Byla 2A-1012-413/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Birutės Bobrel ir Jolitos Cirulienės, sekretoriaujant Nomedai Sireikytei, Skirmantei Sitkaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei teisininkei Milai Nordbi, atsakovui R. Č.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. Č. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 24 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-2658-530/2010 pagal ieškovo AB “LESTO” ieškinį atsakovams A. P. ir R. Č. dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas AB „Lesto“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu (t.1, b.l. 3-5, 125-127) prašė priteisti iš atsakovo A. P. 1219 Lt žalai atlyginti, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 37 Lt žyminio mokesčio; iš atsakovų A. P. ir R. Č. solidariai 1644,19 Lt žalai atlyginti, 49 Lt žyminio mokesčio, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinys buvo grindžiamas tuo, kad 2006 m. vasario 2 d. ieškovo darbuotojai atliko elektros energijos vartojimo patikrinimą atsakovui A. P. nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name ir nustatė, kad pas elektros vartotojus (A. P. ir R. Č.) suklastotos elektros skaitiklio plombos, nuėmus gaubtą padarytas poveikis skaitiklio konstrukcijai, siekiant sumažinti suvartotos energijos rodmenis. Kadangi rasti pažeidimai atitiko Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2005 m. spalio 7 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350, Bendrųjų nuostatų naudojamą sąvoką „Neteisėtas elektros energijos naudojimas“ ir 97.4 punktą, buvo surašyti Neapskaitinio elektros energijos vartojimo apžiūros aktai. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklėmis), minėti aktai buvo pateikti specialiai komisijai, kuri nusprendė perskaičiuoti elektros energijos suvartojimą nuo 2005 m. vasario 2 d. iki 2006 m. vasario 2 d. pagal faktinę rastų elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę. Perskaičiavus elektros energijos suvartojimą, nustatytas žalos dydis pagal neapskaitinės elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą (NEEVVA) Nr. N 001251 - 1219,13 Lt, o pagal NEEVVA aktą Nr. N 001252 – 1644,19 Lt. Viso ieškovui padaryta žala - 2863,32 Lt.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 24 d. sprendimu (t.1, b. l. 212-217) ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė ieškovo akcinės bendrovės „VST“ teisių perėmėjui AB „LESTO“ iš atsakovo A. P. 853 Lt žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (853 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2009-02-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 671 Lt ekspertizės išlaidas ir 26 Lt žyminį mokestį; iš atsakovo R. Č. 1 627,19 Lt žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1627,19Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2010-10-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas: 861 Lt ekspertizės išlaidas ir 49 Lt žyminį mokestį. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš atsakovų A. P. ir R. Č. po 21,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Grąžino ieškovui iš Kauno miesto apylinkės teismo depozitinės sąskaitos permokėtą avansą 1819,75 Lt.

7Teismas nustatė, kad gyvenamasis namas, esantis Vaitiškės g. 8, Kauno mieste, nuosavybės teise priklauso atsakovui A. P. (b.l. 38-40). 2006 m. vasario 2 d. neapskaitinės elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktu Nr. 001251 (toliau - Aktas Nr. 001251) nustatyta, kad pas elektros vartotoją A. P. suklastotos elektros skaitiklio gaubto, skaitiklio gnybtų dangtelio ir įvadinio automato plombos, darytas poveikis elektros skaitiklio konstrukcijai, siekiant sumažinti suvartotos elektros energijos kiekį. Atlikus sunaudotos elektros perskaičiavimą už vinerių metų laikotarpį, nustatyta 1219,13 Lt žala ( b.l.7). Atsakovas buvo įspėtas apmokėti sąskaitą, tačiau gera valia to nepadarė (b.l. 13); Tą pačią dieną buvo surašytas neapskaitinės elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 001252 (toliau - Aktas Nr. 001252), kuriame nustatyti analogiški Aktui Nr. 001251 pažeidimai. Dalyvaujant gyvenamųjų patalpų savininkui A. P. buvo surašyti veikiantys elektros įrenginiai ir jų galia (b.l. 25). Su atsakovu R. Č. 2000 m. rugsėjo 25 d. sudaryta elektros energijos pardavimo - pirkimo buities vartotojui sutartis (toliau -Sutartis) b.l.37)). Ieškovo prašymu buvo atliktos atsakovų elektros skaitiklių Nr. 011498 ir Nr. 10264274 tyrimo ekspertizės, kurios patvirtino, kad elektros skaitiklių plombos suklastotos, skaičiavimo mechanizmas pažeistas, o ant jų palikti pėdsakai patvirtina, kad skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo priverstinai persukami (b.l. 75-96). Gyvenamasis namas Vaitiškės g. 8, Kauno mieste nuosavybės teise priklauso atsakovui A. P., o atsakovas R. Č. gyvena Vaitiškės 8, Kauno mieste, antrame namo aukšte, panaudos pagrindais (A. P. yra uošvis ). R. Č. Sutartimi įsipareigojo stebėti elektros energijos apskaitos prietaisų būklę ir veikimą, saugoti plombas, o apie pastebėtus trūkumus arba pažeidimus nedelsdamas pranešti raštu Pardavėjui (Sutarties 3.11p.), vadovautis Taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius. Atsižvelgdamas į tai, kad R. Č. yra elektros vartotojas ir atsako ieškovui Sutarties pagrindu kaip faktinis elektros energijos vartotojas, teismas sprendė, kad pagal pagal Aktą Nr. 001252, surašytą 2006 m. birželio 2 d., yra atsakingas atsakovas R. Č., o ne atsakovas A. P.. Teismas pažymėjo, kad R. Č. solidarioji atsakomybė su namo savininku A. P. negalima. Remdamasis Taisyklių 64 punktu teismas pažymėjo, kad saugoti elektros apskaitos prietaisus buvo atsakovų pareiga: R. Č. - pagal sutartį, o A. P. - kaip namo savininkui ir faktiniam elektros energijos naudotojui. Nustačius pažeidimo faktą, kuris atitinka Taisyklių Bendrųjų nuostatų 6 punkte naudojamą sąvoką „Neteisėtas elektros energijos vartojimas", teismas sprendė, kad elektros energijos vartotojai (atsakovai) netinkamai vykdė Taisyklėse, o R. Č. ir Sutarties 3.11 punkte, įtvirtintas vartotojo pareigas, t. y. atsakovų neteisėti veiksmai, kaip būtina civilinei atsakomybei kilti sąlyga, pasireiškė neteisėtu neveikimu - neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Taisyklėse nustatytos pareigos užtikrinti elektros apskaitos prietaisų saugumą. Teismas pabrėžė, jog tam, kad būtų galimą perskaičiuoti vartotojo sunaudotą elektros energijos kiekį pagal Taisyklių 64 punktą, pakanka nustatyti, jog pažeistos prietaiso gaubto plombos. Pažeidimų visumos pagrindu teismas sprendė, jog abu elektros skaitikliai buvo pažeisti, todėl nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos (CK 6.263 str.). Atsakovas R. Č. yra atsakingas už elektros skaitiklio Nr. 10264274 pažeidimus, o atsakovas A. P. už elektros skaitiklio Nr. 011498 pažeidimus. Teismas pažymėjo, jog skolininko kaltė yra preziumuojama, todėl atsakovai, siekdami paneigti kaltę, privalėjo leistinais įrodymais nuginčyti kaltės nebuvimą. Atsakovai tokių įrodymų teismui nepateikė, neįrodė jų kaltės nebuvimą (LAT 2005-04-06 nutartis civ.byloje Nr.3K-3-241/2005). Teismas atmetė atsakovo R. Č. argumentus, jog ieškovo darbuotojai pažeidė sutarties ir įstatymų reikalavimus, paimdami elektros skaitiklį jam nedalyvaujant, kadangi atliekant nurodytus veiksmus (nuimant elektros skaitiklį Nr. 10264274) ir surašant elektros energiją vartojančius prietaisus, dalyvavo namo savininkas ir bendraatsakovis A. P., kuris turėjo pareigą informuoti R. Č. apie komisijos posėdį, abu atsakovai bendrai turėjo spręsti žalos atlyginimo klausimą. R. Č. yra pasirašęs užduotį dėl elektros skaitiklio pakeitimo, kurioje nurodyta, kad „skaitiklis pakeistas po akto surašymo“, todėl atsakovas žinojo, kad skaitiklis paimtas ištyrimui, tačiau į ieškovą nesikreipė ir pretenzijų nepareiškė. Atsakovai kaltais veiksmais (neveikimu) neinformavo ieškovo apie pažeistas plombas, todėl ieškinys yra pagrįstas CK 6.263 str. pagrindais. Spręsdamas klausimą dėl žalos dydžio teismas pažymėjo, kad ieškovas pagal NEEVVA aktą Nr. N001251 paskaičiavo žalos dydį už vienerius metus (2005-02-02 iki 2006-02-02). Žala įrodyta, atsakovas A. P. dalyvavo surašant veikiančius elektros įrenginius (b.l. 11). Pagal Taisyklių 97.4 punktą, operatorius turi teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo operatoriaus atstovo dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieneri metai. Teismas nustatydamas atlygintinos žalos dydį atsižvelgė, kad atsakovas A. P. yra senyvo amžiaus, jo elektros energijos suvartojimas tiek iki pažeidimo nustatymo, tiek po skaitiklio pakeitimo pakito nedaug ( b.l. 19-22), todėl vadovaudamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais teismas sprendė esant tikslingu žalos dydį sumažinti 30 procentų ir priteisti iš atsakovo 853 Lt žalos atlyginimo. Teismas sprendė, jog atsakovas R. Č. yra faktinis elektros energijos vartotojas ( CK 6.263 str.1 d., Sutarties 3.1,3.11, 4.1p.p.), todėl privalo atlyginti žalą pilna apimtimi, išskyrus 17 Lt už lauko apšvietimą, kuriuos šio atsakovo atžvilgiu teismas pripažino neįrodytais.

