Byla e2-784-1067/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė Visakavičienė, sekretoriaujant Gretai Gaudiešiūtei, Lijanai Ereminaitė-Krivdai, dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ atstovei K. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ patikslintą ieškinį atsakovei R. G., tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų V. V. ir J. V. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1378,48 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė skirti atsakovei baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso namas, esantis ( - ), į kurį tiekta elektros energija. Nors elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis su atsakove nebuvo sudaryta rašytine forma, tačiau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.71 str. ir 6.384 str. 1 d., nustatančia, kad jeigu abonentas yra fizinis asmuo - vartotojas, vartojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Pažymi, kad tais atvejais, kai su tiekėju ir (ar) operatoriumi nėra sudaryta rašytinė sutartis arba vartotojo neįmanoma nustatyti, už patiektą elektros energiją, reaktyviąją elektros energiją ir (ar) elektros energijos persiuntimo ir kitais su tuo susijusias paslaugas privalo atsiskaityti objekto, kuriame vartojama elektros energija, savininkas. Už elektros energiją laikotarpiu nuo 2016-02-29 iki 2016-04-06 yra susidariusi 427,93 Eur skola. 2016-04-06 atsakovei buvo atjungtas elektros energijos tiekimas už neapmokėtą skolą. 2017-10-19 ieškovės darbuotojui nuvykus patikrinti namui, esančiam ( - ), priskirtą elektros skaitiklį nustatyta, jog name buvo savavališkai pajungta elektros energija per apskaitą nepaisant to, jog 2016-04-06 buvo atjungta elektros energija už susidariusią skolą už elektros energiją. Pagal užfiksuotus apskaitos rodmenis papildomai buvo sunaudota elektros energijos už 950,55 Eur. Todėl ieškovė iš atsakovės kaip vienintelės namo savininkės prašo priteisti visą 1378,48 Eur susidariusį įsiskolinimą už elektros energiją.

5Atsakovei teismo 2018-03-02 nutartimi nustatytas 14 dienų terminas nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos pateikti atsiliepimus į patikslintą ieškinį. 2018-03-28 teisėjos rezoliucija atsakovei pratęstas terminas atsiliepimui į patikslintą ieškinį pateikti iki 2018-04-17. 2018-04-19 nutartimi atsisakyta priimti atsakovės prašymą dėl pakartotinio termino pratęsimo. Teismo nustatytu terminu nėra gautas atsakovės atsiliepimas į patikslintą ieškinį.

6Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad reikalavimą detaliai atspindi ieškovės kompiuterinės programos priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaita nuo 2015-05-06 iki 2018-01-15. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė atsisakė prašymo skirti atsakovei baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Prašo priteisti iš atsakovės 1378,48 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovė į paskirtą teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį informuota tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos.

8Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų V. V. ir J. V. į paskirtą teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį informuoti tinkamai.

9Teismas konstatuoja:

10ieškinys tenkintinas visiškai.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad visas nekilnojamasis turtas, esantis adresu ( - ), (toliau – Objektas), nuosavybės teise nuo 2012-09-06 priklauso atsakovei R. G. (el. b. l. 6-13, 51-59, I tomas). Ieškovė tiekė elektros energiją į atsakovės valdomą nekilnojamojo turto objektą, tačiau atsakovė laikotarpiu nuo 2016-02-29 iki 2016-04-06 neatsiskaitė už elektros energiją pagal vartotojo Nr. ( - ),ir liko skolinga ieškovei 427,93 Eur. Nuo 2016-04-06 atsakovei atjungtas elektros energijos tiekimas. 2017-10-19 ieškovės darbuotojui pagal užduotį Nr. 70779310 nuvykus patikrinti namui, esančiam ( - ), priskirtą vartotojos Nr. ( - ) elektros skaitiklį nustatyta, jog name savavališkai pajungta elektros energija. Pagal užfiksuotus apskaitos rodmenis papildomai sunaudota elektros energijos už 950,55 Eur (el. b. l. 3-4, II tomas). Nustatytus duomenis patvirtina ieškovės kompiuterinės programos priskaitymų ir mokėjimų už suvartotą elektros energiją ataskaita nuo 2015-05-06 iki 2018-01-15. Byloje duomenų apie tai, kad 1378,48 Eur skola būtų sumokėta, nėra.

