Byla e2-862-371/2020
Dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo

1Šalčininkai

2Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėja Janina Brazauskienė, rašytinio proceso tvarka nepranešus šalims išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį, pareikštą atsakovui D. Z. dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo priteisti jo naudai iš atsakovo D. Z. 3819,52 Eur išlaidų, susijusių su profesinio mokymo paslaugų teikimu, atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už laiku negrąžintas faktiškai patirtas 3819,52 Eur išlaidas, susijusias su profesinio mokymo paslaugų teikimu nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovas D. Z. be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą dvidešimties dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, ieškinys su priedais įteiktas motinai N. Z. 2019 m. gruodžio 19 d., ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2018 m. lapkričio 16 d. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atstovaujama Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Šalčininkų skyriaus (toliau - Užimtumo tarnyba) vedėjos L. R., veikiančios pagal Dokumentų pasirašymo ir derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-471 „Dėl Dokumentų pasirašymo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 8.7.2. papunktį, ir bedarbis D. Z. sudarė Dvišalę profesinio mokymo sutartį Nr. ES11(19.1)-860 (toliau - Sutartis), pagal kurios 2 punktą atsakovas įsipareigojo įgyti autotransporto priemonių variklių taisytojo kvalifikaciją. Pagal sutarties 4.1 punktą Užimtumo tarnyba įsipareigojo išduoti atsakovui mokymo kuponą, kuriuo įsipareigojo sumokėti atsakovo pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą. Atsižvelgiant į sutarties nuostatas, ieškovas 2018 m. lapkričio 16 d. išdavė atsakovui Profesinio mokymo kuponą Nr. PMK(19.1)-660, kurio II dalies 8.3. papunkčiu įsipareigojo sumokėti 1737,14 Eur profesinio mokymo teikėjui - Viešajai įstaigai Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrui už atsakovui suteiktą profesinio mokymo paslaugą pagal autotransporto priemonių variklio taisytojo mokymo programą (28 sav./1120 val.). Atsakovui buvo suteikta profesinio mokymo paslauga, t. y. pagal profesinio mokymo teikėjo ieškovui pateiktą 2019 m. birželio 11 d. sąskaitą faktūrą (Serija VJ19 Nr. 06025) profesinio mokymo teikėjui sumokėjo 1501,39 Eur. Taip pat ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 4.2. papunkčiu sumokėjo atsakovui stipendiją, t. y. 1632,17 Eur, bei vadovaujantis 4.3. papunkčiu kelionės išlaidas, t. y. 685,96 Eur, iš viso 3819,52 Eur.

7Remiantis sutarties 2.3 p. atsakovas įsipareigojo nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių. Tačiau remiantis 2019 m. birželio 11 d. Viešosios įstaigos Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro direktoriaus įsakymu Nr. M-156/1, mokymo įstaiga 2019 m. birželio 11 d. išbraukė atsakovą iš mokymo programos dalyvių sąrašų, dėl nelankymo be svarbių priežasčių. Tokiu būdų remiantis sutarties 4.6 p. ieškovas įgijo teisę reikalauti atlyginti visas jo patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu mokinys nevykdė ar netinkamai vykdė sutarties 2.1 – 2.6 papunkčiuose numatytus įsipareigojimus be svarbių priežasčių.

8Užimtumo tarnyba 2019 m. birželio 26 d. išsiuntė pretenziją Nr. Sd(19.1)-7513, kuria informavo atsakovą, jog jis nevykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų, konkrečiai Sutarties 2.3. papunktyje nustatyto įsipareigojimo, todėl sutartis buvo nutraukta ir atsakovas, vadovaudamasis Sutarties 2.8. papunkčiu, bei Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 1 punktu, įpareigotas atlyginti ieškovei jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, t. y. 3 819,52 Eur grąžinti į Užimtumo tarnybos sąskaitą iki 2019 m. liepos 31 d. pakartotinai atsakovui pretenzija buvo siųsta 2019 m. lapkričio 21 d. Nr. SD(19.1)-12708, kuria informavo dar kartą apie skolos sumą, ir įpareigojo skolos sumą sumokėti iki 2019 m. gruodžio 2 d., tačiau atsakovas į pretenzijas nereagavo.

9Tokiu būdu yra pagrindas ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 3819,52 Eur faktiškai patirtų išlaidų susijusių su profesiniu mokymu, atlyginimo.

10Atsakovas netinkamai vykdo prievolę, todėl yra pagrindas priteisti 5 proc. metinių palūkanų nuo 3819,52 Eur priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 1 d.).

11Ieškovas gindamas valstybės interesus yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl yra pagrindas priteisti iš atsakovo 86 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai (LR CPK 96 str. 1 d.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.210 str. 1 d., LR CPK 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 259 str., 270 str., 285 str.

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo D. Z. (D. Z.), a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, į. k. 190766619, Žirmūnų g. 139, Vilnius, LT-09120, atsisk. sąskaita Nr. LT827300010151276094 „Swedbank“, AB, naudai 3819,52 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika Eur 52 ct) faktiškai patirtų išlaidų susijusių su profesiniu mokymu, atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų nuo 3819,52 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika Eur 52 ct) priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti iš atsakovo D. Z. (D. Z.), a. k. ( - ) gyv. ( - ), 86 Eur (aštuoniasdešimt šeši Eur) žyminio mokesčio valstybės naudai.

16Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo apskųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, o per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Ieškovas, kurio prašymu priimtas sprendimas už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą.

17Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintinas.

Proceso dalyviai