Byla 2-14034-454/2015
Dėl atsiskaitymo už atliktus darbus

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Daivai Masionienei, Agnei Juškaitei dalyvaujant ieškovės UAB „( - )“ atstovui advokatui Dariui Mockūnui, dalyvaujant atsakovės UAB „( - )“ atstovui D. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį atsakovei UAB „( - )“ dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, ir

Nustatė

2Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės 719,56 Eur skolos, 15,88 Eur palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovės atstovas teismo posėdyje paaiškino, jog ieškovė atliko darbus pagal 2014-12-08 atliktų darbų aktą, kurį pasirašė atsakovės atstovas, ir 2014-12-08 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą, serija EKR Nr. 1444 719,56 Eur sumai, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2014-12-18.

4Atsakovė atsiliepime bei teismo posėdžio metu nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies, tai yra pripažįsta, kad yra skolinga atsakovei 719,56 Eur už suteiktas paslaugas, tačiau negali skolos apmokėti dėl sunkios įmonės finansinės būklės, nurodė, kad turi daug kreditorių. Dėl šios priežasties atsakovė pirmiausiai dengia įsiskolinimus antrosios ir trečiosios eilės kreditoriams, o tik vėliau planavo atsiskaityti su ieškove. Atsakovė taip pat nurodė, jog ieškovė nepagrįstai prašo priteisti 15,88 Eur palūkanas, nurodo, jog ieškovė palūkanas pradėjo skaičiuoti anksčiau nei numatyta įstatymų. Tiek atsiliepime, tiek teismo posėdyje atsakovė nesutiko su ieškovės prašomu priteisti bylinėjimosi išlaidų dyžiu.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Atsakovė ieškinį pripažįsta iš dalies, todėl nurodomi sutrumpinti motyvai (CPK 268 str. 5 d.).

6Iš šalių paaiškinimų bei byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė žodžiu susitarė, jog ieškovė sumontuos apšvietimo sistemą atsakovei priklausančiose patalpose, o atsakovė apmokės už atliktus darbus pagal išrašytą sąskaitą – faktūrą. Ieškovei atlikus apšvietimo montavimo darbus, 2014-12-08 ieškovė ir atsakovė pasirašė atliktų darbų aktą bei PVM sąskaitą – faktūrą. Atsakovei laiku neapmokėjus sąskaitos, ieškovės atstovas 2015 m. balandžio 13 d. išsiuntė pretenziją dėl skolos apmokėjimo.

7Atsakovė pripažįsta, jog yra skolinga ieškovei 719,56 Eur ir šio įsiskolinimo neginčija, nurodo, jog dėl sunkios įmonės finansinės būklės įsiskolinimą galėtų padengti trijų mėnesių laikotarpyje. Įvertinant byloje esančius rašytinius įrodymus – PVM sąskaitą – faktūrą, atliktų darbų aktą (9-10 b.l.) bei tai, jog atsakovė pripažįsta ieškinį dalyje dėl skolos priteisimo, 719,56 Eur įsiskolinimas už atliktus apšvietimo montavimo darbus priteistinas iš atsakovės ieškovei (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.217 str., 6.221 str., 6.222 str., 6.260 str.).

8Dėl palūkanų priteisimo

9Ieškovė, vadovaudamasi CK 6.210 str. 2 d., prašo teismo priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metinių palūkanų sumą nuo 2014-12-19 iki 2015-04-30, iš viso – 15,88 Eur palūkanų.

10Atsakovė nesutinka su prašomu priteisti palūkanų dydžiu, nurodo, jog tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo pasirašyta sutartis, kuria būtų nustatytas apmokėjimo terminas ar netesybų dydis; nurodo, jog praktikoje nusistovėjusi taisyklė, jeigu šalys sutartimi nenusistato apmokėjimo terminu, tai laikoma, kad už parduotas prekes ar paslaugas privaloma atsiskaityti per 30 dienų. Atsakovė pripažįsta, kad šį terminą praleido, tačiau mano, jog ieškovė nepagrįstai priskaičiavo palūkanas už papildomas 20 dienų.

11CK 6.210 str. 2 d. nurodyta, jog kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovė nurodo, jog atsakovė už suteiktas paslaugas turėjo sumokėti PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytais terminais.

12Lietuvos Aukščiausias teismas nurodo, jog vienos šalių išrašyta PVM sąskaita faktūra savaime nėra sutartis, o turi būti vertinama kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-15/2008). Remiantis PVM sąskaita faktūra galima patvirtinti šalių sutartinių santykių faktą, kaip tokį, tačiau negalima nustatyti šių santykių pobūdžio, t. y. to, ar šalis sieja pirkimo–pardavimo ar komiso, ar dar kitokie sutartiniai santykiai. Kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, kai reikalavimai yra grindžiami PVM sąskaitų faktūrų duomenimis, kasacinio teismo praktika formuojama ta linkme, kad šalių sutartinių santykių pobūdis bei aplinkybės, susijusios su sutartinių įsipareigojimų vykdymu, gali būti įrodinėjamos visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, o išvados apie tokių reikalavimų pagrįstumą daromos vadovaujantis CPK 185 straipsnyje nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis.

13PVM sąskaitos-faktūros yra ieškovo vienašališkai išrašyti dokumentai, apmokėjimo terminai taip pat yra ieškovo vienašališkai nustatyti, todėl negalima traktuoti, kad šalis turi prievolę atsiskaityti už prekes jai išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytais terminais. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 24 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-55/2012).

14Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 4 str. 2 d. 1 p.nustato, jog jeigu komercinėje sutartyje tarp ūkio subjektų mokėjimo diena arba laikotarpis nenustatyti, komercinėje sutartyje ar šiame įstatyme nustatytos palūkanos skaičiuojamos praėjus 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai skolininkas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą.

15Tarp šalių buvo sudaryta žodinė sutartis dėl darbų atlikimo, atsakovė neprivalėjo vadovautis ieškovės PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytu apmokėjimu terminu. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, jog PVM sąskaita-faktūra negali būti laikoma sutartimi, o tik sutartinius santykius pagrindžiančiu dokumentu, atsakovės argumentai, jog tarp šalių nebuvo sudaryta komercinė sutartis ir kad ieškovė nepagrįstai apskaičiavo palūkanas pagal 2014-12-08 išrašytą sąskaitą faktūrą yra pagrįsti. Ieškovė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą apmokėjimui pateikė 2014-12-08, atsakovė PVM sąskaitą – faktūrą pasirašė. Palūkanas ieškovė turėjo pradėti skaičiuoti ne nuo 2014-12-19, vadovaudamasi savo pačios nustatytu terminu, o praėjus 30 d. po PVM sąskaitos – faktūros pateikimo apmokėjimui dienos, t.y. nuo 2015-01-08..

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškiniais, LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu, ieškovės prašymą priteisti 15, 88 Eur palūkanas tenkina iš dalies. Iš atsakovės priteistinos palūkanos nuo 2015-01-08 iki 2015-04-30 (719,56 Eur x 0,016% x 118 dienos = 13,57 Eur), iš viso 13,57 Eur palūkanų.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

18Patenkinus ieškinį, ieškovė iš atsakovės prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas – 22 Eur žyminio mokesčio bei 300 Eur advokato pagalbai apmokėti bei 0,97 Eur pašto išlaidų. Atsakovė nurodo, jog nesutinka su ieškovės prašomu priteisti bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydžiu. Nurodo, jog nors bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingo ministro rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatyto maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), tačiau, atsakovės manymu, teismas turėtų atsižvelgti į tai, jog byla nėra sudėtinga, vadovautis teisingumo bei protingumo kriterijais ir sumažinti iš atsakovės priteistinas bylinėjimosi išlaidas. Šis atsakovės prašymas atmestinas.