8Atsakovas R. Č. apeliaciniu skundu (t.2, b.l. 2-5) prašo panaikinti 2010 m. sausio 24 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria priteista iš jo 1627,19 Lt žalos, 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos - 861 Lt ekspertizės išlaidų ir 49 Lt žyminio mokesčio, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais motyvais:

91) Elektros energijos pardavimo (tiekimo) - pirkimo (vartojimo) buities vartotojui (gyventojui) sutartis Nr. 1253 su ieškovu buvo pasirašyta 2000 m. rugsėjo 25 d., abonentas Nr. 611346-5. Gyvenamas namas, esantis Vaitiškės g. 8 Kaune, nuosavybės teise priklauso A. P., kuriam 2006 m. vasario 2 d. ir buvo surašyti neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktai Nr. 001251 ir Nr. 001252. Apeliantui neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas niekad nebuvo surašytas. Skaitiklio plombos galėjo būti pažeistos jį nuimant, nes 2006 metais buvo atliekama krata jo ir A. P. patalpose, o apeliantas tuo metu buvo suimtas ir nedalyvavo surašant aktą. Jis taip pat nebuvo kviečiamas ir nedalyvavo AB „VST“ Kauno miesto skyriaus vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisijos posėdyje.

102) Teismas padarė neteisingą išvadą, kad atsakovai kaltais veiksmais (neveikimu) neinformavo ieškovo apie pažeistas plombas, tačiau kada ir kas pažeidė minėtas plombas, ištirta nebuvo.

113) Apeliantas sutinka su teismo nustatyta aplinkybe, kad jis yra sudaręs su ieškovu elektros energijos tiekimo sutartį, pagal kurią prisiėmė atitinkamus įsipareigojimus, liečiančius elektros apskaitos prietaisų stebėseną. Tačiau teismas nevertino ir netyrė tos aplinkybės, kad metrologinės patikros dokumentai atliekant elektros skaitiklių ekspertizę ekspertams nebuvo pateikti.

124) Teismas nagrinėjamoje byloje įrodymus vertino vadovaudamasis tikėtinumo taisykle ir nenustatė visų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų – apelianto kaltės ir priežastinio ryšio, nulėmusių civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad neva ieškovui padaryti nuostoliai pagal civilinės atsakomybės prigimtį galėtų būti apelianto veiksmų rezultatu.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą AB „Lesto“ (t.2, b.l. 18-23) prašo 2011 m. sausio 24 d. Kauno m. apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, o R. Č. apeliacinį skundą atmesti. Saugoti elektros apskaitos prietaisus buvo atsakovų pareiga. Elektros energijos vartotojai (atsakovai A. P. ir R. Č.) netinkamai vykdė Taisyklėse įtvirtintas vartotojo pareigas. Ekspertizė nustatė akivaizdžius elektros apskaitos prietaisų pažeidimus. Kadangi atsakovų kaltė preziumuojama, neteisėtas elektros energijos vartojimo faktas nustatytas Taisyklių nustatyta tvarka, surašant Aktus, todėl atsakovų pareiga atlyginti padarytą žalą kyla nustačius (įrodžius) neteisėtą elektros energijos vartojimo faktą kaip neteisėtą veiką, žalos dydį bei priežastinį ryšį tarp asmens veikos ir atsiradusios žalos. Kadangi Aktų surašymo metu buvo suteikta ieškovui galimybė patikrinti ir nustatyti tuo metu esančių elektros imtuvų galią, padaryta žala apskaičiuota Taisyklių 97.4 punkte nustatyta tvarka, t. y. patiekta elektros energija ar elektros energijos persiuntimo paslaugos vertė apskaičiuota pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant buitinių vartotojų dažniausiai vartojamų elektros energijos imtuvų darbo valandų kiekio per parą lentelę. Žalos dydis paskaičiuotas už vienerių metai laikotarpį. Ieškovas žalos (nuostolių) dydį apskaičiavo Taisyklių, kuriose numatytas žalos apskaičiavimo būdas neprieštarauja Civilinio kodekso normoms, nustatyta tvarka. AB LESTO privalėjo įrodyti neapskaitinio elektros energijos vartojimo faktą o R. Č. ir A. P. privalėjo ne tik įrodyti, kad ne jie suklastojo plombas ir tuo padarė atviro ar slapto pobūdžio apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų sugadinimą, bet ir nurodyti kas tai padarė. Kadangi atsakovai neišsaugojo nepažeistų skaitiklių ir plombų, nestebėjo apskaitos prietaisų būklės, neginčijo Taisyklių ir jomis nustatytos įrodinėjimo naštos paskirstymo, neįrodė, jog ne jie suklastojo plombas ir tuo padarė apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų sugadinimą apeliacinis skundas turi būti atmestas.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16Dėl elektros energijos vartotojo kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygos

17CK 6.245 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.256 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

18Aiškindamas ir taikydamas šias CK normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Tuo tarpu skolininko kaltė, kaip sutartinės civilinės atsakomybės prielaida, yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (CK 6.248 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2004; 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2008).

19Apeliantas teigė, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, nustatymą ir pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias teisės normas. Teisėjų kolegija su tokiais argumentais nesutinka.

20CK 6.248 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Taisyklių 93 punkte nustatyta, kad visi neapskaitinio elektros vartojimo vietos apžiūros aktai, prieš apskaičiuojant padarytą žalą, turi būti apsvarstyti operatoriaus sudarytoje specialioje komisijoje, kuri, išanalizavusi aktą ir kartu su aktu pateiktus aiškinamuosius dokumentus ir įrodymus, turi nustatyti akto surašymo teisėtumą, vartotojo kaltę ir perskaičiavimo laikotarpį. Taigi įstatymas gali nustatyti bendrosios taisyklės, jog skolininko kaltė preziumuojama, išimčių. Kai įstatyme tokia išimtis yra nustatyta, tai, jį taikant, skolininko kaltė įrodinėjama kaip ir visos kitos civilinės atsakomybės sąlygos (neteisėti veiksmai ir kt.). Teisėjų kolegija pažymi, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintose Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse yra nustatyta bendrosios taisyklės dėl skolininko kaltės prezumpcijos išimtis. Taisyklių 93 punkto nuostata, pagal kurią operatoriaus sudaryta speciali komisija „turi nustatyti vartotojo kaltę“, negali būti aiškinama neatsižvelgiant į aiškinamos nuostatos turinį, esmę, paskirtį, kontekstą, teisės akto sistemą, struktūrą ir pan. Taisyklių nuostata, kad operatoriaus sudaryta speciali komisija turi nustatyti vartotojo kaltę, teisėjų kolegijos vertinimu, aiškintina kaip operatoriaus sudarytos specialios komisijos pareiga, be kita ko, įvertinti galimus konkretaus vartotojo argumentus ir (arba) nurodytas aplinkybes, kurie paneigtų vartotojo kaltę, taip pat išsiaiškinti, įsitikinti, ar konkrečiu atveju nėra kreditoriaus kaltės (CK 6.248 straipsnio 4 dalis) arba kitokių įstatymuose numatytų atvejų, kai elektros energijos vartotojui (skolininkui) civilinė atsakomybė netaikoma (pavyzdžiui, CK 6.253 straipsnis, kt.). Aptariama Taisyklių nuostata išimtinai nukreipta operatoriaus sudarytai specialiajai komisijai ir reglamentuoja šios veiklą, tuo tarpu joje (nuostatoje) nėra aiškiai ir vienareikšmiškai išreikštos valios, jog šia nuostata yra įtvirtinama bendrosios skolininko kaltės preziumavimo taisyklės išimtis. Pažymėtina ir tai, kad Taisyklių 2 punkte nurodyta, kad jos parengtos vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Elektros energetikos įstatymu, Energetikos įstatymu ir kitais teisės aktais, tuo tarpu nurodytuose įstatymuose nenustatyta skolininko (elektros energijos vartotojo) kaltės prezumpcijos išimčių.

21Apeliaciniame skunde atsakovas neginčija bylą nagrinėjusio teismo nustatytų aplinkybių dėl jo (apelianto) sutartinių įsipareigojimų pažeidimo, t. y. neteisėtų veiksmų (neveikimo) kaip sutartinės civilinės atsakomybės sąlygos. Nustatęs apelianto sutartinių įsipareigojimų pažeidimą, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl sutartinės civilinės atsakomybės sąlygų, ginčo santykiams teisingai taikė CK 6.248 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skolininko kaltės prezumpciją. Apeliantas byloje nepateikė šią prezumpciją paneigiančių įrodymų. Dėl to nėra pagrindo sutikti su tais apeliacinio skundo argumentais, kuriais apeliuojama į netinkamą įrodinėjimo naštos paskirstymą (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

22Dėl dalyvavimo vartotojų prašymų ir svarstymo komisijos posėdyje

23Apeliantas skunde nurodo, jog neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas jam niekad nebuvo surašytas, be to, atsakovas nebuvo kviečiamas ir nedalyvavo AB „VST“ Kauno miesto skyriaus vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisijos posėdyje. Tokį apeliacinio skundo motyvą teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstu. Visų pirma, neapskaitinės elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 001252 surašytas remiantis apelianto naudojamo elektros apskaitos prietaiso (elektros skaitiklio Nr. 10264274) apžiūra. Akte konstatuotas neteisėtas elektros energijos vartojimo faktas. Pagal Taisyklių 92 punktą fiziniam asmeniui, neteisėtai vartojančiam elektros energiją, vartotojui ar jo atstovui atsisakius dalyvauti surašant aktą arba atsisakius pasirašyti aktą, jis galioja. Antra, ieškovas 2008 m. kovo 17 d. išsiuntė atsakovui A. P. pranešimą apie kvietimą dalyvauti vartotojų prašymų ir aktų svarstymo komisijos posėdyje, tačiau atsakovas šiame posėdyje nedalyvavo. Trečia, apeliantas nenurodė kuo pasireiškė jo teisių pažeidimas jam nedalyvavus Komisijos posėdyje, kadangi, savo argumentus, kuriuos jis negalėjo nurodyti Komisijai, apeliantas galėjo išdėstyti bylą nagrinėjančiam pirmosios instancijos teismui. Taigi, apelianto nedalyvavimas Komisijos posėdyje nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo pripažinti Komisjos sprendimus neteisėtais.

