Byla A-1733-438/2015
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-1733-438/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir atsakovas, Agentūra) direktoriaus 2013 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. T1-73 „Dėl dalies Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. T1-73 „Dėl dalies Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų vykdant projektą Nr. 2002/LT/16/P/PE/012 „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, grąžinimo“.

6Atsakovas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. liepos 1 d. nutartimi atsakovo apeliacinį skundą atmetė ir pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

8II.

92015 m. liepos 15 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjo prašymas dėl 1 500,92 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

10Pareiškėjas prašo atlyginti:

  1. 29 Eur žyminio mokesčio;
  2. 245,32 Eur atstovavimo Vilniaus apygardos administraciniame teisme išlaidų;
  3. 245,32 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidų;
  4. 367,98 Eur papildomo paaiškinimo rengimo ir atstovavimo teismo 2014 m. gruodžio 9 d. posėdyje išlaidų;
  5. 367,98 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo ir pateikimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išlaidų;
  6. 245,32 Eur papildomų įrodymų rinkimo ir pateikimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išlaidų.

112015 m. liepos 16 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas papildomas pareiškėjo prašymas dėl 367,98 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, patirtų ruošiant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

122015 m. liepos 20 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas dar vienas pareiškėjo prašymas priteisti iš atsakovo išlaidas, susijusias su 2013 m. gegužės 28 d. skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui parengimu.

13Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nesutinka su pareiškėjo pateiktu bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimu.

14III.

15Byloje nagrinėjamas pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

16ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas (ABTĮ 44 str. 2 d.).

17Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

18Nuosekli administracinių teismų praktika patvirtina, jog bylinėjimosi išlaidos gali būti paskirstytos tik to teismo ir toje byloje, kurioje jos atsirado, todėl prašymas dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, paduodamas pirmosios instancijos teismui ir jame nagrinėjamas, atitinkamai prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-704/2011). Tais atvejais, kai prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje paduotas ne tiesiogiai apeliacinės instancijos, o pirmosios instancijos teismui (ir atvirkščiai), šis teismas prašymą turėtų persiųsti apeliacinės instancijos teismui, o apeliacinės instancijos teismas – pirmosios instancijos teismui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-421/2010, 2012 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1245/2012).

19Paduodamas prašymą dėl visų teismo išlaidų (tiek patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinės instancijos teisme) atlyginimo apeliacinės instancijos teismui, pareiškėjas išreiškė valią susigrąžinti jo turėtas visas bylinėjimosi išlaidas, todėl nelaikytina, kad jis nesilaikė ABTĮ 45 straipsnyje nustatytos asmens teisės reikalauti atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas įgyvendinimo tvarkos. Prašymo dėl atitinkamų teismo išlaidų atlyginimo perdavimas (persiuntimas) iš apeliacinės instancijos teismo į pirmosios instancijos teismą (ir atvirkščiai) užtikrina proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principų įgyvendinimą. Todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašymų, susijusių su bylinėjimosi išlaidomis, patirtomis bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, persiunčiamas nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija dėl šių pareiškėjo bylinėjimosi išlaidų nesprendžia.

20Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad pareiškėjas turi teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą – pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą tenkino, apeliacinės instancijos teismas šį pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

21Pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, gautas 2015 m. liepos 15 d., t. y. nepraleidus 14 dienų termino tokiam prašymui pateikti.

22Šiame prašyme pareiškėjas nurodo, kad jo apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: 245,32 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidų; 367,98 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo ir pateikimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išlaidų; 245,32 Eur papildomų įrodymų rinkimo ir pateikimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išlaidų.

23Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad 245,32 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo (atliktas 2013 m. gruodžio 30 d.) bylinėjimosi išlaidas pareiškėjas patyrė administracinėje byloje Nr. A492-1225/2014, kurioje byla grąžinta pirmosios instancijos teismu nagrinėti iš naujo. Kaip jau buvo minėta, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, pareiškėjo skundą tenkino, o apeliacinės instancijos teismas šį sprendimą paliko nepakeistą. Atsižvelgus tai, pareiškėjas turi teisę į bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo, administracinėje byloje Nr. A492-1225/2014, atlyginimą.

24Be bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo, šioje administracinėje byloje, pareiškėjas taip pat prašo priteisti 245,32 Eur papildomų įrodymų rinkimo ir pateikimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išlaidų.

25Šių konkrečių bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimu teisėjų kolegija pažymi, kad įrodymų rengimas (rinkimas) nėra įtvirtintas kaip atskira teisinė paslauga atlygintina pagal ABTĮ 44 straipsnį ar Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 19 d.), todėl, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, įrodymų rengimas, kitų procesinių dokumentų parengimas ir atstovavimas teismo posėdžiuose traktuotini kaip viena kompleksinė teisinė paslauga – atstovavimas teismo posėdžiuose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. sausio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-8-520/2015), todėl tokio pobūdžio išlaidos atskirai nepriteisiamos.