12Atsakovės atsiliepime į pradinį ieškovės ieškinį nurodyti faktai, kad nors atsakovė yra namo savininkė, tačiau elektros energija buvo tiekiama vartotojui V. V., su kuriuo ieškovė 2007 m. sudarė elektros energijos tiekimo sutartį, todėl už susidariusį įsiskolinimą turėtų mokėti tretieji asmenys V. V. ir J. V., kurie kaip nurodo atsakovė, iki 2017-10-12 naudojosi dalimi namo esančio ( - ), paneigiami kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 383/1000 dalį namo ( - ), 2005-07-19 įsigijo V. V. ir J. V. (el. b. l. 87-90, I tomas). V. V. 2007-12-14 su ieškove sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį (vartotojas Nr. ( - )) (el. b. l. 49-50, I tomas). Klaipėdos apygardos teismo 2009-08-25 sprendimu panaikinta 2005-07-19 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis tarp trečiųjų asmenų ir atsakovės, atsakovė tapo viso nekilnojamojo objekto, namo adresu ( - ), savininke (el. b. l. 98-105, I tomas). Tretieji asmenys negyvena name adresu ( - ), nuo 2009-11-30. Galutinis restitucijos įvykdymas (patalpų perdavimas atsakovei), pagal Klaipėdos apygardos teismo 2009-08-25 sprendimą užfiksuotas 2013-12-03 antstolės V. D. aktu dėl teismo sprendimo vykdymo, kuriuo konstatuota, kad 2013-11-27 10.00 val. atsakovė perėmė raktus nuo patalpų durų ir teritorijos vartų, užfiksuojami elektros skaitiklio parodymai (8310,6) (el. b. l. 110-123, I tomas). 2013-12-05 V. V. pateikė prašymą nutraukti elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartį su ieškove dėl apskaitos prietaiso Nr. 496678 (el. b. l. 124, I tomas). Nutraukus elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį su V. V., vadovaujantis CK 6.384 str. 1 d. ir elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 100 p. elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis dėl į Objektą tiekiamos elektros energijos buvo sudaryta su atsakove. Rašytinė elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo sudaryta, tačiau yra laikoma, jog yra sudaryta sutartis konkliudentiniais veiksmais. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė patvirtino, kad su trečiaisiais asmenimis nutraukus elektros pirkimo-pardavimo sutartį už elektros suvartojimą buvo pilnai atsiskaityta. Nuo 2013-12-06 iki 2016-02-29 įsiskolinimų nenustatyta. Atsakovė nesutinka su pateiktu ieškiniu, nurodydama, jog 2013-12-10 pateikė prašymą antstolei V. D. dėl netinkamo Objekto perdavimo, t. y. atsakovė paaiškinimais nurodė, jog iki pat 2017 metų gruodžio tretieji asmenys laikė savo daiktus jai asmenine nuosavybe priklausančiame name, t.y. iki galo nebuvo įvykdę 2009-08-25 teismo sprendimo, naudojosi patalpomis ir dėl to atsakingi už elektros energijos suvartojimą. Bylos duomenimis nustatyta, kad tretieji asmenys negalėjo patekti į Objektą, raktai buvo perduoti atsakovei 2013-11-27. Antstolės V. D. 2017-10-12 aktas dėl sprendimo nevykdymo patvirtina, kad 2017-10-06 V. ir J. V. buvo įleisti į Objektą, jog galėtų iš Objekto išgabenti ten likusius baldus (el. b. l. 60-61, 136-137, I tomas). Nurodytos faktinės aplinkybės pagrindžia, jog laikotarpiu nuo 2013-11-27 iki 2017-10-06 V. ir J. V. negyveno name ( - ), o jį valdė ir naudojosi vienintelis Objekto savininkas - atsakovė.

142010-02-19 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-43 patvirtino Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo (toliau - Aprašas) 2 punkte nustatyta, jog tais atvejais, kol vartotojas nėra sudaręs rašytinės elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su tiekėju (ieškove), tačiau jam tiekiama elektros energija (CK 6.384 str. 1 d. atvejis), jų tarpusavio santykiams yra taikomos Aprašu nustatytos standartinės sutarties sąlygos, Taisyklės ir kitų teisės aktų nuostatos. Nors elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis su atsakove nebuvo sudaryta rašytine forma, tačiau, vadovaujantis CK 1.71 str. ir 6.384 str. 1 d., nustatančia, kad jeigu abonentas yra fizinis asmuo - vartotojas, vartojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Darytina išvada, kad elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis tarp ieškovės ir Objekto, esančio ( - ), savininkės - atsakovės buvo sudaryta konkliudentiniais veiksmais. Taisyklių 100 punkte numatyta, jog tais atvejais, kai su tiekėju ir (ar) operatoriumi nėra sudaryta rašytinė sutartis arba vartotojo neįmanoma nustatyti, už patiektą elektros energiją, reaktyviąją elektros energiją ir (ar) elektros energijos persiuntimo ir kitais su tuo susijusias paslaugas privalo atsiskaityti objekto, kuriame vartojama elektros energija, savininkas.

15Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalis, 2 dalis). Iš byloje esančių įrodymų visumos matyti, kad ieškovė teikė atsakovei paslaugas, atsakovė jomis naudojosi, tačiau savo prievolės neįvykdė – už teikiamas paslaugas ieškovei visiškai neatsiskaitė, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

16Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo, kaip pagrįstas, tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 1378,48 Eur skola už suvartotą elektros energiją (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59, 6.63 straipsniai).

17Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, dėl kitų ieškovės bei atsakovės argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų, detaliau nepasisakytina.

18Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

19Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jų kreditorius dėl to kreipėsi į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011). Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.).

20Esant nustatytoms aplinkybėms iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1378,48 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-09-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

22Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju ieškovė sumokėjo 31,00 Eur žyminį mokestį. Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistina 31,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p. 7 d., 93 str. l d.).

23Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

24Ieškinį patenkinti visiškai.

25Priteisti iš atsakovės R. G. 1378,48 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-09-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 31,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovės akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ naudai.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1378,48 Eur... 5. Atsakovei teismo 2018-03-02 nutartimi nustatytas 14 dienų terminas nuo... 6. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti. Nurodė,... 7. Atsakovė į paskirtą teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį... 8. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų V. V. ir J. V.... 9. Teismas konstatuoja:... 10. ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad visas nekilnojamasis... 12. Atsakovės atsiliepime į pradinį ieškovės ieškinį nurodyti faktai, kad... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 383/1000 dalį namo ( - ), 2005-07-19 įsigijo... 14. 2010-02-19 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-43... 15. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 16. Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas dėl skolos... 17. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga tinkamai... 18. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 19. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines... 20. Esant nustatytoms aplinkybėms iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 22. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį... 23. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais, teismas... 24. Ieškinį patenkinti visiškai.... 25. Priteisti iš atsakovės R. G. 1378,48 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...