24Dėl ekspertizės akto

25Apeliantas teigia, jog ekspertams nebuvo pateikti elektros skaitiklių metrologinės patikros dokumentai, todėl ekspertai negalėjo tinkamai atlikti patikros ir nustatyti priežasties, kodėl plombos buvo pažeistos.

26Taisyklių 58 p. numato neteisėto elektros energijos vartojimo prevencijai elektros apskaitos prietaisų ir elektros apskaitos schemų elementų srovinės dalies plombavimo tvarką: privalomi yra gamintojo ir metrologinę patikrą atlikusios organizacijos plomba ant skaitiklio gaubto ir operatoriaus ar tiekėjo plombos ant kitų nurodytų elementų. Jei sutartyje su vartotoju nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai (Taisyklių 62 p., CK 6.387str. 2 d). Pagal CPK 177 straipsnio 2 dalį eksperto išvada yra vienas iš civilinės bylos įrodymų. Iš 2010 m. balandžio 21 d. Lietuvos teismo ekspertizės Centro ekspertizės akto Nr. 11-31007 (10) matyti, kad atsakovo elektros skaitiklio gaubto plombos yra klastotės. Pateikto elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmas pažeistas - ant jo būgnų yra užsifiksavę pašaliniu įrankiu palikti pėdsakai, rodantys, kad skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo priverstinai persukami (t.1, b.l. 75-83). Abejoti eksperto išvada pagrindo nėra. Apelianto argumentai grindžiami samprotavimais ir elektros apskaitos prietaiso pažeidimo fakto, kuris konstatuotas leistinais bylos įrodymais, nepaneigia.

27Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pilnai ir visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, teisingai taikė ginčo santykį reguliuojančias materialinės teisės normas, nepažeidė įrodinėjimo taisyklių, todėl naikinti ar keisti teismo sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

28Apeliacinį skundą atmetus, iš atsakovo valstybei priteistinos 7,25 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, apeliacinės instancijos teisme (CPK 96 str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 punktu, 331 straipsniu

Nutarė

30Palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 24 d. sprendimą nepakeistą.

31Priteisti iš atsakovo R. Č. 7,25 Lt (septynis litus 25 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

32Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas AB „Lesto“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu (t.1, b.l. 3-5,... 5. Ieškinys buvo grindžiamas tuo, kad 2006 m. vasario 2 d. ieškovo darbuotojai... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 24 d. sprendimu (t.1, b. l.... 7. Teismas nustatė, kad gyvenamasis namas, esantis Vaitiškės g. 8, Kauno... 8. Atsakovas R. Č. apeliaciniu skundu (t.2, b.l. 2-5) prašo panaikinti 2010 m.... 9. 1) Elektros energijos pardavimo (tiekimo) - pirkimo (vartojimo) buities... 10. 2) Teismas padarė neteisingą išvadą, kad atsakovai kaltais veiksmais... 11. 3) Apeliantas sutinka su teismo nustatyta aplinkybe, kad jis yra sudaręs su... 12. 4) Teismas nagrinėjamoje byloje įrodymus vertino vadovaudamasis tikėtinumo... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą AB „Lesto“ (t.2, b.l. 18-23) prašo 2011... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 16. Dėl elektros energijos vartotojo kaltės, kaip civilinės atsakomybės... 17. CK 6.245 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė... 18. Aiškindamas ir taikydamas šias CK normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad... 19. Apeliantas teigė, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas... 20. CK 6.248 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad skolininko kaltė... 21. Apeliaciniame skunde atsakovas neginčija bylą nagrinėjusio teismo nustatytų... 22. Dėl dalyvavimo vartotojų prašymų ir svarstymo komisijos posėdyje... 23. Apeliantas skunde nurodo, jog neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos... 24. Dėl ekspertizės akto... 25. Apeliantas teigia, jog ekspertams nebuvo pateikti elektros skaitiklių... 26. Taisyklių 58 p. numato neteisėto elektros energijos vartojimo prevencijai... 27. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 28. Apeliacinį skundą atmetus, iš atsakovo valstybei priteistinos 7,25 Lt... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 30. Palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 24 d. sprendimą... 31. Priteisti iš atsakovo R. Č. 7,25 Lt (septynis litus 25 ct) bylinėjimosi... 32. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....