26Pareiškėjas, grįsdamas 245,32 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo (atliktas 2013 m. gruodžio 30 d., administracinėje byloje Nr. A492-1225/2014) bylinėjimosi išlaidas, pateikia 2009 m. spalio 16 d. Teisinių paslaugų sutartį, sudarytą tarp pareiškėjo ir advokatų kontoros Balčiūnas ir partneriai (t. IV, b. l. 7), kurioje inter alia įtvirtinta advokatų kontoros Balčiūnas ir partneriai teisė perįgalioti kitą asmenį atlikti kliento pavedimą, bei 2012 m. balandžio 5 d. Teisinių paslaugų teikimo sutartį, sudarytą tarp advokatų kontoros Balčiūnas ir Grajauskas bei advokatų profesinės bendrijos Naus, Urbonas, Žentelis ir partneriai dėl teisinių paslaugų pareiškėjui teikimo (t. IV, b. l. 4–6). Pareiškėjas pateikė advokatų profesinės bendrijos Naus, Urbonas ir partneriai Atliktų darbų išklotinę Nr. 0022, kurioje tarp pareiškėjo naudai atliktų darbų nurodytas atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą parengimas (2013 m. gruodžio 30 d.) (t. IV, b. l. 17–18). Byloje taip pat pateikiama 2013 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita faktūra Nr. GB13/0593 pagal Atliktų darbų išklotinę Nr. 0022 suteiktas teisines paslaugas (t. IV, b. l. 15). Vis dėlto iš pareiškėjo pateiktų Vietinio mokėjimo nurodymų (t. IV, b. l. 9; 10; 16; 20; 24; 28; 40; 41; 42) negalima spręsti, jog pareiškėjas yra atsiskaitęs pagal minėtą PVM sąskaitą faktūrą – nei viename iš nurodytų Vietinio mokėjimo nurodymų mokėjimo paskirtyje nenurodyta 2013 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaita faktūra Nr. GB13/0593, pagal šią PVM sąskaitą faktūrą mokėtina suma taip pat nesutampa su nurodytomis Vietinio mokėjimo nurodymuose. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepagrindė, jog yra atsiskaitęs už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą – patyrė realių išlaidų, todėl ši suma negali būti priteisiama.

27Grįsdamas 367,98 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo (atlikta 2015 m. vasario 5 d.) ir pateikimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išlaidas, pareiškėjas pateikia jau nurodytas Teisinių paslaugų teikimo sutartis, Atliktų darbų išklotinę Nr. 0035, kurioje inter alia nurodytas atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas ir pateikimas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (atlikta 2015 m. vasario 5 d.). Teisėjų kolegija, patikrinusi pareiškėjo į bylą pateiktas PVM sąskaitas faktūras, išrašytas už 2015 m. teiktas teisines paslaugas (t. IV., b. l. 23; 27) bei Vietinio mokėjimo nurodymus, sprendžia, jog pareiškėjas nepagrindė, jog realiai patyrė išlaidų dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymo (pagal Atliktų darbų išklotinę Nr. 0035), kadangi nei vienoje PVM sąskaitoje faktūroje ir Vietinio mokėjimo nurodyme nurodytos sumos nesutampa su Atliktų darbų išklotinėje Nr. 0035 konkretizuota suma (2 673,6 Eur), o PVM sąskaitose faktūrose ir Vietinio mokėjimo nurodymuose nurodytos sumos nėra konkretizuojamos ar įvardijama, už kokias konkrečias paslaugas reikalaujama atsiskaityti ir buvo atsiskaityta. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjas nepagrindė, kad realiai patyrė 367,98 Eur išlaidų dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo.

28Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepagrindė bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, todėl ši pareiškėjo prašymo dalis netenkinama. Pareiškėjo prašymo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, persiunčiama nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 133 straipsniu,

Nutarė

30Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ prašymo dalies dėl teismo išlaidų, patirtų administracinėse bylose Nr. A-1733-438/2015 ir Nr. A492-1225/2014 apeliacinės instancijos teisme, netenkinti.

31Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ prašymo dalį dėl teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, persiųsti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“ (toliau – ir... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu... 6. Atsakovas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra,... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. liepos 1 d. nutartimi... 8. II.... 9. 2015 m. liepos 15 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas... 10. Pareiškėjas prašo atlyginti:
  1. 29 Eur žyminio... 11. 2015 m. liepos 16 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas... 12. 2015 m. liepos 20 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas dar... 13. Atsakovas Agentūra atsiliepime į pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi... 14. III.... 15. Byloje nagrinėjamas pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų... 16. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas... 17. Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota... 18. Nuosekli administracinių teismų praktika patvirtina, jog bylinėjimosi... 19. Paduodamas prašymą dėl visų teismo išlaidų (tiek patirtų nagrinėjant... 20. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad pareiškėjas turi teisę į... 21. Pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą... 22. Šiame prašyme pareiškėjas nurodo, kad jo apeliacinės instancijos teisme... 23. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad 245,32 Eur atsiliepimo į... 24. Be bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą... 25. Šių konkrečių bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimu teisėjų... 26. Pareiškėjas, grįsdamas 245,32 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą... 27. Grįsdamas 367,98 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo (atlikta... 28. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 30. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ prašymo dalies dėl... 31. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ prašymo dalį dėl... 32. Nutartis neskundžiama....