Byla B2-1544-555/2012

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant atsakovo atstovei Eglei Lilaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo UAB „Palink“ finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Saulės studijos“ bankroto byloje klausimą ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 21 d. nutartimi UAB „Saulės studijos“ iškelta bankroto byla.

3Bankrutuojančios UAB „Saulės studijos“ kreditorius UAB „Palink“ pateikė kreditorinį reikalavimą, kuriuo prašė įtraukti kreditorių UAB "Palink" į bankrutuojančios UAB „Saulės studijos" kreditorių sąrašą su 98 154,69 litų dydžio kreditoriniu reikalavimu. Nurodė, kad 2007 m. rugpjūčio 20 d. UAB „Palink" ir UAB „Saulės studijos" pasirašė Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. SAU 07/08 bei vėliau ją patikslinančius priedus. Pagal sutartį ir priedus UAB „Palink" įsipareigojo suteikti UAB „Saulės studijos" laikinai naudotis ir valdyti už užmokestį negyvenamąsias patalpas, esančias Žemynos g. 2, Vilnius, parduotuvėje iki 473, I aukšte, ir Kuršių g. 44, Kaunas, parduotuvėje iki 360, I aukšte, sutarties 4 str. ir priedų 5 str. šalys susitarė dėl subnuomos mokesčio ir kitų mokėjimų dydžio bei dėl mokėjimo sąlygų. UAB „Saulės studijos" nuo 2009 m. liepos mėnesio pradėjo nevykdyti savo prievolės apmokėti UAB „Palink" už patalpų subnuomą ir eksploatacines išlaidas. Kadangi šis pažeidimas tęsėsi ilgą laiką, todėl UAB „Palink", vadovaudamasi Sutarties 11.2.2. p., vienašališkai nutraukė Sutartį nuo 2010 m. vasario 20 d. Kadangi UAB „Saulės studijos" laiku nesumokėjo subnuomos mokesčių bei kitų mokėjimų, todėl privalo sumokėti sutartyje numatytus delspinigius (sutarties 10.1 p.), paskaičiuotus iki bankroto bylos UAB "Saulės studijos" iškėlimo, t. y. iki 2011 m. lapkričio 3 d., kurie sudaro 21 063,82 litus. Atsižvelgiant į tai, kad sutartis buvo nutraukta vadovaujantis sutarties 11.2.2. p., UAB „Saulės studijos" privalo sumokėti UAB „Palink" sutarties 10.6. p. nustatytą baudą - 19 740 litų, kurios UAB „Palink" pareikalavo dar Sutarties nutraukimo dieną, tačiau UAB „Saulės studijos" nesumokėjo.

4Bankrutuojančios UAB „Saulės studijos“ administratoriaus įgaliotas asmuo, teikdamas teismui tvirtinti įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, ginčija kreditoriaus UAB „Palink“ finansinį reikalavimą 21 063,82 Lt delspinigių ir 19 740,00 Lt baudos dalyse. Nurodo, kad kreditoriaus paskaičiuotos netesybos yra aiškiai per didelės, nes jos sudaro daugiau kaip trečdalį pagrindinės skolos – 57 350,87 Lt, be to, kreditorius paskaičiavo delspinigius už didesnį nei 6 mėnesių laikotarpį (nuo 612 iki 855 dienų). Mano, kad subnuomos sutartimi numatyti 0,1 proc. dydžio delspinigiai bei 6 mėnesių subnuomos mokesčio bauda yra pernelyg dideli ir neprotingo dydžio. Taip pat nurodo, kad tiesioginių nuostolių dėl subnuomos sutarties nutraukimo kreditorius nepatyrė, o netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

5Pateiktais į bylą įrodymais nustatyta, kad 2007 m. rugpjūčio 20 d. UAB „ Palink“ (subnuomotojas) su UAB „Saulės studijos“ (subnuomininkas) sudarė negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. SAU 07/0/8 (b.l.12-22). Pagal šios sutarties sąlygas subnuomotojas įsipareigojo suteikti laikinai naudotis ir valdyti už užmokestį negyvenamąsias patalpas, nurodytas sutarties prieduose. Tarp šalių nėra ginčo, jog subnuomininkui tinkamai nevykdant prievolės mokėti už suteiktas negyvenamąsias patalpas, subnuomotojas 2010-02-10 įspėjimu (b.l. 48) nuo 2010-02-20 nutraukė sutartį. Sutarties nutraukimo dienai skolininko nesumokėta suma už suteiktas patalpas sudarė 57 350,87 Lt, kurios pagrindu teismas 2012 m. sausio 20 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus UAB „Palink“ 57 350,87 Lt finansinį reikalavimą. Bankrutuojančios įmonės administratorius nesutinka su kreditoriaus reikalavimu sumokėti baudą bei su delspinigių dydžiu.

6Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 straipsniai). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

7Nagrinėjamoje byloje kreditorius pareiškė reikalavimą patvirtinti finansinį reikalavimą, kurį sudaro 19 740 Lt bauda bei 21 063,82 Lt delspinigiai. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Todėl mažinant netesybų dydį būtina atsižvelgti ir į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad netesybos atsirado iš sutartinių santykių, abi sutarties šalys privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas. Bankrutuojanti įmonė nesutikdama su prašomu priteisti delspinigių dydžiu nurodo, kad subnuomos sutartyje numatyti 0,1 procentų dydžio delspinigiai bei 6 mėnesių subnuomos mokesčio dydžio bauda yra neprotingai didelė. Su šiais skolininko argumentais teismas sutiktina tik iš dalies, kadangi bendrą skolininko mokėtinų netesybų dydį sumažinus iki jo nurodyto dydžio ir nustatant jas minimalaus dydžio, iš esmės būtų paneigta sutarties šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sutarties nuostatos būtų koreguotos labiau, nei to reikėtų pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 straipsnio 2 dalis).

8Teismo vertinimu, įvertinus išdėstytus argumentus, šalių interesų pusiausvyrą ir principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnis) atitiktų netesybų, numatytų Sutarties 10.6 punkte sumažinimas iki 1 mėnesio subnuomos mokesčio dydžio baudos, kurios dydis sudarytų 3 290 Lt.

9Pagal CK 1.126 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Tai reiškia, kad prašyti taikyti ieškinio turi teisę ginčo materialinio teisinio santykio šalis, prieš kurios interesus nukreiptas byloje pareikštas materialinis teisinis reikalavimas. Nagrinėjamoje byloje skolininkui atstovaujantis bankroto administratorius prašo taikyti ieškinio senatį kreditoriaus reikalavimui dėl delspinigių, apskaičiuotų už ilgesnį nei šešių mėnesių laikotarpį. Su šiais argumentais sutiktina, skolininko reikalavimu taikytina ieškinio senatis ir kreditorinis reikalavimas delspinigių dalyje tvirtintinas ne ilgesnis nei už šešių mėnesių laikotarpį (5 155,20 Lt).

10Vadovaudamasis LR CPK 290 straipsniu, ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktu, 26 straipsniu, teismas

Nutarė

11patvirtinti UAB „Palink“ kreditorinį reikalavimą 8 445,20 Lt dalyje UAB „Saulės studijos“ bankroto byloje.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai