Byla I-4764-602/2007
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan, rašytinio proceso tvarka, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos D. M. skundą atsakovui Lietuvos kriminalinės policijos biurui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

Nustatė

3pareiškėja D. M. skundu prašo priteisti iš atsakovo Lietuvos kriminalinės policijos biuro 21352,21 Lt darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį tarp jai faktiškai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį atsakovas, pareiškėjos teigimu, turėjo apskaičiuoti ir išmokėti nuo 2003-09-01 iki 2006-08-08.

4Pareiškėja skunde nurodė, kad LR Vyriausybės 2003 07 18 nutarimu Nr. 937 “Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo” darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga, nustatyta 450 Lt minimali mėnesinė alga, o valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams buvo nustatyta 430 minimali mėnesinė alga. Vėlesniuose vyriausybės nutarimuose minimalios mėnesinės algos dydžiai buvo didinami tik darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga. Valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams minimalios mėnesinės algos dydis nekito ir buvo paliktas 430 Lt. Be to, Valstybės tarnybos įstatymo ir Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo įstatymu, pakeičiant MMA dydžio sąvoka į pareiginės algos bazinio dydžio sąvoką, nebuvo pakeista jos piniginė išraiška. Tokiu būdu, pareiškėjos manymu, minėti įstatymo pakeitimai, Valstybės tarnybos įstatymo nuostata, kad pareiginės algos koeficientas yra pareiginės algos dydis, ir Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimai prieštarauja konstituciniam proporcingumo principui ir vertintini kaip konstitucinių visų asmenų lygybės ir teisėtų lūkesčių principų pažeidimas, nes valstybės tarnautojai, skirtingai nuo kitų darbuotojų, negali tikėtis darbo užmokesčio didėjimo keičiantis šalies ekonominei situacijai.

5Atsakovas Lietuvos kriminalinės policijos biuras atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad apskaičiuodamas darbo užmokestį pareiškėjai, atsakovas vadovavosi galiojančiais teisės aktais. LR Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai.

6Skundas atmestinas.

7Nustatyta, kad pareiškėja D. M. laikotarpyje, už kurį prašo priteisti neišmokėtą darbo užmokesčio dalį, dirbo Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizacinių reikalų skyriaus ( - ) pareigose.

8Pareiškėja kelia ginčą dėl to, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 937 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2003, Nr.73-3371), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-24 nutarimu Nr. 316 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2004, Nr.46-1511), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-04 nutarimu Nr. 361 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2005, Nr.45-1444) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-27 nutarimu Nr. 298 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2006, Nr.35-1251), nuo 2003-09-01 apskaičiuojant jai darbo užmokestį, buvo taikomas tas pats minimalios mėnesinės algos dydis - 430 litų, neatsižvelgiant į tai, kad minimali mėnesinė alga buvo nuolat didinama, bet tik darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga.

9Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio klausimus ginčijamu laikotarpiu reguliavo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.IX-855, priimto 2002-04-23, 23 straipsnis, kuris nustatė, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai ir priemokos, bei šio įstatymo 24 straipsnis, kuris numatė, kad valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą, pagal šio įstatymo priedėlį. Koeficiento vienetas yra Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš minimalios mėnesinės algos.

10Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-03-20 nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-18 nutarimo Nr.937 1.2 punktas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-24 nutarimo Nr.316 1.2 punktas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-04 nutarimo Nr.361 1.2 punktas ta apimtimi, kuria valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams patvirtinti mažesnis minimalusis valandinis atlygis ir mažesnė MMA negu darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma MMA, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

11Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2007-03-20 nutarime taip pat pasisakė ir dėl 2006-07-19 Valstybės tarnybos įstatymo ir valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo įstatymo trečiojo skirsnio 1 straipsnio 1 dalies nuostatų. Konstitucinis teismas nurodė, jog tokiu teisiniu reguliavimu, kai sąvoka “minimaliosios mėnesinės algos dydis” buvo pakeista sąvoka “pareiginės algos dydis”, iki tol buvusio teisinio reguliavimo esmė nepakito: valstybės tarnautojų, politikų, teisėjų, prokurorų, valstybės pareigūnų pareiginės algos dydžiai ir toliau apskaičiuojami pagrindu imant tam tikrą nustatytą dydį, kuris dauginamas iš atitinkamo koeficiento. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nutarimu pripažino, kad atsižvelgiant į visuminį teisinį reguliavimą, konstatuotina, kad minėtais Valstybės tarnybos įstatymo ir Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimais nebuvo sudaryta prielaidų mokėti pareiginę algą, mažesnę už tą MMA, kurią atitinkamu laikotarpiu buvo nustačiusi Vyriausybė. Taigi teismas neturi pagrindo abejoti minėto įstatymo ir Valstybės tarnybos įstatymo konstitucingumu ir dėl to prašymas kreiptis į Konstitucinį teismą dėl šių įstatymų nuostatų atitikimo Konstitucijai įvertinimo, atmestinas kaip nepagrįstas.

12Lietuvos Respublikos Konstituciniam teismui pripažinus, kad teisės aktai, kurių pagrindu pareiškėjai buvo apskaičiuotas ir mokamas darbo užmokestis, neprieštarauja LR Konstitucijai, nėra teisinio pagrindo įpareigoti Lietuvos kriminalinės policijos biurą mokėti pareiškėjai kitokio dydžio darbo užmokestį, nei buvo apskaičiuotas ir išmokėtas, bei išmokėti pareiškėjos nurodytą darbo užmokesčio nepriemoką.

13Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 86 str., 87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

16D. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

17Sprendimas per 14 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai