Byla 2-738/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės, Donato Šerno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. balandžio 22 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,SEVEN entertainment“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-1324-360/2009 pagal ieškovo UAB ,,SEVEN entertainment“ ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybei dėl sprendimų koncesijos konkurse pripažinimo negaliojančiais. Tretieji asmenys byloje UAB ,,Bilietai LT“, UAB „Muzikos ekspresas“, UAB „SEVEN live“, UAB „Tiketa“, UAB „Universali arena“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovas UAB ,,SEVEN entertainment“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės organizuoto konkurso „Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimas“ komisijos sprendimą, kuriuo UAB „SEVEN entertainment“ pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimų ir sprendimą, kuriuo buvo sudarytas konkurso dalyvių sąrašas pagal įvertinimų eiliškumą. Ieškinio įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti „Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo“ konkurso vykdymą, t. y. įpareigoti atsakovą nepriimti sprendimų dėl derybų su trečaisiais asmenimis eigos ir baigties, įpareigoti atsakovą nepasirašyti koncesijos sutarties, o atsakovui sudarius koncesijos sutartį, įpareigoti sustabdyti koncesijos sutarties galiojimą bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal koncesijos sutartį vykdymą iki bylos išnagrinėjimo.

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. balandžio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies: sustabdė atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės organizuoto „Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimo“ konkurso vykdymą, įpareigojo atsakovą nepriimti sprendimų dėl derybų su trečiaisiais asmenimis eigos ir baigties bei uždraudė atsakovui sudaryti koncesijos sutartį su trečiaisiais asmenimis. Teismas nurodė, kad pateiktu ieškiniu ginčijamas atsakovo sprendimas, kuriuo UAB „SEVEN entertainment“ pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu koncesijos konkurso sąlygų reikalavimų bei sprendimas, kuriuo buvo sudarytas konkurso dalyvių sąrašas pagal suteiktų vertinimų eiliškumą. Pagal Koncesijų įstatymo 8 straipsnį konkursas baigiasi koncesijos sutarties sudarymu, todėl nesustabdžius vykdomo konkurso, galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas. Ieškovo teigimu, jo pateiktas pasiūlymas yra finansiškai naudingesnis nei kitų konkurso dalyvių, o viešasis interesas reikalauja, kad koncesijos sutartis būtų sudaryta su geriausiu pasiūlymu pateikusiu asmeniu. Teismas netenkino prašymo dalies dėl sutarties galiojimo, nes šis prašymas su ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimu nesusijęs.

5Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. balandžio 22 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skunde nurodo, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį netinkamai taikė CPK, Koncesijų įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo normas reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą vykdant viešuosius konkursus. Teismas neatsižvelgė į atsakovo vykdomo projekto svarbą ir specifiškumą bei galimas neigiamas pasekmes atsakovui ir kitiems su projektu susijusiems asmenims. Ketinama teikti paraišką projekto finansavimui gauti ES paramą. Paraiškos galutinė pateikimo data – 2009 m. liepos 1 d., todėl sustabdžius procedūras kyla grėsmė viso projekto įgyvendinimui. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą, Klaipėdos miesto bendruomenės interesus bei valstybės įsipareigojimus tinkamai organizuoti 2011 metų Europos krepšinio čempionato renginius Lietuvoje.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundą atmesti, apygardos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad koncesijos konkursas baigsis sutarties sudarymu, todėl nesustabdžius vykdomo konkurso procedūrų, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas. Teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, o apeliantas nepagrįstai teigia, kad sustabdžius procedūras pažeistas ekonomiškumo principas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas netrukdo atsakovui teikti paraišką dėl ES lėšų, o sprendimo, jog 2011 m. Europos krepšinio čempionatas tikrai vyks Lietuvoje nėra.

7Atskirasis skundas netenkinamas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

9Nagrinėjamoje byloje atsakovas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir sustabdytos atsakovo vykdomo koncesijos konkurso procedūros. Koncesijų įstatymo 20 straipsnis nustato, jog konkurso, surengto pagal Koncesijų įstatymą, dalyviai, su kuriais nuspręsta nesudaryti koncesijos sutarties, ir kiti asmenys, kurie mano, kad jų teisės suteikiant koncesijas buvo pažeistos, turi teisę ginti savo teises teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Koncesijų įstatymo 8 straipsnio 7 punkte numatyta, kad koncesijos konkurso procedūros baigiasi sutarties sudarymu.

10Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.).

11Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad koncesijos konkurso „Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimas“ procedūrų sustabdymas pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, todėl siekiant įvertinti priimtą nutartį šiuo aspektu, būtina išanalizuoti bylos faktines aplinkybes. Bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas. Įvertinus atsakovo vykdomo koncesijos konkurso tikslus, galima sutikti, kad parinkus koncesininką ir tinkamai įgyvendinus visą projektą bus pasiekta nauda ir tenkintas ne tik koncesininko, bet ir visuomenės interesas. Teigdamas, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra pažeidžiamas viešasis interesas, apeliantas turi įrodyti, kokią žalą dėl konkurso sustabdymo patirs visuomenė ar jos dalis, kokia neigiama įtaka bus padaryta žmonių gerovei. Atsakovas nurodė, kad dėl konkurso sustabdymo gali neįvykti 2011 m. Europos krepšinio čempionato varžybos, tačiau šio teiginio objektyviais duomenimis nepagrindė. Atsakovas nepateikė jokių duomenų apie planuojamas varžybas ar kitus renginius Klaipėdos sporto ir pramogų komplekse, kurio koncesininką, valdantį ir naudojantį areną bei teikiantį viešąsias paslaugas ir siekia išrinkti ginčo konkursu. Pažymėtina ir tai, kad skundžiama nutartimi sustabdytas konkursas – koncesininko parinkimas nėra tiesiogiai susijęs su pačia Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso statyba. Konkurso laimėtojui bus suteikta teisė, valdyti, naudoti jau pastatytą areną, teikti viešąsias (renginių organizavimo) paslaugas, atlikti būtinas vykdomai veiklai investicijas. Atsakovas taip pat nenurodė, kad koncesininką būtina parinkti kaip įmanoma greičiau ir dėl to konkurso sustabdymas turės neigiamų pasekmių. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą pagrįstai nurodo, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės neužkerta kelio atsakovui teikti paraišką dėl ES lėšų skyrimo. Atsižvelgiant į šiuos argumentus darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju, taikius laikinąsias apsaugos priemones, viešasis interesas pažeistas nebuvo, o atsakovo teiginiai, kad ginčo nagrinėjimo laikotarpiui sustabdžius koncesijos konkursą kils grėsmė projekto įgyvendinimui, nepagrįsti. Pažymėtina, kad konkurso organizatorius, siekdamas sėkmingai ir laiku atlikti visus konkurso etapus, turi tinkamai planuoti procedūrų atlikimo laiką, įvertinti ne tik įstatymo reglamentuotus jų vykdymo terminus, bet ir pretenzijų pateikimo ar procedūrų sustabdymo dėl galimo ginčo laikotarpį.

12Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, pritaikęs laikinąją apsaugos priemonę – konkurso procedūrų sustabdymą, pažeidė ekonomiškumo, teisingumo ir proporcingumo principus.

13Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai. Kaip jau nutartyje minėta, ieškovas pareiškė reikalavimą pripažinti negaliojančiais atsakovo koncesijos konkurso komisijos sprendimą, kuriuo UAB „SEVEN entertainment“ pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygų reikalavimų ir sprendimą, kuriuo buvo sudarytas konkurso dalyvių sąrašas pagal įvertinimų eiliškumą. Skundžiama nutartimi teismas sustabdė atsakovo organizuoto konkurso vykdymą, įpareigojo atsakovą nepriimti sprendimų dėl derybų su trečaisiais asmenimis eigos ir baigties bei uždraudė atsakovui sudaryti koncesijos sutartį su trečiaisiais asmenimis. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet susijęs su tam tikro mąsto atsakovo teisių suvaržymu. Kaip jau konstatuota, taikytos laikinosios apsaugos priemonės viešojo intereso nepažeidžia. Atsakovas nepateikė objektyvių duomenų patvirtinančių, jog koncesijos konkurso sustabdymas turės tokias neigiamas pasekmes, kurios bus neproporcingos ieškovo siekiui apsaugoti pareikštų reikalavimų įvykdymą. Darytina išvada, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka pareikšto reikalavimo esmę ir nėra jokio pagrindo teigti, jog varžo atsakovo teises labiau nei yra būtina, laikinųjų apsaugos priemonių tikslui pasiekti.

14Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslus bei įvertinusi laikinųjų apsaugos priemonių reikšmę sprendžiant koncesijos konkurso bei priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo klausimus, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tolimesnė koncesijos konkurso eiga gali sudaryti sąlygas, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti visiškai neįmanomas. Todėl konkurso procedūrų sustabdymas kaip laikinoji apsaugos priemonė šioje byloje yra pagrįsta ir teisėta (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 13 p., VPĮ 95 str. 3 d.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai