. rašto matyti, kad antstolė R. S. vykdo išieškojimą pagal Kauno miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-4737/2005 ir Vilniaus miesto 3–ojo apylinkės teismo nutarimą Nr. A-9/1-51/05/03 iš skolininko E. B. (b. l. 41). Vadovaujantis nustatytais duomenimis sunku nustatyti tikrą bendrovės finansinę būklę, tačiau aplinkybė, kad bendrovė nėra teikusi finansinės atskaitomybės taip pat leidžia spręsti, kad bendrovė veiklos nebevykdo, o jos finansinė padėtis yra sunki, todėl atsakovė yra nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais.

8Remiantis aukščiau nurodytais duomenimis, darytina išvada, kad E. B. įmonė yra nemoki įmonė ir negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų (ĮBĮ 2 str. 8 p.). Tokia E. B. įmonės būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įmonė neatsiskaito su kreditoriais (ĮBĮ 4 str. 1 d. 2 p.), laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 str. 1 d. 3 p.), bendrovės vadovas nevykdo savo pareigos teikti finansinių dokumentų institucijoms, kurioms privalo juos teikti, į teismo įpareigojimus nereaguoja. Dėl nurodytų priežasčių E. B. įmonei keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui.

9E. B. įmonės bankroto administratoriumi skirtina UAB „Elmeda“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

10Kadangi atsakovė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, jos savininkas kaip juridinio asmens dalyvis už įmonės prievoles atsako savo turtu, kai individualios įmonės turto neužtenka įvykdyti prievolėms (CK 6.245 str. 5 d.). Atsižvelgiant į tai, bankroto byloje bendraatsakoviu traukiamas atsakovės savininkas E. B..

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12iškelti atsakovei E. B. įmonei (j. a. k. ( - ), registracijos adresas ( - )) bankroto bylą.

13Atsakovės E. B. įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Elmeda“ (j. a. k. 134105055, darbovietės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Statybininkų g. 7-213, el. paštas elmeda@zebra.lt, elmeda@takas.lt, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. B-JA065).

14Bendraatsakoviu įtraukti atsakovės savininką E. B. (a. k. ( - )

15Uždėti E. B. įmonės (j. a. k. ( - ), registracijos adresas ( - )) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

17Nustatyti, kad E. B. įmonės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso... 2. ieškovė VSDFV Kauno skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą dėl bankroto... 3. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 4. Ieškinys tenkintinas, atsakovei keltina bankroto byla.... 5. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama,... 6. Teismas 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės E. B.... 7. Iš ieškinio nustatyta, kad atsakovė ieškovei VSDFV Kauno skyriui skolinga 7... 8. Remiantis aukščiau nurodytais duomenimis, darytina išvada, kad E. B. įmonė... 9. E. B. įmonės bankroto administratoriumi skirtina UAB „Elmeda“, kurios... 10. Kadangi atsakovė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, jos... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 12. iškelti atsakovei E. B. įmonei (j. a. k. ( - ), registracijos adresas ( - ))... 13. Atsakovės E. B. įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę... 14. Bendraatsakoviu įtraukti atsakovės savininką E. B. (a. k. ( - )... 15. Uždėti E. B. įmonės (j. a. k. ( - ), registracijos adresas ( - ))... 16. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 17. Nustatyti, kad E. B. įmonės valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...