19Nustatyta, jog ieškovės prašomos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Rekomendacijų 8 dalyje nustatytų maksimalaus užmokesčio, priteistino civilinėse bylose už advokato teikiamas teisines paslaugas dydžio. Ieškovė dar 2015 m. balandžio mėnesį kreipėsi į atsakovę, pateikė pretenziją, nurodydama, jog atsakovei neapmokėjus 2014-12-08 išrašytos PVM sąskaitos – faktūros, ieškovė kreipsis į teismą su ieškiniu.

20Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ieškinys tenkintinas didžiąja dalimi, atsakovei buvo žinomi ieškovės ketinimai kreiptis į teismą, taip pat atsakovė kartu su atsiliepimu nepateikė teismui jokių įrodymų, jog bandė išspręsti tarp ieškovės ir atsakovės kilusį konfliktą taikiai, iš atsakovės priteistina ieškovo naudai 22 Eur žyminio mokesčio, 300 Eur advokato pagalbai apmokėti bei 0,97 Eur pašto išlaidos (5, 7-8, 13 b.l.) (CPK 93str. ld., 98str. 1d., 9 d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259str., CPK 268str., 269str., 270str., 307str. 1d.

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Tenkinti Ieškovės prašymą priteisti įsiskolinimą ir bylinėjimosi išlaidas, priteisti UAB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė ( - ), Kaune, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB banke, naudai iš atsakovės UAB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė ( - ), Kaune, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB banke, 719,56 Eur (septynis šimtus devyniolika eurų 56 ct) skolos, 15,88 Eur (penkiolikos eurų 88 ct) palūkanas, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (735,44 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-05-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 22 Eur (dvidešimt du eurus) žyminio mokesčio, 300 Eur (tris šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 0,97 Eur (nulis eurų 97 ct) pašto išlaidų.

24Ieškovės prašymą dėl 15,88 Eur palūkanų tenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovės ieškovei 13,57 Eur (trylika eurų 57 ct) metinių palūkanų.

25Sprendimas per 30 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant... 2. Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės... 3. Ieškovės atstovas teismo posėdyje paaiškino, jog ieškovė atliko darbus... 4. Atsakovė atsiliepime bei teismo posėdžio metu nurodė, jog su ieškiniu... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Atsakovė ieškinį pripažįsta iš dalies,... 6. Iš šalių paaiškinimų bei byloje esančių įrodymų nustatyta, kad... 7. Atsakovė pripažįsta, jog yra skolinga ieškovei 719,56 Eur ir šio... 8. Dėl palūkanų priteisimo... 9. Ieškovė, vadovaudamasi CK 6.210 str. 2 d., prašo teismo priteisti iš... 10. Atsakovė nesutinka su prašomu priteisti palūkanų dydžiu, nurodo, jog tarp... 11. CK 6.210 str. 2 d. nurodyta, jog kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar... 12. Lietuvos Aukščiausias teismas nurodo, jog vienos šalių išrašyta PVM... 13. PVM sąskaitos-faktūros yra ieškovo vienašališkai išrašyti dokumentai,... 14. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis,... 15. Tarp šalių buvo sudaryta žodinė sutartis dėl darbų atlikimo, atsakovė... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškiniais, LR... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 18. Patenkinus ieškinį, ieškovė iš atsakovės prašo priteisti bylinėjimosi... 19. Nustatyta, jog ieškovės prašomos išlaidos advokato pagalbai apmokėti... 20. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ieškinys tenkintinas didžiąja dalimi,... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259str., CPK 268str., 269str., 270str.,... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Tenkinti Ieškovės prašymą priteisti įsiskolinimą ir bylinėjimosi... 24. Ieškovės prašymą dėl 15,88 Eur palūkanų tenkinti iš dalies, priteisti... 25. Sprendimas per 30 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos...